zalo
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới [Có bài tập thực hành]
Học tiếng anh

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới [Có bài tập thực hành]

Phương Đặng
Phương Đặng

01/08/20233 phút đọc

Mục lục bài viết

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới trang bị cho trẻ rất nhiều kiến thức nền tảng quan trọng để con học tiếng Anh ở các lớp cao hơn. Dưới đây là tổng hợp chi tiết của Monkey về chương trình ngữ pháp gồm kiến thức lý thuyết cơ bản, bài tập thực hành và gợi ý đáp án để ba mẹ và bé tham khảo.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Kiến thức ngữ pháp về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu có mối liên hệ với nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ lý thuyết về chủ đề ngữ pháp này cùng bài tập thực hành và gợi ý đáp án chi tiết.

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Lý thuyết về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu

Lý thuyết về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu giúp các bạn học sinh lớp 5 hệ thống lại kiến thức về định nghĩa loại từ, phân loại cũng như cách sử dụng của chúng. 

Đại từ nhân xưng (Personal pronoun)

Đại từ nhân xưng (còn được gọi là đại từ chỉ ngôi hay đại từ xưng hô): Từ đại diện cho một danh từ chỉ người, sự vật, vật, sự việc được nhắc đến ở trong câu hoặc câu trước đó, tránh lặp lại từ không cần thiết.

Phân loại đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng thường được dùng làm chủ ngữ trong câu, sau động từ to be hoặc các phó từ so sánh (than, as, that…). Chúng được chia thành 3 ngôi, số ít/ số nhiều và theo giống.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết về đại từ nhân xưng:

Đại từ

Ngôi/ số/ giống

Dịch nghĩa

I

Ngôi thứ nhất số ít

Tôi, tớ, mình

You

Ngôi thứ hai số ít và số nhiều

Bạn, các bạn…

We

Ngôi thứ nhất số nhiều

Chúng tôi, chúng ta, chúng tớ…

He

Ngôi thứ ba số ít, giống đực

Anh ấy, cậu ấy, ông ấy…

She

Ngôi thứ ba số ít, giống cái

Cô ấy, chị ấy, bà ấy…

It

Ngôi thứ ba số ít, không phân biệt giống

They

Ngôi thứ ba số nhiều, không phân biệt giống

Chúng, bọn chúng, họ, bọn họ…

Ví dụ câu có sử dụng đại từ nhân xưng: 

1. I invite him to my birthday party. (Tôi mời anh ấy đến dự tiệc sinh nhật của mình.)

=> Trong đó 'I' là Chủ ngữ và 'him' là Tân ngữ.

2. She tells me to wait for 10 minutes. (Cô ấy bảo tôi đợi 10 phút.) 

=> Trong đó 'She' là Chủ ngữ và 'me' là Tân ngữ.

3. They told us the way to get to school. (Họ đã nói cho chúng tôi biết đường đến trường.)

=> Trong đó 'They' là Chủ ngữ và 'us' là Tân ngữ.

Chức năng của đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng được sử dụng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Ngôi

Chủ ngữ

Tân ngữ

Thứ nhất

I

Me

Ngôi thứ hai

 

You

You

We

Us

Ngôi thứ 3

 

 

 

He

Him

She

Her

They

Them

It

It

Đại từ sở hữu (Possessive pronouns)

Đại từ sở hữu là những đại từ chỉ sự sở hữu, được sử dụng trong văn nói, văn viết thường xuyên để tránh sự lặp lại từ ở những câu phía trước.

Đại từ sở hữu là những đại từ chỉ sự sở hữu. (Ảnh: Wowenglish.edu.vn)

Ví dụ trong một câu nói để diễn tả nhà của cô ấy hẹp, còn nhà của tôi thì rộng ta có thể dùng đại từ sở hữu để tránh lặp lại từ “house”.

Her house is narrow. Mine is wide. (Nhà của cô ấy hẹp. Nhà của tôi thì rộng.) 

=> Trong đó 'Mine' là đại từ sở hữu, thay thế cho 'her house'.

Vị trí của đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu có 3 vị trí đứng trong câu, bao gồm: Chủ ngữ, tân ngữ và đứng sau giới từ (trong cụm giới từ).

Đóng vai trò Chủ ngữ: 

His toy is new. Mine is old. (Món đồ chơi của anh ta mới. Cái của tôi thì cũ.)

Đóng vài trò Tân ngữ: 

Hang had a new book last week. I had mine yesterday. (Hằng có một cuốn sách với vào tuần trước. Tôi thì mới có (cuốn sách của tôi) ngày hôm qua.)

Đứng sau Giới từ:

I can help her to find a job. But I don't know what to do with mine. (Tôi có thể giúp cô ấy tìm việc. Nhưng tôi không biết làm gì với bản thân - công việc của tôi.)

Phân loại các đại từ sở hữu

Chúng ta có 7 đại từ sở hữu tương ứng sau đây:

Đại từ

Dịch nghĩa

Mine

Của tôi

Yours

Của bạn

Ours

Của chúng ta

His

Của anh ấy

Hers

Của cô ấy

Theirs

Của họ

Its

Của nó (ít khi được dùng)

Tính từ sở hữu (Possessive adjectives)

Tính từ sở hữu là một thành phần ngữ pháp của câu dùng để chỉ sự sở hữu. Sau tính từ sở hữu là một danh từ để bổ nghĩa cho nó, giúp người đọc, người nghe xác định được danh từ đó thuộc về một vật hay một ai đó.

Ví dụ: 

I meet my friends at school. (Tôi gặp bạn bè của mình trên trường.)

He read his new book yesterday. (Anh ấy đã đọc cuốn sách mới của anh ta vào ngày hôm qua.)

The dog wags its tail everytime I come home. (Chú chó vẫy đuôi mỗi khi tôi về nhà.)

Các loại tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu được chuyển từ đại từ nhân xưng tương ứng. Cụ thể:

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu

Dịch nghĩa

I

My

Của tôi

You

Your

Của bạn

We

Our

Của chúng ta/ của chúng tôi

He

His

Của anh ấy/ cậu ấy/ ông ấy…

She

Her

Của cô ấy/ bà ấy

They

Their

Của họ/ của chúng

It

Its

Của nó

Bài tập thực hành và gợi ý đáp án về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống

 • Minh likes English but (his/ he) sister doesn’t. (1)
 •  (She/ Her) is seven years old. (2)
 •  That old woman is kind to (our/ us/ we). (3)
 • My car is old but (her/ hers/ she) is new. (4)

Gợi ý đáp án:

 • (1) His
 • (2) She
 • (3) Us
 • (4) Hers

Danh từ (số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được)

Hiểu rõ được cách phân loại danh từ trong tiếng Anh sẽ giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức lớp 5 tiếng Anh của mình, từ đó giúp việc làm bài tập trở nên dễ dàng và đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra của mình.

Danh từ số ít và danh từ số nhiều. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Lý thuyết về phân loại danh từ

Có 2 loại danh từ trong tiếng Anh là danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Danh từ đếm được

Danh từ đếm được (Countable Noun): Là những danh từ chỉ sự vật tồn tại độc lập riêng lẻ, chúng ta có thể đếm được chúng và sử dụng số đếm trước đó. Ví dụ như 3 con mèo (three cats), 2 quyển sách (two books)…

Danh từ đếm được gồm 2 loại chính là danh từ số ítdanh từ số nhiều. Danh từ số nhiều được chuyển từ số ít bằng cách thêm đuôi “s” hoặc “es” vào cuối danh từ, trừ một số trường hợp bất quy tắc.

Một số chú ý:

 • Danh từ kết thúc đuôi “s”, khi chuyển sang số nhiều chúng ta thêm “es”. Ví dụ: one glass thành five glasses.

 • Danh từ kết thúc bằng “y”, khi chuyển sang số nhiều chúng ta chuyển “y” thành “I” sau đó thêm đuôi “es”. Ví dụ: one family thành three families.

 • Danh từ có tận cùng là “f”, “fe”, “ff” ta bỏ từ đó đi rồi thêm “ves” để chuyển thành số nhiều. Ví dụ: A knife chuyển thành knives.

Danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được (Uncountable Noun): Đây là những danh từ chỉ sự vật, hiện tượng mà ta không thể sử dụng chúng với số đếm. Ví dụ như lời khuyên (advice), tiền (money)…

Danh từ không đếm được chia thành các nhóm chính, bao gồm:

 • Các danh từ chỉ đồ ăn: Ví dụ như gạo (rice), nước (water)…
 • Các danh từ chỉ môn học, lĩnh vực: Music (âm nhạc), Mathematics (Toán)…
 • Khái niệm trừu tượng: Thông tin (information), sự giúp đỡ (help), niềm vui (fun)…
 • Các danh từ chỉ hoạt động tự nhiên: Gió (wind), ánh sáng (light), sấm (thunder)…

Bài tập và gợi ý đáp án

Đổi danh từ sau từ dạng số ít sang số nhiều: Tree, bridge, wolf, pencil.

Đáp án: Trees, bridges, wolves, pencils.

Verb (Động từ)

Động từ trong tiếng Anh là những chỉ hoạt động. Ví dụ các từ như chạy, nhảy, ăn (run, jump, eat)…là những động từ. 

Verb được viết tắt là V

Động từ thường Động từ to be  Động từ khiếm khuyết

Ví dụ: 

 • Run
 • Eat
 • Like 
 • Swim
 • Play 
 • Sleep
 • … 

Ví dụ câu có động từ: 

 • I go to school 

 • I don’t like chicken 

 • She plays chess in the garden

Vị trí: Động từ đứng sau chủ ngữ

Động từ to be ở thì hiện tại là: 

 • Is/are/am
 • Isn’t/ aren’t/ am not (Trong câu phủ định) 

Ví dụ: 

 • I am a student: Tôi là học sinh 
 • She is very cute: Cô ấy rất dễ thương 
 • They are tall: Họ rất cao 

Động từ to be ở thì quá khứ là: 

 • Was/ were 
 • Wasn’t/ weren’t (Trong câu phủ định)

Ví dụ: 

 • She was at home yesterday: Cô ấy đã ở nhà ngày hôm qua 
 • There were happy: Họ đã rất hạnh phúc. 

Can : Có thể 

Cách sử dụng: Can - dùng để nói về khả năng làm gì đó 

S + CAN+ V (nguyên thể) 

Ví dụ: 

 • I can sing (Tôi có thể hát) 
 • She can swim (Cô ấy có thể bơi)

Tính từ (Adj) 

Tính từ trong tiếng Anh là những từ để mô tả sự vật, sự việc. Tính từ thường đứng trước danh từ và đứng sau động từ to be.  (Ví dụ: xinh, đẹp, cao, gầy, hài hước - pretty/tall/thin/funny…là những tính từ) 

Ví dụ câu có tính từ mô tả 

 • She is beautiful.
 • There are many blue windows.
 • My hair is black.
 • He is friendly and smart.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, tính từ được chia thành 10 loại theo 2 cách, chi tiết được liệt kê trong bảng dưới đây:

Phân loại theo chức năng

Định nghĩa

Ví dụ

Tính từ miêu tả

Mô tả tính chất của sự vật, hiện tượng và đặc điểm con người. 

small, yellow, round, plastic

Tính từ sở hữu

Mô tả chủ thể sở hữu của đối tượng.

my, your, his, her, our, their

Tính từ định lượng

Dùng để chỉ số lượng của một đối tượng nào đó,  trả lời cho câu hỏi “how much/how many”.

a, an, many, a lot,...

Tính từ chỉ thị

Xác định danh từ, đại từ đang được nói đến.

this, that, these, those

Tính từ nghi vấn

Thường sử dụng trong câu hỏi để đề cập tới người hoặc sự vật nào đó.

who, what, which, where

Tính từ phân phối

Dùng để chỉ thành phần cụ thể trong 1 nhóm đối tượng.

every, any, each, either, neither.

Mạo từ

Dùng để xác định danh từ đang được nói tới. 

a, an, the

Phân loại theo cách lập

Tính từ đơn

Là tính từ được tạo nên bởi 1 từ vựng.

good, bad, beautiful

Tính từ ghép

Được cấu tạo bởi 2 hay nhiều tính từ kết nối bằng dấu “-”. 

dark-brown, all-star

Tính từ phát sinh

Được thành lập bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố vào danh từ, tính từ, … có sẵn.

unhappy, indescribable

Xem thêm: Top 7+ giáo trình tiếng Anh hay nhất [Cập nhật 2022]

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới về A/ An/ The

A/ An và The là các mạo từ trong đó, “a” và “an” dùng để đề cập đến vật, hiện tượng cụ thể người nghe không biết. Trong khi đó, “the” được sử dụng chỉ sự việc cả người nói và người nghe đều biết.

Mạo từ A/An/The. (Ảnh: Tienganhngenoi.vn)

Mạo từ ”a” và “an”:

 • Mạo từ “a” và “an” có cách sử dụng tương đối giống nhau tuy nhiên ta dùng “a” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng các phụ âm trong khi đó dùng “an” khi danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm (a, o, i, e và u).

Ví dụ a cat (một con mèo); an hour (một giờ đồng hồ).

 • A/ An dùng để giới thiệu về những thứ lần đầu tiên chúng ta nhắc tới cho người nghe. Sau khi người nghe đã xác định được đối tượng đó, ta có thể dùng mạo từ “the” khi nhắc đến ở câu sau.

Ví dụ: My has a cat. The cat is called Rose. (My có một con mèo. Con mèo đó được gọi tên là Rose).

Mạo từ “the”:

 • Được sử dụng khi nói đến vật, người mà cả người nói và người nghe đều biết.

Ví dụ: The pen is on the desk. (Cái bút ở trên bàn đó).

 • Nói về địa điểm đặc biệt hoặc một vật thể duy nhất.

Ví dụ: The Eiffel Tower is in Paris (Tháp Eiffel nằm ở Paris)

 • The có thể dùng với cả danh từ số ít và danh từ số nhiều.

Ví dụ: The dog (con chó), the dogs (những con chó).

 • The đứng trước từ chỉ thứ tự của sự việc.

Ví dụ: The second day (ngày thứ hai…)

 • The được sử dụng trước một nhóm người hay một tầng lớp trong xã hội.

Ví dụ: The rich (người giàu có), the old (người già)

 • Sử dụng trước các danh từ chỉ quần đảo, biển, núi, sa mạc, tên gọi miền…

Ví dụ: The Pacific ocean (Biển Thái Bình Dương)

 • The đứng trước tên họ dạng số nhiều để chỉ gia tộc.

Ví dụ: The Ashleys (Gia đình nhà Alleys)

Bài tập về a/an/ the và gợi ý đáp án

 I have a new hat (1) hat is red.

I want to drink (2) cup of coffee.

My sister always exercises for (3) hour in the morning

Đáp án: (1) the; (2) a; (3) an

Những giới từ thông dụng

Giới từ là những từ chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ hay trong một câu.

Giới từ thông dụng trong tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dưới đây là tổng hợp kiến thức tiếng anh 5 về phân loại giới từ và cách sử dụng để các bạn học sinh và phụ huynh cùng tham khảo:

Phân loại

Giới từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Giới từ chỉ thời gian

 

 

 

 

At

Chỉ thời điểm

At six o’clock (vào lúc 6 giờ)

On

Ngày, thứ trong tuần hoặc khoảng thời gian trong ngày khi có định ngữ đi kèm

On Tuesday; On the first of October (Vào ngày đầu tiên của tháng 10)

In

Khoảng thời gian trong ngày hoặc tháng, năm

In the morning, In 2005

After

Chỉ thời gian sau một khoảng thời gian hoặc một thời điểm nào đó

After 9 a.m (Sau 9 giờ sáng)

Before

Chỉ thời gian trước một khoảng thời gian hoặc một địa điểm nào đó.

Before dinner (Trước giờ ăn tối)

Giới từ chỉ vị trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In

Trong

In the bag (Trong cặp xách)

On

Trên

On the table (Trên bàn)

At

Tại/ ở phía

At the stadium (Tại sân vận động)

Beside

Bên cạnh

Beside the lake, there is a house. (Bên cạnh hồ có một ngôi nhà).

Under

Bên dưới

Under the desk (Dưới cái bàn này)

Among

Trong số

Among those pens (Trong số những cái bút đó)

Between

Ở giữa

Between the telephone and the desk (Ở giữa chiếc điện thoại và cái bàn)

In front of

Ở phía trước

In front of the house (Phía trước ngôi nhà)

Behind

Ở phía sau

Behind the stadium (Ở phía sau sân vận động)

Out of

Ra khỏi

She gives her book out of her school bag. (Cô ấy lấy cuốn sách khỏi cặp)

Into

Vào trong

I put my book into the bag. (Tôi cất cuốn sách vào cặp)

On the right of/ on the left of

Ở phía bên phải, bên trái của

There is a house on the right of the lake. (Có một ngôi nhà phía bên phải hồ)

Giới từ chỉ nơi chốn

 

 

 

Near

Gần

There is a hotel near my house. (Có một khách sạn cạnh nhà của tớ).

Inside

Phía trong

Go inside the garden, you will see a big tree. Đi vào phía trong vườn, bạn sẽ thấy một cái cây lớn.

Next to

Bên cạnh

A beautiful woman sat next to me on the train to Da nang (Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh tôi trên chuyến tàu tới Đà Nẵng)

Under

Bên dưới

The dog is under the bed. (Con chó đang nằm dưới giường kìa).

Bài tập áp dụng và gợi ý đáp án

1/ He is (1) Korea. (at/ in/ to/ from)

2/ The is a small house (2) the park (between/ under/ on/ next to)

3/ The cat is (3) the sofa (under/ in/ at/ on)

Gợi ý đáp án: (1) from; (2) next to; (3) under

Các từ nối trong câu (Liên từ)

FANBOYS

Từ nối 

Nghĩa  Ví dụ 

FOR

Bởi vì  I didn’t go to school for I was sick (Tôi đã không đến trường vì bị ốm) 

AND

I have a dog and a cat 
NOR Cũng không Neither Peter nor Mary were at the school yesterday (không phải Peter cũng không phải Mary đã ở trường ngày hôm qua) 

BUT

Nhưng  I like bananas but I don’t want to eat them. 
OR Hoặc  Do you like black or white dogs? (Bạn thích những chú chó màu đen hay trắng) 
YET Nhưng  I came to see you, yet you left home. Tôi đến gặp bạn nhưng bạn đã rời khỏi nhà 

SO

Bởi vậy I love toys, so my mother gave me a doll. 

Cách sử dụng các từ để hỏi (WH-question)

Chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 giới thiệu cho các bạn học sinh rất nhiều từ dùng để hỏi như: Which, what, what about, where… Cách sử dụng những từ để hỏi này như thế nào?

Từ để hỏi trong tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Các từ để hỏi và ý nghĩa của chúng: 

Từ để hỏi

Ý nghĩa

Ví dụ

Which

Nào/ con nào/ cái nào

Which is your pen? (Cái bút nào là của bạn đấy)

What

Gì? Cái gì? Con gì?

What’s your name? (Tên của bạn là gì)

What are you doing? (Bạn đang làm gì thế).

What about

Bạn nghĩ sao/ Thế còn về. Dùng để hỏi hay nghe ý kiến về một lời mời, vấn đề gì đó.

I like watching TV. What about you? (Mình thích xem TV lắm, bạn thì sao?)

Where

Đâu? Ở đâu dùng để đặt câu hỏi về địa điểm nào đó hoặc xác định phương hướng.

Where are you going? (Bạn đang đi đâu đó)

How much

Bao nhiêu (hỏi giá) hoặc dùng để đặt câu hỏi với danh từ không đếm được

How much is this bag? (Chiếc cặp này giá bao nhiêu)

How many

Bao nhiêu (dùng để đặt câu hỏi với danh từ đếm được số nhiều)

How many books do you have? (Bạn có bao nhiêu cuốn sách đó?)

How + tính từ

How far: Bao xa; How wide: Rộng bao nhiêu…

How far is it from your house to your school? (Từ nhà đến trường của bạn bao xa đó?)

Why

Hỏi nguyên nhân tại sao

Why do you play tennis? (Tại sao bạn lại chơi tennis thế)

Bài tập về từ để hỏi và gợi ý đáp án

Đặt câu hỏi thích hợp cho các từ in đậm sau:

1/ Minh is reading a book. (What is Minh reading?)

2/ He walks home from school. (Who walks home from school?)

3/ Chi likes dog because they are nice. (Why does Chi like dog?)

4/ She’s leaving now. (When is she leaving?)

Cách chia động từ ở thì hiện tại đơn ứng với đại từ nhân xưng

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới phần này tập trung dạy các bạn học sinh quy tắc chia động từ to be, to have và động từ thường.

Chia động từ to be. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Động từ “to be”

Được chia ứng với các đại từ nhân xưng như sau:

Đại từ nhân xưng + to be

Viết tắt

I am

I’m

You are

You’re

We are

We’re

They are

They’re

He is

He’s

She is

She’s

It is

It’s

Động từ “to have”

Dạng câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

 

(I/ you/ we/ they) have + Noun(s)

I have 2 pens. (Tôi có 2 cái bút)

He/ she/ it + has + Noun(s)

She has 3 pens. (Cô ấy có 3 cái bút)

Dạng phủ định

 

S + do not+ don’t + have + any + Noun(s)

I don't have any pens. (Tôi không có bất kì cái bút nào cả).

S + does not/doesn't have + any + Noun(s)

He does not have any hats. (Anh ấy không có cái mũ nào cả)

Dạng nghi vấn

Do/ does + S + have + any + Noun(s)

Do you have any books (Bạn có cuốn sách nào không?)

Động từ thường

Dạng câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + V + C

I play soccer (Tôi chơi bóng đá)

Phủ định

 

(I/ you/ we/ they) + do not/don’t ...

I don’t go to the school. (Tôi không đến trường)

(he/ she/ it) + does not/ doesn't ...

She does not go to the school. (Cô ấy không đi đến trường)

Nghi vấn

Do/ Does + S + V + C

Do you go to school? (Bạn có đi đến trường không?)

Bài tập áp dụng và gợi ý đáp án

Chia động từ trong ngoặc phù hợp:

1/ Minh (want) to go to the stadium on Monday.

2/ Hoa (be) a student.

3/ His sisters (be) workers.

4/ Chi (read) books every day.

Gợi ý đáp án: (1) wants; (2) is; (3) are; (4) reads

Các thì cơ bản trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, các bạn học sinh được làm quen với một số thì cơ bản như thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và thì tương lai đơn.

Thì hiện tại đơn. (Ảnh: Topicanative.edu.vn)

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn3 cách dùng chính, bao gồm:

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, 1 chân lý luôn đúng.

 • Diễn tả một sở thích, thói quen, hành động được lặp lại thường xuyên ở hiện tại.

 • Diễn tả một lịch trình, thời gian biểu cụ thể.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Có các từ như usually, often, every+ thời gian...

Công thức thì hiện tại đơn:

Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

 

S + is/am/are + O

I am a student

S + V (s/es) + O

She goes to school every day

Phủ định

 

S + is/am/are not (isn't/ ain't/ aren't) + O

She is not a worker

S + do/ does + not (don't/ doesn't) + V + O

I don't eat that cake

Nghi vấn

 

Is/am/are + S + V + O

Is he a student?

Do/ Does + S + V + O

Do you go to school by bus?

Quy tắc thêm “s”, “es” cho động từ thường:

 • Thêm “es”: Với các động từ kết thúc bằng ss, ch, sh, x, o.
 • Động từ kết thúc bằng phụ âm + “y”: Bỏ “y” thêm “ies”.
 • Các động từ còn lại: Thêm “s”
 • Một số động từ bất quy tắc: Have – has; do – does...

Thì hiện tại tiếp diễn

Trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 mới, các bạn học sinh cũng tiếp xúc với khá nhiều mẫu câu sử dụng cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn.

Một số cách dùng thì hiện tại tiếp diễn:

 • Diễn tả hành động, sự việc nói chung đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

 • Diễn tả hành động sắp xảy ra trong tương lai gần ví dụ như một kế hoạch đã được định sẵn.

 • Người nói phàn nàn về một điều gì đó.

Công thức thì hiện tại tiếp diễn:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + is/are/am + V-ing

I am watching TV

Phủ định

S + is/are/am + not + V-ing

I am not learning English now

Nghi vấn

 

Are + you/we/ they + V-ing?

Yes, we/they are; No, we/ they aren’t.

Are they watching TV? Yes, they are

Is + he/she it + Ving?

Yes, he/she/it is; No, he/she/it isn’t.

Is she listening to music now? No, she isn’t.

Thì quá khứ đơn

Thì quá đơn diễn tả một hành động đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ; những hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ hoặc một hành động xen vào một hành động khác đang xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Trong thì quá khứ đơn có các từ dễ nhận biết như yesterday, last + thời điểm, ago...

Công thức thì quá khứ đơn:

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

 

S + was/ were + O

S + V-ed/ V2 (bất quy tắc) + O

Phủ định

 

S + was/ were + not + O

S + did not + V-inf + O

Nghi vấn

 

Was/ were + S + O

Did + S + V-inf + O

Ví dụ câu: 

1. I was there last night. (Tôi đã ở đó vào tối qua.)

2. She made the cake for me. (Cô ấy đã làm chiếc bánh này cho tôi.)

Phủ định: 

1. I wasn't there last night. (Tôi đã không ở đó tối qua.)

2. He didn't buy the ticket. (Anh ấy đã không mua vé.)

Nghi vấn:

1. Were they at the stadium yesterday? (Họ có ở sân vận động tối hôm qua không?)

2. Did you go to bed at 10 pm last night? (Con đã đi ngủ vào 10 giờ tối hôm qua phải không?)

Quy tắc thêm “d” và “ed” cho động từ thường:

 • Đối với động từ có quy tắc: Thêm “ed” sau động từ. (ví dụ: Work=> worked) 

 • Đối với động từ kết thúc bằng “e” chỉ thêm “d”. (ví dụ: decide=> decided) 

 • Đối với động từ kết thúc bằng phụ âm + “y” ta bỏ “y” và thêm “ied”; Nếu là nguyên âm + “y” thì thêm “ed” như thường. (Vd:  Try =>tried)

 • Động từ có âm tiết mà tận cùng là 1 nguyên âm ở giữa 2 phụ âm trọng âm rơi vào âm tiết cuối ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “ed”. Trường hợp từ đó rơi vào âm tiết đầu thì chỉ thêm “ed” bình thường, không nhân đôi phụ âm.

  (vd: Enter → entered

  Nhưng Travel → travelled)

Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một dự định xảy ra ngay tại thời điểm nói; 1 dự đoán không có căn cứ cụ thể hay một lời đề nghị, hứa hẹn... Trong câu tương lai đơn thường có các từ next + thời gian; in + thời gian, maybe, think...

Công thức thì tương lai đơn:

Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + shall/will + V-inf + O

It’s raining. She will stay at home. (Trời đang mưa. Cô ấy sẽ ở nhà thôi).

Phủ định

S + shall/will + not + V-inf + O

I think it will not rain tonight. (Tôi nghĩ trời tối nay sẽ chẳng mưa đâu)

Nghi vấn

Shall/will + S + V-inf + O

Will it rain tomorrow? (Ngày mai không biết trời mưa không nhỉ)

Bí kíp giúp con học tốt ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chuẩn chương trình mới

Chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới không quá phức tạp mà chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản. Vì vậy, chỉ cần chăm chỉ theo dõi bài giảng trên lớp của thầy cô và chịu khó làm thêm bài tập và ôn luyện tại nhà là các bạn nhỏ có thể nắm chắc các kiến thức này.

Để giúp con học các kiến thức lớp 5 tiếng Anh hiệu quả, ba mẹ hãy giúp con:

Trau dồi vốn từ vựng thường xuyên

Có vốn từ vựng vững chắc, trẻ có thể dễ dàng suy luận nghĩa của từ trong các câu, từ đó áp dụng làm các dạng bài tập điền từ dễ dàng hơn.

Monkey Junior giúp trẻ tích lũy kho từ vựng tiếng Anh khổng lồ. (Ảnh: Monkey)

Ứng dụng Monkey Junior (Tiếng Anh cho trẻ mới bắt đầu 0-10 tuổi) ra đời để giúp trẻ học từ vựng toàn diện nhất. Chỉ với 10 phút học tiếng Anh mỗi ngày, con có thể tích lũy thêm 1.000 từ vựng mới mỗi năm.

Tạo môi trường để con giao tiếp, sử dụng tiếng Anh hàng ngày

Nếu lý thuyết ngữ pháp không được áp dụng vào thực hành trẻ cũng rất dễ quên kiến thức. Vì vậy, ba mẹ hãy cố gắng tạo điều kiện để con thực hành tiếng Anh nhiều nhất như cho con tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với các bạn, thầy cô, anh, chị em trong gia đình…

Đọc, nghe truyện tiếng Anh

Những câu chuyện tiếng Anh với những chủ đề gần gũi có những câu hội thoại đơn giản chắc chắn sẽ giúp bé rèn luyện nhiều kỹ năng tiếng Anh, trong đó có nâng cao vốn ngữ pháp của mình.

Ứng dụng Monkey Stories hiện có hơn 1.000 truyện tranh tương tác, trên 300 sách nói giúp bé rèn cả 4 kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, đọc và viết hiệu quả. Ba mẹ có thể tải và cho con trải nghiệm miễn phí TẠI ĐÂY.

Trên đây là những tổng hợp chi tiết của Monkey về ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới cùng bài tập và đáp án để ba mẹ và bé tham khảo. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích để các bạn nhỏ lớp 5 ôn tập kiến thức hiệu quả tại nhà.

GIÁ TRỊ MỚI HẤP DẪN - HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI

Cùng bé HỌC MÀ CHƠI - GIỎI 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH với chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế. Đặc biệt!! Tặng ngay suất học Monkey Class - Lớp học chuyên đề cùng giáo viên trong nước và quốc tế giúp con học tốt, ba mẹ đồng hành hiệu quả. ĐĂNG KÝ NGAY!!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online