zalo
4 Cách phát âm i trong tiếng Anh chuẩn bản xứ (Audio + VD)
Học tiếng anh

4 Cách phát âm i trong tiếng Anh chuẩn bản xứ (Audio + VD)

Phương Đặng
Phương Đặng

13/11/20233 phút đọc

Mục lục bài viết

I là một nguyên âm quan trọng trong tiếng Anh và nó chỉ có 4 cách đọc đơn giản. Bài viết này sẽ giúp bạn phát âm i đúng chuẩn trong từng trường hợp. Tham khảo ngay!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Giới thiệu chữ i trong bảng chữ cái tiếng Anh

Chữ i trong bảng chữ cái tiếng Anh vừa là 1 chữ cái cũng vừa thực hiện chức năng ngữ pháp khác nhau trong 1 số lĩnh vực. Cụ thể:

Chữ i trong tiếng Anh là gì?

Trong bảng chữ cái, chữ i là chữ cái thứ 9 và là nguyên âm. Xét về thứ tự nguyên âm thì i là nguyên âm thứ 3, sau chữ e. Và tương tự, chữ i cũng có 2 dạng là chữ hoa và chữ thường:

 • Chữ hoa: Uppercase - I

 • Chữ thường: Lowercase - i

Chữ i trong tiếng Anh là gì? (Ảnh: Internet)

Về chức năng ngữ pháp thì chữ “I” có thể là:

I là ký hiệu số La Mã

I là ký hiệu được sử dụng trong hệ thống La Mã cho số 1 và là một phần của các số 2 (ii), 3 (iii), 4 (iv), 6 (vi), 7 (vii), 8 (viii) và 9 ( ix).

I là đại từ (Pronoun)

I trong tiếng Anh đóng vai trò làm chủ ngữ của động từ để chỉ người nói hoặc viết.

VD: I'd like a coffee, please.

Làm ơn cho tôi một ly cà phê.

Một số từ vựng có chứa chữ i và cách phát âm

Cách phát âm chữ i phụ thuộc vào từng trường hợp. Dưới đây là một số từ vựng chứa âm i và phiên âm của nó trong từ đó: 

Từ vựng 

Phiên âm từ

Phiên âm chữ “i”

Nghĩa tiếng Việt

hit

/hɪt/

/ɪ/

đánh

doing

/ˈduː.ɪŋ/

/ɪ/

làm

salami

/səˈlɑː.mi/

/i:/

xúc xích Ý

girl

/ɡɜːl/

/ɜː/

cô gái

ice

/aɪs/

/aɪ/

đá

council

/ˈkaʊn.səl/

/ə/

hội đồng

junior

/ˈdʒuː.njɚ/

/jə/

nhỏ, trẻ tuổi hơn

business

/ˈbɪz.nɪs/

âm câm

việc kinh doanh

timbre

/ˈtæm.bɚ/

/æ/

âm sắc

Cách phát âm chữ i trong tiếng Anh khi đứng 1 mình 

Khi i là 1 chữ cái độc lập trong bảng alphabet thì chữ i phát âm là /aɪ/.

Cách phát âm chữ i: 

UK

/aɪ/

US 

/aɪ/

4 Cách phát âm i trong 1 từ tiếng Anh thông dụng

Có 4 cách phát âm i khi i nằm trong 1 từ. Chi tiết các cách đọc và mô phỏng được nêu trong phần dưới đây.

Quy tắc phát âm i trong tiếng Anh. (Ảnh: Internet)

Chữ i được phát âm là /i/ - i ngắn (Short i)

/i/ là cách phát âm chữ i phổ biến nhất trong tiếng Anh. Dấu hiệu nhận biết các từ có phát âm i là /i/ thường là:

 • Các từ có 3 chữ cái mà có chứa chữ i ở giữa: hit, sit, fit, kit,...

 • Các từ có cụm “i + 2 phụ âm”: ill, mirror, chicken,...

 • Các động từ ở thì hiện tại tiếp diễn có đuôi (-ing): doing, going, singing, being

 • Các từ chứa cụm “-ixe”: fixes, mixes, sixes

Cách đọc âm /i/: Khi bạn nói âm /ɪ/, lưỡi của bạn di chuyển lên trên và môi bạn căng ra khá rộng, nhưng không xa như trong /iː/.

Ví dụ:

hit

/hɪt/

mirror

/ˈmɪr.ɚ/

doing

/ˈduː.ɪŋ/

fixes

/ˈfɪksɪz/

Chữ I được phát âm là /i:/ - i dài (Long i)

/i:/ là một âm dài, dấu “:” ở cuối cho bạn thấy điều đó. Dấu hiệu nhận biết các từ có phát âm i là /i:/ thường là: Các từ kết thúc bằng chữ i: taxi, pepperoni, mini, sushi, salami.

Cách đọc âm /i:/: Khi bạn nói âm /i:/ này, lưỡi của bạn di chuyển lên phía trước và môi bạn mở rộng. 

Ví dụ:

taxi

/ˈtæk.si:/

sushi

/ˈsuː.ʃi:/

Chữ i thường đọc là /ɜː/ 

/ɜː/ cũng là nguyên âm đơn, rất dễ nhầm lẫn hình dạng của phụ âm /ʒ/. Dấu hiệu nhận biết các từ có phát âm i là /ɜː/ thường là: Các từ có chứa “-ir”: thirty, bird, girl, dirt.

Cách đọc âm /ɜː/: 

 • Trước hết, đặt đầu lưỡi cong lại gần môi trên nhưng không chạm đến phần trên của môi. 

 • Giữ khẩu hình miệng và phát âm /ɜː/ theo cách cong đầu lưỡi như bước 1, tập trung vào hơi tại phần đầu lưỡi rồi phát âm.

Ví dụ: 

thirty

/ˈθɝː.t̬i/

girl

ɜːl/

Chữ i phát âm là /aɪ/

/aɪ/ là một nguyên âm đôi trong bảng phiên âm IPA. Dấu hiệu nhận biết các từ có phát âm i là /aɪ/ thường là:

 • Các từ có chứa cụm “i + 1 phụ âm + 1 nguyên âm”: ice, dice, price, while.

 • Các từ có chứa “-ind”: find, mind, kind, wind.

 • Các từ kết thúc bằng “-i”: hi, alibi, fungi

Cách đọc âm /aɪ/: Để phát âm này, trước tiên hãy nói /ɑː/, sau đó đưa lưỡi lên và về phía trước đến vị trí /ɪ/, rồi ngậm miệng lại khi phát âm.

Ví dụ:

ice

/s/

kind

/knd/

hi

/h/

Các cách phát âm nguyên âm i khác trong tiếng Anh

Ngoài 4 cách phát âm chữ i thường gặp trên, trong tiếng Anh nguyên âm i còn được đọc theo những cách sau:

Các cách phát âm nguyên âm i không phổ biến. (Ảnh: Internet)

Cách phát âm i

Dấu hiệu

Ví dụ từ

Phiên âm

i = /aɪə/

Các từ có “-ire” trong tiếng Anh Anh

fire

hire

/faɪər/

/haɪər/

i = /ə/

Các từ có âm “i” không được nhấn mạnh (-ion, -ible,-il)

information

council

compatible

pupil

/ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/

/ˈkaʊn.səl/

/kəmˈpæt̬.ə.bəl/

/ˈpjuː.pəl/

i = /jə/

Các từ có “-ior”, không bao gồm “-rior”

behavior

senior

/bɪˈheɪ.vjər/

/ˈsiː.ni.ər/

i = /æ/

 

timbre

/ˈtæm.bɚ/

i = SILENT

 

business

/ˈbɪz.nɪs/

Xem toàn bộ cách phát âm i đầy đủ trong video dưới đây:

Hướng dẫn luyện phát âm chữ i đúng chuẩn 

Trong cách phát âm i, bạn có thể gặp lỗi phát âm sai giữa âm i ngắn và i dài (/i/ và /i:/). Để khắc phục lỗi này, bạn cần:

Hướng dẫn luyện phát âm chữ i đúng chuẩn. (Ảnh: Internet)

Luyện nghe phiên âm riêng nhiều lần và so sánh điểm khác nhau

Mỗi chữ cái tiếng Anh trong 1 từ có thể được phiên âm và đọc khác nhau. Để nắm được sự khác biệt đó, bạn cần luyện nghe các từ nhiều lần và so sánh cách đọc giữa chúng.

Chữ i có 4 cách phát âm thông dụng và quan trọng nhất, vì vậy bạn nên luyện từng âm riêng biệt, sau đó mới ghép vào các từ đơn, từ ghép và các câu. 

Luyện đọc các từ có chứa âm i

Trước khi đọc các từ, cụm từ có chứa chữ i, bạn cần luyện tập cách phát âm Short i và Long i chuẩn từ cách đặt lưỡi, há miệng và lấy hơi. Tập trung độ kéo dài âm ở 2 âm này và phát âm đúng. Khi đã đọc chuẩn 2 âm này, hãy luyện tập với các từ ngắn, từ dài rồi đến cụm từ.

Kiểm tra phát âm của mình bằng công cụ thông minh 

Dựa vào hình ảnh mô phỏng khẩu hình miệng, bạn có thể quan sát cách phát âm của mình một cách tương đối. Tuy nhiên, để đảm bảo âm đọc của bạn chính xác hoàn toàn, bạn cần sử dụng công cụ kiểm tra trực tuyến trên điện thoại hoặc máy tính của mình.

Kiểm tra ngay cách phát âm chữ E với công cụ M-Speak của Monkey tại đây:

Bài tập về cách phát âm âm i trong tiếng Anh

Dưới đây là các dạng bài tập cách phát âm i trong tiếng Anh, bạn cùng luyện tập nghe đọc với Monkey nhé!

Bài tập về cách phát âm i. (Ảnh: Internet)

Bài 1: Nghe và đọc lại

STT

Từ vựng

Phiên âm

1

sit

2

ill

3

chicken

4

going

5

fixies

6

pepperoni

7

mini

8

thirty

9

bird

10

mind

11

kind

12

alibi

13

fire

14

compatible

15

behavior

Bài 2: Luyện đọc các câu sau

 1. We were drinking, eating, singing, dancing, playing and relaxing.

 2. This is it, sitting in a bit of a pit

 3. It was time to find the price of the giant kite.

 4. The girl watched the thirty-third bird land in the dirt

 5. The elite mini taxi took us to eat sushi and salami.

 6. They fired a fireman but the hired a new fireman who they admired.

 7. The teacher asked the pupil if it was possible for her pencil to be flexible.

 8. The behavior of the juniors was better than the behavior of the seniors.

Bài 3: Sắp xếp cách đọc âm i đúng vào mỗi từ cho sẵn (/i/, /i:/, /ɜː/, /aɪ/)

Từ vựng

Cách phát âm i

Từ vựng

Cách phát âm i

sit

 

girl

 

find

 

salami

 

nice

 

dirty

 

taxi

 

alibi

 

Bài 4: Chọn từ có phát âm i khác với các từ còn lại 

Câu

Từ vựng 1

Từ vựng 2

Từ vựng 3

1

A. sit

B. taxi 

C. doing

2

A. hit

B. taxi

C. salami

3

A. mirror

B. alibi

C. going

4

A. fungi

B. price

C. thirty

5

A. while

B. girl

C. dirt

6

A. nice

B. first

C. while

7

A. bird

B. fire

C. hire

8

A. behavior

B. junior

C. business

Đáp án bài tập phát âm i trong tiếng Anh

Bài 1 + 2: Nghe và luyện đọc

Bài 3:

Từ vựng

Cách phát âm i

Từ vựng

Cách phát âm i

sit

/i/

girl

/ɜː/

find

/aɪ/

salami

/i:/

nice

/aɪ/

dirty

/ɜː/

taxi

/i:/

alibi

/aɪ/

Bài 4: 

1. B

2. A

3. B

4. C

5. A

6. B 

7. A

8. C

Như vậy, có 4 cách phát âm i phổ biến gồm: /i/, /i:/, /ɜː/, /aɪ/. Để nắm rõ sự khác biệt giữa các cách đọc này, bạn nên nghe, đọc thật nhiều lần và kết hợp kiểm tra với công cụ M-Speak miễn phí của Monkey tại đây:

Đừng quên theo dõi Blog Học tiếng Anh để cập nhật thêm bài học về phát âm tiếng Anh cùng nhiều kiến thức ngữ pháp khác nhé!

Letter i - Ngày truy cập: 09/11/2023 

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/i  

How to say it - /iː/ and /ɪ/ sounds - Ngày truy cập: 09/11/2023

https://elc.polyu.edu.hk/sounds/lesson1.htm

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online