zalo
Danh từ của Effect là gì ? Cách dùng và Word Form của Effect trong tiếng anh
Học tiếng anh

Danh từ của Effect là gì ? Cách dùng và Word Form của Effect trong tiếng anh

Phương Đặng
Phương Đặng

15/09/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Effect là từ loại gì? Danh từ của Effect có mấy dạng? Word form của Effect còn những loại từ nào khác? Cùng tìm hiểu trong bài viết của Monkey nhé!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Effect là từ loại gì? Cách phát âm & Ý nghĩa

Effect trong tiếng anh vừa là động từ vừa là danh từ. Tuy nhiên, về cách phát âm thì 2 loại từ này giống nhau, chỉ khác nhau ở phiên âm đối với các dạng của động từ Effect khi được chia trong thì, trong câu. Dưới đây là bảng phát âm chi tiết khi Effect là động từ:

Dạng động từ

Cách chia

Anh - Anh

Anh - Mỹ

Hiện tại với

I/ we/ you/ they

Effect

/ɪˈfekt/

/ɪˈfekt/

Hiện tại với 

He/ she/ it

Effects

/ɪˈfekts/

/ɪˈfekts/

QK đơn

Effected

/ɪˈfektɪd/

/ɪˈfektɪd/

Phân từ II

Effected

/ɪˈfektɪd/

/ɪˈfektɪd/

V-ing

Effecting

/ɪˈfektɪŋ/

/ɪˈfektɪŋ/

Khi Effect là danh từ (N) thì cách phát âm của nó giống dạng động từ nguyên thể của Effect - /ɪˈfekt/ nhưng lại khác về mặt ý nghĩa. Bạn có thể tham khảo phần kiến thức này trong ứng dụng học tiếng anh Monkey Junior để nắm được chi tiết về từ Effect và nhiều vựng khác trong tiếng anh.

Effect vừa là động từ vừa là danh từ. (Ảnh: Internet)

Ý nghĩa của Effect là gì?

Loại từ của Effect

Ý nghĩa

Động từ (v)

thực hiện, làm cái gì đó xảy ra

Ex: These drugs can sometimes effect miraculous cures.

(Những loại thuốc này đôi khi có thể có tác dụng chữa bệnh thần kỳ.)

Danh từ (v)

1. tác động, tác dụng, hiệu quả

Ex: the beneficial effects of exercise. (Lợi ích của việc tập thể dục.)

Her tears had no effect on him. 

(Nước mắt của cô không ảnh hưởng gì đến anh ta.)

The study examines architecture and its effect upon people's lives.

(Nghiên cứu xem xét kiến ​​trúc và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của con người.)

Her criticisms had the effect of discouraging him completely.

(Những lời chỉ trích của cô có tác dụng làm anh nản lòng hoàn toàn.)

2. hiệu ứng, ấn tượng

Ex: She uses glass to achieve a variety of visual effects.

(Cô ấy sử dụng kính để đạt được nhiều hiệu ứng hình ảnh.)

3. hiệu ứng

Ex: The production relied too much on spectacular effects.

(Quá trình sản xuất phụ thuộc quá nhiều vào các hiệu ứng kỹ xảo đẹp mắt.)

4. (số nhiều) tài sản cá nhân, của cải

Ex: The insurance policy covers all baggage and personal effects.

(Hợp đồng bảo hiểm bao gồm tất cả các hành lý và đồ dùng cá nhân.)

Danh từ của Effect và cách dùng

Với vai trò là danh từ, bản thân Effect cũng là 1 danh từ của chính nó. Ngoài ra, Effect còn có các loại danh từ đơn và danh từ ghép dưới đây:

Danh từ đơn của Effect

Danh từ của Effect

Phát âm 

(UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

Effect

/ɪˈfekt/

tác động, tác dụng, hiệu quả, hiệu ứng, ấn tượng, tài sản cá nhân

Her tears had no effect on him. 

(Nước mắt của cô không ảnh hưởng gì đến anh ta.)

Effector

/ɪˈfektə(r)/

người thực hiện, người sáng tạo

He is an effector of the research office. (Anh ấy là người làm tại cơ quan nghiên cứu).

Effectiveness

/ɪˈfektɪvnəs/

sự có hiệu lực, ấn tượng sâu sắc

Please check the effectiveness of the security system!

(Hãy kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống an ninh!)

Ineffectiveness

/ˌɪnɪˈfektɪvnəs/

vô hiệu quả

The ineffectiveness of western medicine in treating this illness. (Tác dụng kém của thuốc tây y trong việc điều trị căn bệnh này.)

Danh từ ghép của Effect

Dưới đây là một số danh từ ghép của Effect mà Monkey đã tổng hợp:

Danh từ ghép của Effect

Phát âm 

(UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

side effect

/ˈsaɪd ɪfekt/

tác dụng phụ, tác động thứ yếu

The drug has few side effects. (Thuốc có 1 vài tác dụng phụ).

after-effect

/ˈɑːftər ɪfekt/

/ˈæftər ɪfekt/

hậu quả

The after-effect of abusing drug is 

asthenia. (Hậu quả của việc lạm dụng thuốc là suy nhược cơ thể.)

domino effect

/ˈdɒmɪnəʊ ɪfekt/

/ˈdɑːmɪnəʊ ɪfekt/

tác dụng lôi kéo

Employers fear a domino effect if the strike is successful. (Người sử dụng lao động lo sợ hiệu ứng lôi kéo nếu cuộc đình công thành công.)

ripple effect

/ˈrɪpl ɪfekt/

 

His resignation will have a ripple effect on the whole department. (Việc từ chức của ông sẽ có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ phận.)

sound effect

/ˈsaʊnd ɪfekt/

hiệu ứng âm thanh

 

butterfly effect

/ˈbʌtəflaɪ ɪfekt/

1 hiệu ứng thay đổi 1 phần nhưng có ảnh hưởng lớn đến các phần khác

 

network effect

/ˈnetwɜːk ɪfekt/

 

The network effect is often the result of word-of-mouth testimonials. (Hiệu ứng mạng thường là kết quả của những lời chứng thực truyền miệng.)

the Doppler effect

/ðə ˈdɒplər ɪfekt/

/ðə ˈdɑːplər ɪfekt/

hiệu ứng Doppler (cách mà sóng âm thanh, sóng ánh sáng, v.v ... thay đổi tần số phụ thuộc vào hướng của nguồn chuyển động so với hướng của người đang quan sát)

 

the greenhouse effect

/ðə ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/

hiệu ứng nhà kính

The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect. (Việc tàn phá rừng đang góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính.)

Xem thêm: Danh từ của Discover là gì ? Cách dùng và Word Form của Discover

Các dạng Word form khác của Effect

Như vậy, bạn đã nắm được toàn bộ danh từ của Effect cùng ý nghĩa và cách đọc của chúng. Ở phần tiếp theo, chúng ta tiếp tục tìm hiểu 2 dạng Word form của Effect gồm: tính từ và trạng từ.

Tính từ (Adj) của Effect trong tiếng anh

Effective /ɪˈfektɪv/: hiệu quả

Ex: Aspirin is a simple but highly effective treatment.

(Aspirin là một phương pháp điều trị đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao.)

Ineffective /ˌɪnɪˈfektɪv/: không hiệu quả

Ex: The new drug was ineffective. (Loại thuốc mới không hiệu quả.)

Effectual /ɪˈfektʃuəl/: có hiệu lực, có giá trị pháp lý

Ex: an effectual remedy (một phương thuốc hiệu quả)

an effectual document (chứng từ có giá trị pháp lý)

Ineffectual /ˌɪnɪˈfektʃuəl/: không đem lại kết quả mong muốn, không ăn thua, vô ích, bất lực

Ex: an ineffectual attempt to reform the law.

(một nỗ lực không hiệu quả để cải cách luật pháp)

Trạng từ của Effect

Effectively /ɪˈfektɪvli/: có hiệu quả, thực tế, thực sự

Ex: The company must reduce costs to compete effectively.

(Công ty phải giảm chi phí để cạnh tranh có hiệu quả.)

Ineffectively /ˌɪnɪˈfektɪvli/: chẳng tới đâu, vô hiệu quả, vô ích.

Ex: The government has now ineffectively ruled out tax cuts.

(Chính phủ hiện đã loại bỏ việc cắt giảm thuế một cách không hiệu quả.)

Các loại từ của Effect trong tiếng anh. (Ảnh: Internet)

Các nhóm từ liên quan đến Effect

Qua các phần từ vựng trên, bạn đã phần nào nắm được các Word Form của Effect. Tuy nhiên, để giúp bạn tăng điểm kỹ năng nhiều hơn, Monkey sẽ chia sẻ một số thành ngữ, các từ đồng nghĩa và trái nghĩa thường dùng của Effect trong phần dưới đây:

Thành ngữ của Effect (Idioms)

 • bring/put something into effect: đưa vào thực hiện, thực thi điều gì

 • come into effect: có hiệu lực thi hành (chính sách, luật,...)

 • in effect: trên thực tế

 • take effect: mang lại kết quả như dự kiến, có hiệu quả, có hiệu lực

 • to the effect that… | to this/that effect: với ý nghĩa này, với ý nghĩa là…

 • to good, great, dramatic, etc. effect: hiệu ứng tạo nên thành công, hiệu quả

 • to no effect: không hiệu quả, không có kết quả

 • with effect from…:có hiệu lực từ (thời điểm cụ thể).

 • with immediate effect: có hiệu lực ngay lập tức

Các từ đồng nghĩa của Effect

Dưới đây, Monkey sẽ giúp bạn tổng hợp các từ đồng nghĩa khi Effect là động từ và danh từ. Hầu hết các từ này đều có nghĩa tương đồng nên bạn hãy áp dụng linh hoạt khi viết nói nhé!

Từ đồng nghĩa của động từ Effect (v)

 • achieve /əˈtʃiːv/: 

 • bring about /brɪŋ əˈbaʊt/: làm cái gì đó xảy ra

 • enact /ɪˈnækt/: 

 • enforce /ɪnˈfɔːs/ - /ɪnˈfɔːrs/: 

 • implement /ˈɪmplɪment/

 • realize /ˈriːəlaɪz/ - /ˈrɪəlaɪz/:

Từ đồng nghĩa của danh từ Effect (n)

 • aftermath /ˈɑːftəmæθ/

 • consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ - /ˈkɑːnsɪkwens/

 • development /dɪˈveləpmənt/

 • event /ɪˈvent/

 • fallout /ˈfɔːlaʊt/

 • issue /ˈɪʃuː/

 • outcome /ˈaʊtkʌm/

 • ramification /ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/

 • reaction /riˈækʃn/

 • repercussion /ˌriːpəˈkʌʃn/

 • respond /rɪˈspɒnd/ - /rɪˈspɑːnd/

 • side effect /ˈsaɪd ɪfekt/

 • action /ˈækʃn/

 • fact /fækt/

 • force /fɔːs/ - /fɔːrs/

 • influence /ˈɪnfluəns/

 • meaning /ˈmiːnɪŋ/

 • power /ˈpaʊə(r)/

 • reality /riˈæləti/

 • sense /sens/

 • significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/

 • strength /streŋkθ/

 • use /juːz/:

Các từ trái nghĩa của Effect

Ngoài từ đồng nghĩa, các từ trái nghĩa của Effect cũng giúp bạn thực hiện phép so sánh, nhấn mạnh ý trong câu dễ dàng hơn. 

Từ trái nghĩa của động từ Effect (v)

 • fail

 • halt

 • hinder

 • lose

 • neglect

Từ trái nghĩa của danh từ Effect (v)

 • beginning

 • cause

 • origin

 • question

 • importance

 • incapacity

 • incompetence

 • powerlessness

Thành ngữ của Effect trong tiếng anh. (Ảnh: Internet)

Phân biệt cách dùng Effect và Affect đúng nhất

Effect và Affect có cách phát âm nghe khá giống nhau. Ngoài ra, khi sử dụng 2 từ này cũng dễ gây nhầm lẫn cho người học. Vì vậy, Monkey đã giúp bạn điểm lại yếu tố phân biệt Effect và Affect một cách rõ ràng như sau:

5 yếu tố phân biệt Effect và Affect

 

Effect

Affect

Loại từ

Danh từ, cũng có thể là động từ

Động từ

Ý nghĩa

hiệu quả, có giá trị

Ảnh hưởng, tác động đến ai/ cái gì; làm xúc động, cảm động

Từ đồng nghĩa

Result, consequence, outcome, reaction, ramifications.

Influence, have an effect on, sway, modify, alter, touch, stir.

Cách dùng

Effect thường được dùng như 1 danh từ (N) trong trường hợp thảo luận về 1 kết quả cuối cùng.

Effect có thể theo sau các từ:  the, any, an, into, on, take, or. 

Effect có thể được sử dụng như một động từ trong một tình huống cụ thể. Nghĩa của nó là hoàn thành, làm cho cái gì xảy ra.

Hầu hết được sử dụng như 1 động từ (V) với ý nghĩa ảnh hưởng đến ai

Affect có thể được sử dụng như một danh từ (N) trong một tình huống cụ thể: khi đề cập đến việc thể hiện cảm xúc.

Ví dụ

Global warming is projected to have a number of effects on the ocean. 

(Sự nóng lên toàn cầu được cho là có một số tác động đến đại dương.)

Age-related changes in organs, tissues and other parts of your body can affect how you respond or react to medicines.

(Những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong các cơ quan, mô và các bộ phận khác của cơ thể có thể ảnh hưởng đến cách bạn phản ứng hoặc phản ứng với thuốc.)

Theo đó, 1 mẹo hay để bạn có thể dùng đúng 2 từ này trong câu đó là ghi nhớ từ RAVEN:

R = Remember

A = Affect is a

V = Verb

E = Effect is a

N = Noun

Hoặc bạn có thể ghi nhớ Affect - A là cho hành động (ảnh hưởng); Effect - E là kết quả cuối cùng (hiệu ứng).

Bài tập nhận biết sự khác nhau giữa Effect và Affect

Hãy cùng Monkey thực hành phần bài tập nhỏ dưới đây để hiểu cách dùng của Effect và Affect trong câu tiếng anh nhé!

Phân biệt cách dùng Effect và Affect trong tiếng anh. (Ảnh: Internet)

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

1. Wars _______________ everybody, and their destructive _______________ last for generations.

2. Television has a strong _______________ on public opinion.

3. My mood can _______________ my thinking, too.

4. I see that you're trying to _______________ apathy, but I know that you really do care.

5. Falling on my head had a bad _______________ on my memory.

6. His years of smoking have negatively ____________ed his health.

7. This plan will surely ______________ significant improvements in our productivity.

8. The patient shows normal ______________ and appears to be psychologically stable.

9. The principal's new rules _______________ the school.

10. Supply and demand have a direct ________________ on the prices of commodities.

11. The _______________ of the speech was visible on the faces of the sleeping audience.

12. He's just trying to seem cool; his indifference is completely _______________ed.

13. We may never know the full _______________ of the radiation leak.

14. The early frost will _______________ the crops.

15. What kind of _______________ can this quiz have on your dinner tonight?

Bài 2: Chọn Affect hoặc Effect điền vào chỗ trống

1. The government's new economic policy had a noticeable _________ on households.

2. Falling on his head had a bad _________ on his cognitive abilities.

3. Her illness will undoubtedly _________ her productivity at work.

4. Flowers _________ my mood and makes me feel happy.

5. The _________ of flowers on my mood is incredible.

6. High cholesterol can _________ the heart.

7. Researchers are concerned with the _________ of caffeine on the nervous system.

8. I think that the _________ of high prices will be detrimental to the economy.

9. Regular physical exercises can have positive _________ on the immune system.

10. Smoking cigarettes may _________ the lungs.

Đáp án bài tập

Bài 1:

1. affect - effects

2. effect

3. affect

4. affect

5. effect

6. affected

7. effect

8. affect

9. affected

10. effect

11. effect

12. affected

13. effect

14. affect

15. effect

Bài 2:

1. effect

2. effect

3. affect

4. affect

5. effect

6. affect

7. effect

8. effect

9. effect

10. affect

Qua bài viết trên, Monkey đã giúp bạn nắm được 4 danh từ của Effect gồm: Effector, effectiveness, ineffectiveness và chính nó. Ngoài ra, các dạng word form, các nhóm từ liên quan cùng ngữ pháp quan trọng cũng được chia sẻ chi tiết trong bài học này. Các bạn hãy học thuộc và thực hành bài tập liên quan để ghi nhớ từ vựng, kiến thức trong phần này nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online