zalo
Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions)
Học tiếng anh

Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions)

Alice Nguyen
Alice Nguyen

18/08/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Trong tiếng Anh các từ như what, who, whom, which…dùng trong mệnh đề quan hệ được gọi là đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ có nhiều chức năng và vị trí trong câu, đặc biệt chúng có thể đi kèm với giới từ. Vậy qua bài viết này, Monkey sẽ giới thiệu đến bạn các sử dụng đại từ quan hệ với giới từ chi tiết nhất. Bài viết giúp chúng ta tránh các lỗi hay gặp với giới từ khi đi cùng đại từ quan hệ.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Vị trí của giới từ và đại từ quan hệ trong câu 

Có mấy vị trí của giới từ đối với đại từ quan hệ? (Ảnh: Canva)

Đại từ quan hệ có giới từ có nghĩa là trong mệnh đề quan hệ có giới từ, hay ta có một số động từ đi kèm với giới từ (như pay for, look at…) mà theo sau giới từ đó cần một tân ngữ -> đó chính là đại từ quan hệ. 

Một đại từ quan hệ có thể đảm nhận vai trò làm chủ ngữ, tân ngữ hay quan hệ sở hữu trong câu. Ví dụ “The musician who wrote this song is French” -> Who là đại từ quan hệ, giữ vai trò chủ ngữ của mệnh đề quan hệ “who wrote this song”.) 

Khi đại từ quan hệ đi với giới từ, thì đại từ quan hệ làm tân ngữ cho giới từ đó. 

Đại từ quan hệ với giới từ có hai trường hợp: 

Giới từ đứng trước đại từ quan hệ (formal English) 

Ở trường hợp này cho thấy cách diễn đạt trang trọng hơn (formal English). Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta không thể lược bỏ đại từ quan hệ đi. 

Giới từ đứng sau đại từ quan hệ (everyday English) 

Hay dùng trong cách nói không trang trọng, văn phong đời thường. Chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ khi giới từ đứng sau đại từ quan hệ (trong câu có mệnh đề quan hệ xác định.) 

Ex: 

Does he know the girl to whom Peter is talking? (Anh ấy có biết cô gái mà Peter đang nói chuyện không?) 

He liked the people with whom he lived. (Anh ấy thích những người mà anh ấy sống cùng.)

Ex: 

Does he know the girl (that) Peter is talking to

-> Có thể lược bỏ đại từ quan hệ “that” 

He liked the people (that) he lived with.

-> Có thể lược bỏ đại từ quan hệ “that” 

>>> Cấu trúc mệnh đề quan hệ khi có đại từ quan hệ + giới từ 

 • Đại từ quan hệ + S + V…+ giới từ (có thể lược bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ xác định) 

 • Giới từ + đại từ quan hệ + S + V…

Cách dùng đại từ quan hệ với giới từ 

Hầu hết đại từ quan hệ đều sử dụng được với giới từ, trong đó whom và which là hai đại từ quan hệ + giới từ phổ biến hơn. 

Cách dùng đại từ quan hệ who, whom, whose, which, that với giới từ 

Who + prepositions

Đại từ quan hệ “who” dùng cho người (một số ít trường hợp có thể dùng cho con vật). Who đóng vai trò là một bổ ngữ cho giới từ trong mệnh đề quan hệ. 

Các giới từ đi với who thì đứng sau nó (không đặt giới từ trước “who”.) 

Vd: My brother met a woman who I used to work with. (Anh trai tôi quen một người phụ nữ mà tôi từng làm việc chung.) 

Không nói: My brother met a woman with who I used to work 

Phân tích câu trên: 

 • Đại từ quan hệ who: Thay thế cho danh từ woman 

 • Mệnh đề quan hệ bổ sung nghĩa cho woman: Who I used to work with 

 • Who làm tân ngữ cho giới từ “with” 

Whom + prepositions

Đại từ quan hệ “whom” dùng cho người. Giới từ đi kèm với “whom” được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh. 

Đặt giới từ trước whom khi thể hiện sự trang trọng, lịch sự trong câu nói. 

Vd: The people to whom I spoke were friendly. (very formal) 

Còn nếu muốn câu nghe ít formal hơn có thể sử dụng that hoặc who -> The people that I spoke to were friendly. 

Chú ý: Không sử dụng giới từ đứng sau ‘whom’ 

Whose + prepositions

Whose là đại từ quan hệ chỉ sự sở hữu nên ngay sau đó sẽ là một danh từ. Whose + danh từ làm tân ngữ cho giới từ trong mệnh đề quan hệ với giới từ. 

Vd: 

Giới từ đứng trước whose + danh từ -> formal 

Giới từ đứng sau whose + danh từ -> informal 

Thomas Goldney III, in whose house and garden several generations of Bristol students have now lived, was described in the late 18th century as ‘a very curious gentleman'.

Thomas Goldney III, whose house and garden several generations of Bristol students have now lived in, was described in the late 18th century as ‘a very curious gentleman’.

Which + prepositions

Which là đại từ quan hệ dùng cho vật. 

Ta có thể đặt giới từ trước which hoặc sau which trong mệnh đề quan hệ. 

Vd: 

The picture at which she was looking was beautiful. (very formal)

The picture which she was looking at was beautiful (informal) 

That + prepositions

Ví dụ câu có giới từ đi với that trong mệnh đề quan hệ. 

That’s the boy that I shared the room with

Chú ý: KHÔNG dùng giới từ đứng trước THAT trong mệnh đề quan hệ (That’s the boy with that I shared the room.)

Một số cụm giới từ đi với đại từ quan hệ Whom và Which 

Các cụm từ đó là: 

 • All of + whom/which

 • Most of + whom/which

 • None of + whom/which

 • Any of + whom/which

 • Either of + whom/which

 • Some of + whom/which

 • (a) few of + whom/which

 • Both of + whom/which

 • Half of + whom/which

 • Each of + whom/which

 • One of + whom/which

 • Many of + whom/which

 • Much of + whom/which

 • …. 

Vd: 

I have two brothers, both of whom are students.

She asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer. 

He has three sisters, all of whom are teachers.

Lưu ý khi sử dụng đại từ quan hệ với giới từ 

Đôi khi sử dụng mệnh đề quan hệ nhưng thiếu giới từ là một lỗi mọi người hay gặp phải. 

Vd: Những câu không đúng đó là: 

The person who I live is my brother. -> The person who I live with is my brother.

The school which I go is in Hanoi city. -> The school which I go to is in Hanoi city.

-> Cần xác định được động từ nào cần giới từ đi cùng, và sau giới từ đó cần 1 tân ngữ.  

Tham khảo một số động từ có giới từ đi kèm như sau: 

 • ride on

 • pay for

 • worry about

 • live with

 • care about

 • write about

 • look at

 • think about

 • work with

 • go to

 • speak with

 • look for

 • think about

 • work with

 • go to

 • speak with

Xem thêm: Tổng hợp bài tập đại từ quan hệ Who Whom Which That

Bài tập đại từ quan hệ với giới từ 

Chọn đáp án đúng trong mỗi câu dưới đây 

1. The boat _________________ we were sailing was very expensive.

 1.   on which

 2.   in which

 3.   by which

2. The process _________________ you reach your conclusions is flawed.

 1.   on which

 2.   by which

 3.   in which

3. The water _________________ we were bathing was warm.

 1.   on which

 2.   by which

 3.   in which

4. The promise _________________ we were bound had to be honored.

 1.   in which

 2.   by which

 3.   on which

5. The days _________________ the prisoners are allowed visitors are Monday and Wednesday.

 1.   on which

 2.   in which

 3.   by which

6. The things _________________ we were entitled were not given to us.

 1.   on which

 2.   to which

 3.   in which

7. The letter _________________ he replied was very well written.

 1.   on which

 2.   in which

 3.   to which

8. The episode of the Simpsons _________________ they go to Australia will air today.

 1.   to which

 2.   in which

 3.   on which

9. The principles _________________ this country was founded are no longer respected.

 1.   on which

 2.   to which

 3.   in which

10. The method _________________ he helped the poor children was very effective.

 1.   on which

 2.   by which

 3.   in which

Đáp án: 

1. A

2. B

3. C

4. B 

5. A

6. B

7. C

8. B

9. A

10. B

Trên đây là toàn bộ bài viết về đại từ quan hệ với giới từ trong tiếng Anh. Monkey hy vọng bạn đã hiểu rõ cách sử dụng đại từ quan hệ và giới từ (trong câu có mệnh đề quan hệ). Để cập nhật nhiều bài học tiếng Anh hữu ích hơn, hãy theo dõi học tiếng Anh từ Monkey ngay hôm nay nhé ! Monkey cảm ơn bạn đã đón đọc bài viết này. 

Alice Nguyen
Alice Nguyen
Biên tập viên tại Monkey

Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời điểm vàng uốn nắn con trẻ là khi bé còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây - cùng với tiếng Anh Monkey là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “yêu thương và giáo dục trẻ đúng đắn”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online