zalo
[Adverb Phrase] Cụm trạng từ trong tiếng anh: Lý thuyết & Bài tập ứng dụng nhanh
Học tiếng anh

[Adverb Phrase] Cụm trạng từ trong tiếng anh: Lý thuyết & Bài tập ứng dụng nhanh

Phương Đặng
Phương Đặng

21/09/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Kiến thức về trạng từ được đánh giá là một trong những phần khá khó và hay gây nhầm lẫn cho người học. Vì vậy, trong bài viết này Monkey sẽ chia sẻ chi tiết về cụm trạng từ trong tiếng anh cùng bài tập tự luyện giúp bạn dễ dàng ghi nhớ.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Cụm trạng từ trong tiếng anh là gì?

Cụm trạng từ trong tiếng anh - Adverbial phrase (hoặc Adverb phrase) là một thành phần trong câu bao gồm một nhóm từ mang ý nghĩa tương tự như trạng từ. Cụm trạng từ có thể bổ nghĩa cho danh từ, tính từ, động từ, mệnh đề, hoặc bổ nghĩa cho cả câu.

 • Ví dụ: Senena rode her bike very hastily so she could get home sooner.

 • Dịch nghĩa: Serena đạp xe rất vội vàng để có thể về nhà sớm hơn.

Cấu trúc: Cụm trạng từ sẽ được cấu thành bởi hai yếu tố: trạng từ chính + thành tố khác. Đa số các trạng từ trong tiếng anh được cấu thành bởi tính từ và thêm hậu tố -ly (Tính từ + ly).

 • Ví dụ: very quickly, really well, extremely hard, surprisingly well,...

Phân loại cụm trạng từ trong tiếng anh

Theo như ngữ pháp tiếng anh lớp 7, cụm trạng từ được phân chia thành 6 loại như sau:

STT

Phân loại

Ví dụ cụm từ

Ví dụ câu

1

Cụm trạng từ chỉ mức độ (Adverbial phrases of degree/extent)

very quickly

extremely hard

really well 

so soon

Ví dụ: Time goes very quickly

=> Dịch nghĩa: Thời gian trôi qua rất nhanh

2

Cụm trạng từ chỉ khả năng (Adverbial phrases of probability)

definitely never

only truly

quite probably

Ví dụ: We kept the new money quite separately from what we’d already collected.

=> Dịch nghĩa: Chúng tôi giữ số tiền mới khá tách biệt với số tiền chúng tôi đã thu thập được.

3

Cụm trạng từ chỉ thời gian trong tiếng anh (adverbs of time)

every year

After the game

very late.

Ví dụ: The fair takes place every year.

=> Dịch nghĩa:Hội chợ diễn ra hàng năm.

4

Cụm trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place)

Right there.

there, here

Ví dụ: He saw John there.

=> Dịch nghĩa: Anh ấy thấy John ở đó.

5

Cụm trạng từ chỉ cách thức (Adverb phrase of manner)

very carefully

always

usually

Ví dụ: She would always talk with a nationalistic tone.

=> Dịch nghĩa: Cô ấy luôn nói chuyện với một giọng điệu dân tộc.

6

Cụm trạng từ chỉ lý do (Adverb phrase of reason) 

Ví dụ: She plays up to impress his classmates.

=> Dịch nghĩa: Cô ấy chơi để gây ấn tượng với các bạn cùng lớp của mình.

Chức năng của cụm trạng từ

Cụm trạng từ trong tiếng anh có một số chức năng như sau:

 • Bổ nghĩa cho động từ, tính từ, danh từ.

 • Bổ nghĩa cho mệnh đề, câu.

 • Bổ nghĩa cho trạng từ khác.

 • Bổ nghĩa cho các cụm từ loại khác: cụm danh từ, cụm giới từ, cụm từ hạn định.

Xem thêm: Trạng từ trong tiếng anh: Tổng hợp 7 kiến thức quan trọng cần nhớ

Vị trí của cụm trạng từ tiếng anh

Khi đứng ở các vị trí khác nhau cụm trạng từ trong tiếng anh lại mang ý nghĩa khác nhau, ví dụ như chỉ thời gian, chỉ tần suất, chỉ cách thức,... Cụ thể, cụm trạng từ có 8 vị trí trong câu như sau: 

STT

Vị trí

Ví dụ

1

Trạng từ chỉ cách thức (manner) - đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ

Ví dụ: They walked very carefully across the floor.

Họ đi rất cẩn thận trên sàn nhà.

2

Trạng từ chỉ thời gian (Time) - đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc vị trí đầu câu (vị trí nhấn mạnh)

Ví dụ: Mommy got home very late.

=> Dịch nghĩa: Mẹ về nhà rất muộn.

3

Trạng từ chỉ tần suất (Frequency) - được đặt sau động từ "to be" hoặc trước động  từ chính

Ví dụ: Joe is always on time 

=> Dịch nghĩa: Joe luôn đúng giờ 

4

Trạng từ chỉ nơi chốn (Place) 

Ví dụ: Linda is standing here. 

=> Dịch nghĩa: Linda đang đứng đây.

5

Trạng từ chỉ mức độ (Grade) - trước tính từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa.

Ví dụ: He speaks English too quickly for me to follow

=> Dịch nghĩa: Anh ấy nói tiếng Anh quá nhanh để tôi theo dõi

6

Trạng từ chỉ số lượng (Quantity) 

Ví dụ: My children study rather little 

=> Dịch nghĩa: Con tôi học khá ít

7

Trạng từ nghi vấn (Questions) - đứng đầu câu dùng để hỏi

Ví dụ: Why didn't you go to school yesterday, PinPin?

=> Dịch nghĩa: Tại sao bạn không đi học ngày hôm qua, PinPin?

8

Trạng từ liên hệ (Relation) 

Ví dụ: I remember the day when I met him on the beach

=> Dịch nghĩa: Tôi nhớ ngày tôi gặp anh ấy trên bãi biển

Như vậy, chỉ riêng trạng từ đã có rất nhiều từ vựng và nhóm từ được sử dụng. Do đó, để nắm được toàn bộ trạng từ và cách dùng, ý nghĩa của nó bạn cần kết hợp Monkey Junior để ghi nhớ và Monkey Stories để hiểu ngữ cảnh sử dụng của các từ này.

Bài tập về cụm trạng từ trong tiếng anh

Dưới đây là 5 bài tập từ luyện về cụm trạng từ trong tiếng anh. Các bạn hãy làm và kiểm tra đáp án để ghi nhớ kiến thức lâu hơn nhé!

Bài tập 1: Đọc các câu và chọn phương án đúng.

1. Which sentence is correct?

a.Does he go late to bed usually? b.Does he usually go to bed late?

c.Does he go late usually to bed?

2. Which sentence is correct?

a.David walks to work every morning. b.David every morning walks to work.

c.David walks every morning to work.

3. Which sentence is NOT correct?

a.I ate quickly my breakfast and went out. b.I ate my breakfast quickly and went out.

c.I quickly ate my breakfast and went out.

4. Which sentence is correct?

a.Did you learn a lot at school today? b.Did you learn a lot today at school?

c.Did you learn today a lot at school?

5. Which sentence is correct?

a.She hardly ever gets angry. b.She gets angry hardly ever.

c.She gets hardly ever angry.

6. Which sentence is NOT correct?

a.She obviously is thinking always about him. b.She is obviously always thinking about him.

c.Obviously, she is always thinking about him.

7. Which sentence is correct?

a.They won easily the game yesterday. b.Yesterday, they won easily the game.

c.They won the game easily yesterday.

8. Which sentence is correct?

a.He doesn't always sleep at home on Mondays. b.He always doesn't sleep at home on Mondays.

c.On Mondays, he doesn't sleep always at home.

9. Which sentence is correct?

a.They rarely eat healthily. b.They eat healthily rarely.

c.Rarely they eat healthily.

10. Which sentence is correct?

a.I could barely think straight b.I barely could think straight

c.I could think barely straight

Bài tập 2: Chọn từ vào chỗ trống:

along the cliffs   every weekend    Last Saturday   to look at the whale    with a rolling motion

I go running_____with my friends from the jogging club.______, we were doing a five-kilometer run from downtown Victoria through Beacon Park. As we were running______ at the edge of the sea, someone shouted "Look!" There was a grey whale out in the ocean, about a hundred meters from the shore. We all stopped running______. It was swimming_______, its tail flipping out of the water every few seconds.

Bài tập 3: Gạch chân các cụm trạng ngữ trong các câu sau.

1. She lives in a palatial home.

2. Is there water on the moon?

3. She ran into her room.

4. They chatted for a while.

5. She performed the task with great skill.

6. The desert stretched towards the north.

7. The gun went off with a loud noise.

8. The fishers went sailing over the sea.

9. He lay beside the heap of corn.

10. She whispered in his ear.

11. He fought with all his might.

12. He shouted at the top of his voice.

13. It must be done at any cost.

14. Much water has run under the bridge.

15. Without pausing to consider he struck the blow.

Bài tập 4: Đọc lời của một đoạn bài hát về trạng ngữ sau, gạch dưới các trạng từ hay trạng ngữ có trong bài và xác định xem chúng thuộc nhóm trạng từ nào.

Lolly Lolly Lolly, get your adverbs here.

Got a lot of lolly, jolly adverbs here.

Anything you need and we can make it absolutely clear...

An adverb is a word

(That's all it is! and there's a lot of them)

That modifies a verb,

(Sometimes a verb and sometimes)

It modifies an adjective, or else another adverb

And so you see that it's positively, very, very, necessary.

Lolly, Lolly, Lolly, get your adverbs here.

Father, son, and Lolly selling adverbs here.

Got a lot of adverbs, and we make it clear,

So come to Lolly! (Lolly, Lolly, Lolly)

Bài tập 5: Gạch dưới các trạng từ và trạng ngữ trong đoạn văn sau:

The first book of the seven-book Harry Potter series came to the bookstores in 1997. Since then, bookstores have sold more than 250 million copies of the first books in the series. These books are available in more than 200 countries and in more than 60 languages.

When a new Harry Potter book arrives in the bookstores, it is always a big event. Usually, the first books are sold at the magic hour of midnight. Stores that usually close at 6:00 P.M. stay open late for the special event. People wait in line for hours, sometimes days, to buy a book. Many children and even some adults put on costumes to look like their favorite characters in the book.

Đáp án bài tập cụm trạng từ

Bài tập 1

1B

2A 

3A 

4A 

5A 

6A 

7C 

8A 

9A 

10A 

Bài tập 2:

1. every weekendd

2. Last Saturday

3. along the cliffs

4. to look at the whale

5. with a rolling motion

Bài tập 3:

1. in a palatial home

5. with great skill

9. beside the heap of corn

13. at any cost

2. on the moon

6. towards the north

10. in his ear

14. under the bridge

3. into her room

7. with a loud noise

11. all his might

15. Adverb phrase – without pausing to consider

4. for a while

8. over the sea

12. at the top of his voice

 

Bài tập 4: 

Trạng từ chỉ địa điểm: here.

Trạng từ chỉ mức độ: absolutely, very

Trạng từ chỉ nhận xét: positively

Trạng từ nối: and, so

Bài tập 5: 

 1. to the bookstores

 1. in more than 200 countries

 1. in the bookstores

 1. in 1997

 1. Since then

 1. at the magic hour of midnight

 1. late

 1. for hours

 1. (for)days

 1. in more than 60 languages.

 1. in line

 1. always

 1. Usually

 1. usually

 1. sometimes

 1. for the special event

Vậy là Monkey đã chia sẻ toàn bộ kiến thức ngữ pháp về cụm trạng từ trong tiếng anh bao gồm: phân loại, chức năng và vị trí kèm ví dụ minh hoạ cụ thể. Monkey cũng tổng hợp 5 bài tập để giúp các bạn củng cố, ghi nhớ thêm kiến thức. Chúc các bạn học tốt!

Adverb phrases - Ngày truy cập: 21/09/2022

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/adverb-phrases 

Adverb phrases exercises - Ngày truy cập: 21/09/2022

https://www.englishpractice.com/quiz/adverb-phrases-exercise/

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/advphr1

https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/position-of-adverbs/

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online