20 Hậu tố tính từ trong tiếng anh & bài tập ứng dụng giúp bạn nhớ nhanh
Học tiếng anh

20 Hậu tố tính từ trong tiếng anh & bài tập ứng dụng giúp bạn nhớ nhanh

Phương Đặng
Phương Đặng

26/07/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Hậu tố tính từ trong tiếng anh là yếu tố quan trọng giúp bạn nhận biết, phân loại tính từ giữa các từ loại khác một cách dễ dàng. Cùng Monkey tìm hiểu về các hậu tố thông dụng của tính từ và thực hành bài tập để ghi nhớ thật nhanh nhé!

Định nghĩa: Hậu tố là gì?

Hậu tố (Suffix) trong tiếng việt còn gọi là “tiếp vị ngữ”, gồm 1 chữ cái hoặc 1 nhóm chữ cái được thêm vào cuối 1 từ để thực hiện chức năng ngữ pháp. Khi thêm hậu tố, từ có thể thay về mặt ngữ nghĩa cũng có thể thay đổi loại từ. Dưới đây là ví dụ cụ thể:

STT

Tính từ

Hậu tố

Ý nghĩa

1

attractive

-tive

thu hút, hấp dẫn

2

dorable

-able

có thể làm được

3

anxious

-ous

lo lắng

4

stressful

-ful

căng thẳng

5

responsible

-ible

có trách nhiệm

Xem thêm: Tính từ ghép trong tiếng anh: Cách thành lập và ứng dụng

20 hậu tố tính từ thông dụng trong tiếng anh

Thông thường, tính từ trong tiếng anh thường đi kèm các hậu tố sau đây:

STT

Hậu tố

Ý nghĩa

Ví dụ

1

-able

có khả năng/ có thể

comfortable, capable, considerable.…

2

-ous/ -ious

 

dangerous, humorous, poisonous…

3

-ive

 

attractive, decisive, positive…

4

-ful/ -full

 

stressful, harmful, beautiful …

5

-less

không có, thiếu hụt, không có khả năng

careless, harmless, useless …

6

-ly

 

friendly, lovely, costly…

7

-y

 

rainy, sunny, windy …

8

-al (-al, -ial, -ical)

tính chất, liên kết với

political, historical, physical …

9

-ed

 

excited, interested, bored…

10

-ible

có khả năng/ có thể

possible, flexible, responsible…

11

-ent

 

confident, dependent, different…

12

-ant

 

important, brilliant, significant…

13

-ic

 

economic, specific, iconic…

14

-ing

 

interesting, exciting, boring…

15

-ary

 

dieatary, momentary, necessary,...

16

-ery

 

jittery, every, very,...

17

-like

có tính chất như

ladylike, childlike,...

18

-ish

 

selfish, foolish,...

19

-ile

 

fultile, fragile,...

20

-some

 

awesome, troublesome,...

Bài tập hậu tố tính từ trong tiếng anh

Cùng Monkey thực hành các bài tập về hậu tố tính từ để ghi nhớ kiến thức tốt nhất.

Bài 1: Hoàn thành tính từ với các hậu tố dưới đây

-able      -al      -ful      -ish      -less      -ly      -ous      -y

1. furious

2. peace……………

3. luck……………

4. economic……………

5. enjoy……………

6. self……………

7. week……………

8. taste……………

Bài 2 : Hoàn thành tính từ bằng cách thêm hậu tố trong bảng. Bạn có thể viết nhiều hơn 1 tính từ.

afford      beauty      care      child      coward      drink

green      help      magic      pain

 

-ful

 

-less

 

-ish

 

-able

 

-ly

 

-al

Bài 3: Hoàn thành câu với các từ ở bài 2

1. This coffee isn’t very nice, but I suppose it’s …………………………..

2. I bruised my arm playing basketball and it’s still very …………………………..

3. The receptionist was very ………………………….. and suggested lots of good restaurants near the hotel.

4. There isn’t much to do on this island, but the scenery is …………………………..

5. We can’t eat this bread – the edges look …………………………..

6. More people go abroad for holidays now that flights are more …………………………..

Bài 4: Hoàn thành đoạn văn với các tính từ ở Bài 1

The Beale codes

This is the story of three 1mysteri…………… documents and a box of buried treasure. The treasure, worth $64 million in today’s money, belonged to an American man called Thomas Beale. He got it by risking his life on a 2danger…………… adventure in New Mexico and he buried it somewhere near the 3snow…………… mountains of Virginia. He then wrote three messages in secret code to describe the exact location. Later, Beale became 4friend…………… with a man called Robert Morriss. He believed that Morriss was a 5reli…………… person so he left the three messages with him when he had to go away in 1822. He never returned. Morriss could not solve the secret messages and, years later, gave them to a friend. The friend used an important 6nation…………… document (the Declaration of Independence) to solve one of the messages, but the other two remain a mystery to this day. Some historians are very 7suspici…………… of the whole story. They think people are 8fool…………… of to waste their time hunting for treasure that might not exist. But thousands of code-breakers and treasure-hunters are still 9hope…………… that they can find the treasure.

Đáp án bài tập

Bài 1:

1. furious     2. peaceful   3. lucky   4. economical   

5. enjoyable     6. selfish   7. weekly   8. tasteless

Bài 2:

-ful: beautiful; careful; helpful; painful

-less: careless; childless; helpless; painless

-ish: childish, greenish -able: affordable, drinkable

-ly: cowardly -al: magical

Bài 3:

1. drinkable   2. painful   3. helpful   4. beautiful

5. greenish   6. affordable

Bài 4:

1. mysterious       2. dangerous      3. snowy       4. friendly

5. reliable      6. national      7. suspicious      8. foolish      9.hopeful

Tổng hợp hậu tố tính từ trong tiếng anh trên đây sẽ giúp bạn ghi nhớ và phân biệt tính từ với các loại từ khác dễ dàng. Đừng quên thực hành bài tập thường xuyên để nắm chắc kiến thức nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey