zalo
3 điểm khác biệt của thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai & tương lai gần
Học tiếng anh

3 điểm khác biệt của thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai & tương lai gần

Phương Đặng
Phương Đặng

20/05/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Trong bài học thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai, Monkey sẽ giúp bạn học nhận biết sự khác nhau giữa cấu trúc này với thì tương lai gần dựa trên 1 số đặc điểm về mức độ, thời điểm và điều người nói muốn nhấn mạnh trong câu.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai & tương lai gần

Trước hết, bạn học cần hiểu vì sao ta phải phân biệt 2 thì này để tránh nhầm lẫn trong khi làm bài tập hoặc biểu đạt ý kiến trong các tình huống giao tiếp. 

Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai gần nói về một kế hoạch, dự định đã được sắp xếp trước và có thời gian rõ ràng. 

Công thức:

Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

I am going picnic this weekend. 

(Tôi sẽ đi picnic vào cuối tuần này)

Phủ định

S + am/ is/ are not +V-ing

I’m not going picnic this weekend.

(Tôi sẽ không đi picnic vào cuối tuần này).

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Are you going picnic this weekend? 

(Bạn sẽ đi picnic vào cuối tuần phải không?)

WH-question

Từ hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

When are you going picnic? (Khi nào bạn định đi picnic?)

Thì tương lai gần

Định nghĩa: Thì tương lai gần diễn tả 1 hành động đã có kế hoạch, dự định cụ thể trong tương lai. Cụ thể:

 • Sự kiện đã được quyết định trước khi nói.

 • Dự đoán 1 sự việc xảy ra ở tương lai dựa trên các chứng cứ, dấu hiệu ở hiện tại.

 • Sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Cấu trúc:

Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V-inf

He is going to get married this year.

(Anh ấy dự định kết hôn vào năm sau).

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going to + V-inf

He is going to get married this year.

(Anh ấy không định kết hôn vào năm sau).

Nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V

Is he going to get married this year? (Anh ấy sẽ kết hôn vào năm sau chứ?)

Như vậy, xét về mặt cấu trúc, 2 thì này tương đối giống nhau và ý nghĩa của cả 2 thì đều nói về 1 hành động, sự việc diễn ra ở tương lai. Tuy nhiên, bản chất 2 hành động, sự việc lại khác nhau. Phần tiếp theo sẽ đề cập đến 3 điểm khác nhau giữa 2 cấu trúc này.

3 điểm khác biệt của thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai & tương lai gần

Khi muốn nói về một sự kiện, hành động sẽ xảy ra trong tương lai, bạn học có thể dùng cấu trúc thì tương lai gần hoặc hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý 3 điểm khác biệt dưới đây và lựa chọn sử dụng thì cho phù hợp với ngữ cảnh:

 • Điều người nói cần nhấn mạnh

Nếu người nói muốn nhấn mạnh tính dự định của hành động, họ sẽ dùng thì tương lai gần.

Ví dụ: I am going to visit my parents this weekend. ( Tôi sẽ đi thăm ông bà vào cuối tuần này).

Giải thích: Nhấn mạnh thời điểm “this weekend” - cuối tuần là thời điểm người nói đi thăm ông bà.

Nếu muốn nhấn mạnh vào hành động thì nên dùng thì hiện tại tiếp diễn.

Ví dụ: I am visiting my parents this weekend. (Tôi sẽ đi thăm ông bà vào cuối tuần này).

Giải thích: Nhấn mạnh hành động “visiting my parents” - thăm ông bà của người nói vào cuối tuần.

 • Mức độ chắc chắn của sự việc

Dựa trên đặc điểm về điều người nói muốn nhấn mạnh, bạn sẽ thấy khi người nói muốn chú trọng vào hành động thì sự việc sẽ có khả năng xảy ra cao hơn bởi điều đó chắc chắn sẽ xảy ra ở tương lai nhưng thời điểm có thể thay đổi so với thời điểm mà người nói đã đề cập. Như vậy, sử dụng thì hiện tại tiếp diễn thì hành động có mức độ chắc chắn cao hơn.

 • Thời điểm bắt đầu hành động sự việc (sớm - muộn)

Ở cấu trúc tiếp diễn, người nói muốn nhấn mạnh vào hành động tức là họ khẳng định sự việc sẽ xảy ra sớm. Còn khi nhấn mạnh vào thời điểm thì họ sẽ dùng cấu trúc tương lai gần để khẳng định hành động sẽ chỉ chắc chắn xảy ra khi tới đúng khoảng thời gian đó.

Xem thêm: Tổng hợp 4 thì hiện tại: Thì hiện tại đơn tiếp diễn hoàn thành trong tiếng anh

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. I did really well in the interview, so I ______ (start) a new job on Monday.

2. My wife and I  ______ (have) a party this weekend. We've already bought the drinks and sent the invitations.

3. Celia ______ (move) to Chicago later this month. She got a job there.

4. Marla ______ (come) to the meeting today. She has to catch a flight at 2.30 p.m.

5. What ______ (do) on Friday evening? Do you want to catch a movie?

6. When ______ (be) Giulia ______ (come) to visit us? I miss her.

7. Why ______ (join) us on this trip? You're a great travel companion, and we'd love to have you there!

8. We ______ (go) shopping later today to buy Shawn a gift. Do you want to tag along?

9. I ______  (stay) at the MGM in Las Vegas. I booked a room two months ago to get a good rate.

10. I can't wait to get to France. We ______  (take) a tour around the South to visit the wineries.

Bài 2: Lựa chọn câu đúng nhất

1. A. I going to a festival this weekend.   

B. I’m going to a festival this weekend.   

C. I’ll go to a festival this weekend.

2. A. She not coming to the party.

B. She aren’t coming to the party.

C. She isn’t coming to the party.

3. A. What you are doing tomorrow night?   

 B. What are you doing tomorrow evening?   

 C. Where you going tomorrow night?  

4. A. James often arriving at noon.  

 B. We are taking the bus to school every day.   

 C. Tim is working at the moment.

5. A. What time she is coming?

B. What time is he coming?

C. What time you are coming?

6. A. We are going to Scotland this weekend.

B. We go to Scotland this weekend.

C. We are goes to Scotland this weekend.

7. A. Where spend Chirsmast this year?

B. Where are you going to spend Christmas this year?

C. Where are you spending Christmas this year?

8. A. Louise is not arriving until six o’clock this evening.

B. Louise are not arriving until six o’clock this evening.

C. Louise is not going to arrive until six o’clock this evening.

9. A. Why aren’t you coming to the party on Friday night?

B. Why aren’t you going to come the party on Friday night?

C. Why isn’t you coming to the party on Friday night?

10. A. We aren’t going to do anything special tomorrow night.

B. We isn’t going anything special tomorrow night.

C. We aren’t doing anything special tomorrow night.

Đáp án

Bài 1:

1. am starting

2. are having

3. is moving

4. is not coming

5. are you doing

6. is Gulia coming

7. aren’t you joining

8. are going

9. am staying

10. are taking

Bài 2:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

6. A

7. C

8. A

9. A

10. C

Như vậy, với những chia sẻ trên đây, bạn học đã đượcbổ sung thêm phần kiến thức mở rộng của thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai. Cùng các bài tập ứng dụng đi kèm, Monkey hi vọng bạn sẽ tiếp thu tốt phần ngữ pháp này.

Chúc bạn học tốt!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online