zalo
Tổng hợp lý thuyết và bài tập câu giả định thường gặp trong tiếng Anh
Học tiếng anh

Tổng hợp lý thuyết và bài tập câu giả định thường gặp trong tiếng Anh

Phương Hoa
Phương Hoa

01/04/20243 phút đọc

Mục lục bài viết

Bài tập câu giả định thường xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh với nhiều dạng khác nhau. Bài viết này sẽ tổng hợp lý thuyết và 100+ bài tập câu giả định có đáp án, giúp bạn hiểu rõ hơn về câu giả định và có thể làm tốt các dạng bài tập liên quan.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Tổng hợp lý thuyết về câu giả định trong tiếng Anh

Định nghĩa câu giả định

Trong tiếng Anh, câu giả định (subjunctive) được sử dụng để diễn tả những giả thiết, suy đoán về những sự việc không chắc chắn xảy ra hoặc mong muốn ai đó làm việc gì. Cấu trúc câu giả định mang tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như dạng câu mệnh lệnh. 

Ví dụ: If it rains heavily, we will stay home. (Nếu trời mưa nặng hạt, chúng ta sẽ ở nhà)

03 loại câu giả định với “if” trong tiếng Anh

Câu giả định với “if” được chia thành các loại 1,2 và 3 nhằm diễn tả các điều kiện và kết quả (dự kiến hoặc không xảy ra) của nó lần lượt trong tương lai, hiện tại và quá khứ.

Ba loại câu giả định với “if” trong tiếng Anh (Nguồn: Monkey)

Cụ thể:

Câu giả định loại 1 (First Conditional): Điều kiện và kết quả dự kiến trong tương lai.

Cấu trúc:

 • Mệnh đề giả định: If + S + V (hiện tại đơn)

 • Mệnh đề chính: S + will + V (nguyên mẫu)

Ví dụ: If you come early tomorrow, we can go shopping before watching the movie.

Câu giả định loại 2 (Second Conditional): Điều kiện và kết quả không có khả năng xảy ra trong hiện tại.

Cấu trúc:

 • Mệnh đề giả định: If + S + V (quá khứ đơn)

 • Mệnh đề chính: S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ: If I were president, I would improve the education system. (Nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ cải thiện hệ thống giáo dục)

Câu giả định loại 3 (Third Conditional): Điều kiện và kết quả không xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc:

 • Mệnh đề giả định: If + S + had + V (quá khứ hoàn thành)

 • Mệnh đề chính: S + would have + V (quá khứ phân từ)

Ví dụ: If I knew you were busy, I wouldn't have called you. (Nếu tôi biết bạn bận, tôi đã không gọi điện cho bạn)

Các dạng bài tập về câu giả định thường gặp trong tiếng Anh.

Các dạng bài tập về câu giả định trong tiếng Anh (Nguồn: Monkey)

Dưới đây là một số dạng bài tập thường gặp về câu giả định trong tiếng Anh:

Hoàn thành câu với câu giả định loại 1, 2 hoặc 3

Đây là dạng bài tập câu giả định yêu cầu người làm hoàn thành các câu với câu giả định loại 1, 2 hoặc 3 dựa trên ngữ cảnh đã cho.

Ví dụ: If I __ (have) enough money, I __ (buy) a new car. (loại 1)

Đáp án: If I have enough money, I will buy a new car.

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu giả định

Ở dạng bài này bạn cần lựa chọn từ hoặc cụm từ với dạng đúng của nó ở các đáp án A,B,C hoặc D để hoàn thành câu giả định.

Ví dụ: If I __ (be) taller, I __ (reach) the top shelf easily.

a) were / would reach

b) am / will reach

c) was / would reach

d) were/ will reach

Đáp án: a) were / would reach

Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ trong câu giả định

Bài tập yêu cầu điền vào chỗ trống trong câu với dạng đúng của động từ trong câu giả định.

Ví dụ: If I __ (know) her phone number, I __ (call) her.

Đáp án: If I knew her phone number, I would call her.

Bài tập viết lại câu thức giả định dựa trên hình ảnh hoặc tình huống cho trước

Học viên dựa vào những hình ảnh hoặc tình huống đã cho để viết lại câu giả định phù hợp.

Ví dụ: (Hình ảnh của một ngôi nhà bị ngập nước) If it ___ (rain) more, the house __ (flood).

Đáp án: If it rained more, the house would flood.

So sánh và phân biệt giữa các loại câu giả định

Việc so sánh và phân biệt giữa các loại câu giả định sẽ giúp học viên hiểu được sự khác biệt giữa các loại câu giả định,  từ đó làm quen với cách sử dụng và áp dụng các loại câu giả định trong tiếng Anh vào giao tiếp thông thường.

Ví dụ: So sánh câu giả định loại 1 và loại 2, đưa ra ví dụ cho mỗi loại.

100+ bài tập câu giả định trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

Việc luyện tập các bài tập về câu giả định đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc củng cố kiến thức về loại câu này. Những câu giả định bài tập sẽ giúp người học nâng cao kỹ năng sử dụng câu giả định. Vậy nên, bên cạnh lý thuyết câu giả định và ví dụ, bài viết còn cung cấp hệ thống bài tập câu giả định có đáp án. Dưới đây là tổng hợp 100+ bài tập tự luận và bài tập  trắc nghiệm câu giả định từ cơ bản đến nâng cao:

Bài 1: Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ trong câu giả định.

 1. I wish I___ (have) more money.

 2. If I___ (were) you, I (be) more careful.

 3. I wish I___ (can) fly.

 4. If I___ (have) more time, I___ (learn) a new language.

 5. If I___ (be) you, I (not go) to that party.

 6. I would rather you___ (stay) here with me.

 7. If I___ (were) you, I___ (apologize) to her.

 8. If I___ (were) taller, I___ (play) basketball for the school team.

 9. If I ___ (had) a car, I___ (drive) to work every day.

 10. I would rather you___ (not tell) me that.

 11. What___  (you do) if you___  (win) the lottery?

 12. I wish I___  (not be) so busy.

 13. If I___  (can) fly, I___  (go) to Hawaii this weekend.

 14. I would rather you___  (not go) out tonight.

 15. I would rather you___  (help) me with this project.

 16. If I___  (be) rich, I___  (travel) the world.

 17. What___  (happen) if you___  (not study) for the exam?

 18. If I___  (not be) afraid of heights, I___  (go) skydiving.

 19. If I___  (know) how to cook, I___  (make) dinner for you.

 20. I wish I___  (can) travel the world.

Đáp án:

 1. had, could

 2. were, would be

 3. were, could

 4. had, would learn

 5. were, wouldn't go

 6. stayed

 7. were, would apologize

 8. were, would play

 9. had, would drive

 10. didn't tell

 11. would you do, won

 12. weren't, could

 13. could, would go

 14. didn't go

 15. helped

 16. were, would travel

 17. didn't study, would happen

 18. weren't, would go

 19. knew, would make

 20. could, would

Bài 2: Lựa chọn từ hoặc cụm từ với dạng đúng của nó để hoàn thành câu giả định.

1. If I ___ more time, I ___ the whole book. 

a) had / would read

b) have / will read

c) had / will read

d) have / would read

2. I wish I ___ a better memory.

a) have

b) had

c) would have

d) will have

3. I would rather you ___ me the truth. 

a) told

b) tell

c) will tell

d) had told

4. If she ___ harder, she would have gotten a better grade. 

a) studied

b) studies

c) had studied

d) would study

5. I wish I ___ to the party last night.

a) had gone

b) went

c) would go

d) go

6. I would rather you ___ so late. 

a) hadn't come

b) wouldn't come

c) don't come

d) didn't come

7. If it ___ tomorrow, we would have to cancel the picnic.

a) rains

b) will rain

c) rained

d) would rain

8. I wish I ___ taller. 

a) were

b) am

c) was

d) would be

9. He would rather she ___ him the truth.

a) tell

b) tells

c) told

d) had told

10. If I ___ you, I would take a different approach.

a) were

b) am

c) was

d) would be

11. If I ___ more careful, I wouldn't have made that mistake.

a) had been

b) am

c) was

d) would be

12. My parents would rather I ___ to bed earlier on school nights.

a) go

b) went

c) will go

d) had gone

13. It's about time we ___ cleaning the house.

a) start

b) will start

c) started

d) have started

14. I wish I ___ speak French fluently.

a) can

b) could

c) will be able to

d) am able to

15. They would rather you ___ your shoes off before entering the house.

a) take

b) took

c) will take

d) had taken

16. If it ___ tomorrow, we might have to cancel the picnic.

a) rains

b) will rain

c) rained

d) would rain

17. I suggest you ___ your homework before watching TV.

a) do

b) will do

c) did

d) had done

18. It's a good idea for him to ___ more exercise.

a) gets

b) get

c) will get

d) got

19. I wish I ___ harder in school when I was younger.

a) studied

b) would study

c) had studied

d) will study

20. If you ___ the instructions carefully, you wouldn't have had any problems.

a) read

b) will read

c) would read

d) had read

21. If I ___ a million dollars, I ___ a house on the beach. 

a) have / would buy

b) have / will buy

c) had / will buy

d) had / would buy

22. I wish I ___ more time to spend with my family. 

a) had

b) have

c) would have

d) will have

23. She would rather you ___ her what you really think.

a) tell

b) will tell

c) told

d) had told

24. If he ___ harder, he would have passed the exam. 

a) studied

b) studies

c) had studied

d) would study

25. I wish I ___ to the concert last night. 

a) would go

b) had gone

c) went

d) go

26. He would rather she ___ so late. 

a) hadn't come

b) wouldn't come

c) don't come

d) didn't come

27. If it ___ tomorrow, we would have to postpone the trip.

a) rains

b) will rain

c) rained

d) would rain

28. I wish I ___ taller. 

a) would be 

b) am

c) was

d) were

29. They would rather you ___ them the truth. 

a) tell

b) tells

c) told

d) had told

30. If I ___ you, I would take a different approach. 

a) was

b) were

c) am

d) would be

Đáp án:

1. a

2. b

3. b

4. c

5. a

6. a

7. d

8. a

9. c

10. a

11. a

12. a

13. d

14. b 

15. d

16. d

17. d

18. b

19. c

20. a

21. d

22. a

23. a

24. c

25. b

26. a

27. d

28. d

29. c

30. b

Bài 3 : Dựa vào hình ảnh và tình huống dưới đây, viết lại câu giả định phù hợp.

Bài tập viết câu giả định dựa vào hình ảnh hoặc tình huống (Nguồn: Monkey)

1. Một người đàn ông đang nhìn vào một chiếc lốp xe bị xẹp. 

If I ___ (have) a spare tire, I ___ (not have to) call a tow truck.

2. Một người phụ nữ đang nhìn vào một cuốn lịch có nhiều sự kiện.

I wish I ___ (not have) so many appointments this week.

3. Một nhóm trẻ em đang chơi ngoài trời trong mưa.

It's time we ___ (go) inside. It's getting too cold.

4. Một người đàn ông đang nhìn vào một bản đồ.

I would rather ___ (ask) for directions than get lost.

5. Một người phụ nữ đang nhìn vào một đống quần áo giặt.

If I ___ (have) more time, I ___ (do) the laundry.

6. Một người đàn ông đang nhìn vào một chiếc đồng hồ.

It's time we ___ (leave) for the airport.

7. Một người phụ nữ đang nhìn vào một chiếc bình hoa bị vỡ.

I wish I ___ (not break) that vase.

8. Một người đàn ông đang nhìn vào một thực đơn.

I would rather ___ (have) fish than steak.

9. Một người phụ nữ đang nhìn vào một đống bát đĩa.

 If I ___ (have) a dishwasher, I ___ (not have to) wash the dishes by hand.

10. Một người đàn ông đang nhìn vào một cánh cửa đóng.

It's time we ___ (go) home.

11. Một người phụ nữ đang nhìn vào một chiếc máy tính với thông báo lỗi.

I wish I ___ (know) how to fix this computer.

12. Một người đàn ông đang nhìn vào bản đồ thành phố.

 I would rather ___ (take) a taxi than walk in this heat.

13. Một người phụ nữ đang nhìn vào một kệ sách.

If I ___ (have) more time, I ___ (read) more books.

14. Một người đàn ông đang nhìn vào gương.

 It's time I ___ (start) exercising.

15. Hình ảnh: Một người phụ nữ đang nhìn vào điện thoại với một cuộc gọi nhỡ.

I wish I ___ (answer) that call.

Đáp án: 

1.  If I had a spare tire, I wouldn't have to call a tow truck.

2. I wish I didn't have so many appointments this week.

3. It's time we went inside. It's getting too cold.

4. I would rather ask for directions than get lost.

5. If I had more time, I would do the laundry.

6. It's time we left for the airport.

7. I wish I hadn't broken that vase.

8. I would rather have fish than steak.

9. If I had a dishwasher, I wouldn't have to wash the dishes by hand.

10. It's time we went home.

11. I wish I knew how to fix this computer.

12. I would rather take a taxi than walk in this heat.

13. If I had more time, I would read more books.

14. It's time I started exercising.

15. I wish I had answered that call.

Bài 4: Hoàn thành các câu với câu giả định loại 1, 2 hoặc 3 dựa trên ngữ cảnh đã cho

1. If I had more time, I would learn more languages. (Loại 1)

2. If I had known you were busy, I wouldn't have bothered you. (Loại 2)

3. If I had money, I would buy a big house. (Loại 3)

4. If it's nice weather, we will go on a picnic. (Loại 1)

5. If I were you, I would talk to that person. (Loại 2)

6. If I had studied harder, I would have gotten a higher score on the exam. (Loại 3)

7. If I had a car, I would drive to work. (Loại 1)

8. If you need help, let me know. (Loại 1)

9. I wish I could fly. (Loại 2)

10. If you had saved money, you could have bought that thing. (Loại 3)

11. If I were you, I wouldn't do that. (Loại 2)

12. If I had more money, I would donate to charity. (Loại 1)

13. If I had known you were struggling, I would have helped you. (Loại 2)

14. I wish I could go back in time. (Loại 2)

15. If you study harder, you will succeed. (Loại 1)

Đáp án: 

1. If I had more time, I would learn more languages.

2. If I had known you were busy, I wouldn't have bothered you.

3. If I had money, I would buy a big house.

4.If it's nice weather, we will go on a picnic.

5. If I were you, I would talk to that person.

6. If I had studied harder, I would have gotten a higher score on the exam.

7. If I had a car, I would drive to work.

8. If you need help, let me know.

9. I wish I could fly.

10. If you had saved money, you could have bought that thing.

11. If I were you, I wouldn't do that.

12. If I had more money, I would donate to charity.

13. If I had known you were struggling, I would have helped you.

14. I wish I could go back in time.

15. If you study harder, you will succeed.

Bài 5: So sánh và phân biệt các loại câu giả định:

1. So sánh câu giả định loại 1 và loại 2 về cấu trúc và cách sử dụng. Đưa ra ví dụ cho mỗi loại.

2. Phân biệt câu giả định loại 2 và loại 3 về ý nghĩa và cách sử dụng. Viết câu giả định tương ứng cho mỗi loại dựa trên tình huống sau: "Nếu tôi có 1 tỷ đồng, tôi sẽ..."

3. So sánh câu giả định loại 1 và loại 3 về cấu trúc và chức năng. Cho ví dụ minh họa cho từng loại.

4. Phân biệt câu giả định loại 2 và loại 3 về mức độ thực tế của sự việc được đề cập. Viết câu giả định tương ứng cho mỗi loại dựa trên tình huống sau: "Nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ..."

5. Cho tình huống sau: "Hôm qua trời mưa, nên..." Viết câu giả định loại 1, 2 và 3 tương ứng cho tình huống này.

Đáp án:

1.

Câu giả định loại 1:

 • Cấu trúc: If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V (nguyên mẫu)

 • Cách sử dụng: Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai với điều kiện được đề cập

Ví dụ: If I have enough time, I will learn a new language.

Câu giả định loại 2:

 • Cấu trúc: If + S + V (quá khứ đơn), S + would + V (nguyên mẫu)

 • Cách sử dụng: Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai với điều kiện được đề cập

Ví dụ: If I had enough time, I would learn a new language.

2.

Câu giả định loại 2:

 • Ý nghĩa: Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai với điều kiện được đề cập

 • Cách sử dụng: Thể hiện mong muốn, ước mơ, hoặc giả định trái với thực tế

Ví dụ: If I had 1 billion dollars, I would travel around the world.

Câu giả định loại 3:

 • Ý nghĩa: Diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ với điều kiện được đề cập

 • Cách sử dụng: Thể hiện sự tiếc nuối, hối tiếc, hoặc giả định về quá khứ

Ví dụ: If I had 1 billion dollars, I would have bought a house.

3.

Câu giả định loại 1:

 • Cấu trúc: If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V (nguyên mẫu)

 • Chức năng: Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai với điều kiện được đề cập

Ví dụ: If I study hard, I will pass the exam.

Câu giả định loại 3:

 • Cấu trúc: If + S + V (quá khứ đơn), S + would + have + V (phân từ quá khứ)

 • Chức năng: Diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ với điều kiện được đề cập

Ví dụ: If I studied hard, I would have passed the exam.

4.

Câu giả định loại 2:

 • Mức độ thực tế: Thấp, thể hiện mong muốn, ước mơ trái với thực tế

Ví dụ: If I were the President, I would make a difference in the world.

Câu giả định loại 3:

 • Mức độ thực tế: Cực kỳ thấp, thể hiện giả định trái với thực tế đã xảy ra

Ví dụ: If I had been the President, I would have made a difference in the world.

5.

Câu giả định loại 1: If it rained today, I would stay at home.

Câu giả định loại 2: If it rained yesterday, I would have stayed at home.

Câu giả định loại 3: If it had rained yesterday, I wouldn't have gone out.

Bài 6: Tìm lỗi sai trong các câu giả định sau và sửa lại cho đúng.

1. Unless you hurry, you will missed the train. 

2. I wish I had go to the beach yesterday. 

3. It's time we cleaned the house.

4. She wouldn't have gotten lost if she had followed the map. 

5. We suggested  they waiting for the next bus. 

6. If I win the lottery, I would have buy a mansion. 

7. My parents would rather I don't stay up too late on school nights. 

8. It's about time you started think about your future. 

9. I regreted wasting time on social media yesterday. 

10. If you studied harder, you might have gotten a better grade. 

11. I don't know what I am would do if I won the lottery. 

12. As long as you practice regularly, you will improving your skills.

13.  He acted as if he have never seen that movie before. 

14. I wish we are could go on vacation this summer. 

15. We wouldn't be in this situation if we had listen to your advice. 

16. If the weather is good tomorrow, we go to the park. 

17. I'm not sure if I should bring a umbrella. 

18. It's important that you are arrive at the meeting on time. 

19. I would be happy to help you if you need a ride.

20.  Whether you pass exam depends on how hard you study. 

Đáp án: 

1. Unless you hurry, you miss the train.

2. I wish I had gone to the beach yesterday.

3. It's time we clean the house.

4. She wouldn't have gotten lost if she followed the map.

5. We suggested they wait for the next bus.

6. If I win the lottery, I will buy a mansion. 

7. My parents would rather I didn't stay up too late on school nights.

8. It's about time you started thinking about your future. 

9. I regret wasting time on social media yesterday. 

10. If you had studied harder, you might have gotten a better grade.

11. I don't know what I would do if I won the lottery. 

12. As long as you practice regularly, you will improve your skills.

13.  He acted as if he had never seen that movie before.

14. I wish we could go on vacation this summer. 

15. We wouldn't be in this situation if we had listened to your advice.

16.If the weather is good tomorrow, we will go to the park.

17. I'm not sure if I should bring an umbrella. 

18. It's important that you arrive at the meeting on time. 

19. I would be happy to help you if you needed a ride.

Correction: I would be happy to help you if you needed a ride.

20.  Whether you pass the exam depends on how hard you study.

5 bí quyết làm bài tập câu giả định trong tiếng Anh “bao đúng”

Bí quyết làm bài tập câu giả định “bao đúng” (Nguồn: Monkey)

Để có thể tiết kiệm thời gian cũng như nâng cao khả năng chính xác khi làm các bài tập về câu giả định, bạn cần nắm vững 5 bí quyết sau:

Nắm vững cấu trúc và chức năng của các loại câu giả định

 • Câu giả định loại 1: Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

 • Câu giả định loại 2: Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

 • Câu giả định loại 3: Diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ.

Phân biệt các loại câu giả định

 • Dựa vào cấu trúc: Thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành.

 • Dựa vào chức năng: Diễn tả sự việc có thể xảy ra, không có thật ở hiện tại hoặc quá khứ.

Luyện tập với nhiều dạng bài tập

Việc thử sức với các dạng bài tập câu giả định khác nhau như bài tập viết lại câu giả định, bài tập trắc nghiệm câu giả định, bài tập điền từ vào chỗ trống, bài tập tìm lỗi sai trong câu giả định,.. sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về câu giả định và không còn lo lắng khi gặp các dạng bài tập này trong bài thi.

Sử dụng các mẹo làm bài tập câu giả định

 • Xác định loại câu giả định: Dựa vào ngữ cảnh và cấu trúc câu.

 • Chọn đáp án phù hợp: Phân biệt các loại câu giả định và chọn đáp án phù hợp với ngữ cảnh.

 • Chú ý các trường hợp ngoại lệ: Một số trường hợp đặc biệt có thể thay đổi cấu trúc hoặc chức năng của câu giả định.

Tham khảo tài liệu và nguồn học tập

Hiện nay không khó để tìm kiếm và tham khảo các nguồn tài liệu học tập với những bài tập câu giả định có đáp án chi tiết. Bạn có thể học từ các nguồn như: sách giáo khoa tiếng Anh; tài liệu ngữ pháp tiếng Anh; các trang web học tiếng Anh trực tuyến, kênh Youtube giảng dạy tiếng Anh,...

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho bạn tổng quan về lý thuyết và các dạng bài tập câu giả định. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng câu giả định cũng như nắm vững được bí quyết để làm bài tập câu giả định hiệu quả.

Phương Hoa
Phương Hoa

Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời điểm vàng uốn nắn con trẻ là khi bé còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây - cùng với tiếng Anh Monkey là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “yêu thương và giáo dục trẻ đúng đắn”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online