Danh từ của destroy là gì? Word Families của destroy và cách dùng?
Học tiếng anh

Danh từ của destroy là gì? Word Families của destroy và cách dùng?

Alice Nguyen
Alice Nguyen

22/08/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Động từ destroy có hình thức danh từ là gì? Qua bài viết dưới đây, Monkey không chỉ nói về danh từ của destroy mà còn giải thích cặn kẽ cho bạn biết ý nghĩa và dùng các từ đó trong tiếng Anh như thế nào. Ngoài ra bạn cũng tìm hiểu mở rộng kiến thức quan trọng, đó là các word family của destroy. Hãy cùng Monkey khám phá ngay nhé !

Destroy là loại từ gì? Cách phát âm & Ý nghĩa

Động từ destroy có nghĩa là gì? (Ảnh: Shutterstock.com)

Destroy là một động từ trong tiếng Anh

Phát âm của destroy theo phiên âm như sau: 

 • UK: /dɪˈstrɔɪ/

 • US: /dɪˈstrɔɪ/

Nghĩa của động từ destroy và ví dụ: 

Destroy (v): Phá huỷ, tàn phá, tiêu diệt, huỷ hoại  

Ex: 

 • The building was completely destroyed by fire. (Tòa nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.) 

 • Some of the habitat has already been totally destroyed. (Một số môi trường sống đã bị phá hủy hoàn toàn.) 

 • The earthquake damaged or destroyed countless homes. (Trận động đất đã làm hư hại hoặc phá hủy vô số ngôi nhà.)

 • Failure was slowly destroying him. (Thất bại đang dần hủy hoại anh ta.) 

Danh từ của destroy là gì? Cách dùng thế nào?

Nếu động từ destroy là phá huỷ, phá hoại, tiêu diệt…thì khi chuyển sang danh từ ta sử dụng danh từ : Destruction 

Destruction (n) - /dɪˈstrʌkʃn/

Nghĩa của destruction: Sự phá hoại, sự phá huỷ, sự tiêu diệt, tình trạng bị tàn phá 

Destruction sử dụng trong một số văn cảnh được thể hiện qua ví dụ dưới đây: 

Ex: 

 • The earthquake caused loss of life and property destruction. (Trận động đất gây ra thiệt hại về người và tài sản.) 

 • He witnessed the destruction of most of his work in a studio fire. (Anh đã chứng kiến ​​sự phá hủy hầu hết các tác phẩm của mình trong một vụ cháy studio.)

Các word families của destroy

Word family chỉ một tập hợp các từ có điểm chung là từ một từ gốc (root). Từ các từ gốc, ta thêm vào tiền tố (prefix) hoặc hậu tố (suffix) thì sẽ tạo ra các từ mới thuộc từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ,...

Trong trường hợp này, ta coi động từ destroy là một gốc từ thì bảng dưới đây là tổng hợp các word family của destroy.

Verbs (động từ)

Noun (danh từ)

Adjective (tính từ)

Adverb (trạng từ)

Destroy 

Destruction 

Destroyer 

Destructive 

Indestructible  

 


Giải nghĩa: 

Destroy (v): Phá huỷ, tiêu diệt 

Destruction (n): Sự phá huỷ, tiêu diệt 

Hai từ destroy và destruction chúng ta đã giải nghĩa và tìm hiểu bên trên. Ngoài ra cần biết thêm nghĩa của destroyer, destructive và indestructible. 

 • Destroyer (n) - /dɪˈstrɔɪə(r)/: Người phá hoại, người phá huỷ, người tiêu diệt 

 • Destructive (a) - /dɪˈstrʌktɪv/: Phá hoại, tàn phá, tiêu diệt 

 • Indestructible (a) - /ˌɪndɪˈstrʌktəbl/: Không thể phá huỷ được, không thể huỷ diệt được, rất bền vững 

Một số ví dụ câu: 

 • Sugar is the destroyer of healthy teeth. (Đường là kẻ hủy diệt của răng khỏe mạnh.)

 • They don't think about how damaging and destructive their words are. (Họ không nghĩ đến việc lời nói của họ có tác hại và hủy hoại như thế nào.)

 • Plastic containers that are virtually indestructible. (Hộp nhựa hầu như không thể phá hủy)

Qua bài viết trên Monkey đã trả lời cho bạn biết danh từ của destroy là destruction. Ngoài ra cũng rất quan trọng để chúng ta biết nghĩa và cách sử dụng của nhiều từ liên quan, đó là kỹ năng học hỏi cần thiết của người học tiếng Anh. Hy vọng bạn đã có được thêm nhiều kiến thức bổ ích !

Alice Nguyen
Alice Nguyen
Biên tập viên tại Monkey

Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời điểm vàng uốn nắn con trẻ là khi bé còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây - cùng với tiếng Anh Monkey là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “yêu thương và giáo dục trẻ đúng đắn”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey