zalo
Dạy bé học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp bé học vui học tốt?
Học toán

Dạy bé học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp bé học vui học tốt?

Hoàng Hà
Hoàng Hà

30/04/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Lớp 4 là thời điểm mà con sắp kết thúc lớp 1, nên kiến thức toán trong thời điểm này khá khó và quan trọng trong hành trình lên cấp. Vậy nên, để giúp bé học toán lớp 4 giỏi, nắm vững được kiến thức tốt thì bố mẹ nên tham khảo một số phương pháp mà Monkey giới thiệu trong bài viết sau đây.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Tổng hợp các dạng kiến thức em học toán lớp 4

Trong chương trình kiến thức lớp 4, môn Toán học sẽ được giảng dạy với những kiến thức sau:

Ôn tập các số đến 100.0000

Với chương trình kiến thức lớp 4 về số đếm, các con sẽ học về số đếm có 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số,... Trong đó, số tự nhiên nhỏ nhất là 0 và 2 số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Và số tự nhiên có tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8 là số chẵn. Còn các số có tận cùng là 1, 3, 5, 7 và 9 là các số lẻ.

Kiến thức toán lớp 4 với số đếm đến 100.000. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Bốn phép tính với các số tự nhiên

Kiến thức học toán lớp 4 tiếp theo các con sẽ học là 4 phép tính cộng, trừ, nhân và chia với các số tự nhiên. Cụ thể:

Phép cộng có các tính chất như:

 • Tính chất giao hoán. Ví dụ: 4 + 5 = 5 + 4
 • Tính chất kết hợp. Ví dụ: (4 + 5) + 6 = 4 + (5 +6)
 • Tính chất cộng với số 0. Ví dụ 0 + 4 = 4 + 0 = 4

Phép trừ được tổng quát với công thức a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c. Trong phép trừ, khi số bị trừ và số trừ cùng tăng hoặc cùng giảm 1 đơn vị thì hiệu của chúng không đổi. Ví dụ: 10 - 7 = 7 - 4. Còn khi số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu tăng một số bằng (n - 1) lần số bị trừ (n > 1).

Phép nhân có các tính chất:

 • Tính chất giao hoán. Ví dụ: 3 x 2 = 2 x3
 • Tính chất kết hợp. Ví dụ: 2 × (3 × 4) = (2 × 3) × 4
 • Nhân với 0 thì luôn bằng 0. Ví dụ 2 x 0 = 0
 • Nhân với 1 bằng chính nó. Ví dụ: 3 x 1 = 3
 • Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng và phép trừ. Ví dụ: 3 × (2 + 3) = 3 × 2 + 3 × 3

Phép chia có các tính chất như:

 • a : (b × c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0). Ví dụ 20 : (5 x 2) = 20 : 5 : 2 = 2
 • a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0). Ví dụ: 20: 2 - 10 : 2 = (20 - 10) : 2 = 5
 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0). Ví dụ: 20 : 2 + 10 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15.

Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9

Khi học toán lớp 4 về vấn đề chia hết cho 2, 3, 5 và 9 các con cần nhớ:

 • Các số chẵn chia hết cho 2. Ví dụ: 10 chia hết cho 2
 • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 sẽ chia hết cho 3. Ví dụ: 12 có tổng là 3 nên chia hết cho 3
 • Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ chia hết cho 5. Ví dụ: 25 chia hết cho 5
 • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 sẽ chia hết cho 9. Ví dụ: 72 có tổng là 9 nên chia hết cho 9.

Phân số và các phép tính phân số

Phân số có tử số - phần viết trên dấu gạch ngang và mẫu số - phần viết dưới dấu gạch ngang. Trong đó, mẫu số luôn khác 0. Các phép tính với phân số là:

Phân số trong chương trình toán lớp 4. (Ảnh: Sưu tầm internet)

 • Phép cộng: cần đưa các phần số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng trên tử số. Nếu cộng với số tự nhiên cần viết số tự nhiên dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính. Trong phép cộng các phân số có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp như số tự nhiên. 

Ví dụ: 37+27=3+27=57 

 • Phép trừ phân số cũng cần được quy đồng về cùng mẫu số rồi lấy tử số trừ tử số.

Ví dụ: 79-29=7-29=59

 • Phép nhân phân số: lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. Trong đó, phép nhân phân số có tính chất giao hoán, kết hợp, tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng, hiệu 2 phân số nhân với 1 phân số, nhân phân số với 0 như phép tính với số tự nhiên. 

Ví dụ: 46x23=4 x 26 x 3=818

 • Phép chia phân số: lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 

Ví dụ: ab:cd=abxdc=a x db x c

Tỉ số và các bài toán liên quan đến tỉ số

Trong chương trình dạy học môn toán lớp 4 sẽ có chương trình kiến thức về tỷ số với các bài toán liên quan như:

 • Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số 2 số.
 • Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số 2 số.

Ví dụ: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 35. Tìm hai số đó.

→ Đáp án: 

Lập sơ đồ cho bài toán:

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị của một phần là:24 : 2 = 12

Số bé là: 12 × 3 = 36

Số lớn là: 12 × 5 = 60

Ôn tập các đại lượng

Trong kiến thức học toán lớp 4 về phần đại lượng sẽ có những kiến thức cơ bản sau:

 • Đơn vị đo độ dài: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 10 lần. Ví dụ: 1200m = 1.2 km
 • Đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 10 lần. Ví dụ: 1 tấn = 1000 kg
 • Đơn vị đo diện tích: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 100 lần. Ví dụ: 1m2 = 100 dm2
 • Đơn vị đo thể tích: 1m3, dm3, cm3. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 1000 lần. Ví dụ: 1m3 = 1000 dm3

Ôn tập về số trung bình cộng

Để tìm trung bình cộng của dãy số khi học toán lớp 4, các con cần tính tổng của các số rồi chia tổng cho số các số hạng.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của 10 + 20 + 30. 

→ Đáp án: Trung bình cộng của 10 + 20 + 30 là (10 + 20 + 30)/3 =20.

Còn khi muốn tìm tổng của các số, ta lấy trung bình cộng các số nhân với số các số hạng.

Ví dụ: Tìm tổng của các số biết trung bình cộng của các số là 15 và có 3 số hạng.

→ Đáp án: Tổng các số là 15 x 3 = 45.

Bài toán phổ biến nhất liên quan đến trung bình cộng là tìm 2 số khi biết tổng và hiệu 2 số. Theo đó, số lớn = (tổng + hiệu) : 2. Số bé = (tổng - hiệu) : 2.

Ôn tập về số trung bình cộng trong toán lớp 4. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Hình bình hành và diện tích hình bình hành

Hình bình hành là hình có 2 cạnh đối diện song song và bằng nhau. Trong đó, chu vi hình bình hành = tổng của độ dài 4 cạnh. Diện tích hình bình hành = độ dài đáy x chiều cao.

Ví dụ hình bình hành có chiều cao 4cm, cạnh đáy 5cm, tính diện tích hình bình hành

→ Đáp án: Diện tích hình bình hành là: 5 x 4 = 20 (cm2)

Hình thoi và diện tích hình thoi

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, trong đó 2 cạnh đối diện nhau sẽ song song với nhau. Đây là hình bình hành đặc biệt. Chu vi hình thoi bằng độ dài 1 cạnh x 4. và Diện tích hình thoi = tích độ dài 2 đường chéo : 2.

Tỷ lệ bản đồ

Khi dạy toán lớp 4 cho con, bố mẹ cần chú ý đến kiến thức tỷ lệ bản đồ. Trong đó, tỷ lệ của bản đồ là tỉ số giữa 1 khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế.

Ví dụ: trên bản đồ nước Việt Nam ghi tỷ lệ 1: 10.000.000. Tức là bản đồ đã thu nhỏ hình ảnh đất nước lại 10.000.000 lần hay 1cm trên bản đồ ứng với 10.000.000 cm (100km) trên thực tế.

Tỷ lệ bản đồ khi học toán lớp 4. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Hướng dẫn cách dạy toán lớp 4 cho bé tại nhà hiệu quả

Khi dạy học toán lớp 4 cho bé, các bậc phụ huynh cần chú ý đến những vấn đề sau để giúp con học hiệu quả nhất.

Giúp con ghi nhớ và nắm chắc kiến thức cơ bản

Muốn con có thể học tốt toán lớp 4, làm được các bài tập thì bố mẹ nên giúp con ghi nhớ và nắm chắc kiến thức cơ bản. Khi các con đã nắm được chắc các kiến thức cơ bản thì bé có thể dễ dàng vận dụng các công thức vào giải bài tập, giải được bài tập một cách nhanh chóng nhất.

Trong đó, bố mẹ có thể nhắc các con nắm vững lý thuyết bằng cách:

 • Hệ thống hóa tất cả các kiến thức ra giấy vì 1 lần viết là 1 lần nhớ
 • Chú ý nghe giảng trên lớp
 • Chăm chỉ làm các bài tập vận dụng
 • So sánh các kiến thức tương quan.

Yêu cầu bé đọc kỹ đề bài và yêu cầu bài trước khi giải bài toán

Để các con học giỏi toán lớp 4, bố mẹ cần yêu cầu các con đọc kỹ đề bài và yêu cầu của đề bài trước khi con giải toán. Bởi có nhiều bạn nhỏ hiện nay khá cẩu thả trong việc đọc đề bài, bỏ qua những thông tin, dữ liệu quan trọng. Vì thế mà khi làm bài tập các con thường khá lúng túng, không biết làm hoặc làm sai.

Bố mẹ nên yêu cầu con đọc kỹ đề bài. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Luyện tập, thực hành giải bài tập toán lớp 4 thường xuyên

Cách dạy toán cho học sinh lớp 4 hiệu quả nhất hiện nay chính là luyện tập và thực hành giải bài tập toán thường xuyên. Khi bố mẹ cho các con làm nhiều bài tập thuộc các dạng bài khác nhau sẽ giúp cho các con có thể nắm bắt cách giải các dạng bài dễ dàng và thành thạo kỹ năng tính toán. 

Từ đó các bé sẽ nắm chắc và trau dồi thêm nhiều kiến thức. Đây chính là nền tảng giúp các con khi đi thi sẽ không thấy bỡ ngỡ.

Giúp con ghi nhớ các bước giải với các dạng bài tập khác nhau

Trong kiến thức lớp 4 môn toán, các con sẽ học rất nhiều dạng toán. Với mỗi dạng bài tập sẽ có những phương pháp giải khác nhau.

Bố mẹ cần giúp các con nắm được các thông tin đặc trưng của từng dạng toán, hiểu những công thức này thì mới có thể giải từng dạng bài dễ dàng.

Khi hướng dẫn con học toán lớp 4, bố mẹ nhắc nhở con làm bài theo đúng trình tự, tuyệt đối không nhảy cóc, bỏ bớt các công đoạn. Điều này sẽ giúp các con hình thành được thói quen để khi đi thi làm bài đúng đáp án.

Hướng dẫn con một số mẹo giải toán lớp 4 nhanh, chính xác

Cách dạy toán lớp 4 hiệu quả hiện nay chính là bố mẹ nên hướng dẫn con một số mẹo giải toán nhanh. Những mẹo này sẽ giúp các con học toán không cảm thấy nhàm chán và cũng kích thích sự sáng tạo của các con hơn.

Mẹo học toán dễ dàng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Lên sơ đồ tư duy toán lớp 4 giúp con học dễ hiểu hơn

Dạy học môn toán lớp 4 cho bé, các bậc phụ huynh nên hướng dẫn các bé cách lập sơ đồ tư duy. Học toán với sơ đồ tư duy rất hiệu quả, giúp các con luôn cảm thấy dễ hiểu. Trong đó, những ưu điểm của sơ đồ tư duy là:

 • Giúp con ghi nhớ kiến thức một cách logic nhất
 • Sơ đồ tư duy giúp các con phát triển tư duy
 • Tăng khả năng sáng tạo của các bé
 • Sơ đồ tư duy giúp các con luôn có hứng thú với môn toán

Cho bé học toán lớp 4 liên hệ với thực tiễn nhiều hơn

Khi dạy bé học, bố mẹ cũng nên áp dụng cách dạy học trải nghiệm môn toán lớp 4 cho con. Tức là các bậc phụ huynh sẽ dạy con học cách học liên hệ với thực tiễn. 

Cách học này sẽ giúp các con có thể tiếp thu kiến thức mọi lúc, mọi nơi. Bố mẹ có thể áp dụng các câu hỏi như yêu cầu bé tính độ dài quãng đường, tính trọng lượng,...

Cách học toán lớp 4 hiệu quả nhờ tham gia nhiều cuộc thi

Cách dạy con toán lớp 4 khá hiệu quả nữa là các bậc huynh nên cho con tham gia các cuộc thi. Những cuộc thi này sẽ giúp cho các con cọ xát với các kiến thức nhiều hơn, nắm chắc kiến thức hơn. 

Thậm chí, đôi khi trong các cuộc thi cuối kỳ, bài kiểm tra các con có thể bắt gặp các dạng bài tập đã làm trong các cuộc thi. Bố mẹ nên đăng ký cho con thi Violympic, Vioedu, Toán Titan,...

Cho bé tham gia các cuộc thi toán học. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Dạy học phát triển năng lực môn toán lớp 4 cho bé

Khi dạy các con học toán lớp 4, các bậc phụ huynh nên chú ý đến việc cho con thực hành các bài tập để phát triển năng lực môn toán. Bố mẹ có thể cho con làm các bài tập bổ trợ, bài tập nâng cao để rèn luyện cho bé tư duy logic toán học,...

Cách học giỏi môn toán lớp 4 nhờ học nhóm cùng bạn bè

Một phương pháp luyện học toán lớp 4 khá hiệu quả hiện nay nữa mà các bậc phụ huynh nên chú ý đó chính là cho con học cùng nhóm bạn bè. Việc để bé học cùng nhóm bạn sẽ giúp các con hứng thú hơn.

Đặc biệt, phương pháp học này sẽ giúp bé có thể phát triển tư duy sáng tạo. Các bạn nhỏ khi học cùng nhau có thể bàn bạc và thảo luận để đưa ra những lời giải riêng. Và đặc biệt là các bạn học tốt hơn trong nhóm có thể hỗ trợ kèm cặp các bạn học kém hơn.

Luôn thay đổi phương pháp học toán lớp 4 mới để tạo sự hứng thú cho bé

Việc thay đổi phương pháp học toán mới là điều cần thiết để khơi dậy sự hứng thú trong bé. Bố mẹ có thể thử áp dụng cách thức vừa học vừa chơi bên cạnh cách dạy học truyền thống trên trường, lớp. Điều này sẽ giúp cho các con không hề thấy bị áp lực khi nhắc đến môn Toán.

Thay đổi phương pháp học toán lớp 4. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Dạy con học toán lớp 4 với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cùng Monkey Math

Để cùng con học toán lớp 4 hiệu quả, bố mẹ nên lựa chọn Monkey Math làm người bạn đồng hành cùng các bé. Monkey Math được biết đến là một trong những ứng dụng học Toán hiệu quả số 1 hiện nay.

Monkey Math có thể giúp các con học toán lớp 4 hiệu quả hơn nhờ nội dung biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông cùng các phương pháp dạy học tích cực, kích thích sự sáng tạo cho các con.

Học toán cùng Monkey Math. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Khi học với Monkey Math, bé sẽ không bao giờ cảm thấy chán vì hệ thống đưa ra rất nhiều hoạt động thông qua việc cho bé đặt câu hỏi để hiểu rõ vấn đề hay học thông qua các trò chơi cũng như làm bài tập trong sách bổ trợ nâng cao,...

Đồng thòi, tại Monkey Math đưa hơn 60 chủ đề Toán học thuộc 7 chuyên đề lớn giúp các con có thể tiếp cận được với nguồn kiến thức đa dạng nhất và thấy sự liên kết giữa kiến thức các lớp, các khối.

Một số lưu ý khi bố mẹ dạy bé học toán lớp 4 tại nhà

Khi dạy bé học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ nên lưu ý đến một số vấn đề như:

 • Không ép bé học quá nhiều mà nên kết hợp với thời gian nghỉ ngơi khoa học để con không bị áp lực.
 • Bố mẹ nên tạo không gian học tập thoải mái cho bé, có thể cho bé học mọi lúc mọi nơi chứ không nên rèn con vào khuôn khổ, học lúc nào cũng phải ngồi vào bàn.
 • Khi dạy con học, bố mẹ nên kết hợp sử dụng dụng cụ trực quan để giúp con dễ hiểu hơn.

Xem thêm:

Trên đây là những chia sẻ về cách học toán lớp 4 sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng với những chia sẻ này, các bậc phụ huynh sẽ giúp các bạn nhỏ yêu thích môn Toán hơn và học toán đạt kết quả cao.

Hoàng Hà
Hoàng Hà

Mình là Hoàng Hà, chuyên viên content writer tại Monkey. Hy vọng với những nội dung mình mang đến sẽ truyền tải được nhiều giá trị cho bạn đọc.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online