Đại từ tân ngữ trong Tiếng Anh: Vị trí, Cách dùng và Bài tập (có lời giải)
Học tiếng anh

Đại từ tân ngữ trong Tiếng Anh: Vị trí, Cách dùng và Bài tập (có lời giải)

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu

09/01/20233 phút đọc

Mục lục bài viết

Đại từ tân ngữ trong tiếng Anh là một trong năm hình thức phổ biến. Nó thường được sử dụng thay cho danh từ hoặc tên riêng trong câu. Hãy cùng Monkey tìm hiểu rõ hơn về vị trí và cách dùng của đại từ tân ngữ bạn nhé. Tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này với rất nhiều bài tập bổ ích có đáp án cho bạn luyện tập đấy. 

Đại từ tân ngữ trong tiếng Anh là gì?

Đại từ tân ngữ là một loại đại từ nhân xưng được sử dụng như một tân ngữ trực tiếp, gián tiếp của động từ , hoặc tân ngữ của giới từ. 

Bảy đại từ tân ngữ cơ bản thường được sử dụng trong câu bao gồm: 

Đại từ chủ ngữ

Đại từ tân ngữ

I

Me

You

You

It

It

She

Her

He

Him

We

Us

They

Them

Đại từ tân ngữ có thể là số ít hoặc số nhiều, nam hoặc nữ. Khi đề cập đến thời tiết, nhiệt độ, thời gian, một vật vô tri vô giác hoặc một đứa trẻ hoặc động vật không xác định được giới tính, có thể sử dụng “it”.

Ví dụ về đại từ tân ngữ trong tiếng Anh

 • Simon took her to work Tuesday.

 • Will you please tell them to come in?

 • He told you a lie about where he was Saturday.

 • Our grandparents gave us candy and our teeth are just fine.

 • My dad fixed my screen door. We made a cake to thank him.

 • Mary ordered chocolate ice cream. She really enjoyed it.

 • I spent the week with my family. I love them so much.

Vai trò của đại từ tân ngữ trong câu

Trong câu tiếng Anh, đại từ tân ngữ được sử dụng thay cho danh từ hoặc tên riêng. 

Giống như tất cả các tân ngữ trong một câu, đại từ tân ngữ bổ sung ý nghĩa bằng cách tiếp nhận hành động. Nhưng chúng có thể hoạt động như các loại tân ngữ khác nhau: tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp, tân ngữ của giới từ. 

Vai trò và vị trí của đại từ tân ngữ trong tiếng Anh. (Ảnh: Monkey Việt Nam)

Đại từ tân ngữ là tân ngữ trực tiếp

Tân ngữ trực tiếp nhận trực tiếp hành động từ động từ của câu. Khi đại từ tân ngữ hoạt động như các tân ngữ trực tiếp, chúng thường xuất hiện ngay sau động từ.

Ví dụ: 

 • The baby was tired, so I carried her.

 • Look at this sculpture. Barry made it.

 • Can you help us?

Đại từ tân ngữ là tân ngữ gián tiếp

Đại từ tân ngữ là tân ngữ gián tiếp có thể xuất hiện ngay sau động từ, nhưng được theo sau bởi tân ngữ trực tiếp. 

Ví dụ

 • Katie bought me a beautiful dress.

 • I told you the truth.

 • Don’t give them the answer.

Đại từ tân ngữ là đại từ của giới từ

Đại từ tân ngữ cũng có thể xuất hiện sau giới từ làm đại từ của giới từ. Mặc dù chúng vẫn có thể nhận được đối tượng trực tiếp, nhưng chúng vẫn hoạt động như một phần của cụm giới từ.

Ví dụ: 

 • Did you make this raspberry pie for me?

 • Gary went to the movies with her.

 • The kids want to sit next to us.

Bài tập về đại từ tân ngữ

Bài tập 1: Xác định đại từ tân ngữ chính xác trong mỗi câu sau đây. 

 1. Please make (I, me) an ice cream sundae.

 2. Ask (he, him) and his wife if they’d like a soda.

 3. Can Rory join (we, us) on our trip?

 4. We should hire (she, her) for the job.

 5. I never want to see (he, him) again.

 6. You can sit with Andrew and (I, me).

Đáp án: 

 1. Me

 2. Him

 3. Us

 4. Her

 5. Him

 6. Me

Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C, hoặc D) trong mỗi câu dưới đây? 

 1. Mary wants to talk to __________ about your homework.

  1. Him

  2. Her

  3. You

  4. Them

 2. The plate shattered when John dropped __________ on the floor.

  1. Him

  2. Her

  3. Them

  4. It

 3. Be careful; he lied to __________ before and he may do it again.

  1. Us

  2. It

  3. We

  4. They

 4. Where are Jill and Cherie? Didn’t you invite __________?

  1. Us

  2. Them

  3. They

  4. Her

 5. The spider bit __________ on my ankle.

  1. You

  2. Me

  3. Her

  4. It

 6. I heard that Jeremy was cut from the team just because Tyler doesn’t like __________.

  1. Him

  2. Her

  3. It

  4. Them

 7. The bread is stale. You can feed __________ to the birds.

  1. Them

  2. It

  3. Him

  4. Her

 8. The movie was hilarious! We really liked __________.

  1. Him

  2. Them

  3. Her

  4. It

Đáp án: 

 1. C

 2. D

 3. A

 4. B

 5. B

 6. A

 7. B

 8. D

Bài tập 3: 

1. This is Sam. I go to school with _____.

 1. he
 2. him

2. _____ are going into town.

 1. Us

 2. We

3. Why are you looking at _____?

 1. me

 2. I

4. _____ goes to bed at nine o'clock.

 1. Her

 2. She

5. This is Tom's trumpet. _____ plays it every day.

 1. He

 2. Him

6. These are my hamsters. Do you like _____?

 1. they

 2. them

Đáp án: 

 1. B

 2. B

 3. A

 4. B

 5. A

 6. B

Trên đây là những kiến thức về đại từ tân ngữ trong tiếng Anh cùng các bài tập rèn luyện. Các bạn hãy tham khảo và luyện tập mỗi ngày nhé. Đừng quên theo dõi chuyên mục Học tiếng Anh của Monkey để cập nhật thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích khác. 

What is an Object Pronoun? - Truy cập ngày 31/12/2022

https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/pronouns-2/object-pronouns/

What Are Object Pronouns? Meaning and Usage - Truy cập ngày 31/12/2022

https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/pronouns/object-pronoun.html

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu

Tôi là Nguyễn Hậu - chuyên viên Content Writer. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mẹ và bé, tôi mong muốn chia sẻ kiến thức giá trị đến bạn đọc.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey