List từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo chủ đề và cách học hiệu quả nhất
Học tiếng anh

List từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo chủ đề và cách học hiệu quả nhất

Alice Nguyen
Alice Nguyen

02/05/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Có thể nói, có kiến thức về từ vựng chính là chìa khóa để các em có thể giao tiếp được tiếng Anh. Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 4 được tổng hợp đầy đủ dưới đây sẽ giúp bé trong việc nói và làm các bài tập liên quan, đạt điểm cao khi ở trường. Không chỉ vậy, Monkey cũng chia sẻ những phương pháp học từ vựng hay & hiệu quả nhất. Hãy cùng tìm hiểu ngay nào ! 

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo những chủ đề quan trọng nhất 

Chủ đề bạn bè, giao tiếp 

Từ vựng tiếng Anh chủ đề bạn bè. (Ảnh: Canva.com)

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Meet /miːt/ Gặp mặt
Morning /ˈmɔːr.nɪŋ/ Buổi sáng
Afternoon /ˌæf.tɚˈnuːn/ Buổi chiều
Evening /ˈiːv.nɪŋ/ Buổi tối
Pupil /ˈpjuː.pəl/ Học sinh
Tomorrow /təˈmɔːr.oʊ/ Ngày mai
Nationality /ˌnæʃˈnæl.ə.t̬i/ Quốc tịch
Country /ˈkʌn.tri/
Đất nước
Today
/təˈdeɪ/

Hôm nay 

Monday
/ˈmʌn.deɪ/
Thứ 2
Wednesday
/ˈwenz.deɪ/
Thứ 4
July
/dʒʊˈlaɪ/
Tháng 7
March
/mɑːrtʃ/
Tháng 3
Activity
/ækˈtɪv.ə.t̬i/
Hoạt động
Football
/ˈfʊt.bɑːl/
Bóng đá
Zoo
/zuː/
Vườn bách thú
Music
/ˈmjuː.zɪk/
Âm nhạc
Weekend
/ˈwiːk.end/
Cuối tuần
Class
/klæs/
Lớp
Birthday
/ˈbɝːθ.deɪ/
Sinh nhật
Card
/kɑːrd/
Tấm thiệp
Draw
/drɑː/
Vẽ
Dance
/dæns/
Nhảy, khiêu vũ
Cook /kʊk/
Nấu ăn
Swim
/swɪm/
Bơi
Walk
/wɑːk/
Đi bộ
Sing
/sɪŋ/
Hát

Chủ đề trường học 

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học. (Ảnh: Canva.com)

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
School /skuːl/ Trường học
Friend  /frend/ Bạn bè
Primary school /ˈpraɪ.mɚ.i ˌskuːl/ Trường tiểu học
Street /striːt/ Đường, phố
Road /roʊd/ Con đường
District /ˈdɪs.trɪkt/ Quận, huyện
Classroom /ˈklæs.rʊm/ Phòng học
Study /ˈstʌd.i/ Học
Play /pleɪ/ Chơi
Read /riːd/ Đọc
Book /bʊk/ Sách
Watch TV /wɑːtʃ/  /ˌtiːˈviː/ Xem tivi
Listen to music /ˈlɪs.ən/ /tu/  /ˈmjuː.zɪk/ Nghe nhạc
Student /ˈstuː.dənt/ Học sinh
Hobby /ˈhɑː.bi/ Sở thích
Ride a bike /raɪd/  /ə/ /baɪk/ Đạp xe
Collect /kəˈlekt/ Sưu tập 
Subject /ˈsʌb.dʒekt/ Môn học
Maths /mæθs/ Môn toán
Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/ Môn tiếng Việt
English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ Môn tiếng Anh
Lesson /ˈles.ən/ Bài học
Favorite /ˈfeɪ.vər.ət/ Yêu thích (tính từ)
Book /bʊk/ Cuốn sách
Read a book /riːd/  /ə/ /bʊk/ Đọc sách
Classmate /ˈklæs.meɪt/ Bạn học
Table /ˈteɪ.bəl/ Bàn
Play badminton
/pleɪ/ /ˈbæd.mɪn.tən/
Chơi cầu lông
Library
/ˈlaɪ.brer.i/
Thư viện
Yesterday
/ˈjes.tɚ.deɪ/
Ngày hôm qua

Chủ đề gia đình

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 chủ đề gia đình. (Ảnh: Canva.com)

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Time /taɪm/ Thời gian
Get up /ɡet/ /ʌp/ Thức dậy
Go home /ɡoʊ/ /hoʊm/ Về nhà
Go to bed /ɡoʊ/ /tə/ /bed/ Đi ngủ
Farmer /ˈfɑːr.mɚ/ Bác nông dân
Nurse /nɝːs/ Y tá
Doctor /ˈdɑːk.tɚ/ Bác sĩ
Worker /ˈwɝː.kɚ/ Công nhân
Factory /ˈfæk.tɚ.i/ Nhà máy
Office
/ˈɑː.fɪs/
Văn phòng
Chicken
/ˈtʃɪk.ɪn/

Beef
/biːf/
Thịt bò
Fish
/fɪʃ/

Pork
/pɔːrk/
Thịt lợn
Vegetables
 /ˈvedʒ.tə.bəl/
Rau
Water
/ˈwɑː.t̬ɚ/
Nước
Old
/oʊld/
Cũ, lớn tuổi
Young
/jʌŋ/
Trẻ
Small
/smɑːl/
Nhỏ
Short
/ʃɔːrt/
Thấp
New year
/ˌnuː ˈjɪr/
Năm mới
Christmas
/ˈkrɪs.məs/
Lễ giáng sinh


Xem thêm: 
Cách học tên các môn học bằng tiếng Anh lớp 4 (kèm bài tập)

Chủ đề đời sống hàng ngày 

Từ vựng tiếng Anh chủ đề đời sống. (Ảnh: Canva.com)

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Sweet /swiːt/ Ngọt
Chocolate /ˈtʃɑːk.lət/ Sô cô la
Pharmacy /ˈfɑːr.mə.si/ Tiệm thuốc
Bakery /ˈbeɪ.kɚ.i/ Tiệm bánh
Cinema /ˈsɪn.ə.mə/ Rạp chiếu phim
Film /fɪlm/ Bộ phim
Hungry /ˈhʌŋ.ɡri/ Đói
Busy /ˈbɪz.i/ Bận
Phone number /ˈfoʊn ˌnʌm.bɚ/ Số điện thoại
Go fishing
/ɡoʊ/  /ˈfɪʃ.ɪŋ/
Đi câu cá
Go camping
/ɡoʊ/  /ˈkæm.pɪŋ/
Đi cắm trại
Tree
/triː/
Cây
Animal
/ˈæn.ɪ.məl/
Động vật
Elephant
/ˈel.ə.fənt/
Voi
Tiger
/ˈtaɪ.ɡɚ/
Hổ
Monkey
/ˈmʌŋ.ki/
Khỉ
Big
/bɪɡ/
To, lớn
Fast
/fæst/
Nhanh
Beautiful
/ˈsʌm.ɚ/
Mùa hè
Summer
/ˈsʌm.ɚ/
Mùa hè
Holiday
/ˈhɑː.lə.deɪ/
Kỳ nghỉ
Sea
/siː/
Biển
Seafood
/ˈsiː.fuːd/
Hải sản
Delicious
/dɪˈlɪʃ.əs/
Ngon

Phương pháp học từ vựng tiếng Anh lớp 4 hiệu quả

Những phương pháp học từ vựng tiếng Anh lớp 4 hiệu quả

 1. Sử dụng flashcard để bé học từ vựng tiếng Anh 

Đây là một trong những phương pháp phổ biến, mang lại hiệu quả cao. Mỗi một tấm thẻ flashcard tiếng Anh gồm 2 mặt, một mặt là từ vựng và một mặt là hình ảnh (hoặc phiên âm của từ) 

Để học với bộ thẻ, bé nhìn một mặt trước, ví dụ mặt có hình ảnh thì bé sẽ nói phát âm của từ đó, rồi lật mặt phía sau để kiểm tra xem có đúng không. 

Flashcard tiếng Anh là công cụ hỗ trợ học tiếng Anh tiện lợi, bé học bất cứ khi nào và ở đâu, giúp bé nhớ nhanh hơn. Thẻ học tiếng Anh có ưu điểm đó là rất dễ để tự làm tại nhà mà không phải mua, từ bộ thẻ chúng ta cũng dễ dàng sáng tạo ra nhiều trò chơi khác nhau cho bé.

 1. Học từ vựng tiếng Anh lớp 4 với Monkey Stories 

Monkey Stories là một trong những ứng dụng học tiếng Anh được tải nhiều nhất tại Việt Nam. Với Monkey Stories, bé không chỉ học tốt từ vựng mà còn phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

Các ba mẹ tin cậy chọn Monkey Stories bởi chúng tôi áp dụng phương pháp học hiệu quả nhất thế giới đó là:

 • Học tiếng Anh qua truyện tranh tương tác: Con hấp thụ tiếng Anh một cách tự nhiên. Trẻ được chủ động tương tác mặc dù là học qua app.

 • Học thông qua trò chơi: Vừa chơi vừa học mà hiệu quả vượt bậc. Con hứng thú, tự giác học không cần ba mẹ nhắc nhở.

 • Phonics: Con biết đọc mọi từ vựng tiếng Anh, kể cả từ mới gặp lần đầu, từ khó.

 • “Tắm” tiếng Anh: Tạo môi trường tiếng Anh chuẩn Anh - Mỹ ngay tại nhà, học mọi lúc mọi nơi mà lại vô cùng tiết kiệm và hiệu quả.

 1. Đưa các từ mới tiếng Anh học được vào giao tiếp hàng ngày

Áp dụng từ mới vào các câu nói hàng ngày là cách tốt nhất để bé vừa nhớ vừa nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Bởi chúng ta đều dễ dàng thuộc một từ hơn khi chúng được gán vào 1 hoàn cảnh cụ thể nào đó hơn là chỉ liệt kê ra hàng chục từ rồi cố nhớ. Bí quyết để bé làm được điều này chính là thói quen. 

 • Ba mẹ khi ở nhà cần cố gắng tạo môi trường nói cho bé nhiều nhất có thể. Khi xem phim, nghe nhạc, bé sẽ ấn tượng với một số câu nói tiếng Anh, yêu cầu đơn giản nhất là bé tự thấy mình thích đọc to chúng lên (nhại theo người bản xứ). 

 • Hỏi bé một số câu hỏi tiếng Anh về từ vựng bé đang học. Bạn cũng hướng dẫn bé cách hỏi lại bạn để hai bên có thể tương tác lẫn nhau, từ đó bé cảm thấy hứng thú hơn. 

 • Sau khi có một số thói quen khuyến khích bé thích học tiếng Anh ở nhà rồi, điều quan trọng là chúng ta duy trì được thói quen đó. Ví dụ mỗi ngày cần học 20 đến 30p hay 10p (đối với Monkey Stories) 

Những lưu ý khi học từ vựng tiếng Anh lớp 4 cho ba mẹ

 • Ba mẹ giữ vai trò quan trọng trong việc giúp bé tiến bộ tiếng Anh  

Chính bố mẹ là người đóng vai trò quan trọng trong việc là một người thầy chỉ dẫn

cho trẻ và một người bạn cùng trẻ học tập. Nếu bố mẹ thấy khó khăn trong việc hướng dẫn bé, hãy kết hợp với ứng dụng Monkey Junior, trên đó đã có sẵn các bài học nên ba mẹ không cần phải chuẩn bị bài mỗi ngày. 

 • Bố mẹ luôn là người tin tưởng vào khả năng của trẻ

Niềm tin sẽ giúp bố mẹ có thêm năng lượng để đồng hành với trẻ trong cả quá trình dài phía trước.

 • Bố mẹ là người tạo nên thói quen học tiếng Anh của trẻ

Việc hình thành thói quen học tiếng Anh mỗi ngày là một trong những bí quyết

giúp trẻ học tiếng Anh tốt nhất. Bố mẹ cần tạo một khoảng thời gian cố định dành riêng

cho việc học tiếng Anh, động viên và khuyến khích trẻ duy trì hoạt động này hàng ngày.

Kết luận 

Vậy, qua bài viết trên, bé không chỉ có được bộ từ vựng tiếng Anh lớp 4 mà còn học được cách học từ vựng sao cho hiệu quả. Hy vọng cùng với những lưu ý thiết thực sẽ giúp ba mẹ trang bị thêm kỹ năng chuyên nghiệp để bé sớm học giỏi tiếng Anh. Monkey chúc các bé học tiếng Anh thành công. 

Alice Nguyen
Alice Nguyen
Biên tập viên tại Monkey

Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời điểm vàng uốn nắn con trẻ là khi bé còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây - cùng với tiếng Anh Monkey là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “yêu thương và giáo dục trẻ đúng đắn”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bài viết mới nhất

Dù con của bạn đang ở giai đoạn nào trong độ tuổi dưới 10, giáo dục sớm tiếng Anh cho trẻ là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn.

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey