zalo
10+ mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn trở nên chuyên nghiệp
Học tiếng anh

10+ mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn trở nên chuyên nghiệp

Hoàng Hà
Hoàng Hà

24/05/20243 phút đọc

Mục lục bài viết

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh không chỉ đơn thuần là nói, mà còn phải đảm bảo tạo được ấn tượng, dấu ấn và sự chuyên nghiệp trước người nghe. Nếu bạn đang tìm hiểu, muốn tham khảo thêm các mẫu câu thường dùng trong thuyết trình tiếng Anh đừng bỏ qua nội dung gợi ý sau của Monkey nhé.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Cấu trúc thuyết trình tiếng Anh cơ bản

Về cơ bản, cấu trúc của các mẫu câu thường dùng trong thuyết trình tiếng Anh sẽ bao gồm những phần cơ bản sau đây:

Một bài thuyết trình bằng tiếng Anh hay cần có cấu trúc rõ ràng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

1. Introduce Yourself - Tự giới thiệu

Mục đích: Giới thiệu về bản thân để tạo sự kết nối với khán giả.

Ví dụ: "Good morning, everyone. My name is Lan Nguyen, and I am a marketing manager at ABC Corporation. I have over 10 years of experience in the industry and am thrilled to be here today."

2. Introduce the Topic - Giới thiệu chủ đề

Mục đích: Giới thiệu chủ đề chính của bài thuyết trình để khán giả biết được nội dung bạn sẽ trình bày.

Ví dụ: "Today, I will be discussing the impact of digital marketing on consumer behavior. This is a crucial topic as we navigate the ever-evolving landscape of online business."

3. Introduce the Structure - Giới thiệu cấu trúc bài

Mục đích: Cho khán giả biết sơ lược về cấu trúc và các phần chính của bài thuyết trình.

Ví dụ: "My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the current trends in digital marketing. Next, we will analyze how these trends influence consumer behavior. Finally, we will explore some case studies to see these concepts in action."

4. Beginning the Presentation - Bắt đầu bài thuyết trình

Mục đích: Bắt đầu vào nội dung chính của bài thuyết trình.

Ví dụ: "Let's begin by looking at the current trends in digital marketing. In recent years, we've seen a significant shift towards social media platforms as the primary marketing tool."

5. Ordering - Sắp xếp các phần

Mục đích: Trình bày nội dung theo một thứ tự rõ ràng và logic.

Ví dụ: "Firstly, we will discuss social media marketing. Secondly, we will examine the role of SEO. Finally, we will look at the influence of mobile marketing."

6. Finishing One Part - Kết thúc một phần

Mục đích: Kết thúc một phần của bài thuyết trình và chuẩn bị chuyển sang phần tiếp theo.

Ví dụ: "This concludes our discussion on social media marketing. Now, let's move on to the next topic: the role of SEO."

7. Starting Another Part - Bắt đầu một phần khác

Mục đích: Giới thiệu phần mới của bài thuyết trình.

Ví dụ: "Now, let's dive into the world of SEO. Search engine optimization is a critical aspect of digital marketing that helps businesses increase their visibility online."

8. Ending - Kết thúc

Mục đích: Tóm tắt lại nội dung chính và kết thúc bài thuyết trình.

Ví dụ: "In conclusion, digital marketing has a profound impact on consumer behavior. By understanding the latest trends, leveraging SEO, and utilizing social media effectively, businesses can stay ahead in the competitive market."

9. Thank Your Audience - Cảm ơn thính giả

Mục đích: Cảm ơn khán giả đã lắng nghe và tạo ấn tượng tốt.

Ví dụ: "Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Từ vựng cơ bản khi thực hiện mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh

Để hỗ trợ việc thuyết trình hay viết văn mẫu thuyết trình tiếng Anh, vốn từ vựng rất quan trọng. Dưới đây sẽ là một số từ vựng cơ bản, thông dụng thường được dùng trong thuyết trình để mọi người tham khảo thêm:

Từ vựng

Nghĩa của từ

Ví dụ

Dịch nghĩa ví dụ

Introduce

Giới thiệu

"I'd like to introduce our topic today."

"Tôi muốn giới thiệu chủ đề của chúng ta hôm nay."

Presentation

Bài thuyết trình

"My presentation will cover three main points."

"Bài thuyết trình của tôi sẽ bao gồm ba điểm chính."

Structure

Cấu trúc

"The structure of my talk is as follows."

"Cấu trúc của bài nói của tôi như sau."

Begin

Bắt đầu

"Let's begin by looking at the current trends."

"Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào các xu hướng hiện tại."

Discuss

Thảo luận

"Firstly, we will discuss social media marketing."

"Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về tiếp thị trên mạng xã hội."

Examine

Xem xét, kiểm tra

"Next, we will examine the role of SEO."

"Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét vai trò của SEO."

Conclude

Kết luận

"To conclude, digital marketing has a profound impact."

"Để kết luận, tiếp thị số có tác động sâu sắc."

Audience

Khán giả

"Thank you for your attention, dear audience."

"Cảm ơn sự chú ý của các bạn, thính giả thân mến."

Insights

Những hiểu biết sâu sắc

"I hope these insights were helpful."

"Tôi hy vọng những hiểu biết này đã hữu ích."

Attention

Sự chú ý

"Thank you for your attention."

"Cảm ơn sự chú ý của các bạn."

Experience

Kinh nghiệm

"I have over 10 years of experience in the industry."

"Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành."

Topic

Chủ đề

"Today, I will be discussing the impact of digital marketing."

"Hôm nay, tôi sẽ thảo luận về tác động của tiếp thị số."

Trends

Xu hướng

"Let's begin by looking at the current trends in digital marketing."

"Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào các xu hướng hiện tại trong tiếp thị số."

Case studies

Nghiên cứu tình huống

"Finally, we will explore some case studies."

"Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá một số nghiên cứu tình huống."

Impact

Tác động

"Digital marketing has a profound impact on consumer behavior."

"Tiếp thị số có tác động sâu sắc đến hành vi người tiêu dùng."

Navigate

Điều hướng

"As we navigate the ever-evolving landscape of online business."

"Khi chúng ta điều hướng qua bối cảnh kinh doanh trực tuyến luôn thay đổi."

Leverage

Tận dụng

"By leveraging SEO, businesses can increase their visibility."

"Bằng cách tận dụng SEO, các doanh nghiệp có thể tăng cường sự hiện diện của họ."

Visibility

Sự hiện diện

"SEO helps businesses increase their visibility online."

"SEO giúp các doanh nghiệp tăng cường sự hiện diện trực tuyến."

Thrilled

Vui mừng, phấn khởi

"I am thrilled to be here today."

"Tôi rất vui mừng khi có mặt ở đây hôm nay."

Cover

Bao gồm

"My presentation will cover three main points."

"Bài thuyết trình của tôi sẽ bao gồm ba điểm chính."

Gợi ý 10+ mẫu câu thuyết trình tiếng Anh ấn tượng

Tuỳ thuộc vào mục tiêu của buổi thuyết trình, cũng như đối tượng hướng đến mà mọi người sẽ phải lên kịch bản, nội dung khác nhau. Dưới đây sẽ là tổng hợp một số mẫu bài thuyết trình tiếng Anh theo nhiều chủ đề khác nhau để mọi người có thể tham khảo thêm:

Tuỳ vào từng chủ đề thuyết trình sẽ lên kịch bản, nội dung khác nhau. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề gia đình bằng tiếng Anh

"Good morning, everyone. My name is Mai Tran, and I am a family therapist with over 15 years of experience. Today, I will be discussing the importance of family in our lives. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the role of family in personal development. Next, we will analyze the impact of family support on mental health. Finally, we will explore ways to strengthen family bonds.

Let's begin by looking at the role of family in personal development. The family is the first school where children learn values, manners, and social skills. Firstly, we will discuss how family influences a child's personality. Secondly, we will examine the importance of parental involvement in education. Finally, we will look at the long-term effects of a strong family foundation.

This concludes our discussion on the role of family in personal development. Now, let's move on to the next topic: the impact of family support on mental health. Family support can significantly affect an individual's emotional well-being. In conclusion, family plays a crucial role in shaping our lives and supporting our mental health.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề tình yêu

"Good morning, everyone. My name is Minh Pham, and I am a psychologist specializing in relationships. Today, I will be discussing the power of love in human life. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the different types of love. Next, we will analyze how love influences our behavior. Finally, we will explore strategies for maintaining healthy relationships.

Let's begin by looking at the different types of love. Love can be categorized into romantic love, familial love, and platonic love. Firstly, we will discuss romantic love and its stages. Secondly, we will examine the importance of love within the family. Finally, we will look at the value of friendships.

This concludes our discussion on the different types of love. Now, let's move on to the next topic: how love influences our behavior. Love has a profound effect on our actions and decisions. In conclusion, understanding and nurturing love is essential for a fulfilling life.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề thành công trong tiếng Anh

"Good morning, everyone. My name is Quoc Nguyen, and I am a business consultant. Today, I will be discussing the keys to achieving success. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the definition of success. Next, we will analyze the characteristics of successful people. Finally, we will explore practical steps to achieve success.

Let's begin by looking at the definition of success. Success means different things to different people. Firstly, we will discuss success in terms of career achievements. Secondly, we will examine personal success and fulfillment. Finally, we will look at the balance between professional and personal life.

This concludes our discussion on the definition of success. Now, let's move on to the next topic: the characteristics of successful people. Successful individuals often share common traits such as perseverance and adaptability. In conclusion, by adopting these traits and following a strategic plan, anyone can achieve success.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh về chủ đề thất nghiệp

"Good morning, everyone. My name is An Tran, and I am a career advisor. Today, I will be discussing the issue of unemployment and how to overcome it. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the causes of unemployment. Next, we will analyze the impact of unemployment on individuals and society. Finally, we will explore strategies for finding new job opportunities.

Let's begin by looking at the causes of unemployment. There are many factors that contribute to job loss, including economic downturns and technological changes. Firstly, we will discuss the economic causes of unemployment. Secondly, we will examine how automation affects job availability. Finally, we will look at the role of education and skills in employment.

This concludes our discussion on the causes of unemployment. Now, let's move on to the next topic: the impact of unemployment. Job loss can have significant psychological and financial effects. In conclusion, by understanding the causes and impacts of unemployment, we can better navigate the job market and find new opportunities.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề công nghệ

"Good morning, everyone. My name is Khoa Le, and I am a technology expert. Today, I will be discussing the rapid advancements in technology and their impact on our lives. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at recent technological innovations. Next, we will analyze how these technologies are changing industries. Finally, we will explore the potential future developments.

Let's begin by looking at recent technological innovations. From artificial intelligence to quantum computing, technology is evolving at an unprecedented pace. Firstly, we will discuss the advancements in AI and machine learning. Secondly, we will examine the rise of the Internet of Things (IoT). Finally, we will look at developments in renewable energy technologies.

This concludes our discussion on recent technological innovations. Now, let's move on to the next topic: how these technologies are changing industries. Technology is transforming sectors such as healthcare, finance, and transportation. In conclusion, by staying informed about technological advancements, we can better prepare for the future.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề lãnh đạo

"Good morning, everyone. My name is Linh Hoang, and I am a leadership coach. Today, I will be discussing the qualities of effective leadership. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the key traits of successful leaders. Next, we will analyze how leaders inspire and motivate their teams. Finally, we will explore ways to develop leadership skills.

Let's begin by looking at the key traits of successful leaders. Effective leaders possess qualities such as vision, integrity, and resilience. Firstly, we will discuss the importance of having a clear vision. Secondly, we will examine the role of integrity in leadership. Finally, we will look at how resilience helps leaders overcome challenges.

This concludes our discussion on the key traits of successful leaders. Now, let's move on to the next topic: how leaders inspire and motivate their teams. Leaders must be able to communicate their vision and encourage their team members. In conclusion, by cultivating these qualities, anyone can become an effective leader.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

"Good morning, everyone. My name is Thanh Nguyen, and I am excited to introduce myself to you today. I am a software engineer with a passion for creating innovative solutions. Today, I will be sharing my background, my career journey, and my goals for the future.

Let's begin with my background. I was born and raised in Hanoi, and I developed an interest in technology at a young age. Firstly, I will discuss my educational background and how it shaped my career. Secondly, I will examine my professional experiences and achievements. Finally, I will look at my personal interests and hobbies.

This concludes my background. Now, let's move on to my career journey. I have worked at various tech companies where I gained valuable skills and experiences. In conclusion, I am dedicated to continuous learning and growth, and I am excited about the opportunities ahead.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share my story with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề tự do bằng tiếng Anh

"Good morning, everyone. My name is Hanh Nguyen, and I am an advocate for human rights. Today, I will be discussing the concept of freedom and its significance in our lives. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the different types of freedom. Next, we will analyze the importance of freedom in society. Finally, we will explore ways to protect and promote freedom.

Let's begin by looking at the different types of freedom. Freedom can be categorized into political, economic, and personal freedom. Firstly, we will discuss political freedom and its role in democracy. Secondly, we will examine the importance of economic freedom. Finally, we will look at personal freedom and individual rights.

This concludes our discussion on the different types of freedom. Now, let's move on to the next topic: the importance of freedom in society. Freedom is essential for human development and social progress. In conclusion, protecting and promoting freedom is crucial for a just and equitable society.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề tự lập

"Good morning, everyone. My name is Mai Pham, and I am a life coach specializing in personal development. Today, I will be discussing the importance of self-reliance. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at what self-reliance means. Next, we will analyze the benefits of being self-reliant. Finally, we will explore ways to develop self-reliance.

Let's begin by looking at what self-reliance means. Self-reliance is the ability to depend on oneself and make independent decisions. Firstly, we will discuss the characteristics of self-reliant individuals. Secondly, we will examine the role of self-confidence in self-reliance. Finally, we will look at the importance of setting personal goals.

This concludes our discussion on what self-reliance means. Now, let's move on to the next topic: the benefits of being self-reliant. Self-reliance leads to greater personal freedom and resilience. In conclusion, by cultivating self-reliance, we can achieve greater success and fulfillment.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề tài chính

"Good morning, everyone. My name is Tuan Le, and I am a financial advisor. Today, I will be discussing the basics of personal finance. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the importance of financial planning. Next, we will analyze the components of a sound financial plan. Finally, we will explore strategies for achieving financial stability.

Let's begin by looking at the importance of financial planning. Financial planning is crucial for managing your money and achieving your financial goals. Firstly, we will discuss why budgeting is essential. Secondly, we will examine the importance of saving and investing. Finally, we will look at managing debt effectively.

This concludes our discussion on the importance of financial planning. Now, let's move on to the next topic: the components of a sound financial plan. A good financial plan includes budgeting, saving, investing, and risk management. In conclusion, by following these strategies, you can achieve financial stability and security.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề trường học

"Good morning, everyone. My name is Lan Huynh, and I am an education consultant. Today, I will be discussing the role of schools in our lives. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the purpose of education. Next, we will analyze the impact of school environment on student development. Finally, we will explore ways to improve the education system.

Let's begin by looking at the purpose of education. Education is essential for personal and societal growth. Firstly, we will discuss how education helps in developing critical thinking skills. Secondly, we will examine the role of schools in socialization. Finally, we will look at how schools prepare students for future challenges.

This concludes our discussion on the purpose of education. Now, let's move on to the next topic: the impact of school environment on student development. A positive school environment can significantly enhance learning outcomes. In conclusion, by improving the education system, we can ensure better futures for our children.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh về chủ đề mạng xã hội

"Good morning, everyone. My name is An Vo, and I am a social media strategist. Today, I will be discussing the impact of social media on our lives. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the rise of social media. Next, we will analyze its effects on communication and relationships. Finally, we will explore ways to use social media responsibly.

Let's begin by looking at the rise of social media. Social media platforms have become an integral part of our daily lives. Firstly, we will discuss the history and evolution of social media. Secondly, we will examine how social media has changed the way we communicate. Finally, we will look at the role of social media in business and marketing.

This concludes our discussion on the rise of social media. Now, let's move on to the next topic: its effects on communication and relationships. Social media can both enhance and hinder our interactions. In conclusion, by using social media responsibly, we can maximize its benefits and minimize its drawbacks.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề giáo dục con cái

"Good morning, everyone. My name is Hoa Nguyen, and I am a parenting coach. Today, I will be discussing the principles of effective parenting. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the importance of positive parenting. Next, we will analyze different parenting styles. Finally, we will explore strategies for raising well-rounded children.

Let's begin by looking at the importance of positive parenting. Positive parenting involves encouraging and supporting children while setting clear boundaries. Firstly, we will discuss how positive reinforcement can enhance a child's development. Secondly, we will examine the importance of open communication. Finally, we will look at the role of discipline in positive parenting.

This concludes our discussion on the importance of positive parenting. Now, let's move on to the next topic: different parenting styles. Each style has its own advantages and challenges. In conclusion, by adopting effective parenting strategies, we can help our children grow into responsible and happy adults.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề bạn thân

"Good morning, everyone. My name is Nhan Tran, and I am here to talk about the value of friendship. Today, I will be discussing the qualities of a good friend and the importance of friendships in our lives. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at what makes a good friend. Next, we will analyze the benefits of having close friends. Finally, we will explore ways to maintain and strengthen friendships.

Let's begin by looking at what makes a good friend. A good friend is supportive, trustworthy, and honest. Firstly, we will discuss the importance of trust in friendship. Secondly, we will examine how mutual respect and understanding contribute to a strong bond. Finally, we will look at the role of communication in maintaining friendships.

This concludes our discussion on what makes a good friend. Now, let's move on to the next topic: the benefits of having close friends. Friendships can provide emotional support, reduce stress, and improve our overall well-being. In conclusion, by valuing and nurturing our friendships, we can lead happier and more fulfilling lives.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Mẫu câu thuyết trình về chủ đề Marketing thời 4.0

"Good morning, everyone. My name is Linh Le, and I am a digital marketing specialist. Today, I will be discussing marketing in the 4.0 era. My presentation will be divided into three main parts. First, we will look at the key characteristics of marketing 4.0. Next, we will analyze how technology is transforming marketing strategies. Finally, we will explore practical tips for implementing marketing 4.0 in your business.

Let's begin by looking at the key characteristics of marketing 4.0. Marketing 4.0 is characterized by the integration of online and offline interactions, the use of big data, and personalized customer experiences. Firstly, we will discuss the importance of a customer-centric approach. Secondly, we will examine how data analytics can enhance marketing effectiveness. Finally, we will look at the role of social media in engaging customers.

This concludes our discussion on the key characteristics of marketing 4.0. Now, let's move on to the next topic: how technology is transforming marketing strategies. Advanced technologies like AI and machine learning are enabling more targeted and efficient marketing campaigns. In conclusion, by embracing marketing 4.0, businesses can stay competitive and meet the evolving needs of their customers.

Thank you all for your attention. It was a pleasure to share these insights with you today. If you have any questions, I would be happy to answer them now."

Lưu ý khi viết văn mẫu thuyết trình tiếng Anh

Khi viết văn mẫu thuyết trình tiếng Anh, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần nhớ để đảm bảo bài thuyết trình của mình rõ ràng, mạch lạc và thu hút người nghe:

 • Xác định rõ mục tiêu và chủ đề của bài thuyết trình, phải hiểu rõ mình muốn truyền đạt điều gì và đảm bảo chủ đề xuyên suốt toàn bộ bài thuyết trình.

 • Giới thiệu bản thân, chủ đề và cấu trúc bài thuyết trình một cách súc tích để tạo ấn tượng ban đầu tốt.

 • Chia bài thuyết trình thành các phần rõ ràng, mỗi phần tập trung vào một khía cạnh cụ thể của chủ đề.

 • Sử dụng từ nối và cụm từ chuyển tiếp để kết nối các ý và giúp người nghe dễ dàng theo dõi như Firstly, we will discuss... Secondly, we will examine... Finally, we will look at...

 • Tránh sử dụng từ ngữ phức tạp và các câu quá dài. Hãy nói ngắn gọn và trực tiếp.

 • Sử dụng ví dụ, số liệu và minh họa để làm rõ các điểm chính và tăng tính thuyết phục.

 • Tóm tắt lại các điểm chính và kết luận một cách rõ ràng để người nghe nhớ được thông điệp chính.

 • Đừng quên cảm ơn khán giả đã lắng nghe và mời họ đặt câu hỏi nếu có.

 • Luyện tập nhiều lần để quen thuộc với nội dung và tự tin khi trình bày.

 • Hãy tạo sự tương tác với khán giả bằng cách đặt câu hỏi hoặc mời họ tham gia vào một hoạt động ngắn.

 • Sử dụng từ vựng phù hợp với chủ đề và đối tượng khán giả. Tránh sử dụng từ ngữ chuyên môn quá phức tạp nếu không cần thiết.

 • Sử dụng ngữ pháp khi thuyết trình bằng tiếng Anh chính xác để đảm bảo sự chuyên nghiệp và dễ hiểu.

 • Phát âm rõ ràng và chính xác để khán giả dễ dàng hiểu được thông điệp của bạn.

 • Nói chậm và rõ ràng, đừng nói quá nhanh để khán giả có thời gian tiếp thu thông tin.

 • Đừng quên sử dụng ngôn ngữ cơ thể để hỗ trợ bài thuyết trình, nhưng đừng quá lạm dụng.

Khi viết bài thuyết trình cần sự chỉn chu, đúng ngữ pháp, từ vựng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Kết luận

Trên đây là những gợi ý về các mẫu câu thuyết trình tiếng Anh theo nhiều chủ đề khác nhau. Vậy nên, tuỳ thuộc vào mục đích, ý tưởng của mỗi người có thể dựa vào cấu trúc trên mà Monkey gợi ý để hoàn thành bài thuyết trình của mình thành công hơn nhé.

Hoàng Hà
Hoàng Hà

Mình là Hoàng Hà, chuyên viên content writer tại Monkey. Hy vọng với những nội dung mình mang đến sẽ truyền tải được nhiều giá trị cho bạn đọc.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online