zalo
[Lý thuyết - Bài tập] Câu bị động ở thì hiện tại đơn (Passive Voice)
Học tiếng anh

[Lý thuyết - Bài tập] Câu bị động ở thì hiện tại đơn (Passive Voice)

Phương Đặng
Phương Đặng

04/05/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Một trong những cấu trúc cơ bản mà bạn không thể quên chính là câu bị động. Hãy tìm hiểu về cấu trúc và cách thực hành câu bị động ở thì hiện tại đơn Passive để hành trình chinh phục đỉnh cao mới trong tiếng Anh đạt mục tiêu nhanh chóng.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Lý thuyết: Câu bị động ở thì hiện tại đơn (Passive voice) 

Khái niệm câu bị động

Câu bị động là câu mà chủ ngữ là người hoặc vật chịu tác động của một hành động nào đó. Câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động đó.

Công thức thể bị động:

 • Khẳng định : S + am/is/are + V (P.P) + (by O1) + (O2)

 • Phủ định : S + am/is/are + not + V (P.P) + (by O1) + (O2)

 • Nghi vấn : Am/Is/Are + S + V (P.P) + (by O1) + (O2)

Ví dụ: A dog bit my daughter → My daughter was bitten by a dog.

Ta thấy chủ thể được nhắc đến trong câu này là “my daughter” bị cắn bởi “con chó” nên trường hợp này cần sử dụng câu bị động.

Phân biệt câu chủ động và câu bị động

Câu chủ động là câu được dùng khi bản thân chủ thể được nhắc đến có thể tự thực hiện được hành động.

Cấu trúc: S + V s(es) + O

Ví dụ: My father plants a tree.

Ta thấy chủ thể được nhắc đến câu này là “my father” và bản thân chủ thể có thể tự thực hiện việc “plant a tree”. Do đó ta sử dụng câu chủ động.

Cách chuyển đổi từ câu chủ động thành câu bị động ở thì hiện tại đơn

3 bước chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động của thì hiện tại đơn Passive:

Bước 1: Xác định đâu là tân ngữ trong câu chủ động để chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.

Bước 2: Xác định thì của động từ trong câu chủ động (ở đây là thì hiện tại đơn) rồi chuyển động từ về thể bị động (có quy tắc thì thêm -ed, bất quy tắc thì dùng cột 2).

Bước 3: Chuyển chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ trong câu bị động, thêm “by” phía trước tân ngữ. Đối với chủ thể không xác định như by them, by people thì có thể bỏ qua.

Ví dụ:

Câu chủ động: My mother waters flowers every morning.

Câu bị động: Flowers are watered by my mother every morning.

Cấu trúc chuyển đổi ở thì hiện tại đơn

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

To Be

P2

(Chủ ngữ + dạng của động từ to be is/am/are + động từ dạng phân từ 2).

Một số lưu ý khi chuyển từ câu chủ động thành bị động:

 • Những nội động từ (là động từ không yêu cầu tân ngữ) thì không dùng ở thể bị động. Ví dụ: My arm hurts.

 • Nếu chủ ngữ trong câu chịu trách nhiệm chính của hành động thì cũng không được chuyển thành câu bị động. Ví dụ: My dad goes to walk in the morning.

 • Người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng by, vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng with. Ví dụ: The chicken was killed with a knife. The chicken was killed by my mother.

 • Trong một số trường hợp, động từ to be/to get + P2 không mang nghĩa bị động. Nó có thể diễn tả tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải (ví dụ: She got lost on the street) hoặc chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy (ví dụ: The little girl gets dressed very quickly).

 • Sự biến đổi về thời và thế đều thay đổi với động từ tobe, còn phân từ 2 giữ nguyên.

Tham khảo thêm: [Ôn tập] Thì hiện tại đơn: Bài tập nâng cao có đáp án chi tiết

Các dạng trong câu bị động 

Trong câu bị động, bạn học sẽ được làm quen với 4 dạng phổ biến:

 • Bị động với động từ có 2 tân ngữ

Một số động từ được theo sau bởi 2 tân ngữ như lend (cho mượn), give (cho, tặng), show (chỉ), send (gửi), get (cho), (buy (mua), make (làm) thì sẽ có 2 cách chuyển thành câu bị động. Ví dụ:

Câu chủ động: I give him a gift. Câu này có 2 tân ngữ là him và a gift. Do đó sẽ có 2 câu bị động là:

He was given a gift by me.

A gift was given to him (by me).

 • Câu chủ động là câu có động từ tường thuật

Các động từ tường thuật bao gồm  consider, assume,  know, think, suppose, believe, rumour, say, declare, feel, report, find,...

Thể chủ động:  S + V + that + S’ + V’ + O … (trong đó S là chủ ngữ, S’ là chủ ngữ bị động, O là tân ngữ, O’ là tân ngữ bị động).

Cấu trúc: S + V + that + S’ + V’ + O …

→ Cách 1: S + be + V_ed/V3 + to V’

→ Cách 2: It + be + V_ed/V3 + that + S’ + V’

Ví dụ: Everyone says that Binh is rich.

→ Binh is said to be rich.

→ It is said that Binh is rich.

 • Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

…have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Victor has his son buy a cup of coffee.

→ Victor has a cup of coffee bought by his son.

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Pandora makes the hairdresser cut her hair.

→ Her hair is made to cut by the hairdresser.

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Alice gets her husband to clean the floor for her. 

→ Alice gets the floor cleaned by her husband.

 • Câu chủ động là câu hỏi

Cấu trúc: Do/does + S + V-infi + O …? chuyển thành câu bị động là → Am/ is/ are + S’ + V3/V_ed + (by O)?

Ví dụ: Do you clean the board? → Is the board cleaned (by you)?

Luyện tập: Câu bị động ở thì hiện tại đơn (Passive voice)

Để rèn luyện kiến thức về thể câu bị động ở thì hiện tại đơn Passive voice, bạn hãy cùng làm một số bài tập dưới đây và kiểm tra lại đáp án ở phía dưới.

Bài 1: Chuyển câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister to clean his shirt.

→ John gets his shirt cleaned.

2. Anne had had a friend type her composition.

→ Anne has had her composition typed.

3. Rick will have a barber cut his hair.

→ Rick will have his hair cut.

4. They had the police arrest the shoplifter.

→ They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

→ Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have the dentist check my teeth.

→ I must have my teeth checked.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

→ She will have her car washed tomorrow.

8. They have her tell the story again.

→ They have the story told again.

Bài 2: Sử dụng các từ cho sẵn để viết câu, đặt các động từ ở thì hiện tại đơn bị động.

1. Cheese/ make/ from milk.

→ Cheese is made from milk.

2. The Temple/ visit/ thousands of people/ every year.

→ The Temple is visited by thousands of people every year.

3. Toyota cars/ produce/ Toyota Motor Corporation.

→ Toyota cars are produced by Toyota Motor Corporation.

4. German/ also/ speak/ at EU meetings.

→ German is also spoken at EU meetings.

5. Most newspapers/ print/ on recycled paper.

→ Most newspapers are printed on recycled paper.

6. The Imperial Academy/ consider/ the first university in Viet Nam.

→ The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam.

7. Three milliliters of water/ add/ to the mixture.

→ Three milliliters of water are added to the mixture.

8. The letters/ deliver/ the postman/ at 8 o‟clock.

→ The letters are delivered by the postman at 8 o‟clock.

Trên đây là cấu trúc, cách vận dụng và những bài tập về câu bị động của thì hiện tại đơn Passive. Mong rằng chúng sẽ giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn. Việc vận dụng thường xuyên và làm nhiều bài tập sẽ giúp bạn ứng dụng câu bị động một cách thành thạo.

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online