zalo
[Conjunctive adverbs] Trạng từ liên kết trong tiếng anh: Cách dùng, ví dụ & Bài tập
Học tiếng anh

[Conjunctive adverbs] Trạng từ liên kết trong tiếng anh: Cách dùng, ví dụ & Bài tập

Phương Đặng
Phương Đặng

13/09/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Một câu văn trong tiếng anh bao gồm rất nhiều từ loại như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, liên từ,... Ở bài trước Monkey đã chia sẻ rất chi tiết về từ loại Danh từ và trong bài này Monkey sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc về cách dùng của trạng từ liên kết trong tiếng anh.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Trạng từ liên kết: Định nghĩa & Cách dùng

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa và cách dùng của trạng từ liên kết trong tiếng anh.

(Conjunctive adverbs) Trạng từ liên kết là gì?

Trong Tiếng anh, trạng từ liên kết (Conjunctive adverbs) là một từ loại dùng để nối các câu trong một đoạn văn với nhau, hoặc nối 2 mệnh đề có liên quan đến nhau hoặc mệnh đề này với mệnh đề kia để tạo thành câu hoàn chỉnh. Conjunctive adverbs ngoài tên gọi chính là trạng từ liên kết thì còn có tên gọi khác như trạng từ nối, trạng từ kết hợp.

Trạng từ liên kết trong tiếng anh. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Ví dụ: However (tuy nhiên), Also (Hơn nữa), Again (Lại nữa), On the contrary (Trái lại), At last (cuối cùng).

Dựa theo cách dùng của trạng từ liên kết trong tiếng anh mà nó được chia thành 7 loại cơ bản là:

 • Trạng từ liên kết dùng để bổ sung thêm thông tin

 • Trạng từ liên kết dùng để nói đến quan hệ nhân-quả

 • Trạng từ liên kết chỉ sự đối lập

 • Trạng từ liên kết chỉ sự tương đồng

 • Trạng từ liên kết dùng để dẫn dắt ví dụ

 • Trạng từ liên kết dùng để nhấn mạnh

 • Trạng từ liên kết dùng để đưa ra kết luận. 

Tổng hợp các trạng từ liên kết thông dụng 

STT

Cách dùng

Trạng từ

Ý nghĩa

1

Bổ sung thông tin

In addition

Thêm vào đó

2

Furthermore

Hơn nữa, thêm nữa

3

Moreover

Hơn nữa

4

Additionally

Thêm vào đó

5

Also

Hơn nữa

6

Again

Lại nữa

7

Besides 

Ngoài ra

8

What’s more

Hơn nữa

1

Mối quan hệ nguyên nhân – kết quả

As a result

Kết quả là

2

As a consequence

Kết quả là

3

Accordingly

Theo như

4

Resultedly

Kết quả là

5

Consequently

Hệ quả là

6

Therefore/ Hence / thus

Vì vậy/Do đó

1

Chỉ sự đối lập

However

Tuy nhiên

2

Nevertheless

Tuy nhiên

3

Nonetheless

Tuy nhiên

4

In contrast

Trái lại

5

On the contrary

Trái lại

6

Notwithstanding

Tuy nhiên

7

Still / yet

Ấy thế mà

8

On the other hand

Mặt khác

9

Otherwise

Nếu không thì

1

Chỉ sự tương đồng

Likewise

Tương tự thế

2

Similarly

Một cách tương tự

3

In the same way

Theo cách giống như thế

4

Dẫn dắt ví dụ

For example

Ví dụ

5

For instance

Ví dụ

6

Nhấn mạnh

In fact

Thực ra

7

In practice

Thực tế là

8

In theory

Theo lý thuyết

9

Indeed

Thực sự là

1

Đưa ra kết luận

After all

Sau tất cả

2

At last, finally

Cuối cùng

3

In brief

Nói chung

4

In conclusion

Kết luận lại thì

5

On the whole

Về tổng thể

6

To conclude

Để kết luận

7

To summarize

Tóm lại

Cách dùng trạng từ liên kết trong câu

 1. Chức năng Bổ sung thông tin

 • Ví dụ: John is a famous novel author, moreover, he’s a politician.

 • Dịch nghĩa: Anh ấy bận viết bài luận văn; thêm vào đó, anh ấy còn phải làm việc nhà.

 1. Chức năng Chỉ nguyên nhân – kết quả

 • Ví dụ: She didn’t study anything; as a result, she failed the exam. 

 • Dịch nghĩa: Cô ta không học hành gì cả; kết quả là, cô ta trượt kỳ thi.

 1. Chức năng Chỉ sự đối lập

 • Ví dụ: They decide to watch Netflix; instead, they hang out. 

 • Dịch nghĩa: Thay vì ra ngoài, họ quyết định xem Netflix.

 1. Chức năng Chỉ sự tương đồng

 • Ví dụ: My mother doesn’t like banana; similarly, I don’t enjoy them. 

 • Dịch nghĩa: Mẹ tôi không thích chuối; tương tự như mẹ tôi, tôi cũng không ưa chuối.

 1. Chức năng Dẫn dắt ví dụ

 • Ví dụ: This website is very useful; for example, it has a lot of information.

 • Dịch nghĩa: Trang web này rất hữu ích; ví dụ, nó có rất nhiều thông tin.

 1. Chức năng Nhấn mạnh

 • Ví dụ: Let’s start our discussion; first, I’d like to ask you a question. 

 • Dịch nghĩa: Hãy bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta; đầu tiên, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.

 1. Chức năng Đưa ra kết luận

 • Ví dụ: His essay is well-structured, full of information; in summary, he did very well.

 • Dịch nghĩa: Bài luận của anh ấy có bố cục rõ ràng, đầy đủ thông tin; tóm lại, anh ấy đã làm rất tốt.

Phân biệt trạng từ liên kết và liên từ  

Khi nhắc đến các trạng từ liên kết trong tiếng anh, người ta thường nhớ đến liên từ bởi công dụng của hai từ loại này tương đối giống nhau. Tuy nhiên liên từ và trạng từ liên kết lại khác nhau ở cách nối. 

Liên từ là từ loại dùng để nối từ, nhóm từ, hoặc các mệnh đề lại với nhau. Đồng thời, nó không thay đổi hình thức dù đứng ở vị trí nào trong câu. 

Liên từ được chia làm 3 loại khác nhau dựa theo cách nối

Một số liên từ thông dụng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

1. Liên từ kết hợp (and, or, but,...): nối giữa hai mệnh đề mang ý nghĩa “song song nhau”

 • Ví dụ: Linda and Jimmi were late to the party

 • Dịch nghĩa: Linda và Jimmi đã dự trễ tiệc

2. Liên từ tương quan (either…or…; neither…nor…; not only…but also…;...): nối hai mệnh đề như một “cặp từ”

 • Ví dụ: My father likes neither beer nor wine.

 • Dịch nghĩa: Bố tôi không thích bia và cũng không thích rượu.

3. Liên từ phụ thuộc (after, until, because,...): dùng để nối mệnh đề chính với mệnh đề phụ

 • Ví dụ: He didn't go to school because it rained.

 • Dịch nghĩa: Anh ấy không đi học vì trời mưa.

Lưu ý cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết 

Trạng từ liên kết trong tiếng anh thường đi kèm với dấu câu như: dấu chấm, dấu phẩy, và dấu chấm phẩy. Với mỗi loại dấu sẽ có đặc điểm và cách dùng riêng cần phân biệt. Điều này gây khó khăn cho một số bạn bởi trong tiếng việt ba loại dấu này được dùng khá “thoải mái”. 

Vậy làm sao để hiểu và dùng cho đúng các loại dấu này với trạng từ nối trong tiếng anh? Hãy cùng theo dõi bên dưới nhé!

Cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết. (Ảnh: Sưu tầm internet)

1. Khi một trạng từ liên kết nối hai mệnh đề độc lập lại thành một câu, thì trước nó là dấu chấm phẩy và sau nó là dấu phẩy.

 • Ví dụ: The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear

 • Giải thích: Ở đây, 2 mệnh đề độc lập chính được “Furthermore” nối lại với nhau thành 1 câu thì trước nó sẽ là dấu chấm phẩy và sau là dấu phẩy, (vì furthermore đóng chức năng là trạng từ liên kết, đã là trạng từ thì đứng đầu câu bổ nghĩa cho cả câu hoàn toàn bình thường)

2. Dấu phẩy dùng để tách trạng từ liên kết  trong một mệnh đề chính riêng lẻ với câu 

 • Ví dụ: Furthermore, the mortals below cowered in fear

 • Giải thích: Dùng dấu phẩy vì nếu dùng dấu chấm sẽ thành hai câu khác nhau. 

3. Trạng từ liên kết (tùy từng loại) đứng giữa câu (chỉ có 1 mệnh đề độc lập chứ không phải hai mệnh đề độc lập) thì trước và sau trạng từ liên kết là dấu phẩy.

 • Ví dụ: I am, however, not ready for this final exam

 • Giải thích: Dấu phẩy trước và sau “however” là hoàn toàn chính xác vì ở đây đang ở trong câu chỉ có 1 mệnh đề nên sẽ đúng (“,however,” đúng chức năng của 1 trạng từ)

Bài tập về trạng từ liên kết 

Bài tập về trạng từ liên kết. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Bài tập 1: Chọn câu trả lời đúng nhất.

 1. My father likes football very much; ______, he always watches the World Cup.
  A. Nevertheless                B. Therefore                  C. Next                  D. Similarly

 2. He had a fever; _______, he went to work.
  A. Thus                             B. For example           C. Regardless       D. First

 3. She’s beautiful. ______, she sings very well.
  A. At last                             B. Instead               C. Next                      D. Moreover

 4. We have a lot of things to do in Vung Tau; ______, we can swim.
  A. In contrast             B. For example               C. As a result       D. In summary

 5. We have already finished our trip to London. ______, it’s a memorable trip.
  A. Accordingly                      B. Otherwise             C. In brief                D. Likewise

Bài tập 2: Điền từ cho dưới đây để hoàn thành câu.

 1. Welcome to our presentation. ______, let me introduce my team members.

 2. My teacher gave me a lot of homework; ______, the deadline is tomorrow.

 3. He made a lot of mistakes; ______, he was laid off.

 4. My sister doesn’t like tomatoes; ______, I never eat anything made from them.

 5. The window was open and the safe was unlocked; ______, we had to call the police.

Bài tập 3: Điền từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn:

Smoking in restaurants should be banned._____, when people smoke in restaurants, the smoke from their cigarettes affects other people. This smoke, called second-hand smoke, is unhealthy for others to breathe. ______, a 2011 report from the Johnson Institute stated that second-hand smoke is even more dangerous than the smoke inhaled by the smokers themselves. ______, smoking negatively affects how food tastes. It has been proven that the sense of smell contributes to how people enjoy their food. ______, if the restaurant smells like an ashtray, eating food in it will not be as enjoyable. ______, due to these negative factors, the government should take measures to ensure people are not allowed to smoke in restaurants. This will create a better dining experience for smokers and non-smokers.

Đáp án:

Bài tập 1

1. B

2. C

3. D

4. B

5. C

 

Bài tập 2

1. First

2. in addition

3. consequently

4. likewise

5. in summary

 

Bài tập 3

1. First of all

2. In fact

3. Furthermore

4. Consequently

5. To sum up

 

Trên đây là lý thuyết và bài tập về trạng từ liên kết trong tiếng anh mà Monkey đã tổng hợp. Đặc biệt, các bạn cần lưu ý cách dùng và mẹo phân biệt với liên từ vì đây là những phần quan trọng để sử dụng tiếng anh một cách thành thạo.

Chúc các bạn học tốt!

Conjunctive Adverbs: Purpose and Use - Ngày truy cập: 11/08/2022

https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/adverbs/con-adverb.html 

Conjunctive adverbs - Ngày truy cập: 11/08/2022

https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/conjunctions/conjunctive-adverbs/

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online