zalo
Cách viết email xin việc bằng tiếng Anh ấn tượng, dễ đậu ngay lần đầu
Học tiếng anh

Cách viết email xin việc bằng tiếng Anh ấn tượng, dễ đậu ngay lần đầu

Hoàng Hà
Hoàng Hà

20/05/20243 phút đọc

Mục lục bài viết

Viết email xin việc bằng tiếng Anh là một trong những sự lựa chọn của người đi làm hiện nay, nhằm thể hiện trước nhà tuyển dụng sự chuyên nghiệp, cũng như vốn ngoại ngữ của mình thích hợp để được trúng tuyển. Vậy nên, trong nội dung bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách viết email tiếng Anh trong công việc để xin việc ấn tượng để mọi người tham khảo thêm.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Cấu trúc cơ bản của một mẫu email xin việc bằng tiếng Anh

Khi viết một email xin việc bằng tiếng Anh, bạn cần phải tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng bằng cách viết một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và ngắn gọn. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của một mẫu email xin việc:

Viết Email xin việc cần phải tuân theo cấu trúc rõ ràng, mạch lạc. (ảnh: Sưu tầm internet)

Tiêu đề (Subject Line)

Cách viết tiêu đề email xin việc bằng tiếng Anh phải đảm bảo rõ ràng và nêu rõ vị trí bạn đang ứng tuyển.

Ví dụ: Application for Marketing Manager Position (Đơn ứng tuyển vị trí Quản lý Marketing)

Lời chào (Salutation)

Bắt đầu cách viết email xin việc bằng tiếng Anh sẽ có một lời chào trang trọng.

Ví dụ: Dear [Hiring Manager's Name], hoặc Dear Sir/Madam, (Kính gửi [Tên nhà tuyển dụng], hoặc Kính gửi Ông/Bà,)

Đoạn mở đầu (Opening Paragraph)

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân và mục đích của email.

Ví dụ: 

I am writing to express my interest in the Marketing Manager position listed on your company's career page. With over five years of experience in marketing and a proven track record of successful campaigns, I believe I am a strong candidate for this role.

(Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với vị trí Quản lý Marketing được liệt kê trên trang tuyển dụng của công ty quý công ty. Với hơn năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và có thành tích chứng minh qua các chiến dịch thành công, tôi tin rằng mình là một ứng viên mạnh cho vị trí này.)

Đoạn giữa (Body Paragraphs)

 • Trình bày chi tiết về kinh nghiệm và kỹ năng liên quan của bạn.
 • Nêu một hoặc hai thành tựu nổi bật của bạn.
 • Giải thích lý do tại sao bạn phù hợp với vị trí này và công ty này.

Ví dụ:

In my previous role at XYZ Corporation, I successfully led a team that increased our social media engagement by 50% within six months. I have a deep understanding of digital marketing strategies and a strong ability to analyze market trends and consumer data. My collaborative approach and creative problem-solving skills have consistently driven positive results.

(Trong vai trò trước đây tại Tập đoàn XYZ, tôi đã dẫn dắt thành công một đội ngũ tăng cường tương tác trên mạng xã hội lên 50% trong vòng sáu tháng. Tôi có hiểu biết sâu sắc về các chiến lược marketing kỹ thuật số và khả năng phân tích xu hướng thị trường cùng dữ liệu khách hàng mạnh mẽ. Phương pháp làm việc hợp tác và kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo của tôi đã liên tục mang lại kết quả tích cực.)

Đoạn kết (Closing Paragraph)

 • Bày tỏ mong muốn được phỏng vấn và cung cấp thông tin liên hệ.
 • Cảm ơn nhà tuyển dụng đã xem xét đơn ứng tuyển của bạn.

Ví dụ:

I am excited about the opportunity to bring my unique skills to your esteemed company. I am looking forward to discussing how my background, skills, and certifications will be beneficial to your team. Thank you for considering my application. I am available at your convenience for an interview and can be reached at (your phone number) or via email at (your email address).

(Tôi rất hào hứng với cơ hội mang những kỹ năng độc đáo của mình đến với công ty danh tiếng của quý công ty. Tôi mong được thảo luận về cách nền tảng, kỹ năng và các chứng chỉ của mình có thể mang lại lợi ích cho đội ngũ của quý công ty. Cảm ơn quý công ty đã xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi luôn sẵn sàng cho một buổi phỏng vấn vào thời gian thuận tiện của quý công ty và có thể liên hệ qua số điện thoại (số điện thoại của bạn) hoặc qua email (địa chỉ email của bạn).)

Lời chào kết thúc (Closing Salutation)

Kết thúc email với một lời chào trang trọng.

Ví dụ:

Sincerely,

[Your Full Name]

(Trân trọng,

[Tên đầy đủ của bạn])

Chữ ký (Signature)

Bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

Ví dụ:

Hoàng Hà

034567890

Hoangha@gmail.com

Hãy đảm bảo rằng email của bạn được viết một cách rõ ràng, không có lỗi chính tả và ngữ pháp, và đúng định dạng chuyên nghiệp.

Từ vựng cơ bản trong mẫu viết email xin việc bằng tiếng Anh

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa của từ

Ví dụ

Dịch nghĩa

Application

/ˌæplɪˈkeɪʃn/

Đơn xin việc

I am writing to submit my application for the Marketing Manager position.

Tôi viết thư này để gửi đơn ứng tuyển cho vị trí Quản lý Marketing.

Position

/pəˈzɪʃn/

Vị trí

I am interested in the Marketing Manager position at your company.

Tôi quan tâm đến vị trí Quản lý Marketing tại công ty của bạn.

Experience

/ɪkˈspɪəriəns/

Kinh nghiệm

I have five years of experience in marketing.

Tôi có năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing.

Qualification

/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/

Trình độ, bằng cấp

My qualifications include a degree in Marketing.

Trình độ của tôi bao gồm một bằng cử nhân về Marketing.

Achievement

/əˈtʃiːvmənt/

Thành tựu

One of my achievements was increasing social media engagement by 50%.

Một trong những thành tựu của tôi là tăng cường tương tác trên mạng xã hội lên 50%.

Skill

/skɪl/

Kỹ năng

I have strong analytical and problem-solving skills.

Tôi có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ.

Opportunity

/ˌɒpəˈtjuːnɪti/

Cơ hội

I am excited about the opportunity to work with your company.

Tôi rất hào hứng với cơ hội được làm việc với công ty của bạn.

Available

/əˈveɪləbl/

Sẵn sàng

I am available for an interview at your earliest convenience.

Tôi sẵn sàng tham gia phỏng vấn vào thời gian thuận tiện nhất của bạn.

Sincerely

/sɪnˈsɪəli/

Trân trọng

Sincerely, [Your Name]

Trân trọng, [Tên của bạn]

Contact

/ˈkɒntækt/

Liên hệ

You can contact me at (555) 123-4567 or via email at johndoe@example.com.

Bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại (555) 123-4567 hoặc qua email tại johndoe@example.com.

Cover Letter

/ˈkʌvər ˈletər/

Thư xin việc

Please find attached my cover letter and resume.

Vui lòng tìm file đính kèm thư xin việc và sơ yếu lý lịch của tôi.

Reference

/ˈrefrəns/

Thư giới thiệu, người giới thiệu

My references are available upon request.

Thư giới thiệu của tôi sẵn có khi cần.

Motivation

/ˌməʊtɪˈveɪʃn/

Động lực

My motivation for applying to this role is my passion for marketing.

Động lực của tôi khi ứng tuyển cho vị trí này là sự đam mê với marketing.

Professional

/prəˈfeʃənl/

Chuyên nghiệp

I have a professional approach to all my work.

Tôi có cách tiếp cận chuyên nghiệp đối với mọi công việc của mình.

Contribution

/ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/

Đóng góp

I am confident my contributions will be valuable to your team.

Tôi tự tin rằng những đóng góp của mình sẽ có giá trị cho đội của bạn.

Enclosure

/ɪnˈkləʊʒər/

Tài liệu đính kèm

Please see the enclosure for my detailed resume.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thông tin chi tiết trong sơ yếu lý lịch của tôi.

Proficiency

/prəˈfɪʃnsi/

Sự thành thạo

I have proficiency in both written and spoken English.

Tôi thành thạo cả trong việc viết và nói tiếng Anh.

Dedication

/ˌdedɪˈkeɪʃn/

Cam kết

My dedication to work has been recognized by my previous employers.

Sự cam kết của tôi đã được công nhận bởi các nhà tuyển dụng trước đây của tôi.

Detail-oriented

/ˈdiːteɪl ɔːrˈiɛntɪd/

Chú ý đến chi tiết

I am a detail-oriented person who ensures accuracy in all tasks.

Tôi là một người chú ý đến chi tiết và đảm bảo sự chính xác trong mọi nhiệm vụ.

Objective

/əbˈdʒektɪv/

Mục tiêu

My objective is to leverage my skills in a dynamic marketing role.

Mục tiêu của tôi là tận dụng những kỹ năng của mình trong một vai trò marketing động lực.

Commitment

/kəˈmɪtmənt/

Cam kết

I am committed to contributing to your company's success.

Tôi cam kết góp phần vào sự thành công của công ty của bạn.

Adaptable

/əˈdæptəbl/

Thích nghi

I am highly adaptable and quick to learn new skills.

Tôi rất thích nghi và nhanh chóng học được những kỹ năng mới.

Initiative

/ɪˈnɪʃətɪv/

Sáng kiến

I often take the initiative to improve processes.

Tôi thường tự chủ đề xuất các cải tiến quy trình.

Gợi ý mẫu email xin việc bằng tiếng Anh hay, ấn tượng

Tuỳ thuộc vào từng đối tượng xin việc, cũng như kinh nghiệm làm việc của mỗi người sẽ có cách viết email xin việc bằng tiếng Anh sẽ khác nhau. Dưới đây là một vài mẫu email gợi ý để mọi người tham khảo:

Viết email xin việc cần có sự chuyên nghiệp. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Mẫu email xin việc bằng tiếng Anh chung cho người đi làm

Mẫu Email 1:

Subject: Job Application - [Your Name]

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am writing to express my interest in [position title] at [company name]. Please find attached my resume for your consideration.

I believe my skills and experiences align well with the requirements of the position. I am eager to contribute to the success of your team and learn from the talented professionals at [company name].

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to [company name]'s goals.

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 2:

Subject: Application for [Position Title]

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope you are doing well. I am reaching out to express my interest in the [position title] role at [company name]. I am confident that my background in [relevant skills or experiences] makes me a suitable candidate for the position.

I have attached my resume for your review. I would welcome the opportunity to discuss further how I can contribute to the success of [company name].

Thank you for considering my application.

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 3:

Subject: Inquiry Regarding Job Opportunities

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am writing to inquire about any job opportunities available at [company name]. I am particularly interested in roles related to [mention your field or area of interest].

I have a strong passion for [mention your passion or interest], and I am eager to apply my skills in a dynamic environment like [company name].

Please let me know if there are any openings that match my qualifications. Thank you for your time and consideration.

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 4:

Subject: Job Inquiry - [Your Name]

Dear [Hiring Manager's Name],

I am writing to express my interest in potential job opportunities at [company name]. With my background in [mention your field or area of expertise], I believe I can contribute positively to your team.

I am impressed by [mention something you admire about the company], and I am eager to explore how I can be a part of your organization.

Thank you for considering my application. I look forward to hearing from you soon.

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 5:

Subject: Seeking Employment Opportunity

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope you're doing well. I am currently exploring employment opportunities and am interested in learning more about potential roles at [company name].

I have a [mention your years of experience or relevant background] in [mention your field or industry], and I am confident in my ability to contribute to your team's success.

If there are any suitable openings or if you would like to discuss further, I would be grateful for the opportunity to connect.

Thank you for your time and consideration.

Best regards, [Your Name]

Mẫu viết email xin việc bằng tiếng Anh cho sinh viên mới ra trường

Mẫu Email 1:

Subject: Application for [Position Title] - Recent Graduate

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am writing to express my interest in the [Position Title] position at [Company Name]. As a recent graduate with a degree in [Your Field of Study], I am eager to apply my knowledge and skills to contribute to your team.

Throughout my academic career, I have developed strong problem-solving abilities and a passion for [relevant industry or field]. I am particularly drawn to [Company Name] because of its reputation for [mention any specific aspects of the company that appeal to you].

I have attached my resume for your consideration. I would welcome the opportunity to discuss how my background and enthusiasm can benefit [Company Name]. Thank you for considering my application.

Best regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 2:

Subject: Application for [Position Title] - Recent Grad Seeking Opportunity

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you in good spirits. I am a recent graduate with a degree in [Your Field of Study] from [University Name]. I am reaching out to express my interest in the [Position Title] position at [Company Name].

During my studies, I developed a strong foundation in [relevant skills or knowledge areas], and I am excited about the opportunity to apply these skills in a professional setting. I am particularly impressed by [Company Name]'s commitment to [mention any values or initiatives that resonate with you].

I have attached my resume for your review. I would appreciate the chance to discuss how my background aligns with the needs of your team. Thank you for considering my application.

Warm regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 3:

Subject: Recent Graduate Interested in [Position Title] Opportunity

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope you're doing well. I recently graduated with a degree in [Your Field of Study] from [University Name], and I am excited to embark on a career in [industry or field].

I am writing to express my interest in the [Position Title] position at [Company Name]. I am particularly drawn to [Company Name] because of its innovative approach to [mention any aspects of the company that appeal to you].

I have attached my resume for your consideration. I would be grateful for the opportunity to discuss how my skills and passion for [industry or field] could contribute to the success of [Company Name].

Thank you for your time and consideration.

Best regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 4:

Subject: Application for [Position Title] - Recent Graduate

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am a recent graduate from [University Name], where I earned a degree in [Your Field of Study]. I am reaching out to express my interest in the [Position Title] position at [Company Name].

I am particularly impressed by [Company Name]'s commitment to [mention any values or initiatives that resonate with you]. I am eager to contribute my skills in [mention relevant skills or areas of expertise] to your team.

I have attached my resume for your review. I would welcome the opportunity to discuss how I can contribute to the ongoing success of [Company Name].

Thank you for considering my application.

Warm regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 5:

Subject: Recent Graduate Seeking Opportunity in [Industry/Field]

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am a recent graduate with a degree in [Your Field of Study] from [University Name]. I am writing to express my interest in opportunities within [industry/field] at [Company Name].

During my academic journey, I developed a strong foundation in [mention relevant skills or knowledge areas], and I am eager to apply these skills in a professional setting. I am particularly impressed by [Company Name]'s commitment to [mention any values or initiatives that resonate with you].

I have attached my resume for your consideration. I am enthusiastic about the possibility of joining your team and contributing to [Company Name]'s success.

Thank you for your time and consideration.

Best regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 6:

Subject: Recent Graduate Interested in Entry-Level Opportunities

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope you're doing well. I recently graduated with a degree in [Your Field of Study] from [University Name], and I am eager to kick-start my career in [industry/field].

I am reaching out to express my interest in entry-level opportunities at [Company Name]. I am particularly drawn to [Company Name] because of its reputation for [mention any specific aspects of the company that appeal to you].

I have attached my resume for your review. I would appreciate the opportunity to discuss how my skills and passion for [industry/field] could contribute to the success of [Company Name].

Thank you for considering my application.

Warm regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 7:

Subject: Application for Recent Graduate Program

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I recently graduated with a degree in [Your Field of Study] from [University Name], and I am eager to embark on a career in [industry/field].

I am writing to express my interest in [Company Name]'s Recent Graduate Program. I am particularly impressed by [mention any aspects of the program or company that appeal to you]. I am confident that this program will provide me with the opportunity to further develop my skills and contribute to [Company Name]'s success.

I have attached my resume for your review. I would welcome the chance to discuss how my background aligns with the objectives of the program.

Thank you for your time and consideration.

Best regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 8:

Subject: Recent Graduate Interested in [Industry/Field] Opportunities at [Company Name]

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. As a recent graduate with a degree in [Your Field of Study] from [University Name], I am excited to begin my career journey in [industry/field].

I am reaching out to express my interest in opportunities at [Company Name]. I am particularly impressed by [mention any aspects of the company that appeal to you], and I am eager to contribute to [Company Name]'s mission and goals.

I have attached my resume for your review. I am enthusiastic about the possibility of joining your team and contributing to [Company Name]'s success.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how my skills and experiences align with the needs of your team.

Best regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu Email 9:

Subject: Recent Graduate Seeking Entry-Level Opportunities at [Company Name]

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope you're doing well. I am a recent graduate with a degree in [Your Field of Study] from [University Name], and I am eager to embark on a career in [industry/field].

I am writing to express my interest in entry-level opportunities at [Company Name]. I am particularly drawn to [Company Name] because of its reputation for [mention any specific aspects of the company that appeal to you].

I have attached my resume for your review. I would appreciate the opportunity to discuss how my skills and enthusiasm can contribute to the success of [Company Name].

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of joining your team.

Warm regards, [Your Name] [Your Contact Information]

Mẫu email xin việc bằng tiếng Anh cho người có nhiều năm kinh nghiệm

Mẫu email 1

Subject: Job Inquiry - Experienced Professional

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am writing to express my interest in the [position title] role at [company name]. With over [number of years] years of experience in [mention your field or industry], I am confident in my ability to contribute effectively to your team.

Throughout my career, I have demonstrated strong [mention key skills or achievements], and I am eager to leverage this experience in a new opportunity at [company name]. I am particularly impressed by [mention something you admire about the company].

I have attached my resume for your review. I would welcome the opportunity to discuss how my background aligns with the needs of your team.

Thank you for considering my application.

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 2:

Subject: Application for [Position Title] - Experienced Candidate

Dear [Hiring Manager's Name],

I am writing to apply for the [position title] position at [company name], as advertised. With a proven track record of [mention key accomplishments or experiences] in [mention your field or industry], I am excited about the opportunity to contribute to your team's success.

I have attached my resume, which provides more details about my background and achievements. I am particularly drawn to [mention something you admire about the company], and I am confident that my skills and experiences make me a strong candidate for this role.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of discussing how I can contribute to [company name].

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 3:

Subject: Inquiry Regarding Senior [Position Title] Position

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am reaching out to express my interest in the Senior [position title] position at [company name]. With over [number of years] years of experience in [mention your field or industry], I am excited about the opportunity to take on a leadership role at your esteemed organization.

I have a proven track record of [mention key achievements or responsibilities], and I am confident in my ability to drive results and contribute to the growth of [company name]. I am particularly impressed by [mention something you admire about the company], and I am eager to explore how my skills align with your needs.

Please find attached my resume for your review. Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of discussing this exciting opportunity further.

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 4:

Subject: Application for Experienced [Position Title] Position

Dear [Hiring Manager's Name],

I am writing to express my interest in the Experienced [position title] position at [company name]. With over [number of years] years of experience in [mention your field or industry], I bring a wealth of knowledge and expertise to this role.

Throughout my career, I have [mention key accomplishments or responsibilities], and I am excited about the opportunity to continue this trajectory at [company name]. I am particularly impressed by [mention something you admire about the company], and I am eager to contribute to its success.

Thank you for considering my application. I have attached my resume for your review, and I look forward to the possibility of discussing how I can add value to your team.

Best regards, [Your Name]

Mẫu Email 5:

Subject: Inquiry Regarding [Position Title] Opening for Experienced Professionals

Dear [Hiring Manager's Name],

I hope this email finds you well. I am reaching out to express my interest in the [position title] opening for experienced professionals at [company name]. With a strong background in [mention your field or industry] and [number of years] years of experience, I am excited about the opportunity to contribute to your team.

I have a proven track record of [mention key achievements or responsibilities], and I am confident in my ability to thrive in a challenging environment like [company name]. I am particularly drawn to [mention something you admire about the company], and I am eager to explore how my skills align with your needs.

Thank you for considering my application. I have attached my resume for your review, and I look forward to the possibility of discussing this opportunity further.

Best regards, [Your Name]

Lưu ý quan trọng khi viết email bằng tiếng Anh để xin việc

Khi viết email bằng tiếng Anh để xin việc, có một số lưu ý quan trọng sau đây bạn nên nhớ:

 • Chọn chủ đề email phù hợp: Khi viết email xin việc đòi hỏi bạn phải xác định chủ đề của email nên rõ ràng và phản ánh mục đích của bạn, ví dụ như "Application for [Position Title]" hoặc "Job Inquiry - [Your Name]" (vị trí muốn ứng tuyển, tên của bạn)

 • Bắt đầu bằng lời chào lịch sự: Việc sử dụng "Dear [Hiring Manager's Name]" hoặc "Hello [Hiring Manager's Name]" để bắt đầu email một cách lịch sự.

 • Giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn và chính xác: Trong phần giới thiệu, bạn nên đề cập tên của bạn, vị trí bạn đang ứng tuyển và nguồn thông tin mà bạn biết về vị trí đó.

 • Nêu lý do bạn quan tâm đến vị trí và công ty: Đưa ra lý do bạn muốn làm việc tại công ty đó, có thể là về văn hóa làm việc, sản phẩm/dịch vụ, hoặc lĩnh vực làm việc.

 • Mô tả kinh nghiệm và kỹ năng liên quan: Trong phần này, bạn cần nêu rõ những kinh nghiệm và kỹ năng mà bạn có và làm thế nào chúng có thể làm bạn trở thành một ứng viên lý tưởng cho vị trí đó.

 • Kết luận một cách lịch sự và tạo động lực: Kết thúc email đừng quên có thêm lời cảm ơn nhà tuyển dụng đã xem xét và mong muốn được tiếp tục cuộc trò chuyện trong cuộc phỏng vấn.

 • Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp: Trước khi gửi email, bạn hãy chắc chắn kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp để đảm bảo email của bạn chuyên nghiệp và dễ đọc.

 • Sử dụng ngôn từ lịch sự và chuyên nghiệp: Tránh sử dụng ngôn từ tục tĩu hoặc quá teen khi viế email để xin việc. Thay vào đó nên sử dụng ngôn từ lịch sự và chuyên nghiệp để tôn trọng người đọc.

 • Sử dụng định dạng và độ dài phù hợp: Email xin việc nên ngắn gọn và trực tiếp, không nên quá dài và rườm rà. Ngoài ra, bạn nên chú ý sử dụng định dạng đơn giản với các đoạn văn ngắn, dễ đọc.

 • Gửi email từ địa chỉ chuyên nghiệp: Sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp mà bạn đã tạo cho mục đích xin việc, thay vì sử dụng địa chỉ cá nhân hoặc không chuyên nghiệp hay có ngôn từ không phù hợp, tuổi teen như bengok@gmail.com

Viết email xin việc cần sử dụng ngôn ngữ lịch sử, chuyên nghiệp, ngắn gọn. (ảnh: Sưu tầm internet)

Kết luận

Trên đây là những thông tin hướng dẫn cách viết email xin việc bằng tiếng Anh chi tiết. Hy vọng với những gợi ý trên sẽ giúp bạn viết email xin việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Hãy nhớ tuân thủ các quy tắc lịch sự và cung cấp thông tin cần thiết để làm ấn tượng với nhà tuyển dụng nhé.

Hoàng Hà
Hoàng Hà

Mình là Hoàng Hà, chuyên viên content writer tại Monkey. Hy vọng với những nội dung mình mang đến sẽ truyền tải được nhiều giá trị cho bạn đọc.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online