zalo
Hướng dẫn cách viết bài mẫu giới thiệu công ty bằng tiếng Anh tạo ấn tượng tốt
Học tiếng anh

Hướng dẫn cách viết bài mẫu giới thiệu công ty bằng tiếng Anh tạo ấn tượng tốt

Hoàng Hà
Hoàng Hà

28/05/20243 phút đọc

Mục lục bài viết

Làm thế nào để tạo được ấn tượng với khách hàng, đối tác khi giới thiệu công ty bằng tiếng Anh? Tuỳ thuộc vào ý tưởng, mục đích, vốn ngoại ngữ của mỗi người sẽ có cách thuyết trình khác nhau. Nhưng dưới đây sẽ là một vài gợi ý về cách giới thiệu công ty bằng tiếng Anh thú vị, ấn tượng để mọi người có thể tham khảo thêm.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Cấu trúc cơ bản trong bài viết giới thiệu công ty bằng tiếng Anh

Để viết đoạn văn giới thiệu công ty bằng tiếng Anh chuyên nghiệp, tạo được sức hút với khách hàng, đối tác thì mọi người có thể dựa vào cấu trúc cơ bản sau đây:

Xác định rõ mục đích, đối tượng người nghe khi giới thiệu công ty. (Ảnh: Sưu tầm internet)

1. Xác định mục đích và đối tượng

 • Mục đích: Bạn muốn giới thiệu công ty cho ai? (khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, đối tác...)
 • Đối tượng: Mục tiêu của bạn là ai? (người Việt Nam nói tiếng Anh, người bản ngữ,...)

2. Chuẩn bị nội dung

Thông tin cơ bản:

Tên công ty: Rõ ràng nêu tên công ty của bạn.

Ví dụ: "Our company, [Tên công ty], is a leading provider in the field of [Lĩnh vực hoạt động]."

Lĩnh vực hoạt động: Miêu tả ngành hoặc lĩnh vực mà công ty bạn hoạt động.

Ví dụ: "Specializing in [Lĩnh vực], we strive to [Mục tiêu ngắn gọn]."

Sứ mệnh: Giải thích sứ mệnh của công ty bạn.

Ví dụ: "Our mission is to [Sứ mệnh], ensuring [Lợi ích chính hoặc giá trị]."

Tầm nhìn: Nêu rõ tầm nhìn của công ty.

Ví dụ: "We envision a future where [Tầm nhìn], aiming to [Mục tiêu dài hạn]."

Giá trị cốt lõi: Đề cập đến các giá trị cốt lõi mà công ty bạn tuân theo.

Ví dụ: "Our core values include [Giá trị 1], [Giá trị 2], and [Giá trị 3], which guide us in every decision and action."

Sản phẩm/dịch vụ: Giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ chính của công ty.

Ví dụ: "We offer a range of products/services including [Sản phẩm/Dịch vụ 1], [Sản phẩm/Dịch vụ 2], and [Sản phẩm/Dịch vụ 3]. Each is designed to [Lợi ích hoặc đặc điểm]."

Điểm mạnh: Nêu bật những điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh của công ty.

Ví dụ: "Our strengths lie in [Điểm mạnh 1], [Điểm mạnh 2], and [Điểm mạnh 3], making us a preferred choice for our customers."

Thành tích: Chia sẻ những thành tích nổi bật của công ty.

Ví dụ: "We are proud of our accomplishments such as [Thành tích 1], [Thành tích 2], and [Thành tích 3], which demonstrate our commitment to excellence."

Lời kêu gọi hành động: Khuyến khích người đọc thực hiện hành động tiếp theo (liên hệ, truy cập website...).

Ví dụ: "To learn more about how we can help you achieve your goals, please contact us at [Thông tin liên hệ] or visit our website at [URL website]."

Một số mẫu câu về giới thiệu công ty bằng tiếng Anh

Để hỗ trợ việc giới thiệu công ty tiếng Anh suôn sẻ hơn, dưới đây sẽ là một số mẫu câu để mọi người tham khảo:

1. Giới thiệu về vị trí công việc

I hold the position of + [vị trí công việc] (Tôi giữ vị trí…)

Ví dụ: I hold the position of marketing manager. (Tôi giữ vị trí quản lý marketing.)

I am employed in + [lĩnh vực] (Tôi làm việc trong lĩnh vực…)

Ví dụ: I am employed in the healthcare sector. (Tôi làm việc trong lĩnh vực y tế.)

I serve as a/an + [vị trí công việc] + at + [tên công ty/cụm danh từ mô tả công ty] (Tôi đang làm việc như một… tại…)

Ví dụ: I serve as a financial analyst at a leading investment firm. (Tôi đang làm việc như một nhà phân tích tài chính tại một công ty đầu tư hàng đầu.)

My current role is + [vị trí công việc] + at + [tên công ty/cụm danh từ mô tả công ty] (Vai trò hiện tại của tôi là… tại…)

Ví dụ: My current role is a graphic designer at a creative agency. (Vai trò hiện tại của tôi là một nhà thiết kế đồ họa tại một cơ quan sáng tạo.)

I have been a/an + [vị trí công việc] + at + [tên công ty/cụm danh từ mô tả công ty] + for + [khoảng thời gian] (Tôi đã làm việc như một… tại… được…)

Ví dụ: I have been a software engineer at a tech startup for two years. (Tôi đã làm việc như một kỹ sư phần mềm tại một công ty khởi nghiệp công nghệ được hai năm.)

2. Giới thiệu về nhiệm vụ, trách nhiệm công việc

My tasks include + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…] (Nhiệm vụ của tôi bao gồm…)

Ví dụ: My tasks include managing social media campaigns and analyzing market trends. (Nhiệm vụ của tôi bao gồm quản lý các chiến dịch truyền thông xã hội và phân tích xu hướng thị trường.)

My role involves + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…] (Vai trò của tôi liên quan đến việc…)

Ví dụ: My role involves coordinating projects and liaising with clients. (Vai trò của tôi liên quan đến việc phối hợp các dự án và liên lạc với khách hàng.)

I am accountable for + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…] (Tôi chịu trách nhiệm về việc…)

Ví dụ: I am accountable for overseeing financial audits and preparing reports. (Tôi chịu trách nhiệm về việc giám sát các cuộc kiểm toán tài chính và chuẩn bị báo cáo.)

I oversee + [V-ing 1], [V-ing 2],… and [V-ing…] (Tôi giám sát việc…)

Ví dụ: I oversee maintaining the IT infrastructure and ensuring data security. (Tôi giám sát việc duy trì cơ sở hạ tầng IT và đảm bảo an ninh dữ liệu.)

3. Giới thiệu về lĩnh vực ngành nghề

[Lĩnh vực] is growing rapidly due to advancements in [(cụm) danh từ] (... đang phát triển nhanh chóng do những tiến bộ trong…)

Ví dụ: Renewable energy is growing rapidly due to advancements in technology. (Năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng do những tiến bộ trong công nghệ.)

Being a/an [tên nghề] comes with its own set of challenges and rewards. You need to [động từ nguyên mẫu + …] but also [động từ nguyên mẫu + …] (Làm một… có những thách thức và phần thưởng riêng. Bạn cần phải… nhưng cũng…)

Ví dụ: Being a teacher comes with its own set of challenges and rewards. You need to be patient but also inspiring. (Làm một giáo viên có những thách thức và phần thưởng riêng. Bạn cần phải kiên nhẫn nhưng cũng truyền cảm hứng.)

Many assume that [lĩnh vực] is [tính từ 1], but it's actually (very) [tính từ 2] (Nhiều người cho rằng… thì…, nhưng thực chất thì (rất)…)

Ví dụ: Many assume that accounting is tedious, but it's actually very dynamic. (Nhiều người cho rằng kế toán thì nhàm chán, nhưng thực chất thì rất năng động.)

Despite/In spite of [(cụm) danh từ], [lĩnh vực/tên vị trí/…] still draws interest from many, including myself, due to [(cụm) danh từ] (Bất chấp…, … vẫn thu hút nhiều người, bao gồm cả tôi, nhờ vào…)

Ví dụ: Despite the long hours and tight deadlines, this profession still draws interest from many, including myself, due to the creativity involved. (Bất chấp giờ làm việc dài và hạn chót gấp rút, nghề này vẫn thu hút nhiều người, bao gồm cả tôi, nhờ vào tính sáng tạo.)

4. Giới thiệu về công ty

[Tên công ty] is a small/medium/large enterprise in the field of [lĩnh vực] (... là một doanh nghiệp nhỏ/tầm trung/lớn trong lĩnh vực…)

Ví dụ: EcoTech is a large enterprise in the field of environmental technology. (EcoTech là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ môi trường.)

My company specializes in [V-ing/(cụm) danh từ] (Công ty tôi chuyên về…)

Ví dụ: My company specializes in digital marketing solutions. (Công ty tôi chuyên về các giải pháp tiếp thị kỹ thuật số.)

My company offers [(cụm) danh từ] (Công ty của tôi cung cấp…)

Ví dụ: My company offers innovative software development services. (Công ty của tôi cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm sáng tạo.)

My company is (highly) reputed in [lĩnh vực] (Công ty của tôi (rất) nổi tiếng trong lĩnh vực…)

Ví dụ: My company is highly reputed in financial consulting. (Công ty của tôi rất nổi tiếng trong lĩnh vực tư vấn tài chính.)

5. Các thông tin khác

A. Lịch làm việc

 • I am on a standard work schedule from Monday to Friday. (Tôi làm việc theo lịch chuẩn từ thứ Hai đến thứ Sáu.)
 • I have a flexible schedule that includes weekends. (Tôi có lịch làm việc linh hoạt bao gồm cả cuối tuần.)
 • I work part-time in the evenings. (Tôi làm bán thời gian vào buổi tối.)

B. Mô tả môi trường làm việc

I am fortunate to work with a [tính từ] team. (Tôi may mắn làm việc với một đội ngũ…)

Ví dụ: I am fortunate to work with a highly skilled team. (Tôi may mắn làm việc với một đội ngũ rất có tay nghề.)

I am extremely satisfied with my current work environment. It is [tính từ]. (Tôi rất hài lòng với môi trường làm việc hiện tại của tôi. Nó…)

Ví dụ: I am extremely satisfied with my current work environment. It is very supportive and collaborative. (Tôi rất hài lòng với môi trường làm việc hiện tại của tôi. Nó rất hỗ trợ và hợp tác.)

My boss and colleagues are [tính từ]. They always [động từ nguyên mẫu + …]. (Sếp và đồng nghiệp của tôi… Họ luôn…)

Ví dụ: My boss and colleagues are very encouraging. They always motivate me to perform at my best. (Sếp và đồng nghiệp của tôi rất khích lệ. Họ luôn động viên tôi làm việc tốt nhất có thể.)

C. Mô tả khối lượng công việc

My workload can be quite heavy at times. (Khối lượng công việc của tôi đôi khi khá nặng nề.)

I often have to manage multiple tasks under tight deadlines. (Tôi thường phải quản lý nhiều nhiệm vụ dưới hạn chót gấp rút.)

Despite the demands, my job allows me to balance work and personal life. (Mặc dù có nhiều yêu cầu, công việc của tôi cho phép tôi cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.)

Từ vựng cơ bản khi viết đoạn văn giới thiệu công ty bằng tiếng Anh

Bên cạnh dựa vào cấu trúc trên, khi viết giới thiệu về công ty bằng tiếng Anh mọi người cũng cần tích lũy một vốn từ vựng để hoàn thành bài giới thiệu đầy đủ. Dưới đây sẽ là danh sách một số từ vựng thông dụng thường dùng để viết thư giới thiệu công ty bằng tiếng Anh để mọi người tham khảo:

Từ vựng

Nghĩa của từ

Ví dụ

Dịch nghĩa

Company

Công ty

Our company specializes in technology solutions.

Công ty chúng tôi chuyên về các giải pháp công nghệ.

Mission

Sứ mệnh

Our mission is to innovate and lead the market.

Sứ mệnh của chúng tôi là đổi mới và dẫn đầu thị trường.

Vision

Tầm nhìn

We have a clear vision for the future.

Chúng tôi có một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai.

Value

Giá trị

Our core values include integrity and innovation.

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi bao gồm sự liêm chính và đổi mới.

Service

Dịch vụ

We offer a wide range of services.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ.

Product

Sản phẩm

Our products are known for their quality.

Sản phẩm của chúng tôi nổi tiếng về chất lượng.

Customer

Khách hàng

Customer satisfaction is our priority.

Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.

Innovation

Sự đổi mới

Innovation drives our success.

Sự đổi mới thúc đẩy thành công của chúng tôi.

Quality

Chất lượng

We maintain high quality standards.

Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Team

Đội ngũ

Our team is composed of industry experts.

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong ngành.

Leader

Người lãnh đạo

Our CEO is a respected industry leader.

CEO của chúng tôi là một lãnh đạo được kính trọng trong ngành.

Growth

Sự phát triển

We aim for sustainable growth.

Chúng tôi hướng tới sự phát triển bền vững.

Market

Thị trường

We lead the market in innovative solutions.

Chúng tôi dẫn đầu thị trường về các giải pháp sáng tạo.

Strategy

Chiến lược

Our strategy focuses on customer needs.

Chiến lược của chúng tôi tập trung vào nhu cầu của khách hàng.

Commitment

Cam kết

We are committed to excellence.

Chúng tôi cam kết với sự xuất sắc.

Goal

Mục tiêu

Our goal is to exceed expectations.

Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua mong đợi.

Achievement

Thành tựu

We are proud of our achievements.

Chúng tôi tự hào về những thành tựu của mình.

Expertise

Chuyên môn

Our expertise lies in software development.

Chuyên môn của chúng tôi nằm ở phát triển phần mềm.

Partner

Đối tác

We collaborate with trusted partners.

Chúng tôi hợp tác với các đối tác đáng tin cậy.

Solution

Giải pháp

We provide tailored solutions.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp.

Industry

Ngành công nghiệp

We are leaders in the tech industry.

Chúng tôi là những người dẫn đầu trong ngành công nghệ.

Reputation

Danh tiếng

Our reputation is built on trust.

Danh tiếng của chúng tôi được xây dựng trên sự tin tưởng.

Experience

Kinh nghiệm

We have over 20 years of experience.

Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm.

Focus

Tập trung

Our focus is on delivering value.

Chúng tôi tập trung vào việc mang lại giá trị.

Efficiency

Hiệu quả

We aim to improve operational efficiency.

Chúng tôi nhắm tới cải thiện hiệu quả hoạt động.

Performance

Hiệu suất

Our products are designed for high performance.

Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để có hiệu suất cao.

Integrity

Sự liêm chính

We operate with integrity in all our dealings.

Chúng tôi hoạt động với sự liêm chính trong tất cả các giao dịch.

Satisfaction

Sự hài lòng

Customer satisfaction is our ultimate goal.

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.

Reliable

Đáng tin cậy

We are known for being a reliable partner.

Chúng tôi được biết đến là một đối tác đáng tin cậy.

Solution

Giải pháp

We offer innovative solutions.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo.

Market Leader

Người dẫn đầu thị trường

We are the market leader in our industry.

Chúng tôi là người dẫn đầu thị trường trong ngành của mình.

Success

Thành công

Our success is driven by our dedication.

Thành công của chúng tôi được thúc đẩy bởi sự tận tâm.

Network

Mạng lưới

We have a global network of partners.

Chúng tôi có một mạng lưới đối tác toàn cầu.

Service

Dịch vụ

We provide excellent customer service.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Technology

Công nghệ

We use the latest technology in our products.

Chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất trong các sản phẩm của mình.

Client

Khách hàng

We have a diverse client base.

Chúng tôi có một cơ sở khách hàng đa dạng.

Dedication

Sự cống hiến

Our team's dedication sets us apart.

Sự cống hiến của đội ngũ chúng tôi làm chúng tôi khác biệt.

Excellence

Sự xuất sắc

We strive for excellence in everything we do.

Chúng tôi phấn đấu cho sự xuất sắc trong mọi việc chúng tôi làm.

Sustainability

Sự bền vững

Sustainability is key to our business model.

Sự bền vững là chìa khóa cho mô hình kinh doanh của chúng tôi.

Adaptability

Khả năng thích ứng

Our adaptability ensures we stay ahead.

Khả năng thích ứng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn dẫn đầu.

Trust

Sự tin tưởng

We build long-term trust with our clients.

Chúng tôi xây dựng sự tin tưởng lâu dài với khách hàng.

Professional

Chuyên nghiệp

We maintain a professional approach in all our projects.

Chúng tôi duy trì một cách tiếp cận chuyên nghiệp trong tất cả các dự án của mình.

Efficient

Hiệu quả

Our processes are efficient and effective.

Quy trình của chúng tôi hiệu quả và hiệu suất.

Growth

Sự phát triển

We focus on sustainable growth.

Chúng tôi tập trung vào sự phát triển bền vững.

Collaboration

Sự hợp tác

We believe in the power of collaboration.

Chúng tôi tin vào sức mạnh của sự hợp tác.

Revenue

Doanh thu

Our revenue has grown significantly over the years.

Doanh thu của chúng tôi đã tăng trưởng đáng kể qua các năm.

Innovation

Sự đổi mới

Our innovation sets us apart from the competition.

Sự đổi mới của chúng tôi làm chúng tôi khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Strategy

Chiến lược

Our strategy is customer-centric.

Chiến lược của chúng tôi là lấy khách hàng làm trung tâm.

Impact

Tác động

Our solutions have a positive impact on the environment.

Các giải pháp của chúng tôi có tác động tích cực đến môi trường.

Diversity

Sự đa dạng

We embrace diversity in our workforce.

Chúng tôi đón nhận sự đa dạng trong lực lượng lao động của mình.

Investment

Đầu tư

We have made significant investments in R&D.

Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào nghiên cứu và phát triển.

Partnership

Quan hệ đối tác

We value our strategic partnerships.

Chúng tôi coi trọng các quan hệ đối tác chiến lược của mình.

Expertise

Chuyên môn

Our expertise ensures top-quality services.

Chuyên môn của chúng tôi đảm bảo các dịch vụ chất lượng cao.

Opportunity

Cơ hội

We seize every opportunity to improve.

Chúng tôi nắm bắt mọi cơ hội để cải thiện.

Innovation

Sự đổi mới

Innovation is at the core of our values.

Đổi mới là cốt lõi trong các giá trị của chúng tôi.

Competitive

Cạnh tranh

We offer competitive prices.

Chúng tôi cung cấp giá cả cạnh tranh.

Solution

Giải pháp

We create custom solutions for each client.

Chúng tôi tạo ra các giải pháp tùy chỉnh cho từng khách hàng.

Visionary

Có tầm nhìn

Our CEO is a visionary leader.

CEO của chúng tôi là một lãnh đạo có tầm nhìn.

Innovation

Sự đổi mới

Continuous innovation keeps us ahead of the curve.

Sự đổi mới liên tục giữ chúng tôi luôn dẫn đầu.

Excellence

Sự xuất sắc

Excellence is our standard.

Sự xuất sắc là tiêu chuẩn của chúng tôi.

Commitment

Cam kết

We are committed to delivering the best.

Chúng tôi cam kết cung cấp những điều tốt nhất.

Expertise

Chuyên môn

Our expertise is unrivaled in the industry.

Chuyên môn của chúng tôi không ai sánh kịp trong ngành.

Leadership

Sự lãnh đạo

Strong leadership drives our success.

Sự lãnh đạo mạnh mẽ thúc đẩy thành công của chúng tôi.

Sustainable

Bền vững

We focus on sustainable practices.

Chúng tôi tập trung vào các thực hành bền vững.

Collaboration

Sự hợp tác

Collaboration is key to our innovation process.

Sự hợp tác là chìa khóa cho quá trình đổi mới của chúng tôi.

Customer-centric

Lấy khách hàng làm trung tâm

Our approach is customer-centric.

Cách tiếp cận của chúng tôi là lấy khách hàng làm trung tâm.

Innovation

Sự đổi mới

Innovation is our driving force.

Sự đổi mới là động lực của chúng tôi.

Agile

Linh hoạt

Our agile methods ensure quick adaptation.

Các phương pháp linh hoạt của chúng tôi đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng.

Expertise

Chuyên môn

Our team's expertise is unmatched.

Chuyên môn của đội ngũ chúng tôi là không ai sánh kịp.

Global

Toàn cầu

We have a global footprint.

Chúng tôi có dấu ấn toàn cầu.

Partnership

Quan hệ đối tác

Strategic partnerships enhance our capabilities.

Quan hệ đối tác chiến lược nâng cao năng lực của chúng tôi.

Reliable

Đáng tin cậy

We are a reliable source for quality services.

Chúng tôi là một nguồn đáng tin cậy cho các dịch vụ chất lượng.

Excellence

Sự xuất sắc

Excellence defines our work ethic.

Sự xuất sắc định nghĩa đạo đức làm việc của chúng tôi.

Sustainable

Bền vững

We adopt sustainable practices in all operations.

Chúng tôi áp dụng các thực hành bền vững trong mọi hoạt động.

Adaptability

Khả năng thích ứng

Our adaptability allows us to meet changing demands.

Khả năng thích ứng của chúng tôi cho phép chúng tôi đáp ứng các nhu cầu thay đổi.

Strategy

Chiến lược

Our strategy is built around customer needs.

Chiến lược của chúng tôi được xây dựng xung quanh nhu cầu của khách hàng.

Growth

Sự phát triển

We focus on long-term growth.

Chúng tôi tập trung vào sự phát triển dài hạn.

Innovation

Sự đổi mới

Our continuous innovation drives progress.

Sự đổi mới liên tục của chúng tôi thúc đẩy tiến bộ.

Gợi ý 10 bài mẫu giới thiệu công ty bằng tiếng Anh hay

Tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực công ty hoạt động, mục đích của việc giới thiệu công ty mà mọi người sẽ lên kịch bản, nội dung trình bày khác nhau. Dưới đây là một vài gợi ý để mọi người tham khảo thêm:

Dựa vào ngành nghề công ty để lên nội dung bài giới thiệu phù hợp. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Mẫu 1

Our company, XYZ Solutions, is a leading provider of innovative software solutions for businesses worldwide. Established in 2005, we have been at the forefront of technology, delivering cutting-edge software products tailored to meet the diverse needs of our clients. With a dedicated team of skilled professionals, we pride ourselves on delivering high-quality solutions that drive efficiency and productivity. At XYZ Solutions, we are passionate about leveraging the latest technologies to empower businesses and transform the way they operate.

Bản dịch:

Công ty của chúng tôi, XYZ Solutions, là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm sáng tạo cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 2005, chúng tôi luôn đi đầu về công nghệ, cung cấp các sản phẩm phần mềm tiên tiến, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia lành nghề tận tâm, chúng tôi tự hào cung cấp các giải pháp chất lượng cao giúp nâng cao hiệu quả và năng suất. Tại XYZ Solutions, chúng tôi đam mê tận dụng các công nghệ mới nhất để nâng cao sức mạnh các doanh nghiệp và thay đổi cách họ vận hành.

Mẫu 2

XYZ Solutions is a global leader in providing innovative software solutions to businesses across various industries. Since our establishment in 2005, we have continuously pushed the boundaries of technology, offering state-of-the-art software products designed to cater to the unique requirements of our clients. With our team of dedicated professionals, we take pride in delivering top-notch solutions that enhance efficiency and productivity. At XYZ Solutions, we are committed to utilizing the latest technologies to drive business growth and transformation.

Bản dịch:

XYZ Solutions là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm sáng tạo cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Kể từ khi thành lập vào năm 2005, chúng tôi liên tục đẩy mạnh ranh giới của công nghệ, cung cấp các sản phẩm phần mềm tiên tiến được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu độc đáo của khách hàng của chúng tôi. Với đội ngũ chuyên gia nhiệt huyết của chúng tôi, chúng tôi tự hào về việc cung cấp các giải pháp hàng đầu giúp tăng cường hiệu quả và năng suất. Tại XYZ Solutions, chúng tôi cam kết sử dụng các công nghệ mới nhất để thúc đẩy sự phát triển và biến đổi của doanh nghiệp.

Mẫu 3

ABC Engineering is a global leader in providing comprehensive engineering solutions to clients worldwide. With a rich history dating back to 1990, we have established ourselves as pioneers in the field, offering innovative engineering services tailored to meet the evolving needs of industries. Our team of experienced engineers is dedicated to delivering high-quality solutions that ensure efficiency and sustainability. At ABC Engineering, we are committed to driving progress through engineering excellence.

Bản dịch:

ABC Engineering là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật toàn diện cho khách hàng trên toàn thế giới. Với một lịch sử phong phú từ năm 1990, chúng tôi đã xác lập mình là những người tiên phong trong lĩnh vực này, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật sáng tạo được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tiến triển của các ngành công nghiệp. Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp chất lượng cao nhằm đảm bảo hiệu quả và bền vững. Tại ABC Engineering, chúng tôi cam kết thúc đẩy tiến triển thông qua sự xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật.

Mẫu 4

DEF Solutions is revolutionizing the healthcare industry with its cutting-edge HealthTech innovations. Since our inception in 2012, we have been dedicated to developing transformative technologies that improve patient care and streamline healthcare processes. Our team of healthcare professionals and technologists works tirelessly to create solutions that enhance medical outcomes and patient experiences. At DEF Solutions, we are driven by a passion for innovation and a commitment to shaping the future of healthcare.

Bản dịch:

DEF Solutions đang cách mạng hóa ngành công nghiệp y tế với những đổi mới công nghệ y tế tiên tiến của mình. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, chúng tôi đã tận tâm phát triển các công nghệ biến đổi cải thiện chăm sóc bệnh nhân và tối ưu hóa quy trình y tế. Đội ngũ các chuyên gia y tế và kỹ sư công nghệ của chúng tôi luôn cố gắng tạo ra các giải pháp giúp cải thiện kết quả y tế và trải nghiệm của bệnh nhân. Tại DEF Solutions, chúng tôi được thúc đẩy bởi đam mê sáng tạo và cam kết hình thành tương lai của ngành y tế.

Mẫu 5

GHI Renewable is leading the way in the renewable energy revolution with its innovative solutions. Established in 2008, we have been dedicated to harnessing clean and sustainable energy sources to power the world. Our team of experts specializes in developing and implementing renewable energy projects that contribute to a greener future. At GHI Renewable, we are committed to driving the transition towards renewable energy and combating climate change.

Bản dịch:

GHI Renewable đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng tái tạo với các giải pháp sáng tạo của mình. Được thành lập vào năm 2008, chúng tôi đã tận tâm tận dụng các nguồn năng lượng sạch và bền vững để cung cấp năng lượng cho thế giới. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi chuyên về phát triển và triển khai các dự án năng lượng tái tạo góp phần vào một tương lai xanh hơn. Tại GHI Renewable, chúng tôi cam kết thúc đẩy sự chuyển đổi đến năng lượng tái tạo và chống lại biến đổi khí hậu.

Mẫu 6

Our company, XYZ Solutions, is a leading provider of innovative software solutions for businesses worldwide. Established in 2005, we have been at the forefront of technology, delivering cutting-edge software products tailored to meet the diverse needs of our clients. With a dedicated team of skilled professionals, we pride ourselves on delivering high-quality solutions that drive efficiency and productivity. At XYZ Solutions, we are passionate about leveraging the latest technologies to empower businesses and transform the way they operate.

Bản dịch:

Công ty của chúng tôi, XYZ Solutions, là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm sáng tạo cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 2005, chúng tôi luôn đi đầu về công nghệ, cung cấp các sản phẩm phần mềm tiên tiến, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia lành nghề tận tâm, chúng tôi tự hào cung cấp các giải pháp chất lượng cao giúp nâng cao hiệu quả và năng suất. Tại XYZ Solutions, chúng tôi đam mê tận dụng các công nghệ mới nhất để nâng cao sức mạnh các doanh nghiệp và thay đổi cách họ vận hành.

Mẫu 7

Welcome to ABC Corporation! As a global leader in the manufacturing industry, we specialize in producing high-quality products that meet the evolving needs of our customers. With over three decades of experience, our company has built a strong reputation for innovation, reliability, and customer satisfaction. Our state-of-the-art facilities and advanced manufacturing processes ensure that we deliver products of the highest standards. With a focus on continuous improvement and customer-centric solutions, we are committed to driving growth and delivering value to our stakeholders.

Bản dịch:

Chào mừng đến với Công ty ABC! Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành sản xuất, chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, công ty chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc về sự đổi mới, độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng. Cơ sở vật chất hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất Với việc tập trung vào cải tiến liên tục và các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi cam kết thúc đẩy tăng trưởng và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Mẫu 8

At DEF Enterprises, we are committed to providing exceptional services in the field of consultancy and advisory. Established in 2010, our firm has rapidly grown to become a trusted partner for organizations across various sectors. Our comprehensive approach, personalized service, and commitment to excellence set us apart in the industry. Whether it's business strategy, financial planning, or operational optimization, we are dedicated to delivering measurable results and exceeding client expectations. At DEF Enterprises, we believe in fostering long-term partnerships and driving sustainable growth for our clients.

Bản dịch:

Tại DEF Enterprises, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ vượt trội trong lĩnh vực tư vấn. Được thành lập vào năm 2010, công ty chúng tôi đã nhanh chóng phát triển để trở thành đối tác đáng tin cậy của các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Cách tiếp cận toàn diện, dịch vụ được cá nhân hóa và cam kết hướng tới sự xuất sắc đã khiến chúng tôi trở nên khác biệt trong ngành. Cho dù đó là chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch tài chính hay tối ưu hóa hoạt động, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại những kết quả có thể đo lường được và vượt trên sự mong đợi của khách hàng. Tại DEF Enterprises, chúng tôi tin tưởng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho khách hàng của mình.

Mẫu 9

JKL Tech Solutions is driving digital transformation with its comprehensive suite of technology services. Since our establishment in 2010, we have been empowering businesses to embrace digital innovation and stay ahead in a rapidly evolving digital landscape. Our team of tech enthusiasts and experts is dedicated to delivering customized solutions that address the unique challenges of our clients. At JKL Tech Solutions, we are committed to harnessing the power of technology to drive business growth and success.

Bản dịch:

JKL Tech Solutions đang thúc đẩy sự biến đổi kỹ thuật số với bộ dịch vụ công nghệ toàn diện của mình. Kể từ khi thành lập vào năm 2010, chúng tôi đã truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp để nhận những đổi mới kỹ thuật số và tiếp tục dẫn đầu trong một bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Đội ngũ những người đam mê công nghệ và các chuyên gia của chúng tôi tận tâm cung cấp các giải pháp tùy chỉnh giúp giải quyết các thách thức độc đáo của khách hàng. Tại JKL Tech Solutions, chúng tôi cam kết tận dụng sức mạnh của công nghệ để thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Mẫu 10

MNO Transportation is revolutionizing urban mobility with its innovative transportation solutions. Established in 2015, we are committed to redefining the way people move in urban areas by providing efficient, sustainable, and convenient transportation options. Our team of transportation experts and engineers is dedicated to creating cutting-edge solutions that enhance urban connectivity and improve the quality of life for city dwellers. At MNO Transportation, we are shaping the future of urban mobility.

Bản dịch:

MNO Transportation đang cách mạng hóa di chuyển đô thị với các giải pháp vận tải sáng tạo của mình. Được thành lập vào năm 2015, chúng tôi cam kết tái định nghĩa cách mà con người di chuyển trong các khu vực đô thị bằng cách cung cấp các lựa chọn vận tải hiệu quả, bền vững và tiện lợi. Đội ngũ các chuyên gia vận tải và kỹ sư của chúng tôi tận tâm tạo ra các giải pháp tiên tiến giúp tăng cường kết nối đô thị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân thành phố. Tại MNO Transportation, chúng tôi đang hình thành tương lai của di chuyển đô thị. 

Lưu ý quan trọng khi viết thư giới thiệu công ty tiếng Anh

Khi viết thư giới thiệu công ty bằng tiếng Anh, có một số điểm quan trọng mà mọi người cần lưu ý để đảm bảo thư gửi đạt được mục đích mong muốn và tạo ấn tượng tích cực:

 • Xác định mục tiêu cụ thể của thư, liệu bạn muốn giới thiệu công ty cho khách hàng tiềm năng, tìm kiếm đối tác, hay thu hút nhà đầu tư?

 • Hiểu rõ đối tượng nhận thư để điều chỉnh ngôn ngữ, phong cách và nội dung phù hợp.

 • Sử dụng ngôn từ chuyên nghiệp và tránh sử dụng các thuật ngữ khó hiểu, quá phức tạp.

 • Đưa ra tóm tắt súc tích về công ty, bao gồm tên, lĩnh vực hoạt động, và lợi ích chính mà công ty mang lại.

 • Mô tả sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty một cách độc đáo và hấp dẫn.

 • Giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ chính của công ty một cách rõ ràng và hấp dẫn.

 • Nêu bật những thành tích và chứng chỉ mà công ty đã đạt được để tăng cường uy tín.

 • Sử dụng một tone trang trọng, chuyên nghiệp phù hợp với mục đích và đối tượng nhận thư.

 • Kết thúc thư bằng một lời kêu gọi hành động rõ ràng và thuyết phục, khuyến khích người đọc thực hiện hành động tiếp theo như liên hệ hoặc truy cập trang web của công ty.

 • Ghi thông tin liên hệ dễ dàng và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

 • Luôn kiểm tra kỹ lưỡng và sửa các lỗi ngữ pháp, chính tả trước khi gửi thư để đảm bảo tính chuyên nghiệp.

Giới thiệu công ty bằng tiếng Anh cần đảm bảo đúng ngữ pháp, câu cú, sự chuyên nghiệp. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Kết luận

Trên đây là những thông tin hướng dẫn về cách giới thiệu công ty bằng tiếng Anh sao cho chuyên nghiệp, tạo được sức hút với khách hàng, đối tác. Bên cạnh đó, tuỳ thuộc vào từng mục đích, ý tưởng và đặc biệt là vốn ngoại ngữ của mọi người sẽ lên nội dung trình bày khác nhau.

Hoàng Hà
Hoàng Hà

Mình là Hoàng Hà, chuyên viên content writer tại Monkey. Hy vọng với những nội dung mình mang đến sẽ truyền tải được nhiều giá trị cho bạn đọc.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online