zalo
Tổng hợp 50+ bài tập tìm bội chung nhỏ nhất toán lớp 6 kèm đáp án
Kiến thức cơ bản

Tổng hợp 50+ bài tập tìm bội chung nhỏ nhất toán lớp 6 kèm đáp án

Hoàng Hà
Hoàng Hà

05/09/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của 5 và 7, 12 và 15, 5 và 14, 60 và 280,… dưới đây sẽ tổng hợp các bài tập về tìm bội chung nhỏ nhất toán lớp 6, kèm theo hướng dẫn giải để các em có thể tìm hiểu và cùng luyện tập nhé.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Tổng hợp bài tập tìm bội chung nhỏ nhất chi tiết

Về kiến thức cách tìm bội chung nhỏ nhất không quá khó, khi đã nắm được nền tảng cơ bản này rồi thì dưới đây là một số bài tập mà các bé có thể luyện tập, thực hành:

Tìm BCNN là dạng toán cơ bản lớp 6 các em cần nắm rõ. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của 5 và 7

Ta có BCNN (5; 7) = 5.7 = 35 nên BC(5; 7) = B(3 5) = {0; 35; 70; 105; 140; 175; 210; ...}

Vì bội chung nhỏ hơn 200 nên bội chung của 5 và 7 là: 0; 35; 70; 105; 140; 175

Tìm bội chung nhỏ nhất của 12 và 15

Ta có: 12=2^2.3 còn 15=3.5 

=> BCNN (12, 15) sẽ là 2.3.5 = 30

Tìm bội chung nhỏ nhất của 7 và 13

Vì 7 và 13 là hai số nguyên tố cùng nhau.

=> BCNN(7,13) = 7 . 13 = 91.

Tìm bội chung nhỏ nhất của 18 và 27

Phân tích các số 18; 27 ra thừa số nguyên tố, ta được:

 • 18 = 2 . 3^2

 • 27 = 3^3

Lúc này, thừa số nguyên tố chung là 3 và riêng là 2.

=> BCNN (18; 27) = 2 . 3^3 = 54.

Tìm bội chung nhỏ nhất của 12 18 27

Tiến hành phân tích 12, 18, 27 ra thừa số nguyên tố. Ta được

 • 12 = 4 . 3 = 2^2. 3 

 • 18 = 2 . 9 = 2 . 3^2

 • 27 = 3^2

Lúc này, các thừa số nguyên tố chung và riêng của 12, 18 và 27 tương ứng sẽ là 2 và 3.

Số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 3 

=> BCNN(12, 18, 27) = 2^2 . 3^3 = 4 . 27 = 108.

Bội chung nhỏ nhất của 12 và 18

Ta phân tích các số 12, 18 ra thừa số nguyên tố:

 • 12 = 4 . 3 = 2^2 . 3 

 • 18 = 2 . 9 = 2 . 3^2

Lúc này, thừa số chung và riêng tương ứng của 12 và 18 là 2 và 3. Cùng với số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 2 

=> BCNN(12, 18, 27) = 2^2 . 3^2 = 4 . 9 = 36

Bội chung của 8 và 15

Tìm các thừa số nguyên tố của 15 là 3 và 5.

Tìm các thừa số nguyên tố của 8 là 2^2 và 2.

các thừa số nguyên tố 3 và 5 xuất hiện một lần, trong khi 2 xuất hiện nhiều hơn một lần.

Bội chung nhỏ nhất là tích của tất cả các thừa số có số lần xuất hiện nhiều nhất.

BCNN = 2^3.3.5

=> BCNN(8,12) là 120.

Tính bội chung của 15 và 20

Ta có BC(20;15) sẽ là 20=2^2.5 và 15=3.5

⇒ lúc này Bội chung nhỏ nhất của 15 và 20 sẽ là 2^2.3.5=60

Bội chung của 12 và 18

Ta phân tích các số 12, 18 ra thừa số nguyên tố:

 • 12 = 4 . 3 = 2^2 . 3 

 • 18 = 2 . 9 = 2 . 3^2

Lúc này ta tính được các thừa số nguyên tố chung và riêng của 12 và 18 là 2 và 3.

Số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 2 

Vậy BCNN(12, 18, 27) = 2^2 . 3^3 = 4 . 9 = 36

Hãy nêu 4 bội chung của 5 và 9?

Đầu tiên cần phải tìm bội của 5 và 9.

Cụ thể ta lần lượt lấy 5 nhân với các số 0; 1; 2; 3;… Lúc này, 5 sẽ có một số bội tương ứng là là: 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135. 

Cũng tìm tương tự với bội của 9, lần lượt ta có được là 0; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90; 99; 108; 117; 126; 135.

Từ kết quả trên, ta tìm được 4 bội chung của 5 và 9 là: 0; 45; 90; 135. 

Tìm bội chung nhỏ nhất của 24 và 10

Ta phân tích các số 24, 10 ra thừa số nguyên tố:

 • 24 = 2^3 . 3

 • 10 = 2.5

Lúc này ta tính được các thừa số nguyên tố chung và riêng của 24 và 10 là 2 và 3.

Vậy BCNN(24,10) = 2^3 . 3 . 3 = 120

Tìm bội chung nhỏ nhất của 18 24 và 30

Ta phân tích các số 18, 24 và 30 ra thừa số nguyên tố:

 • 18 = 2. 3^2

 • 24 = 2^3 . 3

 • 30 = 2 . 3 . 5

Lúc này ta tính được các thừa số nguyên tố chung và riêng của 18, 24 và 30 là 2, 3 và 5

Vậy BCNN(18, 24, 30) = 2^3.3^2.5 = 360.

Tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 8

Ta có: B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48…}, B(8) = {0; 16; 24; 32; 40; 48; 56;…}

Các số 0; 24; 48; … vừa là bội của 6, vừa là bội của 8 nên

BC(6,8) = {0; 24; 48;…}.

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 6 và 8 là 24 nên BCNN(6, 8) = 24.

Bội chung nhỏ nhất của 10 12 15

Ta phân tích các số 18, 24 và 30 ra thừa số nguyên tố: 10 = 2.5; 12 = 2^2.3; 15 = 3.5

⇒ BCNN(10, 12, 15) = 2^2.3.5 = 60.

Tìm bội chung nhỏ nhất của 3 7 8

Phân tích mỗi số 3, 7, 8 ra thừa số nguyên tố: 3 = 3; 7 = 7; 8 = 2^3.

Các thừa số riêng là 2; 3; 7. Sau đó sẽ lập tích các thừa số chung và riêng, mỗi thừa số sẽ lấy số mũ lớn nhất tương ứng là 2^3.3.7.

=> BCNN(3, 7, 8) = 2^3.3.7 = 168.

Tìm bội chung nhỏ nhất của 60 và 280

Phân tích ra thừa số nguyên tố tương ứng là 60 = 2^2.3.5; 280 = 2^3.5.7

Từ đó ta tìm được các thừa số nguyên tố chung và riêng tương ứng là 2; 3; 5; 7.

Tiếp theo sẽ lập tích mỗi thừa số và lấy số mỹ lớn nhất của chúng. Để từ đó tìm được BCNN(60; 280) = 2^3.3.5.7 = 840.

Bội chung nhỏ nhất của 5 và 14

Phân tích ra thừa số nguyên tố tương ứng là 5 = 5; 14 = 2.7

Từ đó ta tìm được các thừa số nguyên tố chung và riêng tương ứng là 2, 5, 7

Tiếp theo sẽ lập tích mỗi thừa số và lấy số mũ lớn nhất của chúng. Để từ đó tìm được BCNN(5, 14) = 2.5.7 = 70.

Kinh nghiệm giải bài tập tìm bội chung nhỏ nhất

Để giúp quá trình giải bài tập tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất hiệu quả, chính xác thì một số kinh nghiệm dưới đây rất hữu ích cho các em:

Tính BCNN bằng máy tính bỏ túi

Đối với những bài toán tìm BCNN đơn giản, các em có thể sử dụng máy tính bỏ túi casio fx570 Plus trở lên để tìm đáp án chính xác, nhanh chóng.

Về nội dung này, Monkey đã có phân tích bài riêng để các em có thể tham khảo và áp dụng tại “Bật mí cách tìm bội chung nhỏ nhất trên máy tính nhanh chóng chính xác”.

Nắm rõ các bước tìm bội chung nhỏ nhất

Với bài tập tìm BCNN cũng không quá khó, các em chỉ cần nắm rõ các bước thực hiện từ việc phân tích các số đã cho ra các thừa số nguyên tố. Rồi từ đó ta tìm các thừa số nguyên tố chung và riêng tương ứng, và tiếp theo sẽ lập tích mỗi thừa số và lấy số mũ lớn nhất của chúng để tìm được BCNN nhanh chóng.

Nắm rõ các bước khi tính BCNN là điều cần thiết. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Thực hành nhiều hơn

Học đi đôi với hành luôn là điều quan trọng khi học hay làm bất kỳ việc gì. Vậy nên, để giúp hiểu và nắm rõ cách tìm BCNN thì các em nên thực hành, làm bài tập liên quan nhiều hơn.

Thay vì những dạng bài tập cơ bản, có thể tìm hiểu thêm nhiều bài tập nâng cao để thử sức mình. Để qua đó giúp các em chinh phục được các bài tập của các kỳ thi đạt kết quả cao hơn.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp những bài tập tìm bội chung nhỏ nhất để các bé luyện tập. Cùng với đó là một số kinh nghiệm để hỗ trợ việc tính toán và học tập của các em đạt hiệu quả hơn không nên bỏ qua nhé.

Hoàng Hà
Hoàng Hà

Mình là Hoàng Hà, chuyên viên content writer tại Monkey. Hy vọng với những nội dung mình mang đến sẽ truyền tải được nhiều giá trị cho bạn đọc.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online