test_ai
Vị trí của tính từ trong tiếng anh kèm ví dụ và bài tập ứng dụng chi tiết
Học tiếng anh

Vị trí của tính từ trong tiếng anh kèm ví dụ và bài tập ứng dụng chi tiết

Phương Đặng
Phương Đặng

16/07/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Xác định vị trí của tính từ trong tiếng anh giúp bạn hiểu rõ chức năng và áp dụng đúng khi làm bài tập loại từ này. Cùng Monkey tìm hiểu các vị trí của tính từ trong câu kèm ví dụ minh họa chi tiết trong bài viết dưới đây!

Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.
Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng anh cho trẻ mới bắt đầu
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.

Tính từ trong tiếng anh là gì? Có mấy loại?

Tính từ trong tiếng anh là nhóm từ được sử dụng để miêu tả các đặc điểm, tính chất. trạng thái của 1 sự vật, hiện tượng hoặc con người.

10 loại tính từ thường gặp được phân chia theo các tiêu chí:

 • Phân loại theo chức năng: tính từ miêu tả, sở hữu, định lượng, chỉ thị, nghi vấn, phân phối, mạo từ. 

 • Phân loại theo cách thành lập: tính từ đơn, tính từ phát sinh, tính từ ghép.

Dưới đây là bảng tổng hợp các loại tính từ:

Phân loại theo chức năng

Định nghĩa

Ví dụ

Tính từ miêu tả

Mô tả tính chất của sự vật, hiện tượng và đặc điểm con người. 

small, yellow, round, plastic

Tính từ sở hữu

Mô tả chủ thể sở hữu của đối tượng.

my, your, his, her, our, their

Tính từ định lượng

Dùng để chỉ số lượng của một đối tượng nào đó,  trả lời cho câu hỏi “how much/how many”.

a, an, many, a lot,...

Tính từ chỉ thị

Xác định danh từ, đại từ đang được nói đến.

this, that, these, those

Tính từ nghi vấn

Thường sử dụng trong câu hỏi để đề cập tới người hoặc sự vật nào đó.

who, what, which, where

Tính từ phân phối

Dùng để chỉ thành phần cụ thể trong 1 nhóm đối tượng.

every, any, each, either, neither.

Mạo từ

Dùng để xác định danh từ đang được nói tới. 

a, an, the

Phân loại theo cách lập

Tính từ đơn

Là tính từ được tạo nên bởi 1 từ vựng.

good, bad, beautiful

Tính từ ghép

Được cấu tạo bởi 2 hay nhiều tính từ kết nối bằng dấu “-”. 

dark-brown, all-star

Tính từ phát sinh

Được thành lập bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố vào danh từ, tính từ, … có sẵn.

unhappy, indescribable

Các vị trí của tính từ trong tiếng anh

Trong câu, tính từ thường đứng ở 1 trong 5 vị trí dưới đây:

Đứng trước cụm danh từ

Tính từ thường đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ để bổ nghĩa, cung cấp thông tin để người nghe hiểu rõ danh từ đó. Mặt khác, đây cũng là cách để người nói thể hiện quan điểm của mình.

Ex: A small cat. (Con mèo nhỏ)

“Small” là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ “cat” để nói rằng đó là con mèo nhỏ. 

Đặc biệt, một số tính từ có thể đứng sau danh từ mà nó bổ trợ như: Available, imaginable, possible, suitable,…

Ex: There’re plenty of rooms available. (Còn rất nhiều phòng trống)

Đứng sau động từ tobe hoặc động từ liên kết

Tính từ đứng sau động từ liên kết được liệt kê dưới đây:

1

Động từ to be: thì, là, ở

The dog is black. (Con chó màu đen).

2

seem: có vẻ là, dường như

He seems very tired. (Anh ấy trông có vẻ mệt)

3

feel: cảm thấy

I feel sick. (Tôi cảm thấy ốm yếu).

4

taste: có vị, nếm có vị

This cake tastes sweet. (Chiếc bánh có vị ngọt).

5

look: thấy, trông có vẻ

He looks sad when he watches the movie. 

(Trông anh ấy có vẻ khi xem phim).

6

sound: nghe có vẻ

This sound great! (Nghe thật tuyệt!)

7

smell: có mùi, ngửi thấy mùi

Roses usually smell aromatic. (Hoa hồng thường có mùi lãng mạn).

Đứng sau đại từ bất định

Tính từ thường đứng sau đại từ bất định như “some-, any-, no-, every-” để bổ nghĩa cho đại từ đó. Một số đại từ bất định phổ biến gồm:

 • some- (nào đó): someone, somebody, something, somewhere.

 • any- (bất kỳ): anyone, anybody, anything, anywhere.

 • no- (không có): noone, nobody, nothing, nowhere.

 • every- (mỗi): everyone, everybody, everything, everywhere.

Tính từ đứng một mình

Một số tính từ trong tiếng anh có thể đứng 1 mình, chúng thường bắt đầu với “a”. Chẳng hạn như: aware, alone, afraid, ashamed,...hoặc exempt, unable.

Các cấu trúc khác có chứa tính từ

make + O + Adj 

Ex: I just want to make you happy. (Tôi chỉ muốn làm bạn vui).

find + O + Adj

Ex: You may find it hard to accept your error

(Bạn cảm thấy cảm thấy khó chấp nhận sự sai sót của mình).

S + to be/seem/ look. . . . + too + adjective + to + V

Ex: This table is too small for us to use.

(Cái bàn này là quá nhỏ để chúng ta dùng).

S + to be + adj + enough + to V

Ex: The steak is good enough to be served.

(Miếng thịt bít tết đã đủ ngon để được phục vụ).

S1 + to be/seem/sound/look/feel. . .  + so + adj + that + S2 + V

Ex: The camera is so expensive that he has to return it.

(Chiếc máy ảnh đắt quá nên anh ấy phải trả lại nó).

Cấu trúc so sánh

So sánh hơn: more + adj + than (tính từ dài)/ adj-er + than (tính từ ngắn)

Ex: Smartphones are more convenient than telephones. 

(Điện thoại di động thuận tiện hơn điện thoại cố định).

So sánh hơn nhất: the most + adj (tính từ dài)/ adj-est (tính từ ngắn)

Ex: Phanxipang is the highest mountain in Vietnam.

(Phanxipang là ngọn núi cao nhất Việt Nam).

Câu cảm thán

How + adj + S + V!

What + (a/an) + adj + N!

Ex: How hot the weather is! (Trời nóng quá đi!)

What a hot weather! (Trời nóng quá đi!)

S + to be + <number> + đơn vị + adjective

Ex: The man is 180 cm tall. (Người đàn ông đó cao 180cm).

Bài tập vị trí tính từ trong tiếng anh

Cùng Monkey nhận biết vị trí của tính từ qua các bài tập đơn giản dưới đây:

Bài 1: Đặt tính từ trong ngoặc ở vị trí đúng

1. a new pullover (nice)

2. an old house (beautiful)

3. long hair (black/ beautiful)

4. Black gloves (leather)

5. A Vietnam film (old)

6. A long face (thin)

7. A sunny day (lovely)

8. A little village (old/ lovely)

9. An old painting (interesting/ French)

10. A metal box (black/ big)

Bài 2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc

1. Are you (interesting/ interested) in basketball?

2. The basketball match was vibrant (exciting/ excited). I like it.

3. It’s sometimes (embarrassing/ embarrassed) when you have to ask people for money.

4. She has really learnt very fast. She has made (astonishing/ astonished) progress.

5. Why do you always look so (boring/ bored)? Is your life really so (boring/ bored)?

Đáp án bài tập

Bài 1:

1. A nice new pullover

2. A beautiful old house

3. Beautiful long black hair

4. Black leather gloves

5. A old Vietnam film

6. A long thin face

7. A lovely sunny day

8. A lovely little old village

9. An interesting old French painting.

10. A big black metal box.

Bài 2:

1. interested

2. exciting

3. embarrassing

4. astonishing

5. bored/ boring

Như vậy, tính từ có 5 vị trí chính trong câu và mỗi vị trí mang một ý nghĩa chức năng khác nhau. Bạn học hãy ghi nhớ và thực hành bài tập về vị trí của tính từ trong tiếng anh thường xuyên để nắm chắc kiến thức nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Adjectives and their position in a sentence - Ngày truy cập: 06/07/2022

https://www.crownacademyenglish.com/adjectives-position-sentence/ 

Adjective phrases: position - Ngày truy cập: 06/07/2022

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/adjective-phrases-position

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey