Cách chia động từ Use trong tiếng anh
Học tiếng anh

Cách chia động từ Use trong tiếng anh

Phương Đặng
Phương Đặng

06/06/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Trong bài học này, Monkey sẽ hướng dẫn cách chia động từ Use trong 13 thì và 1 số cấu trúc câu tiếng anh quan trọng. Cùng học, ghi nhớ và ứng dụng thật tốt với Monkey nhé!

Use - Ý nghĩa và cách dùng

Use là động từ thường, dưới đây là bảng chi tiết các trường hợp sử dụng động từ Use:

V1

(Infinitive - động từ nguyên thể)  

V2

(Simple past - động từ quá khứ)

V3

(Past participle - quá khứ phân từ) 

To use

Used

Used

Cách phát âm Use 

Use (v) - Used, used

US: /juːz/

UK: /juːz/

Nghĩa của từ Use

Use (v) - Động từ

1. dùng cái gì cho 1 mục đích, đưa vào sử dụng

2. đối xử, đối đãi

3. bóc lột 1 cách ích kỷ, lợi dụng

4. tiêu dùng, tiêu thụ

Use (n) - Danh từ

1. sự sử dụng, được sử dụng

2. mục đích, công việc 1 người hoặc 1 vật có thể làm được

3. quyền, năng lực sử dụng cái gì

4. giá trị hoặc lợi ích, tính hữu ích

5. tập quán, tục lệ, thói quen, cách dùng thông thường hoặc quen thuộc.

Ý nghĩa của Use + Giới từ

to use st up: dùng (cái gì) cho đến hết, tận dụng, dùng hoặc làm cho cái gì kiệt sức.

Tham khảo thêm: Cách chia động từ Understand trong tiếng anh

Cách chia động từ Use theo các dạng thức

Các dạng thức

Cách chia

Ví dụ

To_V

Nguyên thể có “to”

To use

I want to use my rights. 

(Tôi muốn sử dụng quyền của mình).

Bare_V

Nguyên thể

Use

I will use my rights to solve internal problems.

(Tôi sẽ sử dụng quyền của mình để giải quyết vấn đề nội bộ).

Gerund

Danh động từ

Using

Using the right rights will help me to solve internal problems well. (Sử dụng quyền hạn đúng đắn giúp tôi giải quyết tốt vấn đề nội bộ).

Past Participle

Phân từ II

Used

I have used my rights to solve internal problems. 

(Tôi vừa sử dụng quyền hạn của mình để giải quyết vấn đề nội bộ).

Cách chia động từ Use trong 13 thì tiếng anh

Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ Use trong 13 thì tiếng anh. Nếu trong câu chỉ có 1 động từ “Use” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Chú thích:

HT: thì hiện tại

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: hoàn thành tiếp diễn

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

use

use

uses

use

use

use

HT tiếp diễn

am using

are using

is using

are using

are using

are using

HT hoàn thành

have used

have used

has used

have used

have used

have used

HT HTTD

have been

using

have been

using

has been

using

have been

using

have been

using

have been

using

QK đơn

used

used

used

used

used

used

QK tiếp diễn

was using

were using

was using

were using

were using

were using

QK hoàn thành

had used

had used

had used

had used

had used

had used

QK HTTD

had been

using

had been

using

had been

using

had been

using

had been

using

had been

using

TL đơn

will use

will use

will use

will use

will use

will use

TL gần

am going

to use

are going

to use

is going

to use

are going

to use

are going

to use

are going

to use

TL tiếp diễn

will be using

will be using

will be using

will be using

will be using

will be using

TL hoàn thành

will have used

will have used

will have used

will have used

will have used

will have used

TL HTTD

will have

been using

will have

been using

will have

been using

will have

been using

will have

been using

will have

been using

Cách chia động từ Use trong cấu trúc câu đặc biệt

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

Câu ĐK loại 2 - MĐ chính

would use

would use

would use

would use

would use

would use

Câu ĐK loại 2

Biến thế của MĐ chính

would be

using

would be

using

would be

using

would be

using

would be

using

would be

using

Câu ĐK loại 3 - MĐ chính

would have

used

would have

used

would have

used

would have

used

would have

used

would have

used

Câu ĐK loại 3

Biến thế của MĐ chính

would have

been using

would have

been using

would have

been using

would have

been using

would have

been using

would have

been using

Câu giả định - HT

use

use

use

use

use

use

Câu giả định - QK

used

used

used

used

used

used

Câu giả định - QKHT

had used

had used

had used

had used

had used

had used

Câu giả định - TL

should use

should use

should use

should use

should use

should use

Câu mệnh lệnh

 

use

 

let's use

use

 

Tổng hợp cách chia động từ Use trong tiếng anh trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ dạng đúng của động từ này trong mỗi thì, mỗi loại câu. Đừng quên thực hành bài tập và áp dụng tình huống giao tiếp thường xuyên để tăng cao level bạn nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey