zalo
Danh từ của Behave là gì ? Cách dùng và Word Form của Behave
Học tiếng anh

Danh từ của Behave là gì ? Cách dùng và Word Form của Behave

Phương Đặng
Phương Đặng

08/09/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Phần lớn người học tiếng anh sử dụng Behave như một động từ. Tuy nhiên từ loại này còn có ở dạng danh từ với ý nghĩa và cách dùng hoàn toàn khác nhau. Vậy danh từ của Behave là gì? và cách sử dụng ra sao? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Behave là loại từ gì? Cách phát âm & Ý nghĩa

Trước khi tìm hiểu về danh từ của Behave ta sẽ tìm hiểu dạng nguyên thể của Behave trước đó là dạng động từ. Behave là động từ trong tiếng anh (verb), tùy theo mỗi ngữ cảnh sẽ mang sắc thái nghĩa khác nhau. 

Cách phát âm của động từ Behave theo Anh - Anh (UK) và Anh - Mỹ (US) như sau:

 • Cách phát âm theo Anh - Mỹ: Behave /bɪˈheɪv/

 • Cách phát âm theo Anh - Anh: Behave /bɪˈheɪv/

Cách loại từ của Behave trong tiếng anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Theo từ điển tiếng anh Oxford Learner's Dictionary, động từ Behave có thể hiểu theo hai nghĩa:

1. Behave có nghĩa là hành động hoặc cư xử của bản thân theo một cách cụ thể, đặc biệt là đối với người khác.

 • Ví dụ: He always behaved like a gentleman.

 • Dịch nghĩa: Anh ấy luôn cư xử như một quý ông.

2. Behave có thể hiểu là ứng xử của bản thân phù hợp với các chuẩn mực được chấp nhận của một xã hội hoặc nhóm.

 • Ví dụ: They were expected to behave themselves.

 • Dịch nghĩa: Họ được kỳ vọng sẽ tự cư xử.

Để hiểu rõ hơn về dạng động từ của Behave, Monkey mời các bạn xem bảng chia động từ của Behave và cách phát âm chuẩn dưới đây:

Dạng động từ

Cách chia

Cách phát âm

I/ we/ you/ they

Behave 

/bɪˈheɪv/

He/ she/ it

Behaves 

/bɪˈheɪv/

QK đơn

Behaved 

/bɪˈheɪvd/

Phân từ II

Behaved 

/bɪˈheɪvd/

V-ing

Behaving 

/bɪˌheɪvɪŋ/

Danh từ của Behave và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng danh từ Behave đơn giản. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bên trên là ngữ pháp về động từ Behave, vậy danh từ của Behave là gì khi chuyển từ động từ sang? Cấu trúc từ, cách phát âm theo tiếng Anh - Anh, Anh - Mỹ và ý nghĩa của behave danh từ sẽ được Monkey chia sẻ trong bảng dưới đây.

Danh từ của Behave

Phát âm (UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

Behaviour

/bɪˈheɪ.vjər/ 

Cách mà một người, một chủ thể ứng xử trong một tình huống cụ thể hoặc trong những điều kiện cụ thể

Ví dụ: She has always demanded the highest standards of behaviour from her children.

=> Dịch nghĩa: Bà luôn yêu cầu những tiêu chuẩn cư xử cao nhất từ ​​con cái.

Misbehaviour

/ˌmɪs.bɪˈheɪ.vjər/

Cách mà một người, một chủ thể ứng xử xấu hoặc ăn nói bậy bạ trong một tình huống cụ thể hoặc trong những điều kiện cụ thể

Ví dụ: Suspensions for pupil misbehaviour have risen by 20%.

=> Dịch nghĩa: Các trường hợp đình chỉ học sinh có hành vi sai trái đã tăng 20%.

Behaviourism

/bɪˈheɪ.vjə.rɪ.zəm/

Chủ nghĩa hành vi (hành vi của con người hoặc động vật dựa trên sự điều hòa về tinh thần và thói quen, thay vì được giải thích bằng suy nghĩ và cảm xúc)

Ví dụ: Rather than guiding it towards behaviorism which seems to be an intuition that many, say, neuroscientists have?

=> Dịch nghĩa: Thay vì hướng dẫn nó theo chủ nghĩa hành vi dường như là một trực giác mà nhiều nhà khoa học thần kinh có thể nói?

Behaviourist

bɪˈheɪ.vjə.rɪst/

Nhà hành vi học

Ví dụ: This technique of free association is a contribution to psychology which is used widely by psychotherapists, including behaviorists.

=> Dịch nghĩa: Kỹ thuật liên kết tự do này là một đóng góp cho tâm lý học được sử dụng rộng rãi bởi các nhà trị liệu tâm lý, bao gồm cả các nhà hành vi.

Như vậy, khi chuyển từ Behave động từ sang Behave danh từ sẽ là Behavior (hoặc Behaviour). Về ý nghĩa hai từ loại của Behave tương đối giống nhau, ngoài ra danh từ behave còn có các dạng word form khác các bạn cần nắm rõ.

Tham khảo thêm: Danh từ của Attract là gì ? Cách dùng và Word Form của Attract

Các dạng word form khác của Behave

Ngoài động từ và danh từ của Behave thì từ loại này còn có 2 dạng word form khác đó là tính từ, trạng từ. Ý nghĩa và cách dùng của những word form này sẽ được Monkey liệt kê chi tiết ngay sau đây.

Tính từ 

Tính từ của Behave

Phát âm (UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

Behavioural

/bɪˈheɪ.vjə.rəl/

Thuộc về cách cư xử.

Ví dụ:  Closely related species have similar behavioral patterns.

=> Dịch nghĩa: Các loài có quan hệ họ hàng gần có các kiểu hành vi giống nhau.

Trạng từ 

Trạng từ của Behave

Phát âm (UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

Behaviourally

 

/bɪˈheɪ.vjə.rəli/

 

Hành vi

Ví dụ: Dogs are physically and behaviorally distinct enough to constitute a uniform breed.

=> Dịch nghĩa: Những con chó đủ khác biệt về thể chất và hành vi để tạo thành một giống đồng nhất.

Các nhóm từ liên quan đến Behave

Ngoài các dạng word form khác nhau của Behave thì từ loại này cũng có những nhóm từ liên quan.

Các cụm từ phổ biến với Behave. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Behave đi với giới từ gì: Phrasal verb của Behave

Behave + as if/though = Cư xử như thể gì đó

 • Ví dụ: She behaved as if nothing out of the ordinary was happening.

 • Dịch nghĩa: Cô ấy cư xử như thể không có gì khác thường đang xảy ra.

Behave + like = Cư xử như một ai đó

 • Ví dụ: Stop behaving like a three-year-old!

 • Dịch nghĩa: Đừng cư xử như một đứa trẻ lên ba!

Behave + to/towards = Cư xử theo cách nào đó

 • Ví dụ: She had always behaved in a friendly manner towards us.

 • Dịch nghĩa: Cô ấy đã luôn cư xử một cách thân thiện với chúng tôi.

Ngoài giới từ, đi kèm với Behave cũng có thể là trạng từ. Trong trường hợp này trạng từ sẽ đứng sau Behave. Một số trạng từ phổ biến hay gặp như:

Badly ( /ˈbæd.li/): Tệ hại

 • Ví dụ: Children who behave badly are rejecting adult values

 • Dịch nghĩa: Trẻ em cư xử không tốt là từ chối các giá trị của người lớn

Correctly (/kəˈrekt.li/): Chính xác

 • The enquiry investigated whether officers had behaved correctly.

 • Dịch nghĩa: Cuộc điều tra đã điều tra xem các sĩ quan đã cư xử đúng hay chưa.

Accordingly (/əˈkɔː.dɪŋ.li/): Theo đó

 • Ví dụ: Children, if they are used to being treated with respect, will behave accordingly

 • Dịch nghĩa: Trẻ em, nếu chúng quen được đối xử tôn trọng, sẽ cư xử theo

Naturally ( /ˈnætʃ.ər.əl.i/): Tự nhiên

 • Ví dụ: The freedom to behave naturally

 • Dịch nghĩa: Tự do cư xử tự nhiên

Các từ đồng nghĩa của Behave

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa của Behave, người đọc có thể sử dụng trong văn nói hoặc văn viết để vốn từ vựng trở nên phong phú hơn.

Từ đồng nghĩa

Cách Phát Âm

Ý nghĩa

Act

/ækt/

Hành động

Perform

/pəˈfɔːm/

Trình diễn, thực hiện

Operate

/ˈɒp.ər.eɪt/

Vận hành

React

/riˈækt

Phản ứng

Conduct

/kənˈdʌkt/

Tiến hành

Manage

/ˈmæn.ɪdʒ/

Quản lý

Treat

/triːt/

Đối xử

Các từ trái nghĩa của Behave

Ngoài các từ đồng thì thì Behave cũng có những từ trái nghĩa như sau:

Từ trái nghĩa

Cách phát âm

Ý nghĩa

Misbehave

/ˌmɪs.bɪˈheɪv/

Cư xử không tốt

Stop

/stɒp/

Dừng lại, không tiếp tục hoạt động

Halt

/hɑːlt/

Tạm dừng lại

Các thành ngữ của Behave

Danh từ của Behave có một thành ngữ như sau: “behave as if you own the place” (Cư xử như thể bạn sở hữu nơi này, cư xử một cách rất tự tin khiến người khác khó chịu, chẳng hạn bằng cách bảo họ phải làm gì)

 • Ví dụ: He was acting as if she owned the place.

 • Dịch nghĩa: Anh ta đang hành động như thể cô làm chủ nơi này.

Như vậy, Monkey đã tổng hợp và chia sẻ “tất tần tật” kiến thức về Behave, trong đó danh từ của Behave bao gồm: behavior, misbehavior, behaviorism, behaviorist. Mặt khác, Monkey cũng liệt kê thêm các dạng word form của Behave giúp bạn trau dồi thêm vốn từ vựng quan trọng trong tiếng anh.

Chúc các bạn học tốt!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online