zalo
Bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (CÓ ĐÁP ÁN)
Học tiếng anh

Bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (CÓ ĐÁP ÁN)

Phương Đặng
Phương Đặng

09/05/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Hiện tại đơn và tiếp diễn là 2 thì cơ bản, đặc biệt được ứng dụng nhiều trong giao tiếp thực tế và các tình huống trong bài thi chứng chỉ. Bạn học hãy cùng Monkey ôn lại ngữ pháp và luyện tập bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nhé!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là 2 thì mở đầu cho kiến thức ngữ pháp về thời thì, do đó bạn cần ghi nhớ cách dùng và cấu trúc câu để học tốt các thì tiếp theo và ứng dụng chuẩn trong bài tập.

Thì hiện tại đơn

Định nghĩa: Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra thường xuyên, 1 thói quen, lặp đi lặp lại có tính quy luật hoặc 1 sự thật hiển nhiên, 1 hành động diễn ra ở hiện tại.

Loại câu

Động từ thường

Động từ tobe

Khẳng định

S + V(s/es) + O

Nam often plays football. (Nam thường xuyên đá bóng).

S + am/is/are + O

I’m an engineer. (Tôi là 1 kỹ sư)

Phủ định

S + do/does not + V_inf + O

Nam doesn’t like to play football. (Nam không thích đá bóng).

S + am/is/are not + O

I'm not an engineer. (Tôi không phải là 1 kỹ sư).

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf + O?

Does Nam often play football? (Nam có thường xuyên đá bóng không?)

Am/is/are + S + O?

Are you an engineer? (Bạn là kỹ sư phải không?)

Cách dùng

Diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại theo quy luật, thói quen.

Nam often plays football. (Nam thường xuyên đá bóng).

Diễn tả 1 sự thật hiển nhiên, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C).

Diễn tả 1 lịch trình, thời gian biểu, kế hoạch đã biết trước. (Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai)

The Math lesson starts at 9 o’clock tomorrow morning. (Tiết học toán bắt đầu lúc 9h sáng mai).

Nhận biết

Trong câu có các trạng từ chỉ tần suất như: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v… Bạn cần ghi nhớ các trạng từ này để nhận biết trong dạng bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

Xem thêm: Hiện tại đơn của Have: Ý nghĩa & cách dùng các trường hợp đặc biệt

Cùng con khám phá thêm nhiều kiến thức ngoại ngữ với hơn 10.000+ từ vựng, cấu trúc, ví dụ minh họa với Monkey Stories và Monkey Junior - Bí quyết giúp trẻ thành thạo 4 kỹ năng, giỏi tiếng Anh trước tuổi lên 10.

Thì hiện tại tiếp diễn

Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn biểu đạt 1 hành động đang xảy ra, kéo dài 1 khoảng thời gian ở hiện tại. Như vậy, tính chất sự việc khác nhau giúp bạn nhận biết đúng để làm tốt bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am playing games.

(Tôi đang chơi game).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

I'm not playing games.

(Tôi đang không chơi game).

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you playing games?

(Bạn có đang chơi game không?)

Cách dùng:

Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dài ở hiện tại.

I am playing games. (Tôi đang chơi game).

Phàn nàn về 1 hành động nào đó thường xuyên xảy ra.

Nam is always going to work forgetting to bring documents. (Nam luôn quên mang tài liệu khi đi làm).

Hãy ghi nhớ 2 cách dùng phổ biến để áp dụng chuẩn trong bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

Nhận biết:

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian: now (hiện nay, ngay lúc này), at present (hiện tại), at the moment (tại thời điểm này), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc các động từ có tính đề nghị, mệnh lệnh như: look, listen, be quiet, v.v… 

110+ câu bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Cùng Monkey thử sức với hơn 110 câu bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn dưới đây nhé!

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ

1. Listen! My mother (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

12. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

13. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in HCM City.

14. Hung and his friend (play)_______________badminton.

15. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

16. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

17. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

18. There (be)____________________ animals in the circus.

19. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

20. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

21. How old _________she (be)?

22. How ___________she (be)?

23. My children (Go)________________to school by bike.

24. We (go)_______________to supermarket to buy some food.

25. Mr. Hien (go)________________on business to Hanoi every month.

26. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

27. She (like)________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

28. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

29. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

30. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

31. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

32. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

33. How _________your children (go)_________________to school everyday?

34. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

35. We_______________________(play) soccer in the yard now.

36. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he(walk)______________.

37. My house (be)_________in the city and it (be)_________small.

38. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

39. This (be)________a book and there (be)_________pens.

40. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

41. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

42. What time _________you (start)___________your class?

43. ___________you (be) in class 12A3?

44. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.

45. My brother (not live)____________________in London; he (live)_______________ in Manchester.

46. Now Mr. Long (design) ____________________his dream house.

47. He (like)_____________APPLES, but he (not like)_____________________bananas.

48. __________________she (like)______________apples?

49. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

50. He can (swim)_______________but I can't(swim)_____________________.

51. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

52. I (like)__________________ice-cream.

53. Where ___________________Mr. Ha (live)_______________?

54. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

55. Hang (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

56. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

57. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.

58. Every night , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

59. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

60. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

Tham gia cộng đồng ba mẹ Monkey với hơn 200.000 phụ huynh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tại đây.

Bài 2: Hoàn thành đoạn văn

Dear Editor!

I ____________(61. write) this letter because it ___________ (62. seem) to me that far too many changes ___________ (63. take) place in my country these days, and, as a result, we __________ (64. lose) our identity. I _________ (65. live) in a small town but even this town ___________ (66. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (67. build) a burger place where my favorite restaurant used to be.

Our culture __________ (68. belong) to everybody, and I __________ (69. not understand) why the town leaders ________ (70. not do) to preserve it. They simply __________ (71. not care). In fact, I ________ (72. think) of starting an action group. I _________ (73. appear) on a TV show on Friday evening to make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it _____________________ (74. get) too late.

Bài 3: Điền động từ đúng cho câu

75. Lan (not have) ............................. many friends in her new school.

76. Hung (come) ........… .................. from Vinh but he (stay) ............................. with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.

77. We (not drive) ............................. to work every day. We (go) ............................. by bus.

78. Who you (talk) ............................. to on the phone now, Minh?

79. Where your new friend (live) ............................., Nga?

- She (live) ............................. on Hang Bai street.

80. you (be) ............................. in class 7A?

- No, I (be) ............................. in class 7D.

81. Look! Jane (play) ............................. the guitar. This afternoon, she will play table tennis.

82. I (not talk) ............................. to her at present

83. How often ............................. she (go) ............................. fishing?

- She (go) ............................. once a year.

84. (Be) ............................. your friends ............................. students?

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc

85. It often __________________ in Ireland. That’s why they call it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

86. Such behaviour normally __________________ me furious. (make)

87. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

88. Where is Tom? - I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

89. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

90. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Bài 5: Sắp xếp và hoàn thành câu

91. He/ often/ have/ breakfast/ late.

92. You/ do/ the housework/ at the moment?

93. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

94. John's girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

95. They/ like/ beer or wine?

96. What/ he/ usually/ do/ at night?

97. The teacher/ never/ lose/ his temper.

98. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

99. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

100. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

101. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

102. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

103. My/ mother/ clean/ kitchen.

Bài 6: Hoàn thành đoạn văn sau

It (104. be) is Sunday evening and my friends and I (105. be)....... at Jane's birthday party. Jane (106. wear)....... a beautiful long dress and (107. stand)....... next to her boyfriend. Some guests (108. drink)....... wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (109. dance)....... in the middle of the room. Most people (110. sit)....... on chairs, (111. enjoy)....... foods and (112. chat)....... with one another. We often (113. go)....... to our friends' birthday parties. We always (114. dress)....... well and (115. travel)....... by taxi. Parties never (116. make)....... us bored because we like them.

Đáp án bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. is singing

16. goes - does

31. gets - brushes

46. is designing

2. go

17. tells

32. doesn't live - rents

47. likes - doesn't like

3. like - doesn’t like

18. are

33. do ... go

48. Does ... like

4. are staying

19. Does ... watch

34. is - is listening

49. have - Do ... have

5. reads

20. does... do

35. are playing

50. swim - swim

6. is running

21. is

36. goes - walks

51. is reading

7. listens - isn't listening

22. is

37. is - is

52. like

8. is - is - is watching

23. go

38. have

53. does - live

9. Do ... go

24. go

39. is - are

54. climb

10. are

25. goes

40. live - has

55. is going - wants

11. drinks - drinks

26. likes - don't like

41. doesn't have

56. go - buy

12. am reading - is watching

27. likes - doesn't like

42. do ... start

57. is studying - is listening

13. lives - lives

28. love - don't love

43. Are

58. has

14. play

29. go - go

44. learn - doesn't live

59. go

15. get up

30. Are ... waiting - am waiting

45. doesn't live - lives

60. go

 

61. am writing

76. comes - is staying

91. He often has breakfast late

106. is wearing

62. seems

77. don’t drive - go

92. Are you doing the housework at the moment?

107. standing

63. are taking

78. talking

93. I do not go to school on weekends. I don't go to school on weekends.

108. are drinking

64. are losing

79. live - lives

94. John's girlfriend is wearing a red T-shirt now.

109. are dancing

65. am living

80. Are - am

95. Do they like beer or wine?

110. are sitting

66. is changing

81. is playing

96. What does he usually do at night?

111. enjoying

67. are building

82. am not talking

97. The teacher never loses his temper.

112. chatting

68. belongs

83. does - go - goes

98. Why are you listening to music loudly now?

113. go

69. don’t understand

84. Are - are

99. They are asking a woman about the way to the railway station.

114. dress

70. aren’t doing

85. rains - isn’t raining

100. My father is watering some plants in the garden.

115. travel

71. don’t care

86. makes

101. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

116. make

72. am thinking

87. break - is landing

102. My daughter is drawing a beautiful picture.

 

73. am appearing

88. think - is playing

103. My mother is cleaning kitchen

 

74. gets

89. enjoy

104. is

 

75. doesn’t have

90. is touring

105. are

 

Trên đây là tổng hợp ngữ pháp và hơn 110 câu bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án. Monkey hi vọng bạn sẽ hoàn thành tốt bài test và nắm vững kiến thức của 2 thì này. 

ĐỪNG BỎ LỠ!! Cơ hội giúp CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT cùng 10 triệu trẻ em đã và đang đồng hành với Monkey. Click tham gia ngay!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online