zalo
Trạng từ quan hệ (relative adverbs) là gì?
Học tiếng anh

Trạng từ quan hệ (relative adverbs) là gì?

Alice Nguyen
Alice Nguyen

05/09/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Khi tìm hiểu về các đại từ quan hệ trong tiếng Anh, bạn hẳn đã biết đến các đại từ quan hệ như who, whom, which, that...Ngoài ra để bắt đầu một mệnh đề quan hệ bạn còn có thể sử dụng trạng từ quan hệ đó là when, why, where. Trạng từ quan hệ được sử dụng như thế nào? Hãy cùng Monkey tìm hiểu chi tiết ngay tại đây nhé !

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Trạng từ quan hệ là gì? 

Có mấy trạng từ quan hệ trong tiếng Anh. (Ảnh: Canva)

Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu trạng từ quan hệ là gì. 

1) That’s the restaurant. We met for the first time there. 

So với câu dưới đây 

2) That's the restaurant where we met for the first time. (Nhà hàng đó là nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên.) 

-> Câu trên đã được nối thêm với một trạng từ quan hệ “where".  Where dùng để nối hai mệnh đề câu 1 với nhau khi mà “the restaurant" và “there" đều vẫn cùng nói đến một đối tượng. Trong câu 2 thì “where we met for the first time" là một mệnh đề quan hệ. 

Vậy, tương tự như một đại từ quan hệ thì trạng từ quan hệ dùng để giới thiệu một mệnh đề quan hệ, có chức năng cung cấp thêm thông tin cho danh từ trước đó. 

Có 3 trạng từ quan hệ trong tiếng Anh là: 

 • when (chỉ thời gian): dùng để thay thế cho các danh từ chỉ địa điểm.

 • where (chỉ địa điểm): dùng để thay thế cho các danh từ chỉ thời gian.

 • why (chỉ nguyên nhân): dùng để thay thế cho từ reason. 

Cách sử dụng các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh 

Tóm tắt một số thông tin về cách sử dụng ba trạng từ quan hệ where, why, và when. 

Trạng từ quan hệ

Đề cập đến

Sử dụng trong mệnh đề quan hệ xác định/ không xác định

Lược bỏ trạng từ quan hệ

Làm chủ ngữ hay tân ngữ của mệnh đề

where

địa điểm

cả hai

không thể lược bỏ

không

when

thời gian

cả hai

có thể lược bỏ

không

why

lý do

chỉ dùng trong mệnh đề quan hệ xác định.

có thể lược bỏ

không

Trạng từ quan hệ where

 • Trạng từ quan hệ Where được dùng trong câu mệnh đề quan hệ. Trạng từ này được sử dụng để bổ sung ý nghĩa về địa điểm diễn ra hành động được nhắc đến trong câu. Ngoài dùng cho những danh từ chỉ địa điểm cụ thể, where còn dùng cho địa điểm mang nghĩa bóng. 
 • “Where" có thể thay thế cho “giới từ + đại từ quan hệ" như là in which, on which hay at which…bởi đều có ý nghĩa như nhau. Tuy nhiên sử dụng giới từ + đại từ quan hệ thì diễn đạt câu văn trang trọng hơn. 
 • Trạng từ quan hệ where được dùng trong cả mệnh đề quan hệ xác định (defining clause) và mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining clause). 

Có thể lược bỏ trạng từ quan hệ where không? 

Trong bất cứ trường hợp mệnh đề quan hệ nào, chúng ta cũng không thể lược bỏ trạng từ quan hệ where. Nếu muốn lược bỏ thì chỉ khi dùng giới từ + đại từ quan hệ thay thế -> có thể lược bỏ đại từ đó và cho giới từ xuống cuối mệnh đề. 

Ví dụ 1: 

They studied on the floor where it was quiet. (Họ đã học ở trên sàn nơi rất yên tĩnh.)

-> “where it was quite": Mệnh đề quan hệ xác định. 

= They studied on the floor on which it was quite. (where = on which đều chỉ địa điểm, chỉ danh từ trước đó là “floor".)

= They studied on the floor it was quite on. (đã lược bỏ which và cho giới từ xuống cuối câu.) 

Ví dụ 2: 

It serves an important reminder to our institutions of higher education, where majority of graduates are churned out without marketable skills. (Nó mang đến một lời nhắc nhở quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta, nơi mà phần lớn sinh viên tốt nghiệp bị loại bỏ khi không có những kỹ năng thị trường.)

Trong câu trên: 

Where có thể thay thế bằng “in which" 

“institutions of higher education": Không chỉ một địa điểm theo nghĩa đen mà theo nghĩa bóng. 

Trạng từ quan hệ when

 • Trạng từ quan hệ When dùng để đề cập tới thời gian. When thay thế cho danh từ chỉ thời gian trước đó như từ chỉ giờ, phút, ngày, tháng, năm…
 • When có thể thay thế cho “giới từ + mệnh đề quan hệ" như in which, at which, on which, during which (được dùng nhiều trong văn phong trang trọng). 
 • Trạng từ quan hệ when dùng trong cả mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. 
 • Lược bỏ trạng từ quan hệ when: Có thể lược bỏ khi nó đi với mệnh đề quan hệ xác định. 

Ví dụ: 

Do you still remember the day (when) we first met? (when = in which)

-> When có thể lược bỏ 

Last year, when I was still a novice at coding, I wrote such buggy software. (when = in which) 

-> When không thể lược bỏ vì nằm trong mệnh đề quan hệ không xác định. 

Trạng từ quan hệ why  

 • Trạng từ quan hệ why được dùng để nói đến lý do của một sự việc xảy ra. Why thường dùng thay thế trực tiếp cho từ “reason" hoặc “for the reason" trước đó. 
 • Why có thể  thay thế cho “giới từ + đại từ quan hệ" đó là for which (được sử dụng trong văn phong trang trọng hơn.) 
 • Không giống 2 trạng từ quan hệ trên, “why” chỉ được dùng trong mệnh đề quan hệ xác định. 
 • Lược bỏ trạng từ quan hệ why: Có thể lược bỏ nó trong câu. 

Ví dụ: 

The management doesn’t know the reason (why) the contract hasn’t been renewed.

There are tons of reasons (why) we should be wearing mask and following social distancing. 

Xem thêm: Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions)

Bài tập trạng từ quan hệ 

Bài tập luyện tập trạng từ quan hệ

Bài 1: Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B sao cho phù hợp.  

A

B

1. The scientists will search the reasons (.......)

2. I was the happiest man in the world (.......)

3. This is the best restaurant in the town (.......)

4. It was the most difficult day for me (.......)

5. Samuel really doesn't know a book shop (.......)

6. His parents want to know (.......)

7. He is looking for a nice hotel (.......)

8. The firemen are trying to find (.......)

a. where you can taste traditional dishes.

b. when I had a surgical operation last summer.

c. why people catch the flu so easily

d. where he can stay for two weeks.

e. when I had a baby girl two years ago.

f. why the house burnt down so quickly.

g. where he can find a book about pyramids.

h. why he failed in the Science exam.


Bài 2:
Điền một trong những trạng từ quan hệ “when, where, why" vào ô trống mỗi câu dưới đây. 

1. Mr.Gordon works in a small company _______ he has a lot of friendly colleagues.

2. I will telephone and tell you ______ I will arrive at the bus station.

3. The boss asked _______ I wanted to work in his company and I told him I needed money.

4. The time is mentioned on the poster, but I can't see _______ the concert will take place.

5. You should tell the taxi driver _______ you want to go as soon as you get into the car.

6. Have you found an answer _______ the sky is blue?

7. Do you know _______ this photograph was taken? I will find out how old I was then.

8. Who can tell me _______ World War I started and finished?

9. The tourist didn't know _______ to find fishing equipment so I took them to the shop by the harbour.

10. We want to go to a beach _______ we can sunbathe and swim.

11. Parents should seek and find the reasons _______ their children play computer games for long hours.

12. They want to learn the day _______ they will receive their cup for the volleyball championship.

13. Do you know the reason _______ Joseph and Lilly argued yesterday?

14. Is there a good barber shop _______ I can have my hair cut?

15. Can you remember the day ______ Mr. and Mrs.Russell moved to London?

16. I know a wonderful place _______ we can take photographs of beautiful butterflies and flowers.

17. The school director asked _______ the two kids were crying?

Đáp án: 

Bài 1: 

1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-g, 6-h, 7-d, 8-f 

Bài 2: 

1. where

2. when

3. why

4. where

5. where

6. why

7. when

8. when

9. where

10. where

11. why

12. when

13. why

14. where

15. when

16. where

17. why

 

 

Trên đây là toàn bộ kiến thức và bài tập về trạng từ quan hệ tổng hợp bởi Monkey. Hy vọng rằng bạn đã có thêm những hiểu biết về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh. Hãy luyện tập hàng ngày để ngày càng nâng cao trình độ tiếng Anh của mình bạn nhé.

Alice Nguyen
Alice Nguyen
Biên tập viên tại Monkey

Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời điểm vàng uốn nắn con trẻ là khi bé còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây - cùng với tiếng Anh Monkey là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “yêu thương và giáo dục trẻ đúng đắn”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online