zalo
Trọn bộ 100+ câu bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Học tiếng anh

Trọn bộ 100+ câu bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Phương Đặng
Phương Đặng

16/06/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Tổng hợp 100+ câu bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được Monkey chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn ôn nhanh toàn bộ kiến thức. Sau bài học này, bạn sẽ tự tin hơn khi gặp thì tương lai trong đề thi và tình huống giao tiếp. Hãy bắt đầu luyện tập ngay nhé!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Tóm tắt ngữ pháp thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn đề cập đến thời gian của 1 hành động, sự việc đang diễn ra tại 1 thời điểm cụ thể trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động, sự việc khác cũng ở trong tương lai.

Công thức của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:

Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. (Ảnh: Tác giả)

Đối với câu phủ định, ta thêm “NOT” giữa will và have. 

Với câu hỏi, ta thay đổi vị trí của Will và S.

Đôi khi, chúng ta sẽ sử dụng “Shall” thay cho “Will”, đặc biệt là khi dùng với I, we.

Ex: (+) I will have been working for 4 hours.

(-) I will not have been working for 4 hours/ I won’t have…

(?) Will you have been working for 4 hours?

Cách dùng:

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn tương tự như thì tương lai hoàn thành nhưng nó diễn tả 1 hành động, trạng thái kéo dài đến 1 thời điểm cụ thể trong tương lai hoặc tới khi 1 hành động khác xảy ra.

Ex 1: Ram starts waiting at 9am. I am late and cannot arrive before 10am. Ram will have been waiting for an hour by the time I meet him.

Ram bắt đầu đợi lúc 9h sáng. Tôi bị muộn và không thể tới trước 10h sáng. Ram sẽ đợi tôi trong 1 tiếng cho đến lúc tôi gặp anh ấy.

Ex 2: He'll be tired when he gets here. He'll have been traveling all day.

Anh ta sẽ bị mệt khi đến đây. Anh ta sẽ đi thăm quan cả ngày.

Dấu hiệu nhận biết

by then: đến lúc đó

by this June,…: tính đến tháng 6 năm nay

by the end of this week/ month/ year: tính đến cuối tuần này/ tháng này/ năm này.

by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn

Xem thêm: 

Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 

Cùng Monkey luyện tập với chuỗi bài tập từ cơ bản đến nâng cao để kiểm tra độ hiểu bài cũng như nâng cao level nhé!

Tổng hợp bài tập cơ bản (Beginner & Elementary)

Bài 1: Hoàn thành câu với từ gợi ý

1. I (work), so I'll be tired.

2. She (play) tennis, so she'll be hungry.

3. We (walk) all day, so we'll want to relax in the evening.

4. He (cook), so the kitchen will be warm.

5. They (travel), so they'll want to go to bed early.

6. I (work) in this company for twenty years when I retire.

7. She (see) her boyfriend for three years when they get married.

8. We (live) here for ten years next month.

9. He (study) English for three years when he takes the exam.

10. I (sleep) for three hours at 10pm.

11. She (study), so she want to study tomorrow.

12. We (work), so we'll have lots of energy.

13. They (exercise), so they might want to go for a walk.

14. He (watch) TV all afternoon.

15. I (work) here for long when I change jobs.

16. You (learn) about computers for long when you start your new job.

17. She (live) in London for six years next week, four years at most.

18. They (drink) coffee all morning.

19. He (study) Japanese for ten months when he takes the exam.

20. We (travel) for very long when we arrive in Paris.

21. (you / work) when we meet?

22. (she / live) here for long when she moves?

23. (Julie / study)?

24. (what / Lucy / do)?

25. (how long / he / work) there when he retires?

26. (how long / they / see) each other when they marry?

27. (how long / you / study) when you graduate?

28. (why / he / fix) the car?

29. (she / teach) those students for long?

30. (how long / we / wait) when he finally arrives?

31. I (work) all weekend so I won't be energetic on Sunday night.

32. How long (you / wait) when you finally get your exam results?

33. Julie (not / eat) much, so we'll need to make sure she has a good meal when she arrives.

34. How long (she / plan) to move house when she finally moves?

35. (she / wait) long by the time we get there?

36. (he / play) computer games for ten hours when he finally stops?

37. They (study) all day, so they'll want to go out in the evening.

38. They (not / stay) in the hotel for long when she arrives.

39. I (not / walk) when I meet you I'll have been cycling.

40. She (play) squash, so she won't be dressed up.

41. We (look) at houses for four months next Tuesday.

42. We (not / do)this project for long when the inspector arrives.

43. How long (you / work) on this project when it is finished?

44. (you / buy) clothes when I see you?

45. He (not / do) much work, so he'll be happy to start a new project.

46. How long (the children / sleep) in the living room when their new bedroom is ready?

47. How long (he / train) when he enters the competition?

48. (you / take) exams the day we meet?

49. I (answer) students' questions all morning, so I'll want a quiet lunch.

50. (they / travel) for long when they arrive?

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. My mom ________ for two days by the time I see her.

 A. has been traveling

 B. will have been traveling

 C. will has been traveling

2. They'll be exhausted by dinner. They will have been _____ hockey for seven hours.

A. playing

B. played

C. play

3. Will you ________ here for ten years by the time of the Christmas party?

A. have been worked

B. have to work

C. have been working

4. It's a 24-hour relay. They'll only have been ________ for half the time by 6pm.

A. ran

B. run

C. running

5. We ________ been waiting long.

 A. will not have

 B.have not will

 C. will have not

6. I ________ working for two years.

A. willn't have been

B. won't have been

C. not have been

7. Won't they ________ travelling for two weeks by then?

A. have been

B. had been

C. has been

8. The teachers will ________ for a month by the time the deal is made.

A. have been striking

B. will strike

C. will be striking

9. The films run all night. We ________ movies for six hours by the time the feature comes on.

A. watched

B. will have been watching

C. will watch

10. She'll still be groggy. She ________ undergoing surgery for three hours.

A. will has been

B. will have been

C. will be have

Bài tập nâng cao (Intermediate & Advanced)

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Kim _________ (finish) these courses next week.

2. When Nam arrives, my family _________ (go) to bed.

3. By next month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

4. ________ it __________ (stop) raining by tomorrow evening.

5. By next year, I ________ (live in Paris) for 2 years.

6. My older sister _________ (write) these novels for 8 months by the end of this week.

7. ________ you ________ live) in Korea in 5 months by the end of this week.

8. When his brother arrive, they _______ (have) dinner tomorrow.

9. Tien Cookie ________ (write) a new song by the end of this year.

10. Linh _________ (learn) English for 8 years by the end of next year.

11. Next month is Bean and Lim’s wedding anniversary. They _______ (marry) for 15 years.

12. By the end of the month, Jim _______ (been) L.A for 3 years.

13. Hien’s mother ________ (cook) dinner for 2 hours by the time her best friends arrive at her house.

14. Dung ________ (play) tennis to 7 p.m.

15. By 8 p.m, Kien ________ (wait) for his girlfriend for 30 minutes.

Bài 4: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong câu dưới đây 

1. Phong will have playing football for 3 years if he plays again this week.

2. Her VCD will been published by the end of that month.

3. They will taken a IELTS test by tomorrow morning.

4. By Monday, Quynh will comeback Vietnam with her family.

5. By next month, Viet’s family will live in that house for three decades.

Bài 5: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. This is Lan’s ninth years of teaching experience.

=> Lan  ______________________________________

2. Minh will be cold until I close the window.

=> Minh ________________________________________. (sweat)

3. Nguyen Nhat Anh will have written a new book by the end of this year.

=> A new book ________________________________________.

4. Mr. Bean will call hers and she must think about his proposal before that.

=> Mr. Bean __________________________________________. (consider)

5. My brother will have been writing these novels for 2 months by the end of this month.

=> These novels _________________________________________.

30 câu bài tập trắc nghiệm nâng cao 

1. Fortunately, our son _____________ school by the time the new tests are introduced.

A. will be leaving

B. will have left

C. will be left

2. _________________ breakfast tomorrow morning, Mr Brown?

A. Do you having

B. Will you be having

C. Will you have had

3. Do you think you _________________ the same job next year?

A. will still have doing

B. will still be doing

C. will still have done

4. I'll meet you at the station exit. What _________________?

A. will you have worn

B. do you wearing

C. will you be wearing

5. Dad ____________ for you at the airport when you arrive.

A. will have waited

B. will be waited

C. will be waiting

6. They _____________ the air conditioning by the time the delegates arrive.

A. will have fixed

B. will be fixed

C. will be fixing

7. Stephen _______________ to the party as he's got a cold.

A. won't have come

B. won't be coming

C. won't have been coming

8. This time tomorrow, _______________in the train on our way to Venice.

A. we'll have sat

B. we'll be sitting

C. we will have sitting

9. If you leave it until tomorrow, all the tickets will ______________.

A. have been sold

B. be selling

C. have been selling

10. Don't worry. He _______________all about it next time you see him.

A. will have forgotten

B. will be forgetting

C. will have forgetting

11. I will let you know your results on Friday. The papers _______________ by then.

A. will be marking

B. will have marked

C. will have been marked

12. My daughter ______________ the school bus today as she has a dental appointment.

A. won't have taking

B. will not have taken

C. won't be taking

13. Fifty years from now people ________________ to over 100.

A. will be living

B. will be lived

C. will have lived

14. By the time I'm seventy, I hope I __________________.

A. will have been retiring

B. will be retiring

C. will have retired

15. We'll be starving as we _____________ since breakfast.

A. will not be eating

B. will have been eating

C. won't have eaten

16. By the time you read this............................

A. I will have left.                       B. I will have been leaving.

17. 'm afraid the books you ordered.............. by Friday.

A. won't have arrived                        C. won't have been arriving

B. will have arrived                           D. will have been arriving

18. By the time we get to Chicago this evening, we ......................... more than four hundred miles. We are going to be exhausted.

A. will have driven                       B. will have been studying

19. When Sarah goes on vacation next month, she ................................... German for over two years. She should be able to communicate fairly well while she is in Austria.

A. will have studied                    B. won't have been arriving

20. I have not traveled much yet; however, I ...................................... the Grand Canyon and San Francisco by the time I leave the United States.

A. will have been visiting                     B. will have visited

21. By the time you finish studying the verb tense tutorial, you ............................................. all twelve tenses including their passive forms.

A. will have mastered                  B. will have been mastering

22. Drive faster! If you don't hurry up, she ........................... the baby by the time we get to the hospital.

A. will have had                     B. will have been having

23. I came to England six months ago. I started my economics course three months ago. When I return to Australia, I ............................... for nine months and I ......................... in England for exactly one year.

A. will have been studying, will have been                   

B. will have studied, will have been

24. Margie just called and said she would be here at 8 o'clock. By the time she gets here, we ........................................... for her for two hours.

A. will have waited                   B. will have been waiting

25. Frank just changed jobs again. If he keeps this up, he .......................................... jobs at least four or five times by the end of the year.

A. will have changed                    B. will have been changing

26. Come over to my house around 9 o'clock. By then, I ....................................... my history essay and we can go see a movie.

A. will have completed                   B. will have been completing

27. In June, my grandmother and grandfather .................................. married for fifty years.

A. will have been                     B. will have be

28. Alex______ late, he is stuck in trafffic

A. will arriving                     B. will be arriving                       C. will be arrive

29. To form future perfect we use the following structure: will have + participle

A. False                  B. True

30. We use future perfect for:

A. a completed action in the future                  

B. a hypothetical action in the future

C. an action in progress in the future

Đáp án bài luyện tập

Bài 1:

1. will have been working

2. will have been playing

3. will have been walking

4. will have been cooking

5. will have been travelling

6. will have been working

7. will have been seeing

8. will have been living

9. will have been studying 

10. will have been sleeping

11. won’t have been studying

12. won’t have been working

13. won’t have been exercising

14. won’t have been watching

15. won’t have been working

16. won’t have been learning

17. won’t have been living

18. won’t have been drinking

19. won’t have been studying

20. won’t have been travelling

21. Will you have been working

22. Will she have been living

23. Will Julie have been studying

24. What will Lucy have been doing

25. How long will he have been working

26. How long will they have been seeing

27. How long will you have been studying

28. Why will he have been fixing

29. Will she have been teaching

30. How long will we have been waiting

31. 'll have been working

32. will you have been waiting

33. won't have been eating

34. will she have been planning

35. Will she have been waiting

36. Will he have been playing

37. 'll have been studying

38. won't have been staying

39. won't have been walking

40. 'll have been playing

41. 'll have been looking

42. won't have been doing

43. will you have been working

44. Will you have been buying

45. won't have been doing

46. will the children have been sleeping

47. will he have been training

48. Will you have been taking

49. 'll have been answering\will have been answering

50. Will they have been travelling

 

Bài 2:

1. B

2. A

3. C

4. C

5. A

6. B

7. A

8. A

9. B

10. B

Bài 3 - Trắc nghiệm cơ bản

1. will have finished

2. will have gone

3. will have been learning

4. Will it have rained…?

5. will have been living

6. will have been writing

7. Will you have been living…?

8. will have had

9. will have written

10. will have been learning

11. will have been married

12. will have been

13. will have been cooking

14. will have played

15. will have been waiting

 

Bài 4:

1. will have playing => will have been playing

2. will been published => will have been published

3. will taken => will have taken

4. will come => will have come

5. will live => will have lived

Bài 5:

1. Lan will have been teaching for nine years this year.

2. Minh will have sweated cold until I close the window.

3. A new book will have been written by Nguyen Nhat Anh by the end of this year.

4. Before Mr.Bean calls hers, she will have been considering about his proposal all the time.

5. These novels will have been being written by my mother for 2 months by the end of this month.

Bài tập trắc nghiệm nâng cao

1. B

2. B

3. B

4. C

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A

10. A

11. C

12. C

13. A

14. C

15. C

16. A

17. A

18. A

19. A

20. B

21. A

22. A

23. A

24. B

25. A

26. A

27. A

28. B

29. B

30. A

Trên đây là tổng hợp bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn với đầy đủ đáp án chi tiết. Hy vọng bạn sẽ dành thời gian ôn tập và thực hành thường xuyên để nâng cao trình độ và nắm chắc kiến thức thì này.

The Future Perfect Continuous Tense - Ngày truy cập: 10/06/2022

https://www.perfect-english-grammar.com/future-perfect-continuous.html 

Future Perfect Continuous Quiz - Ngày truy cập: 10/06/2022

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_future-perfect-continuous-quiz.htm 

Future Perfect vs Future Perfect Continuous - Ngày truy cập: 10/06/2022

https://quizizz.com/admin/quiz/5cc8960a12d226001ac89aac/future-perfect-vs-future-perfect-continuous

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online