zalo
[GIẢI ĐÁP] Any đi với danh từ số ít hay số nhiều?
Học tiếng anh

[GIẢI ĐÁP] Any đi với danh từ số ít hay số nhiều?

Phương Đặng
Phương Đặng

08/08/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Any đi với danh từ số ít hay số nhiều? Cách dùng Any trong các câu tiếng anh như thế nào? Cùng Monkey tìm hiểu cách sử dụng Any với danh từ và các cấu trúc ngữ pháp liên quan trong bài viết này.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Định nghĩa: Any là gì?

Any thuộc loại từ hạn định (Determiner) mang ý nghĩa là “mọi, bất cứ, không tí nào” để chỉ một số lượng không cụ thể. Loại từ này thường được dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi mang ý nghĩa nghi vấn.

Về chức năng, “any” vừa có thể là từ hạn định đi với danh từ số ít hoặc số nhiều vừa đóng vai trò là đại từ và cũng được dùng để diễn tả 1 số lượng không xác định, bất kể ít hay nhiều.

Any đi với danh từ số ít hay số nhiều? 

Trong tiếng anh, “any” sẽ đi với danh từ số ít hoặc số nhiều khi nó đóng vai trò là Từ hạn định. Nó thường đứng trước trước danh từ để chỉ một số lượng không xác định hoặc một thực thể không giới hạn.

Ví dụ: Did you bring any bread? (Bạn có mang chiếc bánh mì nào không?)

 Mr Jacobson refused to answer any questions. 

(Mr Jacobson từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào).

If I were able to travel back to any place and time in history, I would go to ancient China.

(Nếu tôi có thể du hành trở lại bất kỳ địa điểm và thời gian nào trong lịch sử, tôi sẽ đến Trung Quốc cổ đại).

2 dạng từ hạn định của Any

“Any” có 2 dạng từ hạn định là: Weak Form và Strong Form. Mỗi cấu trúc lại mang một ý nghĩa khác nhau.

Weak Form: Ý nghĩa số lượng không xác định

Chúng ta sử dụng “any” để chỉ số lượng không xác định trong câu hỏi hoặc câu phủ định. Lưu ý, chỉ sử dụng hình thức này đối với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều.

Ví dụ: Have you got any eggs? (Bạn còn quả trứng nào không?)

I haven’t got any eggs. (Tôi không có bất kỳ quả trứng nào)

Strong Form: Ý nghĩa không giới hạn

Ta sử dụng hình thức này khi muốn diễn tả một thứ không giới hạn. Bạn có thể dùng “any” mang nghĩa này với mọi loại danh từ và thường dùng trong câu khẳng định.

Call 0800675-437 for any information about the courses.

(Gọi 0800675-437 để biết bất cứ thông tin nào về khóa học).

Do we have any form of agreement with new staff when they start? 

(Chúng ta có bất kỳ hình thức thỏa thuận nào với nhân viên mới khi họ bắt đầu không?)

Khi nào Any đi với danh từ số ít?

Any dùng với danh số ít khi đề cập đến một danh từ đếm được số ít hoặc một danh từ không đếm được. Nó thường mang nghĩa “ít nhất một” khi nói về số lượng và có nghĩa là “bất kỳ cái nào” khi chỉ sự vật nào đó.

Ví dụ: 

I don’t have any beer. (Tôi không có nhiều bia).

Do you have any bread? (Bạn có bánh mì không?)

Choose any color you like

(Chọn bất kỳ màu sắc mà bạn thích).

Khi nào Any đi với danh từ số nhiều?

Any sử dụng với danh từ số nhiều khi kết hợp với danh từ đếm được. Nó thường mang nghĩa là “nhiều hơn một” trong trường hợp này.

Ví dụ: I don’t have any papers. (Tôi không có một tờ giấy nào cả)

Do you have any papers? (Bạn có tờ giấy nào không?)

Một số cách dùng khác Any và các cụm từ của Any

Ngoài chức năng chính là từ hạn định, Any còn được sử dụng như 1 đại từ hoặc nằm trong các cấu trúc nêu dưới đây:

Any sử dụng như đại từ

Any có thể dùng như 1 đại từ (không có danh từ kèm theo) khi danh từ có thể đoán được ý nghĩa. Cách dùng này có thể hiểu là sử dụng “any” thay thế cho danh từ.

Ví dụ:

A: Have you got some £1 coins on you?

B: Sorry, I don’t think I have any. (understood: I don’t think I have any £1 coins.

A: Bạn có thể cho vay £1 xu được không?

B: Xin lỗi, tôi không nghĩ là có tôi có. (Nghĩa là: Tôi không nghĩ là tôi có đủ £1 xu).

Cấu trúc “ Any of”

Chúng ta sử dụng “any” với “of” trước mạo từ (a, an, the), tính từ chỉ định (this, that), đại từ (you, us) hoặc tính từ sở hữu (his, their).

Ví dụ: Shall I keep any of these spices? I think they’re all out of date.

(Tôi có nên giữ lại bất kỳ loại gia vị nào trong số này không? Tôi nghĩ chúng đều đã hết hạn).

Ngoài ra, “Any of” cũng được dùng khi nói về “một phần của tổng thể”.

Ví dụ: I couldn’t answer any of these questions.

(Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ở đây).

“No any” và No

“Any” không mang nghĩa phủ định của riêng nó. Nó phải được dùng với 1 từ phủ định để có nghĩa là “Không”. Cùng so sánh 2 cấu trúc với “No any” và “No” để hiểu rõ hơn.

not any

no

There aren’t any biscuits left. They’ve eaten them all.

(Không còn chiếc bánh quy nào. Họ đã ăn hết chúng).

There are no biscuits left. They’ve eaten them all.

(Không còn chiếc bánh quy nào. Họ đã ăn hết chúng).

I’m selling my computer because I haven’t got any space for it.

Not: … because I’ve got any space for it

(Tôi sẽ bán máy tính bởi tôi không còn bất kỳ chỗ trống nào cho nó).

I’m selling my computer because I’ve got no space for it.

(Tôi sẽ bán máy tính bởi tôi không còn bất kỳ chỗ trống nào cho nó).

There weren’t any technical problems. The singer had a sore throat so they cancelled the concert.

Not: There were any technical problems.

(Không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào cả. Ca sĩ bị viêm họng nên họ hủy bỏ buổi diễn).

There were no technical problems. The singer had a sore throat so they cancelled the concert.

(Không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào cả. Ca sĩ bị viêm họng nên họ hủy bỏ buổi diễn).

Any or Every?

Any và Every đều được dùng khi diễn tả “tổng số lượng thứ gì đó của 1 nhóm”. Nhưng nghĩa của chúng không hoàn toàn giống nhau.

Ví dụ: Any doctor can prescribe medicine. (or Every doctor can …)

(Bác sĩ nào cũng có thể kê đơn thuốc (hoặc mọi bác sĩ đều có thể kê đơn thuốc)).

Every luôn đề cập đến “tổng số của một thứ gì đó” còn Any lại diễn tả “một, một số hoặc tổng số tất cả cái gì…”. Chúng ta sử dụng “every” và không dùng “any” với danh từ đếm được số ít khi chúng mang nghĩa là "từng thành phần riêng lẻ của một nhóm gì đó".

Ví dụ: 

You can come over for dinner any evening.

(Bạn có thể đến ăn tối vào bất kỳ buổi tối nào).

He came over for dinner every evening last week.

(Anh ấy đến ăn tối vào các buổi tối cuối tuần).

Any và cấu trúc so sánh

Chúng ta sử dụng “any” với tính từ so sánh và trạng từ.

You can’t buy this laptop any cheaper than here. (It isn’t possible to buy the laptop cheaper in another place.)

Bạn không thể mua máy tính xách tay nào rẻ hơn ở đây. (Không thể mua một chiếc máy tính xách tay rẻ hơn ở 1 nơi khác).

I’ll see if we can go any faster. (faster than we are going now)

Tôi sẽ xem liệu chúng ta có thể đi nhanh hơn nữa không. (nhanh hơn chúng ta đang đi bây giờ)

Một số lỗi thường gặp khi dùng Any

Khi sử dụng “any”, bạn cần lưu ý một số lỗi sai sau đây:

1. Không sử dụng weak form của “any” với danh từ số ít đếm được

They have a big lunch in school so they don’t need a hot meal in the evening.

Not: … so they don’t need any hot meal in the evening.

(Họ ăn một bữa trưa thịnh soạn ở trường vì vậy họ không cần ăn một bữa nóng vào buổi tối).

Weak form của “any” cũng không được dùng cho chính nó trong câu. Chúng ta sử dụng “no” hoặc 1 từ phủ định như: not,...

There were no lifts so we had to climb five flights of stairs.

(Không có thang máy nên chúng tôi phải leo 5 bậc cầu thang).

There weren’t any lifts so we had to climb five flights of stairs.

(Không có thang máy nào nên chúng tôi phải leo 5 bậc cầu thang).

Not: There were any lifts …

2. Không dùng “any”, dùng “every” với danh từ số ít đếm được khi chúng mang nghĩa “một thành phần của tổng thể cái gì đó”.

The hotel is luxurious and it has every type of activity.

Not: … it has any type of activity …

(Khách sạn sang trọng và có mọi loại hình hoạt động).

3. Không dùng “any”, sử dụng “some” trước danh từ đếm được trong câu chỉ một số lượng không xác định.

I must buy some plants. They’re so nice.

(Tôi phải mua một vài chậu cây. Chúng quá đẹp).

Not: I must buy any plants.

Qua bài viết này, Monkey đã giúp bạn giải đáp câu hỏi “Any đi với danh từ số ít hay số nhiều” đồng thời cung cấp 1 số cấu trúc bổ sung giúp bạn nắm chắc cách dùng của “Any”. Ngoài ra, các lỗi sai thường gặp cũng được nêu trong viết nhằm tránh nhầm lẫn khi bạn làm bài tập. Hãy cố gắng ghi nhớ và thực hành thường xuyên để áp dụng đúng trong mọi tình huống nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Any - Ngày truy cập: 20/07/2022

https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/any 

Is ‘Any’ Singular or Plural? How to Use ‘Any’ Correctly - Ngày truy cập: 20/07/2022

https://www.masterclass.com/articles/any-singular-or-plural#how-to-use-any-with-singular-nouns

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online