Danh từ của decide là gì? Word Families của decide và cách dùng?
Học tiếng anh

Danh từ của decide là gì? Word Families của decide và cách dùng?

Alice Nguyen
Alice Nguyen

22/08/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Decide là một động từ, ngoài động từ này ra ta có thể sử dụng dạng danh từ của decide dễ dàng. Vậy danh từ của decide là gì? Bài viết này không chỉ cung cấp cho bạn từ loại mà còn giải thích cách dùng chi tiết của các từ ấy ra sao. Khi tìm hiểu một từ, điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu nghĩa, cách dùng của từ thì mới nhớ lâu và biết cách áp dụng vào nói tiếng Anh.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Ý nghĩa và cách dùng của decide 

Phát âm và ý nghĩa của decide

Decide là một động từ trong tiếng Anh

Phát âm của decide theo phiên âm như sau: 

Từ Loại từ Phiên âm Ý nghĩa
Decide Động từ 
 • UK: /dɪˈsaɪd/

 • US:  /dɪˈsaɪd/

Quyết định


Nghĩa của động từ decide và ví dụ

1. Giải quyết, phân xử 

Ex: To decide a question (giải quyết một vấn đề), It is always possible that the judge may decide against you (luôn có khả năng là thẩm phán có thể quyết định chống lại bạn.)

2. Quyết định 

Ex: They've decided to go away after all. (Rốt cuộc họ đã quyết định bỏ đi.)

Sau decide là gì? 

Decide được sử dụng trong cấu trúc phổ biến sau: 

1. decide + To V_inf: Quyết định làm gì đó.

Ex: I decided to sell my car (Tôi đã quyết định bán chiếc xe của mình.) 

2. decide (that) + mệnh đề: Quyết định cái gì. 

Ex: She decided that she would make friends with him. (Cô ấy đã quyết định kết bạn với anh ấy.) 

3. decide + danh từ 

Ex: Sales figures will ultimately decide the future of these types of games. (Con số bán hàng cuối cùng sẽ quyết định tương lai của các loại trò chơi này.)

4. decide đi với giới từ 

Sau decide có thể là một giới từ, sau mỗi giới từ đó ta dùng với động từ Ving hoặc một danh từ/ cụm danh từ. 

Ex: 

They decided against taking legal action. (Họ quyết định chống lại việc khởi kiện.) 

He challenged her right as governor to decide on the matter. (Anh ta thách thức cô ấy quyền thống đốc để quyết định về vấn đề này.) 

5. Phrasal verbs với decide 

to decide on/upon something

Ex: I can't decide on who to invite. (Tôi không thể quyết định là mời ai được.) 

Danh từ của decide và cách dùng

Decide chuyển sang danh từ thế nào? 

Danh từ của decide là decision (biến đổi từ động từ gốc decide + đuôi sion) 

Decision (n) - /dɪˈsɪʒn/

Từ Loại từ Phát âm Ý nghĩa
Decision  Danh từ 
 • UK: /dɪˈsɪʒn/
 • US: /dɪˈsɪʒn/
Sự quyết định

Nghĩa của decision

1. Sự phân xử (của toà án), sự giải quyết (một vấn đề nào đó) 

2. Sự quyết định 

3. Tính kiên quyết 

Ví dụ câu với decision: 

 • This is not a job for someone who lacks decision. (Đây không phải là công việc cho những ai thiếu tính quả quyết) 

 • This is not a job for someone who lacks decision. (Anh ấy đưa ra quyết định cuối cùng về mọi thứ) 

 • But you're still not comfortable with the decision, are you? (Nhưng bạn vẫn chưa thoải mái với quyết định này phải không?)  

Một số cấu trúc câu với danh từ decision

Make a decision on: Đưa ra quyết định về việc nào đó 

Ex: We have made a decision on the sale of the company.

Ex: When you make a decision on paint, make sure you select a low VOC. (Khi bạn đưa ra quyết định về sơn, hãy đảm bảo bạn chọn loại có VOC thấp.) 

Make a decision to + V: Đưa ra quyết định làm gì đó 

Ex: We have made a decision to sell the company. (Chúng tôi đã đưa ra quyết định bán công ty.)

Reach a decision: Đạt đến, đi tới một quyết định cuối cùng (sau khoảng thời gian cân nhắc kỹ lưỡng)

Ex: Instead, the couple communicates their needs and wants and then compromise to reach a decision. (Thay vào đó, hai vợ chồng trao đổi nhu cầu và mong muốn của họ và sau đó thỏa hiệp để đi đến quyết định.)

Decision making = make a decision: Việc quyết định, chỉ việc đưa ra quyết định.

Ex: Decision making can be a great skill to learn. (Đưa ra quyết định có thể là kỹ năng tuyệt vời để học tập.)

Come to a decision: Đi tới một quyết định 

Ex: We must come to a decision about what to do next. (Chúng ta phải đi đến quyết định về những gì cần làm tiếp theo.) 

Decision đi với giới từ gì? 

1. decision on something

Ex: We need a decision on this by next week. (Chúng tôi cần quyết định về việc này vào tuần tới.) 

2. decision about something

Ex: We must come to a decision about what to do next. (Chúng ta phải đi đến quyết định về những gì cần làm tiếp theo.)

Xem thêm: Danh từ của destroy là gì? Word Families của destroy và cách dùng?

Các word family của decide

Word family chỉ một tập hợp các từ có điểm chung là từ một từ gốc (root). Từ các từ gốc, ta thêm vào tiền tố (prefix) hoặc hậu tố (suffix) thì sẽ tạo ra các từ mới thuộc từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ,...

Trong trường hợp này, ta coi động từ decide là một gốc từ thì bảng dưới đây là tổng hợp các word family của decide. 

Verbs (động từ)

Noun (danh từ)

Adjective (tính từ)

Adverb (trạng từ)

Decide

Decision 

Indecision 

Decisive

Indecisive 

Undecided 

 


Giải nghĩa: 

Decide (v): Quyết định 

Decision (n): Sự quyết định 

Indecision (n): Sự do dự, sự thiếu quả quyết 

Decisive (v): Tính kiên quyết 

Indecisive (a): Tính do dự, tính không quả quyết 

Undecided (a): Chưa được giải quyết 

Một số ví dụ câu: 

 • Not that any of this indecision was necessary. (Không phải bất kỳ sự do dự nào trong số này là cần thiết.) 

 • The decisive moment has arrived. (Thời khắc quyết định đã đến) 

 • Didn't you say he was an indecisive sissy? (Bạn đã không nói anh ta là một người thiếu quyết đoán sao?) 

 • I'm still undecided which one is my target but I'll soon have my answer and more! (Tôi vẫn chưa quyết định cái nào là mục tiêu của mình nhưng tôi sẽ sớm có câu trả lời và hơn thế nữa!)

Qua bài viết trên Monkey đã trả lời cho bạn biết danh từ của decide là decision. Đây là loại từ sử dụng phổ biến trong tiếng Anh và không khó khi sử dụng thường xuyên. Ngoài ra cũng quan trọng để chúng ta biết nghĩa và cách sử dụng của nhiều từ liên quan, đó là kỹ năng học hỏi cần thiết của người học tiếng Anh. Hy vọng bạn đã có được thêm nhiều kiến thức bổ ích !

Alice Nguyen
Alice Nguyen
Biên tập viên tại Monkey

Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời điểm vàng uốn nắn con trẻ là khi bé còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây - cùng với tiếng Anh Monkey là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “yêu thương và giáo dục trẻ đúng đắn”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 3 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online