zalo
50+ Bài tập câu bị động thì hiện tại tiếp diễn có đáp án
Học tiếng anh

50+ Bài tập câu bị động thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Hoàng Hà
Hoàng Hà

03/07/20243 phút đọc

Mục lục bài viết

Thì hiện tại tiếp diễn là một trong 12 thì cơ bản trong tiếng Anh, nhưng sử dụng trong cấu trúc câu bị động sẽ có chút khác biệt. Vậy nên, trong nội dung bài viết sau đây thì Monkey sẽ tổng hợp kiến thức chi tiết về công thức và bài tập câu bị động thì hiện tại tiếp diễn và bài tập thực hành để mọi người tham khảo và áp dụng.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn là gì?

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả những hành động đang xảy ra ở hiện tại hoặc những hành động tạm thời đang diễn ra.

Cấu trúc:

Công thức của thì hiện tại tiếp diễn. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công dụng của thì hiện tại tiếp diễn:

 • Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

 • Miêu tả những kế hoạch hoặc dự định trong tương lai gần.

 • Mô tả hành động tạm thời hoặc thay đổi.

Xem thêm: 100 câu ví dụ về thì hiện tại tiếp diễn theo cách dùng chi tiết

Còn câu bị động (Passive Voice) là một cấu trúc câu trong đó đối tượng của hành động trở thành chủ ngữ của câu, trong khi người thực hiện hành động (người thực hiện hành động) có thể được nêu rõ hoặc không.

Công dụng của câu bị động:

 • Tập trung vào đối tượng của hành động thay vì người thực hiện hành động.

 • Khi người thực hiện hành động không quan trọng hoặc không được biết đến.

Cách chuyển từ câu chủ động sang bị động trong tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Và khi kết hợp 2 cấu trúc trên, ta được câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn và được sử dụng để nói về những hành động đang xảy ra ở hiện tại và tập trung vào đối tượng của hành động, không quan tâm đến người thực hiện hành động.

Cấu trúc: S + am/is/are being + V-ed/PP

Ví dụ:

Câu chủ động: The chef is preparing the meal. (Người đầu bếp đang chuẩn bị bữa ăn.)

Câu bị động: The meal is being prepared by the chef. (Bữa ăn đang được chuẩn bị bởi người đầu bếp.)

Công dụng của câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn:

 • Để nhấn mạnh hành động đang được thực hiện vào thời điểm nói.

 • Để nói về những hoạt động tạm thời đang diễn ra và tập trung vào đối tượng của hành động.

Công thức câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để nói về những hành động đang được thực hiện bởi một đối tượng khác tại thời điểm hiện tại. Cấu trúc của câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn cho phép chúng ta tập trung vào hành động đang xảy ra mà không cần nhấn mạnh đến người thực hiện hành động.

Cấu trúc:

Khẳng định: S + am/is/are being + V-ed/PP

Ví dụ: The room is being cleaned by the staff. (Phòng đang được dọn dẹp bởi nhân viên.)

Phủ định: S + am/is/are not being + V-ed/PP

Ví dụ: The reports are not being reviewed yet. (Các báo cáo vẫn chưa được xem xét.)

Nghi vấn: Am/Is/Are + S + being + V-ed/PP?

Ví dụ: Are the documents being prepared for the meeting? (Các tài liệu có đang được chuẩn bị cho cuộc họp không?)

Cách sử dụng câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn

Cách dùng

Mô Tả

Ví dụ:

Nhấn mạnh vào hành động

Sử dụng để tập trung vào hành động đang xảy ra hơn là người thực hiện hành động.

They are building a new hospital. (Họ đang xây dựng một bệnh viện mới.)
--> A new hospital is being built by them. (Một bệnh viện mới đang được xây dựng bởi họ.)

Tập trung vào đối tượng nhận hành động

Khi bạn muốn nhấn mạnh đến đối tượng của hành động thay vì người thực hiện.

She is decorating the room. (Cô ấy đang trang trí phòng.)
--> The room is being decorated by her. (Phòng đang được trang trí bởi cô ấy.)

Thông báo tình trạng hiện tại

Để thông báo về tình trạng hoặc quá trình hiện tại mà đối tượng nhận được hành động.

The chef is cooking dinner for the guests. (Đầu bếp đang nấu bữa tối cho các khách mời.)
--> Dinner is being cooked for the guests by the chef. (Bữa tối đang được nấu cho các khách mời bởi đầu bếp.)

Diễn tả hành động đang xảy ra

Mô tả các hành động hoặc sự kiện đang được thực hiện ở thời điểm hiện tại.

We are organizing a charity event. (Chúng tôi đang tổ chức một sự kiện từ thiện.)
--> A charity event is being organized by us. (Một sự kiện từ thiện đang được tổ chức bởi chúng tôi.)

Dùng trong các báo cáo hoặc thông báo

Để cập nhật tình hình công việc hoặc tình trạng của một nhiệm vụ đang được thực hiện.

The students are preparing for the exams. (Các học sinh đang chuẩn bị cho các kỳ thi.)
-->The exams are being prepared for by the students. (Các kỳ thi đang được chuẩn bị bởi các học sinh.)

Bài tập về câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Sau khi hiểu được rõ hơn về câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn là gì? Cấu trúc và cách sử dụng, thì dưới đây sẽ là một số bài tập câu bị động có đáp án liên quan để mọi người cùng nhau ôn luyện nhé:

Nắm rõ công thức câu bị động thì hiện tại tiếp diễn để làm bài tập hiệu quả. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Bài Tập 1: Chuyển các câu sau từ thể chủ động sang thể bị động.

1.  The workers are repairing the bridge.
_The bridge ______________.

2.  She is making a birthday cake for her friend.
_A birthday cake ______________.

3.  They are cleaning the office every evening.
_The office ______________.

4.  The manager is reviewing the new policies.
_The new policies ______________.

5.  We are planning a surprise party for him.
_A surprise party ______________.

6.  He is writing a novel in his free time.
_A novel ______________.

7.  The team is developing a new app.
_A new app ______________.

8.  She is hosting a webinar for the students.
_A webinar ______________.

9.  The committee is organizing a conference.
_A conference ______________.

10.  They are updating the website regularly.
_The website ______________.

Đáp Án:

1.  The bridge is being repaired.

2.  A birthday cake is being made for her friend.

3.  The office is being cleaned every evening.

4.  The new policies are being reviewed by the manager.

5.  A surprise party is being planned for him.

6.  A novel is being written in his free time.

7.  A new app is being developed by the team.

8.  A webinar is being hosted for the students.

9.  A conference is being organized by the committee.

10.  The website is being updated regularly.

Bài Tập 2: Chọn động từ khuyết thiếu đúng để hoàn thành câu bị động.

1.  The new design _______________ by the designers right now.

A) is being created

B) was being created

C) will be created

D) has been created

2.  The report _______________ for the presentation at this moment.

A) is being prepared

B) will be prepared

C) was being prepared

D) has been prepared

3.  The documents _______________ for the audit by the accountants.

A) are being reviewed

B) were being reviewed

C) will be reviewed

D) have been reviewed

4.  The house _______________ by the construction workers these days.

A) is being built

B) was being built

C) will be built

D) has been built

5.  A new system _______________ by the IT department currently.

A) is being implemented

B) was being implemented

C) will be implemented

D) has been implemented

6.  The lesson _______________ by the teacher at the moment.

A) is being taught

B) was being taught

C) will be taught

D) has been taught

7.  The new software _______________ for bugs by the developers.

A) is being tested

B) was being tested

C) will be tested

D) has been tested

8.  The project _______________ by the team members this week.

A) is being completed

B) was being completed

C) will be completed

D) has been completed

9.  The book _______________ by the author now.

A) is being written

B) was being written

C) will be written

D) has been written

10.  The food _______________ for the guests at the moment.

A) is being prepared

B) was being prepared

C) will be prepared

D) has been prepared

Đáp Án:

1.  A new design is being created.

2.  The report is being prepared for the presentation at this moment.

3.  The documents are being reviewed for the audit by the accountants.

4.  The house is being built by the construction workers these days.

5.  A new system is being implemented by the IT department currently.

6.  The lesson is being taught by the teacher at the moment.

7.  The new software is being tested for bugs by the developers.

8.  The project is being completed by the team members this week.

9.  The book is being written by the author now.

10.  The food is being prepared for the guests at the moment.

Bài Tập 3: Chuyển các câu sau từ thể chủ động sang thể bị động.

1.  They are building a new school.
_A new school ______________.

2.  She is organizing a charity event.
_A charity event ______________.

3.  He is making dinner for his family.
_Dinner ______________.

4.  The students are writing their essays.
_Their essays ______________.

5.  The workers are repairing the road.
_The road ______________.

6.  They are designing a new product.
_A new product ______________.

7.  She is fixing the broken window.
_The broken window ______________.

8.  We are decorating the house for the holidays.
_The house ______________.

9.  The chef is preparing a delicious meal.
_A delicious meal ______________.

10.  The company is launching a new marketing campaign.
_A new marketing campaign ______________.

Đáp Án:

1.  A new school is being built.

2.  A charity event is being organized.

3.  Dinner is being made for his family.

4.  Their essays are being written.

5.  The road is being repaired.

6.  A new product is being designed.

7.  The broken window is being fixed.

8.  The house is being decorated for the holidays.

9.  A delicious meal is being prepared.

10.  A new marketing campaign is being launched.

Bài Tập 4: Chuyển các câu sau từ thể chủ động sang thể bị động.

1.  They are fixing the computers.
_The computers ______________.

2.  The gardener is planting the flowers.
_The flowers ______________.

3.  She is preparing the report.
_The report ______________.

4.  The chef is cooking dinner.
_Dinner ______________.

5.  He is designing a new website.
_A new website ______________.

6.  They are building a new library.
_A new library ______________.

7.  She is organizing the event.
_The event ______________.

8.  The students are doing their homework.
_Their homework ______________.

9.  The teacher is explaining the lesson.
_The lesson ______________.

10.  We are decorating the hall for the party.
_The hall ______________.

Đáp Án:

1.  The computers are being fixed.

2.  The flowers are being planted.

3.  The report is being prepared.

4.  Dinner is being cooked.

5.  A new website is being designed.

6.  A new library is being built.

7.  The event is being organized.

8.  Their homework is being done.

9.  The lesson is being explained.

10.  The hall is being decorated.

Bài Tập 5: Chọn động từ khuyết thiếu đúng để hoàn thành câu bị động.

1.  The letter _______________ by her at the moment.

A) is being written

B) was being written

C) will be written

D) has been written

2.  A new car _______________ by the company next year.

A) is being developed

B) will be developed

C) was being developed

D) has been developed

3.  The package _______________ by the courier now.

A) is being delivered

B) was being delivered

C) will be delivered

D) has been delivered

4.  The book _______________ by the author this month.

A) is being written

B) will be written

C) was being written

D) has been written

5.  The house _______________ by the builders right now.

A) is being renovated

B) will be renovated

C) was being renovated

D) has been renovated

6.  The new system _______________ by the IT team currently.

A) is being implemented

B) will be implemented

C) was being implemented

D) has been implemented

7.  The answers _______________ by the teacher right now.

A) are being checked

B) will be checked

C) were being checked

D) have been checked

8.  The decorations _______________ for the party now.

A) are being arranged

B) will be arranged

C) were being arranged

D) have been arranged

9.  The movie _______________ at the cinema tonight.

A) is being shown

B) will be shown

C) was being shown

D) has been shown

10.  The schedule _______________ by the manager at this moment.

A) is being reviewed

B) will be reviewed

C) was being reviewed

D) has been reviewed

Đáp Án:

1. A) is being written

2. B) will be developed

3. A) is being delivered

4. A) is being written

5. A) is being renovated

6. A) is being implemented

7. A) are being checked

8. A) are being arranged

9. A) is being shown

10. A) is being reviewed

Kết luận

Qua những chia sẻ trên có thể tóm gọn lại là câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn giúp chúng ta tập trung vào đối tượng của hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Chính việc hiểu và sử dụng đúng cấu trúc này là rất quan trọng trong việc giao tiếp chính xác và hiệu quả. Hy vọng các thông tin và bài tập trên sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và bài tập câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn!

Hoàng Hà
Hoàng Hà

Mình là Hoàng Hà, chuyên viên content writer tại Monkey. Hy vọng với những nội dung mình mang đến sẽ truyền tải được nhiều giá trị cho bạn đọc.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online