zalo
Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh và cách phân biệt
Học tiếng anh

Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh và cách phân biệt

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu

23/12/20213 phút đọc

Mục lục bài viết

Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh là hai thành phần quan trọng trong câu. Nhờ chúng, ý nghĩa của câu sẽ được thể hiện rõ và hoàn chỉnh nhất. Để hiểu rõ hơn về tân ngữ trực tiếp (direct object) và tân ngữ gián tiếp (Indirect object) là gì, hãy tham khảo bài viết sau đây bạn nhé. 

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Tân ngữ là gì?

Tân ngữ (Object) là một danh từ hoặc đại từ. Nó được dùng để chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. 

Tân ngữ có vai trò làm rõ và đầy đủ ý nghĩa của động từ trong câu. Qua đó giúp truyền đạt đủ ý một cách cụ thể nhất.

Tân ngữ trực tiếp trong tiếng Anh (direct object) 

Tân ngữ trực tiếp là một danh từ hoặc cụm danh từ mà chủ ngữ của câu thực hiện một hành động. Tân ngữ trực tiếp sẽ trả lời câu hỏi “cái gì” hoặc “ai” của câu. Nó là người/vật nhận hành động trong một câu. Tuy nhiên, không phải câu nào cũng cần có tân ngữ trực tiếp, giống như câu có động từ nối.

Tân ngữ trực tiếp của câu có thể dễ dàng nhận ra khi bạn nắm rõ cách xác định nó. Các tân ngữ trực tiếp thường sẽ được theo sau bởi chủ thể thực hiện hành động. 

Ví dụ về các tân ngữ trực tiếp: 

 • “My sister unplugged the hairdryer.” Trong câu này, “the hairdryer” là tân ngữ trực tiếp, theo sau động từ “unplugged” và chủ ngữ là “my sister”. 

 • “His neighbor cut down the tree.” Trong câu này, “the tree” là tân ngữ trực tiếp, theo sau động từ “cut down” và chủ ngữ là “His neighbor”. 

 • “The car swerved into a ditch.” Trong câu này, “a ditch” là tân ngữ trực tiếp, theo sau động từ “swerved” và chủ ngữ là “The car”. 

Đại từ đóng vai trò tân ngữ trực tiếp (Direct Objects) 

Đại từ nhân xưng được chia thành đại từ chủ ngữ (subject pronouns) và đại từ tân ngữ (object pronouns). Trong đó, đại từ tân ngữ: me, you, it, him, her, us, them có chức năng làm tân ngữ trực tiếp. 

Ví dụ: 

 • I bought it yesterday. 

 • I miss him so much. 

Danh từ đóng vai trò Direct Objects 

Danh từ chỉ người, đồ vật, hay sự vật đều có thể làm tân ngữ trực tiếp

Ví dụ: 

 • I bought a new tablet last month. 

 • Tomorrow, I will go to the zoo with my family. 

Cụm từ đóng vai trò Direct Objects

Danh động từ - Gerunds (V-ing) hay To – infinitives (To-V) có thể đóng vai trò như là một tân ngữ trực tiếp.

He likes playing soccer. (Anh ấy thích chơi đá bóng.)

I hope to clean the house soon. (Tôi hy vọng sẽ dọn dẹp nhà cửa xong sớm.)

Trong ví dụ này, “to complete my homework soon” có chức năng như một tân ngữ trực tiếp của động từ “hope”.

Mệnh đề đóng vai trò Direct Objects

Tân ngữ gián tiếp trong tiếng Anh (Indirect Objects)

Tân ngữ gián tiếp là một danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ báo hiệu cái gì hoặc ai được nhận hành động từ tân ngữ trực tiếp. Các tân ngữ gián tiếp là người/vật nhận hành động từ tân ngữ trực tiếp. Và chỉ xuất hiện tân ngữ gián tiếp khi có mặt tân ngữ trực tiếp trong câu.

Ví dụ về tân ngữ gián tiếp: 

 • “I gave my only copy to his friend.” Trong câu này, “my only copy” là tân ngữ trực tiếp, theo sau động từ “gave” và tân ngữ gián tiếp là “his friend”. 

 • “The moon cast an eerie glow over the landscape.” Trong câu này, “an eerie glow” là tân ngữ trực tiếp, theo sau động từ “cast” và tân ngữ gián tiếp là “the landscape”. 

 • “The father cooked dinner for his daughter.” Trong câu này, “dinner” là tân ngữ trực tiếp, theo sau động từ “cooked” và tân ngữ gián tiếp là “his daughter”. 

Danh từ đóng vai trò là Indirect Objects

Đại từ (Pronoun) đóng vai trò là Indirect Objects 

Cụm danh từ (Noun Phrases) đóng vai trò Indirect Objects

Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) đóng vai trò Indirect Objects

Phân biệt tân ngữ trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

Giống nhau: 

Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp đều có thể là danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ. Việc nó là tân ngữ trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào những gì hành động của chủ thể được hướng tới. 

Khác nhau: 

Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp thường rất dễ bị nhầm lẫn. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hai loại, hãy tham khảo nhé. 

 • Mối quan hệ của họ với động từ: Tân ngữ trực tiếp nhận hành động của động từ trong câu, trong khi tân ngữ gián tiếp nhận hành động từ tân ngữ trực tiếp.

 • Cách sử dụng: Trong tiếng Anh, động từ chuyển tiếp cần một tân ngữ trực tiếp để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tân ngữ gián tiếp được sử dụng cho động từ nội động từ và đôi khi đứng trước giới từ.

 • Tầm quan trọng của chúng: Nhiều câu sẽ cần tân ngữ trực tiếp để hoàn thành, nhưng không phải câu nào cũng cần tân ngữ gián tiếp. Trên thực tế, các tân ngữ gián tiếp chỉ có thể tồn tại khi có tân ngữ trực tiếp. Trong khi các tân ngữ trực tiếp có thể tồn tại mà không có đối tượng gián tiếp.

Bài tập phân biệt tân ngữ trực tiếp và gián tiếp 

Bài tập 1: Những từ in đậm dưới đây là chủ ngữ, tân ngữ trực tiếp hay gián tiếp? 

 1. She sent her friend an email . 

 2. Sally will help you with your housework. 

 3. Where did you put the keys? 

 4. He gave them a bag full of money. 

 5. Alice wrote a book on the French revolution . 

 6. I need your help. 

 7. He offered her a flower. 

 8. My father bought us a new TV set. 

 9. John sold me his car. 

 10. I wish you good luck

Đáp án

 1. Indirect Object

 2. Direct Object

 3. Subject

 4. Indirect Object

 5. Subject

 6. Direct Object

 7. Direct Object

 8. Indirect Object

 9. Direct Object

 10. Indirect Object

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng A hoặc B để hoàn thành những câu sau đây? 

1. Can you explain this ................................?

 1. me

 2. to me

2. Please send ………………………… an invite.

 1. to him

 2. him

3. I told …………………………….. the truth.

 1. her

 2. to her

4. Please send an invite ………………………………..

 1. to him

 2. him

5. I called ……………………………. in the morning.

 1. to her

 2. her

6. Give ……………………………. the book when you have finished reading it.

 1. me

 2. to me

7. Give this book …………………………………

 1. her

 2. to her

8. Can you send that report ……………………………….?

 1. me

 2. to me

9. Can you send ……………………………… your file?

 1. me

 2. to me

10. I handed my key ......................................

 1. him

 2. to him

11. Lend ………………………….. some money.

 1. me

 2. to me

12. Give the flowers ……………………………….

 1. her

 2. to her

Đáp án: 

 1. B

 2. B

 3. A

 4. A

 5. B

 6. A

 7. B

 8. B

 9. A

 10. B

 11. A

 12. B

Bài 3: Xác định những từ gạch chân dưới đây là tân ngữ trực tiếp hay gián tiếp? 

1. I owe you an apology.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

2. He played soccer with his friends yesterday.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

3. I wish you happiness.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

4. I always lend him money, but he never pays me back.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

5. Show me your photo album.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

6. Will you give me the book?

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

7. The teacher gave us a lot of homework.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

8. They ate chicken for dinner.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

9. He bought her a nice necklace.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

10. I sent them an email.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

11. They offered me a job.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

12. The student asked the teacher a lot of questions.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

13. He wrote the book when he was in Spain.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

14. They watched the movie together.

 1.  Direct Object

 2.  Indirect Object

Đáp án: 

 1. A

 2. A

 3. A

 4. B

 5. A

 6. A

 7. B

 8. A

 9. A

 10. B

 11. A

 12. B

 13. A

 14. A

Trên đây là những kiến thức về tân ngữ trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh. Hy vọng những kiến thức ở trên sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt hai loại tân ngữ. Đồng thời hãy áp dụng thật tốt khi làm bài tập và trong cả giao tiếp hàng ngày bạn nhé.

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu

Tôi là Nguyễn Hậu - chuyên viên Content Writer. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mẹ và bé, tôi mong muốn chia sẻ kiến thức giá trị đến bạn đọc.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online