Học viên Monkey

Học Viên Monkey

  • HƠN 10 TRIỆU TRẺ EM

    Ứng dụng tiên phong áp dụng các phương pháp Giáo dục sớm tại Việt Nam

  • 6 tháng tuổi

    Là độ tuổi nhỏ nhất của Học viên Monkey

  • 78 phút/ tuần

    Là thời gian trung bình học viên học Monkey mỗi tuần

Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng

Xem Tất Cả

Học Viên Của Monkey

Học Viên Tiêu Biểu

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey