[So sánh] Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành
Học tiếng anh

[So sánh] Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

Phương Đặng
Phương Đặng

28/07/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Cùng nằm trong nhóm thì chỉ tương lai, sự nhầm lẫn trong khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành là điều mà các bạn thường mắc phải. Để có thể phân biệt rõ ràng hai thì này, cùng theo dõi bài viết bên dưới.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Ý nghĩa - Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

 

Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành

Định nghĩa

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous) được dùng để chỉ một hành động sẽ diễn ra tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Cách dễ nhất để phân biệt thì tương lai tiếp diễn là mốc thời gian xác định cụ thể trong câu.

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ hoàn thành tới một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Cấu trúc

(+) S + will + be + V-ing

(+) S + will + have + VpII

(-) S + will + not + be + V-ing

(-) S + will not + have + VpII

(?) Will + S + be + V-ing?

(?) Will + S + have + VpII?

(Wh-q) Wh + will + S + be + V-ing?

(Wh-q) Wh + will + S + have + VpII?

Phân biệt cách dùng 2 thì tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong tương lai. 

Ex: We will be going on a trip to Da Lat at this time next Sunday. (Chúng tôi sẽ có một chuyến đi đến Đà Lạt vào thời điểm này vào Chủ nhật tới.)

Diễn đạt một hành động sẽ hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai hoặc sẽ hoàn thành trước mốc thời gian xác định trong tương lai.

Ex: I will not have finished my work before the time you come tomorrow. (Tôi sẽ không hoàn thành công việc của mình trước khi bạn đến vào ngày mai.)

Hướng dẫn nhận biết thì tương lai tiếp diễn và hoàn thành

Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành

By … for (+ khoảng thời gian)

By then

By the time

By + mốc thời gian (by the end of, by tomorrow)

By then

By the time + mốc thời gian

Tham khảo thêm: [A1 - B2] 100+ bài tập thì tương lai tiếp diễn CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

Để có thể phân biệt hai loại thì này một cách dễ dàng, trau dồi và ôn luyện kiến thức thông qua các dạng bài tập là một trong những phương pháp hiệu quả nhất. Cùng Monkey điểm qua một số dạng bài từ cơ bản đến nâng cao ngay sau đây:

Bài tập 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng 

1. When we arrive in Los Angeles we'll need to rest, because we _______ about 800 miles.

a. will be driving

b. will have driven

c. will drive

2. By the time you arrive I _______ something spectacular and dinner will be on the table waiting for you.

a. will cook

b. will have cooked

c. will be cooking

3. When you get off the train, we _______ for you on the platform.

a. 'll wait

b. 'll be waiting

c. 'll have waited

4. We _______ on the first train next Monday.

a. 'll be leaving

b. 'll have left

c. 'll leave

5. When I travel to England next year I ________ English for over four years, so I think I'll be ready.

a. will study

b. will be studying

c. will have studied

6. Please, come at 8. By that time, I ______ my homework and we can go out.

a. 'll finish

b. 'll be finishing

c. 'll have finished

7. I'm sure when you call him, he _______ TV. He's always in front of the TV!

a. 'll watch

b. 'll be watching

c. 'll have watched

8. We are visiting a new city every week. By the end of the summer, we _______ all the most important cities in Europe.

a. will visit

b. will be visiting

c. will have visited

9. In less than 2 years, my grandparents _______ for 50 years. We are going to celebrate it.

a. will have been married

b. will be married

c. will be getting married

10. I'm cleaning the kitchen. By the time you arrive, it _______ spotless.

a. will be

b. will being

c. will have been

Bài tập 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện câu

1. Don't phone between 7 and 8. We ___________________ dinner then.

2. Phone me after 8 o'clock. We __________________ dinner by then.

3. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. So at 4 o'clock, we ________________ tennis.

4. A: Can we meet tomorrow? 

     B: Yes, but not in the afternoon. I ___________________.

5. A: What time does the meeting finish? Will you be free at 11.30? 

     B: Yes, the meeting _____________________ by then.

6. If you need to contact me, I ____________________ at the Lion Hotel until Friday.

7. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he continues like this, he ___________________ all his money before the end of his holiday.

8. Do you think you ___________________ the same job in ten years' time?

9. Lisa is from New Zealand. She is traveling around Europe at the moment. So far she has traveled about 1,000 miles. By the end of the trip, she ___________ more than 3,000 miles.

10. A: __________________ Laura tomorrow? 

       B: Yes, probably. Why?

Bài tập 3: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc 

1. In twenty years’ time most people _____ (use) the Internet.

2. By this time next year we ______ (move) into our new house.

3. When he retires, he ______ (work) for fifty years.

4. By 2050 holidaymakers _____ (travel) to the Moon.

5. As soon as we reach the coast, we _____ (sail) for a week.

6. They ______ (build) the station by November.

7. I ______ (look) for a new job while you are in Madrid.

8. He will come back in summer. By then he ______ (stay) in Cork for two years.

9. At midnight the speakers ______ (present) their projects for ten hours.

10. When we go to see our kids, they ______ (be) at the camp for a fortnight.

11. In fifty years’ time thousands of species ______ (disappear) from this planet.

12. In a few hours’ time we _____ (sit) on the plane.

13. I’ll meet you at four o’clock. – At four? I’m afraid I _____ (teach) English.

14. We _____ (replace) the wheels before you come back from the shop.

15. I’m sorry, we can’t come tonight. We _____ (watch) the new documentary on TV.

16. By this time next week, he _________ (finish) his art project and he will be able to take a day off.

17. I’m sorry I can’t come.I ____________ (play) soccer at 7:00 p.m tomorrow.

18. My boss won’t be at work at 5:50 p.m. She __________ (go) home already.

19. Between 10:00 and 12:30 tomorrow, I ____________ (have) a meeting so I’ll call you after that.

20. I hope you ____________ (finish) making dinner by the time I get home.

21. I can’t wait! This time next Friday, we __________ (lie) on a beach in California!

22. This article says that by the time you’re 50, you _________ (spend) a total of 16.7 years asleep.

23. Don’t call between 7:00 and 7:30 because I ____________ (have) my piano lesson.

24. Hurry up! The film __________ (start) soon. We can’t miss it!

25. Do you think that Lex __________ (fix) the car by tomorrow?

26. Do you think the teacher ______ (mark) our homework by Tuesday morning?

27. At this moment tomorrow, I _________ (hang out) with my best friends.

28. By March, they______ (be) together for seven years.

29. This time next week I __________ (ski) in Sweden!

30. By this time next year, we _________ (live) in this house for 7 years.

31. Don’t call me at 9 o’clock. I ______ (watch) Who Wants to be a Millionaire.

32. I’m going on holiday on Sunday. This time next week I ________ (lie) on a beach or swimming in the sea.

33. In 1 years’ time, I ______ (finish) university and I’ll be able to earn some money at last.

34. I think astronauts ______ (land) on Mars by the year 2022.

35. A: ______ (use) your bicycle at 9 p.m. tonight?

      B: No. Do you want to borrow it?

36. Kim ______ (finish) these courses next week.

37. When Nam arrives, my family _______ (go) to bed.

38. By the month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

39. _______ it _______ (stop) raining by tomorrow evening?

40. By next year, I ________ (live) in Paris for 2 years.

41. My older sister ________ (write) these novels for 8 months by the end of this week.

42. ________ you ________ (live) in Korea for 5 months by the end of this week

43. When his brother arrives, they ______ (have) dinner tomorrow.

44. Tien Cookie _________ (write) a new song by the end of this year.

45. Linh _______ (learn) English for 8 years by the end of this year.

46. Next month is Bean and Lim’s 15th wedding anniversary. They _______ (marry) for 15th years.

47. By the end of the month, Jim ________ (been) L.A for 3 years.

48. Hien’s mother ______ (cook) dinner for 2 hours by the time her best friends arrive at her house.

49. Dung ________ (play) tennis to 7 p.m.

50. By 8 p.m, Kien _____ (wait) for his girlfriend for 30 minutes.

Bài tập 4: Hoàn thành đoạn văn bên dưới 

Technology is advancing so fast that by the year 2050 who knows what new technologies we 1_____________ (invent). It is quite likely that by 2050 we 2_____________ (use up) most of the earth's natural resources and so we 3____________ (rely) on wind and solar power. As there will be a shortage of energy, it is quite likely that at that time scientists 4_____________ (try) to find a way for us to live outside the earth. Before the end of the next century, it's possible that people 5______________  (live) in cities on the Moon or perhaps in cities on the seabed.

By 2050 it's possible that scientists 6_______________  (already/discover) how to cure diseases such as cancer and, due to the advancement of genetic engineering, maybe hereditary diseases passed down from generation to generation 7______________  (disappear) forever. It is quite possible that by 2050 life expectancy 8_____________  (increase) to 100 and that we 9_________________  (enjoy) a healthier existence.

Another area likely to have been affected by technology in the year 2050 is education. Many students 10________________  (study) online from their homes.

Đáp án

Bài tập 1:

1. b

2. b

3. b

4. a

5. c 

6. c 

7. b 

8. c 

9. a 

10. a 

Bài tập 2:

1.  'll be having

2. 'll have finished

3. 'll be playing

4. 'll be working

5. will have finished

6. 'll be staying

7. 'll have spent

8. will still be doing

9. will have traveled

10. Will you be seeing

Bài tập 3:

1. will be using

2. will have moved

3. will have been working

4. will be traveling

5. will have been sailing

6. will have built

7. will be looking

8. will have been staying

9. will have been presenting

10. will have been

11. will have disappeared

12. will be sitting

13. will be teaching

14. will have replaced

15. will be watching

16. will have finished

17. will be playing

18. will have gone

19.  will be having

20. will have finished

21. will be lying

22. will have spent

23. will be having

24. will be starting

25. will have fixed

26. will have marked 

27. will be hanging out

28. will have been

29. will be skiing

30. will have lived 

31. will be watching

32. will be lying

33. will have finished 

34. will have landed 

35. Will you be using

36. will have finished

37. will have gone

38. will have been learning

39. Will it have rained

40. will have been living

41. will have been writing

42. Will you have been living

43. will have had

44. will have written

45. will have been learning

46. will have been married

47. will have been

48. will have been cooking

49. will have played

50. will have been waiting

Bài tập 4:

1. will have invented

2. will have used up

3. will be relying

4. will be trying

5. will be living

6. will have already discovered

7. will have disappeared

8. will have increased

9. will be enjoying

10. will be studying

Thông qua phần kiến thức và bài tập mà Monkey tổng hợp ở trên, các bạn đã có cho mình những kinh nghiệm để có thể phân biệt thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành.

Chúc các bạn học tốt!

Future Continuous and Future Perfect - Ngày truy cập: 26/07/2022

https://www.roseofyork.com/blog/future-continuous-and-future-perfect/

Future Continuous and Future Perfect Exercises - Ngày truy cập: 26/07/2022

https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/future-continuous-and-future-perfect/ 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fut

ure_Continuous_or_Future_Perfect/Future_Perfect_vs_Future_Continuous_em1042203nu 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_Continuous_or_Future_Perfect/Future_perfect_and_continuous_vr1913339hk 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_Continuous_or_Future_Perfect/Future_continuous_and_future_perfect_cb553330so 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_Continuous_or_Future_Perfect/Future_Continuous_and_Future_Perfect_zy21586qi

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 3 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online