Ôn tập + Thực hành ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 cả năm học cho bé
Học tiếng anh

Ôn tập + Thực hành ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 cả năm học cho bé

Phương Đặng
Phương Đặng

01/02/20233 phút đọc

Mục lục bài viết

Bé mới học lớp 1 cần xây dựng một nền tảng vững chắc về tiếng Anh. Bạn đang băn khoăn không biết bé cần nắm rõ kiến thức ngữ pháp nào? Bài tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 sau đây sẽ giúp bạn ôn luyện cho bé tốt nhất. Sau khi ôn lại một số phần ngữ pháp quan trọng, Monkey cung cấp bài tập để bé thực hành bên dưới. 

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 tiểu học

Không để bạn đợi lâu, hãy cùng Monkey tìm hiểu ngay toàn bộ kiến thức cơ bản tiếng Anh lớp 1 sau đây. Đặc biệt ở phần tiếp theo, Monkey sẽ giới thiệu đến bạn cách học tiếng Anh cho bé lớp 1 sao cho HIỆU QUẢ nhất, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ cơ hội này! 

Cấu trúc câu giao tiếp tiếng Anh lớp 1

Giao tiếp cơ bản là chủ đề tiếng Anh rất quan trọng đối với các bé. Học các mẫu câu dưới đây giúp bé biết cách chào, giới thiệu tên và tạm biệt ai đó. 

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 học giao tiếp cho bé. (Ảnh: Canva.com)

Cấu trúc câu hỏi tên

What + is + Tính từ sở hữu (your/his/her) + name?

 

Ví dụ

What is your name? Tên bạn là gì? 

What is her name? Tên cô ấy là gì? 

What is his name? Tên của anh ấy là gì? 

Cấu trúc giới thiệu tên

My name is… : Tên tôi là...

I’m…: Tôi là...

 

Ví dụ

My name is Hoa / I’m Hoa: Tên tôi là Hoa/ Tôi là Hoa 

Cấu trúc câu chung (câu khẳng định)  

S + V(s,es) + 0

 

Trong đó: 

 • S: Chủ ngữ 
 • V: Động từ (chia theo chủ ngữ)
 • 0: Tân ngữ

Ví dụ

I have a pen: Tôi có một chiếc bút

( >> I : Chủ ngữ, Have: Động từ, "a" là mạo từ, "pen" là tân ngữ trong câu) 

She has a cat. Cô ấy có một chú mèo 

She brushes her teeth everyday. (Cô ấy đánh răng mỗi ngày.) 

Mẫu câu tiếng Anh hỏi về đồ vật

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 hỏi về đồ vật. (Ảnh: Canva.com)

Khi muốn biết một đồ vật là gì, bé dùng một trong những mẫu câu dưới đây.

What is this? Đây là gì?

What is that? Đó là gì vậy 

What are these? Đây là những gì? 

What are those? Đó là những gì?

 

 Chú thích: 

 • What is + this/that? Dùng trong trường hợp hỏi một vật (số ít) 
 • What are + these/those? Dùng trong trường hợp hỏi nhiều vật (số nhiều) 

Cách trả lời: 

This is + danh từ số ít: Đây là...

Vd: This is an apple: Đây là một quả táo 

That is + danh từ số ít 

Vd: That is my bike: Đó là xe đạp của tôi 

These are + danh từ số nhiều 

Vd: These are flowers: Đây là những bông hoa 

Those are + danh từ số nhiều 

Vd: Those are my friends: Đó là những người bạn của tôi 

Xem thêm ví dụ minh họa và cách trả lời 

What is this? Đây là gì vậy? 

This is my bag. Đây là cặp sách của tôi

What are these? Đây là những gì vậy?

These are apples. Đây là những trái táo

What is that? Đó là gì vậy 

That is a cat. Đó là một chú mèo 

What are those? Đó là những gì vậy?

Those are books. Đó là những cuốn sách

Cách nói về sở thích bằng tiếng Anh 

Bạn giúp bé làm quen với cách nói về sở thích của mình. Bởi đây có thể là chủ đề bé hay được người khác hỏi nhất. 

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 nói về sở thích. (Ảnh: Canva.com)

I + like + N/V_ing (khi nói tôi thích gì/ làm gì)

He/she/chủ ngữ số ít + likes + N/V_ing (khi nói ai đó thích gì/ làm gì)


Chú thích: 

 • S: Chủ ngữ 
 • Like(s): Thích (thêm s nếu chủ ngữ là số ít) 
 • N: Danh từ chỉ sở thích (vd: chicken, apples...)
 • V-ing: Động danh từ (vd: running)

Ví dụ

 • I like badminton: Tôi thích cầu lông 
 • I like swimming: Tôi thích bơi 
 • She likes noodles: Cô ấy thích mì 
 • He likes flowers: Anh ấy thích hoa 

Cấu trúc câu mô tả đồ vật, con vật tiếng Anh 

S + is/are + Adj (tính từ)


Chú thích: 
 • Dùng "is" khi chủ ngữ là số ít 
 • Dùng "are" khi chủ ngữ là số nhiều 

Ví dụ

 • The hat is red: Cái mũ màu đỏ 
 • My bag is blue: Cặp sách của tôi màu xanh 
 • My cats are cute: Những chú mèo của tôi rất dễ thương 
 • It’s a green pen: Nó là cái bút màu xanh lá cây 

Cấu trúc câu mô tả người tiếng Anh

I'm + adj 

You're + adj 

She's + adj

He's adj

They're + adj 


Vd: 

 • I'm happy: Tôi rất vui 
 • She is pretty: Cô ấy xinh đẹp 
 • He is very tall: Anh ấy rất cao 
 • They are young: Họ rất trẻ 
 • You are beautiful: Bạn rất đẹp 

Cách hỏi có bao nhiêu? “How many”

Hỏi ngắn gọn

How many + N(s) +... : Có bao nhiêu... ?

Trả lời: There are + số lượng + N(s)


Chú thích: 

N (Noun): Danh từ 

Ví dụ

How many cats? Có bao nhiêu chú mèo 

-> There are four cats. Có 4 chú mèo.

How many students? Có bao nhiêu học sinh 

-> There are ten (students). Có 10 học sinh 

Hỏi có bao nhiêu người trong gia đình & cách trả lời 

 • How many people are there in your family? Gia đình bạn có bao nhiêu người 
  There are three people in my family. (gia đình tôi có 3 người)

 • How many people are there in her family? Gia đình cô ấy có bao nhiêu người 
  There are five people in her family. (gia đình cô ấy có 5 người)

Cách nói về một hành động đang tiếp diễn

He/she/it/ + is + Ving…

I/they/we + are + Ving…


Chú thích:

 • I: Tôi 
 • He: Anh ấy 
 • She: Cô ấy 
 • It: Nó 
 • They: Họ 
 • We: Chúng tôi, chúng ta

Ví dụ

 • She is running: Cô ấy đang chạy 
 • I am watching TV: Tôi đang xem Ti Vi 
 • It’s raining: Trời đang mưa
 • The bus is coming: Xe buýt đang đến 
 • They are swimming: Họ đang bơi 

Cách sử dụng động từ “Can”

Ý nghĩa động từ "Can": Có thể.

Cách dùng: Nói về khả năng làm được điều gì đó 

Can là một động từ khuyết thiếu, theo sau luôn là một động từ nguyên thể (không chia)

Cấu trúc câu cho bé: 

S + Can + V (động từ nguyên thể)...

 

Ví dụ

 • I can sing: Tôi có thể hát 
 • They can fly: Chúng có thể bay 
 • He can ride a bike: Anh ấy có thể đạp xe 

Mẫu câu tiếng Anh hỏi về màu sắc 

Cấu trúc câu thông dụng cho bé hỏi về màu sắc như sau: 


What color is this? Đây là màu gì? 

 

Trả lời: It is/ It's + color: Nó màu...

Vd: 

 • What color is it? Đây là màu gì? 

         It's pink: Nó màu hồng 

 • What color is the apple? Quả táo có màu gì? 

         It's red: Nó có màu đỏ 

 

Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 

Làm bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 cho bé. (Ảnh: Canva.com)

Để hiểu các phần ngữ pháp cơ bản ở trên, bé thực hành theo những bài tập dưới đây. 

Exercise 1: Khoanh tròn hoặc gạch chân vào danh từ & tính từ trong mỗi câu dưới đây 

1. Sarah is tall.

2. The trees are green. 

3. These puppies are lovely. 

4. The tiger is big.

5. The cat is happy.

6. I have a black pen.

7. Emma is a cool girl.

8. There are three people in my family.

9. The hat is brown.

10. The sky is blue.

Exercise 2: Điền từ thích hợp vào ô trống

coming - is - raining - people - name - dog - many - can - red

 

1. What is her ______? 

2. This ______ my bag

3. It’s a ______  pen 

4. How ______  windows you can see? 

5. What ______ those? 

6. I ______ see a tiger 

7. It is ______

8. How many ______ are there in your family? 

9. I have a cute ______

10. The bus is ______

Exercise 3: Điền is/ are/ am vào ô trống thích hợp

IS - ARE - AM

 

1. They ______  cooking in the kitchen. 

2. She ______  a cute girl 

3. It ______ 6:00 am. 

4. He ______ a teacher 

5. I ______ happy 

6. She ______  small 

7. The hat ______ black 

8. Those ______  my books. 

9. What ______  these? 

10. My parents ______ doctors. 

Đáp án bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 

Exercise 1: 

 1. Tall 

 2. Trees, green 

 3. Puppies, lovely 

 4. Tiger, big

 5. Cat, happy

 6. Black, pen 

 7. Cool, girl 

 8. People, family 

 9. Hat, brown 

 10. Sky, blue

Exercise 2: 

 1. Name 

 2. Is

 3. Red

 4. Many 

 5. Are

 6. Can 

 7. Raining 

 8. People 

 9. Dog 

 10. Coming 

Exercise 3: 

 1. Are 

 2. Is

 3. Is

 4. Is

 5. Am

 6. Is

 7. Is

 8. Are

 9. Are

 10. Are

Bé học tiếng Anh lớp 1 thế nào mới hiệu quả?

Ba mẹ biết không? Khi mới học lớp 1, bé cần có một phương pháp học thông minh để gây dựng khả năng phát âm thật chuẩn, nắm chắc trong tay hàng ngàn từ vựng thông dụng. Làm thế nào để bé đạt được điều đó. Monkey mời ba mẹ tìm hiểu thêm về chương trình học cùng Monkey Junior:

Monkey Junior là ứng dụng học tiếng Anh dành cho trẻ mới bắt đầu, đã đạt danh hiệu ứng dụng tiếng Anh TOP 1 Việt Nam và TOP 5 trên toàn thế giới.

Những giải thưởng mà Monkey đã đạt được và rất tự hào. (Ảnh: Monkey)

Cụ thể: 

 • Đạt TOP 1 ứng dụng học tiếng Anh được tải nhiều nhất tại Việt Nam 

 • Được hơn 10 triệu người tại hơn 108 quốc gia trên thế giới tin dùng 

 • App vinh danh là ứng dụng TỐT NHẤT của lập trình viên người Việt 

 • Ngay từ khi mới ra mắt, vinh dự nhận GIẢI NHẤT Sáng kiến toàn cầu do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì. GIẢI VÀNG ASEAN ICT Awards. GIẢI NHẤT Nhân tài Đất việt 2016. Đây là điều mà Monkey vô cùng TỰ HÀO bởi sản phẩm nhận được lời khen ngợi từ các nhà chuyên gia danh tiếng thế giới. 

Khi học cùng Monkey Junior bé được mở ra một thế giới ngôn ngữ vô cùng thú vị - nơi mà bé có thể đắm mình trong:

 • 2000+ từ vựng
 • 5170+ bài học
 • 74.300+ audio giọng đọc chuẩn bản xứ
 • 1200+ luật phát âm, 56 chủ đề trong cuộc sống, kho trò chơi đa dạng. 

Ứng dụng công nghệ vào học tập giúp việc học nhanh, đơn giản, hứng thú và không nhàm chán. (Ảnh: Monkey)

Monkey Junior giúp bé: 

 • Biến từ vựng khổng lồ thành trí nhớ vĩnh cửu
 • Phát âm chuẩn, giọng tự nhiên như người bản xứ 
 • Phát triển trí tuệ, khai mở năng lực ngôn ngữ sớm nhất có thể 

"ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CÓ 1-0-2" KHI BA MẸ ĐĂNG KÍ CHO CON NGÀY HÔM NAY

 • Tặng lớp học cùng giáo viên nước ngoài cho con 
 • Các buổi chuyên đề dành riêng cho phụ huynh 
 • Giảm 50% trên khóa học trọn đời (CLICK VÀO ĐÂY để xem ưu đãi đặc biệt NGAY BÂY GiỜ)


Kết luận 

Monkey hy vọng rằng những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 và bài tập thực hành bên trên giúp ích thật nhiều cho bé. Monkey chúc các bé học tiếng Anh thành công.

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey