Maze kid game

Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

Học liệu  “Maze kid game” (Trò chơi mê cung) dành cho các bé từ 3 tuổi. Học liệu này giúp bé rèn khả năng quan sát, phán đoán, xác định phương hướng và tư duy logic.

Ba mẹ in học liệu khổ A5 trở lên và cho bé vẽ đường thoát khỏi mê cung theo yêu cầu.

Monkey chúc ba mẹ và các bé học tập thật vui và hiệu quả!

 

Tải ngay

CÁC HỌC LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

Maze kid game

Xem thêm
0 - 6 tuổi
Tiếng Anh

Số và lượng từ 0 - 20

Xem thêm
0 - 6 tuổi
Tiếng Anh

Cắt dán

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

What’s it made of?

Xem thêm
0 - 6 tuổi
Tiếng Anh

Shadow matching game

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Từ ghép tiếng Anh

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Sing and Learn - Body Parts

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

50 từ vựng tiếng Anh qua Mind Map chủ đề "CLOTHING"

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

"Vòng quay 40+ từ vựng chủ đề JOB"

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

Mindmap chủ đề "SCHOOL"

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

My Dream

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Panda

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Different Styles Of Mooncakes

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Busy Owl

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Weekend Activities

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Kim Has The Best Idea

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Happy Mid-Autumn Festival

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Three Little Pigs

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Puss In Boots

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Let's Play Outside

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

New Family Member

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Let's Exercise

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Kim Has The Best Idea

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Three Little Pigs

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Puss In Boots

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Busy Owl

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Happy Mid-Autumn Festival

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Weekend Activities

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 1 - Lesson 1

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 1 - Lesson 3

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 1 - Lesson 4

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 1 - Lesson 5

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 2 - Lesson 1

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 2 - Lesson 3

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 2 - Lesson 4

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 2 - Lesson 5

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Ant And The Grasshopper

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 2 - Lesson 2

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 2 - Lesson 2

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 2 - Lesson 1

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Panda

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

A Sad Elephant

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Different Styles Of Mooncakes

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Wonderful Mid-Autumn Festival

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Gallimimus

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Loose Tooth

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Together We Play

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

I Have Golden Hair - Who Am I Series

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

My Dream

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Brachiosaurus

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Animal Quizzes

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Pay The Wallet Back

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Lucy Locket

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Cat

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

In The Park – Boop The Carrot Series

Xem thêm
0 - 6 tuổi
Tiếng Anh

Mind map từ vựng - Chủ đề "Động vật & Thiên Nhiên"

Xem thêm
0 - 6 tuổi
Tiếng Anh

Flashcard chủ đề Tết

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

Sudoku kids

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Words search

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

Sổ tay Phonics

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

MonkeyNotCoVy (Tuần 1)

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

MonkeyNotCoVy (Tuần 2)

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

MonkeyNotCoVy (Tuần 3)

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

MonkeyNotCoVy (Tuần 4)

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

MonkeyNotCoVy (Tuần 5)

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

Board game for kids

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Mid-Autumn Festival

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Traffic Light

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Best friends

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

What a Fun Day! – Anna and Jim series

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

My house

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Ella hurt her finger

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Neal has an itch

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Crow and the Pitcher

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

I eat a poison apple - Who am I series

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The red balloon

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

I am a puppet boy - Who am I series

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

The Little Girl in Red Hood

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Sick Kitty

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

In the storm

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

An Ugly Duckling

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

What road sign is this

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Lucy

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Who Is This?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Shapes And Colors Of The Moon

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Differences

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

How Is The Weather?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Lazy Mary Will You Get Up?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Twinkle, Twinkle Little Star

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

I Buy Popcorn - Where Am I Series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

My Family

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

A Little Monkey

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

A Day At School

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

I Love My Family

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

What Do You Want To Do?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

My Color

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Feed The Animals

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Blue And Brown

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Time To Go To Sleep

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

This Is Halloween

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Goodbye! See You Again - Back to school series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

This Is A Barn - Where Am I Series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

I Use a Tub - Where am I series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 1

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 2

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 3

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 4

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 5

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 6

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 7

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 8

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 9

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 10

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 1

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 2

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 7

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 8

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade 1 - Lesson 2

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

I See Flowers

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

The Solar System

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Bogged Down

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Kiki The Dog

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

I See A Galaxy - Where Am I Series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Time For A Bath

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Pat-A-Cake

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Pat-A-Cake

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

A Tin For Ann

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Colorful Monsters

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 1

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 2

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Grade K - Lesson 8

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Mother Panda

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

May I Come In?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

My Bunny, My Friend

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Go To The Zoo

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

In The Pond

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

I Love You

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Go Away, Fly!

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Things To Do

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

The Red Tin For Nat's Dad

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Which Animals Live In The Sea?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

My Dad

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Mom And I

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Who Can Tap The Can?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

This is A Barn - Where Am I Series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

I See Trees - Where Am I Series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Let’s learn Alphabet

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Sam is in a pan

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Who is in the kit?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

What is in space?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

This is my pointed ear - Who am I series

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

A pair of one

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Who's Outside?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Everyone has bones

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Which dish is this?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Egg dishes

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Who is behind you?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

What do we eat?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Whose wings are those?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Who is the fattest?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Cat in the box

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

The doctor

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Run, Bob! Run!

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Piggy's Jobs

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Apology

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Where Is Bob Hiding?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Where Are They?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

What Is This Made Of?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Viet Nam

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

What kind of house is this?

Xem thêm
3-6 tuổi
Tiếng Anh

Playing seesaw

Xem thêm

TẢI XUỐNG NHIỀU NHẤT

0 - 6 tuổi
Tiếng Anh

Shadow matching game

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

Mindmap chủ đề "SCHOOL"

Xem thêm
0-3 tuổi
Tiếng Anh

Cẩm nang đầy đủ cho ba mẹ dạy con học đếm từ 1 đến 5

Xem thêm
Trên 3 tuổi
Tiếng Anh

What’s it made of?

Xem thêm
0 - 6 tuổi
Tiếng Anh

Số và lượng từ 0 - 20

Xem thêm
Trên 6 tuổi
Tiếng Anh

Từ ghép tiếng Anh

Xem thêm

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN HỌC LIỆU MIỄN PHÍ

Ba mẹ để lại email để được Monkey gửi thông báo khi có học liệu, kinh nghiệm & kiến thức nuôi dạy con mới nhất từ Monkey

ĐỪNG BỎ LỠ

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey