Cách chia động từ Drink trong tiếng anh
Học tiếng anh

Cách chia động từ Drink trong tiếng anh

Phương Đặng
Phương Đặng

30/06/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Quá khứ đơn, tiếp diễn, quá khứ hoàn thành của Drink là gì? Các dạng hiện tại, tương lai của Drink được chia như thế nào trong các thì tương ứng? Chi tiết cách chia động từ Drink trong 13 thì tiếng anh cùng một số cấu trúc câu đặc biệt sẽ được Monkey chia sẻ trong bài viết này.

Drink - Ý nghĩa và cách dùng

Drink là 1 động từ thông dụng trong tiếng anh và thuộc 360 động từ bất quy tắc bạn cần ghi nhớ. Dưới đây là các dạng (V2, V3) của động từ Drink và cách phát âm tương ứng.

Cách phát âm Drink

Cách phát âm của Draw ở dạng nguyên thể

Drink (v) - drank, drunk

UK: /drɪŋk/

US: /drɪŋk/

Cách phát âm đối với các dạng động từ của "Draw”

Dạng động từ

Cách chia

UK

US

I/ we/ you/ they

Drink

/drɪŋk/

/drɪŋk/

He/ she/ it

Drinks

/drɪŋks/

/drɪŋks/

QK đơn

Drank

/dræŋk/

/dræŋk/

Phân từ II

Drunk

/drʌŋk/

/drʌŋk/

V-ing

Drinking

/ˈdrɪŋkɪŋ/

/ˈdrɪŋkɪŋ/

Nghĩa của từ Drink

Drink (v) - Động từ

1. uống

Ex: In hot weather, drink plenty of water. 

(Trời nóng, hãy uống nhiều nước).

2. uống rượu

Ex: She's been drinking heavily since she lost her job.

(Cô ấy đã uống rất nhiều rượu kể từ khi mất việc).

Drink (n) - Danh từ

1. đồ uống, thức uống

2. hớp, ngụm

Ex: a drink of water (1 ngụm nước).

3. rượu, lượng rượu đã rót ra

Ex: strong drink (rượu mạnh)

4. thói rượu chè, thói nghiện rượu.

Ý nghĩa của Drink + giới từ (Phrasal Verb của Drink)

1. to drink in: uống vào, hút vào, thấm vào (cây, đất)

2. to drink to (st/ sb): uống để chúc ai may mắn, sức khỏe hoặc thành công

3. to drink up: uống hết 

Ex: Come on, drink up your juice. (Nào, uống nước trái cây của con đi).

Xem thêm: 

V1, V2, V3 của Drink trong bảng động từ bất quy tắc

Drink là động từ bất quy tắc, dưới đây là 3 dạng của Drink tương ứng với 3 cột trong bảng:

V1 của Drink

(Infinitive - động từ nguyên thể)  

V2 của Drink

(Simple past - động từ quá khứ)

V3 của Drink

(Past participle - quá khứ phân từ - Phân từ II)

To drink

Drank

Drunk

Cách chia động từ Drink theo các dạng thức

Trong câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ đứng sau chủ ngữ được chia theo thì, còn lại các cộng từ khác được chia theo dạng. Với những câu mệnh đề hoặc không có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng.

Các dạng thức

Cách chia

Ví dụ

To_V

Nguyên thể có “to”

To drink

I’m very hot so I want to drink plenty of water.

(Tôi rất nóng vì vậy tôi muốn uống nhiều nước).

Bare_V

Nguyên thể

Drink

Let’s drink! We are success!

(Hãy nâng cốc chúc mừng! Chúng ta thành công rồi!)

Gerund

Danh động từ

Drinking

He was drinking straight from the bottle.

(Anh ta đã uống thẳng trong chai)

Past Participle

Phân từ II

Drunk

He had drunk himself unconscious on vodka.

(Anh ấy đã say rượu vodka đến bất tỉnh).

Cách chia động từ Drink trong 13 thì tiếng anh

Hiện tại, quá khứ, tương lai của Drink được chia như thế nào trong 4 loại thì đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn? Dưới đây cách chia chi tiết theo 13 thì trong tiếng anh. Bạn cần lưu ý nếu trong câu chỉ có 1 động từ “Drink” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Chú thích:

HT: thì hiện tại

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp diễn

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We/ you/ they

HT đơn

drink

drink

drinks

drink

HT tiếp diễn

am drinking

are drinking

is drinking

are drinking

HT hoàn thành

have drunk

have drunk

has drunk

have drunk

HT HTTD

have been

drinking

have been

drinking

has been

drinking

have been

drinking

QK đơn

drank

drank

drank

drank

QK tiếp diễn

was drinking

were drinking

was drinking

were drinking

QK hoàn thành

had drunk

had drunk

had drunk

had drunk

QK HTTD

had been

drinking

had been

drinking

had been

drinking

had been

drinking

TL đơn

will drink

will drink

will drink

will drink

TL gần

am going

to drink

are going

to drink

is going

to drink

are going

to drink

TL tiếp diễn

will be drinking

will be drinking

will be drinking

will be drinking

TL hoàn thành

will have drunk

will have drunk

will have drunk

will have drunk

TL HTTD

will have

been drinking

will have

been drinking

will have

been drinking

will have

been drinking

Cách chia động từ Drink trong cấu trúc câu đặc biệt

Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ Drink theo 1 số cấu trúc như câu điều kiện, câu giả định, câu mệnh lệnh,...

 

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

 

I/ you/ we/ they

He/ she/ it

Câu ĐK loại 2 - MĐ chính

would drink

would drink

Câu ĐK loại 2

Biến thế của MĐ chính

would be drinking

would be drinking

Câu ĐK loại 3 - MĐ chính

would have

drunk

would have

drunk

Câu ĐK loại 3

Biến thế của MĐ chính

would have

been drinking

would have

been drinking

Câu giả định - HT

drink

drink

Câu giả định - QK

drank

drank

Câu giả định - QKHT

had drunk

had drunk

Câu giả định - TL

should drink

should drink

Câu mệnh lệnh

drink

drink

Trên đây là tổng hợp cách chia động từ Drink theo 3 thì hiện tại, quá khứ và tương lai cùng 1 số cấu trúc quan trọng. Bạn học hãy ghi nhớ và áp dụng đúng nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey