zalo
[Tổng hợp] 200+ Câu hỏi bài tập mạo từ có đáp án chi tiết
Học tiếng anh

[Tổng hợp] 200+ Câu hỏi bài tập mạo từ có đáp án chi tiết "chất lượng" nhất

Alice Nguyen
Alice Nguyen

11/10/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Không thể phủ nhận rằng, chúng ta luôn cần dùng tới các mạo từ a, an, the trong các câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Những mạo từ này được chia làm hai nhóm mạo từ xác định và mạo từ không xác định. Để hiểu hơn cách dùng mạo từ Tiếng Anh, Monkey đã tổng hợp lại hơn 200 câu hỏi trắc nhiệm và điền từ trong bài tập mạo từ dưới đây. Hãy làm thử ngay và so sánh với đáp đán chính xác sau đó nhé!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Tóm tắt lý thuyết về mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ tiếng Anh là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Mạo từ là gì? Tiếng Anh đọc là Article(s) bao gồm 3 mạo từ chính là: a, an và the 

Mục đích sử dụng

 • Mạo từ “The” được dùng với danh từ xác định, cả người nói và người nghe đều biết danh từ được nói đến là đối tượng nào. Ví dụ, có rất nhiều cửa sổ trên thế giới nhưng nếu ai đó nói với bạn “close the window”  thì bạn biết rõ đó là chiếc cửa sổ nào.

 • Mạo từ “A”, “An” được dùng với danh từ không xác định, người nói đề cập với một danh từ chung, chưa xác định.

Các loại mạo từ trong tiếng Anh. (Ảnh: Monkey)

Bài tập trắc nghiệm về mạo từ a, an, the có đáp đán

Gồm 80 câu trắc nghiệm cơ bản, và 50 câu mức độ trung bình nâng cao. 

Bài tập trắc nghiệm và điền từ về mạo từ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bài 1: Chọn đáp án đúng (Trình độ: Cơ bản)

 1. Does she bring ________________ umbrella?

A. a

B. an

C. the

 1. Are you looking for________________ job?

A. a

B. an

C. the

 1. I checked_________email twice.

A. a

B. an

C. the

 1. Could I have_____cup of tea, please?

A. a

B. an

C. the

 1. He was born into______poor family.

A. a

B. an

C. the

 1. He will be back in _____hour.

A. a

B. an

C. the

 1. Have you been to____Moon?

A. a

B. an

C. the

 1. I would like to talk to one of____managers.

A. a

B. an

C. the

 1. What_____beautiful river!

A. a

B. an

C. the

 1. What_____lovely dress!

A. a

B. an

C. the

 1. I have_____cat

A. a

B. an

C. the

 1. Are you looking for____remote?

A. a

B. an

C. the

 1. I want to go to_____beach.

A. a

B. an

C. the

 1. There are many mice in____house.

A. a

B. an

C. the

 1. Can you turn off____television, please?

A. a

B. an

C. the

 1. We had___ meal in a restaurant.

A. a

B. an

C. the

 1. Thank you. That was____very nice dinner.

A. a

B. an

C. the

 1. We might be able to catch____last train if we hurried.

A. a

B. an

C. the

 1. We lived at___third house from the supermarket.

A. a

B. an

C. the

 1. My mom has____interesting novel.

A. a

B. an

C. the

 1. It was____best film I had ever watched.

A. a

B. an

C. the

 1. I saw____boy on the street last night

A. a

B. an

C. the

 1. Do you think I should go to____police

A. a

B. an

C. the

 1. Have you been in____capital city of Vietnam

A. a

B. an

C. the

 1. ____old are often hard in their moving.

A. a

B. an

C. the

 1. My mom often goes to work in____morning

A. a

B. an

C. the

 1. He has been working for____ whole hour.

A. a

B. an

C. the

 1. Vietnam is____united country.

A. a

B. an

C. the

 1. My brother and I have____same color eyes.

A. a

B. an

C. the

 1. We were invited to____ amazing dinner yesterday.

A. a

B. an

C. the

 1. We will take____ trip that we are waiting for a long time.

A. a

B. an

C. the

 1. I saw____horrible accident last week.

A. a

B. an

C. the

 1. It is such____interesting movie.

A. a

B. an

C. the

 1.   ____film is so interesting that I’ve seen it many times.

A. a

B. an

C. the

 1. _____chair that you are sitting in is broken.

A. a

B. an

C. the

 1. The doctor left____hospital for lunch

A. a

B. an

C. the

 1. Would you pass me____salt, please?

A. a

B. an

C. the

 1. Can you show me the way to____station?

A. a

B. an

C. the

 1. She has read_____interesting book.

A. a

B. an

C. the

 1. Do you go to_____hospital to visit him?

A. a

B. an

C. the

 1. My mom thinks that this is______expensive store.

A. a

B. an

C. the

 1. He works four days____week.

A. a

B. an

C. the

 1. Mrs. Minh went to____school to meet her son’s teacher.

A. a

B. an

C. the

 1. The workmen went to_____church to repair the roof.

A. a

B. an

C. the

 1. Hank went to_____prison to meet her brother.

A. a

B. an

C. the

 1. We live in_____big house in the middle of the village.

A. a

B. an

C. the

 1. After dinner, we went for a walk by____sea

A. a

B. an

C. the

 1. Ottawa is____capital of Canada

A. a

B. an

C. the

 1. It was____beautiful day.

A. a

B. an

C. the

 1. Life is not easy for_____unemployed.

A. a

B. an

C. the

 1. Many people were killed in____accident yesterday.

A. a

B. an

C. the

 1. Lucy has spent her life caring for_____sick.

A. a

B. an

C. the

 1. I lay down on_____ground at the park.

A. a

B. an

C. the

 1. Did you have____nice holiday?

A. a

B. an

C. the

 1. Parking is very difficult in_____city centre.

A. a

B. an

C. the

 1. There isn’t_____airport near where I live.

A. a

B. an

C. the

 1. Kim is_____sailor

A. a

B. an

C. the

 1. We went out for____meal last night

A. a

B. an

C. the

 1. ____restaurant we went to last night was excellent.

A. a

B. an

C. the

 1. The computer has changed____way we live.

A. a

B. an

C. the

 1. Excuse me, where is____bus station?

A. a

B. an

C. the

 1. I have_____problem. Can you have me?

A. a

B. an

C. the

 1. Joe Biden is the President of____United States.

A. a

B. an

C. the

 1. He never listens to_____radio.

A. a

B. an

C. the

 1. Please turn off____lights when you leave the room.

A. a

B. an

C. the

 1. I was given____beautiful dress on my birthday by my mom.

A. a

B. an

C. the

 1. Jimmy’s father bought him____bicycle that he had wanted for his birthday.

A. a

B. an

C. the

 1. please give me____cup of tea with cream and less sugar.

A. a

B. an

C. the

 1. Most of___students are gathering in the schoolyard

A. a

B. an

C. the

 1. Have you been in____capital city of America?

A. a

B. an

C. the

 1. All pupils must obey____rules

A. a

B. an

C. the

 1. Annie wanted____new dress for her birthday.

A. a

B. an

C. the

 1. All students must obey___rules

A. a

B. an

C. the

 1. There was___huge crowd of people on the street.

A. a

B. an

C. the

 1. Violet talked for____hour about her vacation.

A. a

B. an

C. the

 1. _____rich should do more to help the poor.

A. a

B. an

C. the

 1. What’s____highest mountain on earth?

A. a

B. an

C. the

 1. I’m not very hungry. I had____huge breakfast this morning.

A. a

B. an

C. the

 1. He was____unprofessional musician.

A. a

B. an

C. the

 1. They crossed___ Pacific ocean by boat.

A. a

B. an

C. the

Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ) - Trình độ: Trung bình, nâng cao 

 1. Shakespeare was___great dramatist.

A. a

B. an

C. the

D. x

 1. ____beef we had for dinner last night was excellent.

A. a

B. an

C. the

D. x

 1. Everyone has problems in____life.

A. a

B. an

C. the

D. x

 1. I have completed my research about______geography of transport systems.

A. a

B. an

C. the

D. x

 1. Anna is wearing___gold necklace today. It is made of____gold.

A. a/x

B. an/the

C. the/a

D. x/the

 1. ___word to___wise is___sufficient

A. a/the/x

B. an/the/x

C. the/a/a

D. x/the/the

 1. ___ capital city of Spain, Madrid, is to____north of Seville

A. a/x

B. an/the

C. the/a

D. the/the

 1. ___Balearic Islands lie to____south of Spain.

A. a/x

B. an/the

C. the/a

D. the/the

 1. On Sunday we decided to go to___beach by___train

A. a/x

B. an/the

C. the/x

D. the/the

 1. The minister has promised to build more____airports.

A. a

B. an

C. the

D. x

 1. Anna has got____ripe watermelons in her garden.

A. a

B. an

C. the

D. x

 1. Saul is going on____holiday. Give him______call as soon as you can.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. ____leaves are green because of ____chlorophyll.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/x

 1. The man was wearing ______blue and ____yellow wool hat.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. I had _____very bad night; I didn’t sleep____wink.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. She is____vegetarian; you won’t get____meat at his house.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. I hope you have____lovely time and____ good weather

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. I have____headache and____sore throat.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. If you go by____train you can have quite____interesting journey.

A. x/an

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. I have____little money left; let’s have some fun in___party.

A. a/x

B. an/the

C. a/the

D. the/the

 1. ____Darkness doesn’t worry___cats

A. a/x

B. an/the

C. x/x

D. the/the

 1. On___Sundays my father stays in___bed till eleven o’clock

A. a/x

B. x/x

C. a/a

D. the/the

 1. During___meal he talks about___job he has been doing.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. You can't read every single line of ___reading passages and then answer ____questions

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. all____ workers will need to adapt as their occupations evolve alongside increasingly____ capable machines.

A. x/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. ____way telecoms salespeople work is through personal and frequent contact with clients, using ____benefit of experience to assess a situation

A. x/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. ___sun gives__earth light and heat.

A. x/x

B. an/the

C. a/a

D. the/x

 1. Christopher Columbus was probably _____first to take___ cacao beans from the New World to Europe in around 1502.

A. x/x

B. an/the

C. a/a

D. the/x

 1. ___Spanish explorer Hernando Cortez went to America in 1519 to visit ____Mexican emperor Montezuma.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. To sweeten ___drink, Europeans added sugar to ___cacao drink.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. ____United States imports most of the chocolate in the world, but ___Swiss eat the most chocolate per person.

A. a/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. ___Cocoa and dark chocolate are believed to help prevent ____heart attacks

A. x/x

B. an/the

C. a/a

D. the/the

 1. ____ingredient in chocolate is poisonous to___dogs, cats, parrots, small rodents, and some livestock.

A. x/x

B. an/the

C. an/x

D. the/the

 1. Our family goes to ____beautiful church in ____Guanajuato

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/the

 1. Violet goes to ____grocery store to buy all the parts she needs to make ____cake.

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/a

 1. They went to ___library and Shaun did ___lot of reading about subjects that he was interested in

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/a

 1. Nikolas stomped into ___kitchen and put his books down on ___table.

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/the

 1. Many people say that ___British, Italian, and Spanish soccer leagues are ___world’s best.

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/the

 1.  The Eiffel Tower is ___fifth tallest building in ___France.

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/x

 1. The ceiling of ___Sistine Chapel was painted by ___artist Michelangelo.

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/the

 1. Harry is fond of listening to___radio while John is interesting in watching___TV

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/x

 1. Annie’s hometown was in___south Sea and her father is in____Black Sea.

A. x/x

B. the/the

C. a/x

D. the/x

 1. Where there is___will, there is___way.

A. x/x

B. an/the

C. a/a

D. the/x

 1. ____Vietnamese are____hardworking people.

A. x/x

B. an/the

C. a/x

D. the/x

 1. Would you like to hear___story about___Jewish scientist?

A. a/a

B. an/the

C. a/x

D. the/x

 1. ____used razor blade is____useless thing.

A. x/x

B. a/a

C. a/x

D. the/x

 1. We usually go by___train, but today we’re taking___bus

A. x/the

B. an/the

C. a/x

D. the/x

 1. Josh usually go to___church on___Sundays.

A. x/x

B. a/a

C. a/x

D. the/x

 1. Many people hate___violence, but they like to watch it in___movies.

A. x/x

B. a/a

C. a/x

D. the/x

 1. What’s ___highest mountain on__earth?

A. x/x

B. a/a

C. a/x

D. the/x

Bài tập điền mạo từ a, an, the vào chỗ trống 

Gồm bài điền vào ô trong câu và điền vào ô trống trong đoạn văn 

Bài 3: điền mạo từ thích hợp “a/an/the” vào chỗ trống (điền x nếu bỏ trống) 

 1. ____ earth moves around ____ sun.

 2.  Mount Everest is ____ highest peak in ____ world.

 3. ____ Banyan is ____ kind of fig tree.

 4. My sister is ____ better dancer than ____ singer.

 5. Pete can play ____ guitar very well.

 6. Let’s go to ____Paris next summer. That city is amazing.

 7. This boy is my friend. His name is ____Andy

 8. I need to buy____new phone.

 9. Taiwan is____largest island of____Republic of China.

 10. I often have to go on business twice____month so I don’t have much time for my family.

 11. There are many tourists visiting ____museum tomorrow so we should enhance ____ security of this area.

 12. Jessie is ____name of the dog I just adopted. It is ____ Alaskan dog so it has very smooth fur.

 13. Alice has prepared ____special performance to celebrate ____ new school year.

 14. ____ pair of lovers enjoying a romantic evening on ____ yacht.

 15. I just saw____opossum in the tree.

 16. It only costs____euro.

 17. I have never been to ____ Netherlands.

 18. ____Japanese invented ____ new kind of robot.

 19. I only have ____ hour for lunch

 20. Jimmy wants to go to____cinema on Sunday.

 21. I know____man who sells peanuts at____railway station.

 22. I hired____cab to go to ____airport.

 23. Spring is____best season of____year.

 24. All____books on____top of the shelf belong to me.

 25. The game has come to____end.

 26. Sheldon is____honest man

 27. Will you take____picture of us?

 28. ____huge building turned to dust due to____earthquake.

 29. Charles Babbage is considered as ____father of computers.

 30. ____Pacific Ocean is one of ____five oceans of ____ world.

 31. You are____apple of my eye

 32. Howard will take____train from____next stop.

 33. Harry always wants to have ____ biggest portion.

 34. Her new dress is made of ____very soft wool.

 35. Take your feet off____table, please!

 36. I need____new calculator. This one is broken.

 37. ____rest of____party were soon on foot.

 38. He must put ____end to it at once.

 39. Honest men speak____truth.

 40. What did you do with ____money I lent you?

 41. He is going out with____Japanese girl.

 42. It is ____ pleasure to do____business with such____efficient organization.

 43. He said that he had had ____ interesting book but that it had been burnt in ____ fire

 44. I had____terrible headache last night.

 45. Honesty is____ornament of____person.

 46. We have to find out____truth of the matter.

 47. ____ego is____biggest enemy of success.

 48. No one can weigh____mother’s love.

 49. He has____amazing sense of humor.

 50. Could you open____door, please?

Bài 4: Điền mạo từ thích hợp vào ô trống trong đoạn văn

Đoạn 1: (1-10)

Alice opened ____ door and found that it led into ____ small passage, not much larger than ____ rat-hole: she knelt down and looked along ____ passage into the loveliest garden you ever saw. How she longed to get out of that dark hall, and wander about among those beds of ____ bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through ____ doorway; “and even if my head would go through,” thought poor Alice, “It would be of ____ very little use without my shoulders. Oh, how I wish I could shut up like ____ telescope! I think I could, if I only know how to begin”. For, you see, so many out-of-the-way things had happened lately, that Alice had begun to think that ____ very few things indeed were really ____ impossible.

Đoạn 2:(11-25)

Poor Pinocchio ran quickly to ____fireplace, where ____ saucepan was boiling and was going to take off ____lid to see what was in it, but____saucepan was only painted on the wall. You can imagine his feelings. His nose, which was already long, became longer by at least ____ three inches

He then began to run about ____ room, searching in ____ drawers and in every imaginable place, in hopes of finding ____bit of bread. If it was only a bit of dry bread, ____crust, ____bone left by ____dog, a little moldy pudding of Indian corn,____fish bone, ____cherry stone____infact, ____anything that he could gnaw. But he could find nothing, nothing at all, absolutely____ nothing.

Đáp án bài tập mạo từ 

Bài 1 (1-40)

Bài 1 (41-80)

Bài 2

Bài 3

Bài 4

1. B

41. B

1. A

1. The, the

1. The

2. A

42. A

2. C

2. The, the

2. A

3. C

43. C

3. D

3. The, a

3. A

4. A

44. C

4. C

4. A, a

4. The

5. A

45. C

5. A

5. The

5. X

6. B

46. A

6. A

6. x

6. The

7. C

47. C

7. D

7. x

7. X

8. C

48. C

8. D

8. a

8. A

9. A

49. A

9. C

9. the, the

9. X

10. A

50. C

10. D

10. a

10. X

11. A

51. C

11. A

11. the, the

11. The

12. A

52. C

12. C

12. the, an

12. A

13. C

53. C

13. D

13. a, the

13. The

14. C

54. A

14. A

14. A, the

14. The

15. C

55. C

15. C

15. An

15. X

16. A

56. B

16. A

16. A

16. The

17. A

57. A

17. A

17. The

17. The

18. C

58. A

18. C

18. The, a

18. A

19. C

59. C

19. A

19. An

19. A

20. B

60. C

20. C

20. The

20. A

21. C

61. C

21. C

21. The, the

21. A

22. A

62. A

22. B

22. A, the

22. a

23. C

63. C

23. D

23. The, the

23. a

24. C

64. C

24. D

24. The, the

24. x

25. C

65. C

25. A

25. An

25. x

26. C

66. A

26. D

26. An

 

27. A

67. A

27. D

27. A

 

28. A

68. A

28. D

28. The, the

 

29. C

69. C

29. D

29. The

 

30. B

70. C

30. D

30. The, the, the

 

31. A

71. C

31. D

31. The

 

32. A

72. A

32. A

32. A, the

 

33. B

73. C

33. C

33. The

 

34. C

74. A

34. C

34. The

 

35. C

75. B

35. D

35. The

 

36. C

76. C

36. D

36. A

 

37. C

77. C

37. D

37. The, the

 

38. C

78. A

38. D

38. An

 

39. B

79. B

39. D

39. The

 

40. C

80. C

40. D

40. The

 
 

Trên đây là bài tập mạo từ tiếng Anh chọn lọc kèm đáp án mà Monkey tin chắc sẽ hữu ích cho bạn. Hy vọng bạn đã thử làm và đạt nhiều đáp án chính xác. Monkey cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này! 

Alice Nguyen
Alice Nguyen
Biên tập viên tại Monkey

Các chuyên gia trẻ em nói rằng thời điểm vàng uốn nắn con trẻ là khi bé còn nhỏ. Vì vậy tôi ở đây - cùng với tiếng Anh Monkey là cánh tay đắc lực cùng cha mẹ hiện thực hoá ước mơ của mình: “yêu thương và giáo dục trẻ đúng đắn”. Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của chúng tôi cũng như toàn xã hội.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online