Hướng dẫn phụ huynh đăng nhập trên các thiết bị thứ 2, 3, 4…

478 lượt xem

Phụ huynh có thể đăng nhập không giới hạn các thiết bị để sử dụng chương trình học của Monkey. Để đăng nhập trên các thiết bị tiếp theo, ba mẹ làm theo hướng dẫn dưới đây.

Đối tượng áp dụng: Phụ huynh muốn học chương trình trên thiết bị thứ 2, 3, 4….

Các bước thực hiện:

Bước 1: Ở thiết bị thứ 2/3/4, ba mẹ tải chương trình học của Monkey trên Play Store (với thiết bị dùng hệ điều hành Android) hoặc App Store (với thiết bị dùng hệ điều hành iOS)

 

Bước 2: Ba mẹ đăng nhập vào chương trình với tài khoản Facebook/Email/Số điện thoại đã đăng nhập trên thiết bị đầu tiên.

 

Bước 3: Ba mẹ cùng bé trải nghiệm chương trình

 

Chúc ba mẹ có những trải nghiệm thật thú vị cùng Monkey!

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey