Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School: từ vựng - ngữ pháp - phonics - bài tập
Học tiếng anh

Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School: từ vựng - ngữ pháp - phonics - bài tập

Lê Hương
Lê Hương

11/02/20233 phút đọc

Mục lục bài viết

Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School cung cấp các từ vựng, chủ đề liên quan tới từ vựng đồ dùng học tập, màu sắc ở trường. Monkey tổng hợp toàn bộ từ vựng, bài tập và ngữ pháp của Unit 1 My School ngay dưới đây, ba mẹ lưu lại để cùng con học nhé!

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School

Dưới đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 1 sách mới My School chi tiết cả từ vựng, phiên âm, định nghĩa. Ba mẹ lưu lại để cùng con ôn tập mỗi ngày nhé!

Từ vựng

Phiên âm

Định nghĩa

a

/ə/

một (mạo từ)

an

/ən/

một (mạo từ)

again

/əˈɡen/

lại lần nữa

blue

/bluː/

màu xanh dương

book

/bʊk/

quyển sách

card

/kɑːd/

thẻ

circle

/ˈsɜːkl/

khoanh tròn

color

/ˈkʌlə(r)/

màu sắc

count

/kaʊnt/

đếm

crayon

/ˈkreɪɒn/

bút màu

chair

/tʃeə(r)/

cái ghế

cut

cut

cắt

eraser

/ɪˈreɪzə(r)/

cục tẩy

elephant

/ˈelɪfənt/

con voi

desk

/desk/

cái bàn

draw

/drɔː/

vẽ

green

/ɡriːn/

màu xanh lá cây

glue

/ɡluː/

dán (bằng keo)

have

/həv/

monkey

/ˈmʌŋki/

con khỉ

like

/laɪk/

thích

paper

/ˈpeɪpə(r)/

giấy

page

/peɪdʒ/

trang

pencil

/ˈpensl/

bút chì

pen

/pen/

bút mực

red

/red/

màu đỏ

student

/ˈstjuːdnt/

học sinh

some

/sʌm/

một vài

talk

/tɔːk/

nói

yellow

/ˈjeləʊ/

màu vàng

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 Unit 1 my school

Trong Unit 1 My School, ngữ pháp các bé cần nắm là về cách đặt câu hỏi và cách sử dụng mạo từ a trong câu. 

Câu hỏi

Hỏi: What’s it? 

Dịch nghĩa: Đây là cái gì? 

Trả lời: It’s + N (Đây là + đồ vật.)

Mạo từ a/an

Sử dụng mạo từ a khi đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm. 

A book (1 cuốn sách)

A chair (1 cái ghế)

A crayon ( 1 cây bút sáp)

An eraser ( 1 cục tẩy)

A pencil ( 1 cây bút chì)

A pen ( 1 cây bút mực)

A desk ( 1 cái bàn)

 • Đối với những danh từ số ít, bắt đầu bằng nguyên âm, sử dụng “an”.

 • Đối với danh từ số nhiều, bắt đầu bằng phụ âm, sử dụng “a”. 

Phonics unit 1 my school

Trong bài tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School, bé được làm quen với các chữ cái: “v, e và p”. 

 • V /v/: have ( có)

 • P /p/: pencil ( bút chì)

 • E /e/: pen ( bút mực)

Bài hát luyện chữ cái:

I have some paper 

I have a pen

I have a pencil

Let’s draw again! 

Dịch bài hát:

Tôi có vài mảnh giấy

Tôi có 1 chiếc bút mực

Tôi có một chiếc bút chì 

Nào mình cùng vẽ!

Cùng bé học Phonic thông qua bài hát. (Ảnh: SGK)

Bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School 

Dưới đây là một số bài tập cơ bản và nâng cao giúp bé ghi nhớ ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School mà ba mẹ nên tham khảo: 

Exercise 1: Circle the correct answer (khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

Bài tập A/An nâng cao

1. A/ An cake

Bài tập A/An nâng cao

2. A/ An onion

Bài tập A/An nâng cao

3. A/ An apple

Bài tập A/An nâng cao

4. A/ An pencil

Bài tập A/An nâng cao

5. A/ An umbrella

Bài tập A/An nâng cao

6. A/ An ruler

Bài tập A/An nâng cao

7. A/ An desk

Bài tập A/An nâng cao

8. A/ An chair

Bài tập A/An nâng cao

9. A/ An elephant

Đáp án:

1. A cake

2. An onion

3. An apple

4. A pencil

5. An umbrella

6. A ruler

7. A desk

8. A chair

9. An elephant

Exercise 2: Write the words in correct column (viết từ đúng)

 • Bag
 • Book
 • Pen
 • Pencil
 • Eraser
 • Notebook
 • Ruler

Đáp án

A

An

Bag

Book

Ruler

Pencil

Notebook

Pen

Eraser

Atlas

Exercise 3: Write “A” or “An” (viết a hoặc an)

Bài tập A/An nâng cao

1. _______ lion

Bài tập A/An nâng cao

2. _______ iguana

Bài tập A/An nâng cao

3. _______ pineapple

Bài tập A/An nâng cao

4. _______ biscuit

Bài tập A/An nâng cao

5. _______ onion

Bài tập A/An nâng cao

6. _______ ostrich

Đáp án

1. A lion

2. An iguana

3. A pineapple

4. A biscuit

5. An onion

6. An ostrich

Học từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit My School cùng app Monkey Junior 

Monkey Junior là ứng dụng học tiếng Anh dành cho trẻ mới bắt đầu với khối lượng từ vựng khổng lồ, được chia thành 56+ chủ đề với hơn 2000 từ vựng. 

Kết hợp giữa việc học theo sách giáo khoa và bài học trên ứng dụng Monkey sẽ giúp bé ghi nhớ từ vựng có hệ thống, tiếp nhận và ghi nhớ từ vựng lâu hơn, hiệu quả hơn rất nhiều. 

Với những phương pháp giáo dục hiện đại, khoa học, Monkey sẽ giúp bé tiếp cận với Tiếng Anh một cách tự nhiên, không nhàm chán, tạo cảm giác học mà chơi chơi mà học thú vị, khác hẳn so với các chương trình học thông thường. 

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 1 Unit 0 Greetings: từ vựng - ngữ pháp - phonics - bài tập

Trên đây là toàn bộ kiến thức tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School mà ba mẹ nên tham khảo để cùng con học tập, ôn tập tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Monkey để kiến thức học tập được củng cố tốt hơn nhé!

Ghi nhớ hơn 2000 từ vựng ở 56 chủ đề gần gũi cho trẻ khác nhau cùng Monkey Junior ngay hôm nay! Tải ngay!

Lê Hương
Lê Hương

Tôi là Hương - chuyên viên sáng tạo nội dung tại Monkey Việt Nam. Tôi đã có hơn 3 năm kinh nghiệm sản xuất content chuyên nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, sức khoẻ, du lịch, tài chính, công nghệ,...

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey