Sau trạng từ là gì? Những loại từ nào đi cùng trạng từ tiếng anh?
Học tiếng anh

Sau trạng từ là gì? Những loại từ nào đi cùng trạng từ tiếng anh?

Phương Đặng
Phương Đặng

30/12/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Bạn có biết: Đứng sau trạng từ là gì? Những loại từ nào thường đi cùng trạng từ trong câu tiếng Anh? Cùng Monkey tìm hiểu chi tiết trong bài viết này!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng anh cho trẻ mới bắt đầu
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Tổng quan về trạng từ trong tiếng anh

Trước hết, bạn học cùng ôn lại một số kiến thức cơ bản về trạng từ để nắm được vai trò của loại từ này trong câu, nhờ đó xác định vị trí chính xác của nó.

Khái niệm & Phân loại trạng từ

Về khái niệm, trạng từ trong tiếng Anh (Adverbs) là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà người ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.

Ex: She writes reasonably good children's books. (Cô ấy viết sách cho trẻ em rất hay.)

He's a terribly naughty child. (Nó là một đứa trẻ nghịch ngợm khủng khiếp.)

My work was mainly administrative. (Công việc của tôi chủ yếu là hành chính.)

Về phân loại, trạng từ gồm 8 loại được phân chia như sau:

 • Trạng từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), usually (thường xuyên), frequently (thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng),...

 • Trạng từ chỉ nơi chốn: here (ở đây), there (ở đó), everywhere (mọi nơi),...

 • Trạng từ chỉ thời gian: already (đã sẵn sàng), lately (muộn), still (vẫn), tomorrow (ngày mai),

 • Trạng từ chỉ cách thức: angrily (tức giận), bravely (dũng cảm), politely (lịch sự), carelessly (bất cẩn),... 

 • Trạng từ chỉ mức độ: hardly (chịu khó), little (nhỏ), fully (đầy đủ), rather (hơn là), very (rất), highly (cao),…

 • Trạng từ chỉ số lượng: just, only, mainly , largely, generally, especially,…

 • Trạng từ nghi vấn: When, where, why, how, perhaps, maybe

 • Trạng từ liên kết: besides, however, then, instead as a result,…

Chức năng của trạng từ 

Trạng từ trong tiếng Anh gồm 5 chức năng chính như sau:

 • Bổ nghĩa cho động từ

 • Bổ nghĩa cho tính từ

 • Bổ nghĩa cho trạng từ khác

 • Bổ nghĩa cho cả câu

 • Bổ nghĩa cho các từ loại khác bao gồm: cụm danh từ, cụm giới từ, đại từ, từ hạn định.

Vị trí của trạng từ

Trong câu, trạng từ có thể bổ nghĩa cho nhiều loại từ và có thể đứng ở 3 vị trí: đầu câu, giữa câu và cuối câu. Cụ thể:

1. Khi 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ, chúng có thể đứng ở 3 vị trí trong câu hoặc mệnh đề: 

Trước chủ ngữ

Now I will read a book. (Bây giờ tôi sẽ đọc 1 cuốn sách)

Giữa chủ ngữ và động từ

I often read books. (Tôi thường xuyên đọc sách.)

Sau động từ hoặc tân ngữ

I read books carefully. (Tôi đọc sách một cách cẩn thận.)

2. Trạng từ khi bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ khác, nó thường đứng trước từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ như:

She gave him a really dirty look. 

(Cô ấy đã cho anh ta một cái nhìn thực sự khó chịu.)

We quite often study English.

(Chúng tôi khá thường học tiếng Anh.)

3. Loại trạng từ có thể ảnh hưởng đến vị trí của chúng, cụ thể: 

Loại trạng từ

Phần bổ ngữ chính

Vị trí

Trạng từ chỉ cách thức

Động từ

Cuối câu

Trạng từ chỉ nơi chốn

Động từ

Cuối câu

Trạng từ chỉ thời gian (xác định)

Động từ

Cuối câu

Trạng từ chỉ thời gian (không xác định)

Giữa câu

Trạng từ chỉ mức độ

Động từ

Giữa câu

Tính từ

Trước tính từ

Trạng từ khác

Trước trạng từ khác

Sau trạng từ là gì? Gồm những loại từ nào?

Nêu các từ loại đứng sau tương ứng với mỗi loại trạng từ

Loại trạng từ

Sau trạng từ là gì

Ví dụ

Trạng từ chỉ cách thức

Ngoại động từ khi tân ngữ của động từ đó quá dài

She quickly held that sick eleven-year-old child.

Trạng từ chỉ tần suất

Động từ thường

His younger brother sometimes cooks breakfast.

Trạng từ chỉ thời gian

Chủ ngữ (trạng từ đứng đầu câu)

Next month, we will promote that employee.

Trạng từ chỉ mức độ

Tính từ

That employee is extremely hard-working.

Trạng từ

She sings pretty beautifully.

Động từ

My younger sister really likes cats.

Trạng từ chỉ quan điểm

Chủ ngữ (trạng từ đứng đầu câu)

Surprisingly, she came.

Động từ thường

I actually like your performance.

Trạng từ liên kết

Chủ ngữ (trạng từ đứng đầu câu)

We like cats, whereas they like dogs.

Bài tập về các từ loại đứng sau trạng từ tiếng anh

Như vậy, các bạn đã nắm được các loại từ đứng sau trạng từ là gì và cách dùng chi tiết trong câu như thế nào. Bây giờ, hãy cùng Monkey thực hành các bài tập dưới đây để hiểu rõ và ghi nhớ kiến thức nhé!

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. In which sentence are the adverbs positioned correctly?

A. Joe quickly works usually.

B. Joe usually works quickly.

C. Joe usually quickly works.

2. In which sentence is the adverb-modifying adverb "perfectly" correctly positioned?

A. She looks well perfectly.

B. She perfectly looks well.

C. She looks perfectly well.

3. In which sentence is the adverb of degree "almost" correctly positioned?

A. I almost fell over.

B. I fell over almost.

C. I fell almost over.

4. In which sentence is the adverb of place "overseas" correctly positioned?

A. James overseas still lives.

B. James still overseas lives.

C. James still lives overseas.

5. Which is correct? - Never

A. I never go there.

B. I go never there.

C. Never I go there.

6. Which is correct? - Usually

A. I usually get up at six-thirty.

B. I get usually up at six-thirty.

7. Which is correct? - Often

A. I often go there.

B. I go there often.

C. Both

8. Which is correct? - Generally

A. Generally I don't read a newspaper.

B. I don't read a newspaper generally.

C. Both

9. Which is correct? - Rarely

A. Rarely I go there.

B. I go there rarely.

C. Both

10. Which is correct? - Soon

A. I'll do it soon.

B. I'll do soon it.

C. Both

11. Which is correct? - Frequently

A. I am frequently late for work.

B. I frequently am late for work.

C. Both

12. Which is correct? - Always

A. I am on always time.

B. I am always on time.

C. Both

13. Which is correct? - Yet

A. I haven't finished yet it.

B. I haven't finished it yet.

C. Both

14. Which is correct? - Now

A. I want now it.

B. I want it now.

C. Both

15. Which is correct? - Tomorrow

A. Tomorrow I'll go there.

B. I'll go there tomorrow.

C. Both

16. Which is correct? - Yesterday

A. I yesterday went there.

B. I went there yesterday.

C. Both

17. Which is correct? - Today

A. She arrives today.

B. She today arrives.

C. Both

18. Which is correct? - Yet

A. I haven't done it yet.

B. I haven't yet done it.

C. Both

19. Which is correct? - Still

A. I still haven't finished.

B. I haven't finished still.

C. Both

Bài 2: Viết lại câu bằng cách đặt trạng từ vào vị trí đúng

1. Our friends must write a test. (also)

2. I was joking. (only)

3. Did you enjoy the flight? (both)

4. Mary watches TV. (hardly) (ever)

5. He drives his car. (carefully)

6. The children play football. (in the garden)

7. We went to the cinema. (yesterday)

8. John fell off the bike. (almost)

9. Her boyfriend will buy her some flowers. (probably)

10. My uncle is moving to Stockholm soon. (definitely)

Bài 3: Viết lại câu với từ gợi ý

1. The house was damaged in the flood. (badly, last summer) ⇒ The house 

2. We must do something. (obviously, quickly) ⇒ 

3. Liam is at his friend's house. (sometimes, in the evening) ⇒ 

4. He ran in and he didn't say hello. (just, even) ⇒ He 

5. She drives fast. (often, extremely) ⇒ 

6. Anna danced in the ballet. (wonderfully, last night) ⇒ Anna 

7. My father wasn't injured when he fell. (luckily, seriously) ⇒ 

8. Tom broke his arm when he was skiing. (apparently, nearly) ⇒ 

9. My mother sleeps in the afternoon. (usually, a little) ⇒ My mother 

10. I will be leaving tomorrow. (probably, early) ⇒ I 

Đáp án bài tập chủ đề: Sau trạng từ là gì

Sau khi hoàn thành, các bạn hãy check lại đáp án của mình trong phần dưới đây:

Bài 1:

1. B

2. C

3. A

4. C

5. A

6. A

7. C

8. A

9. B

10. A

11. A

12. B

13. B

14. B

15. C

16. B

17. A

18. C

19. A

Bài 2:

1. Our friends must also write a test.

2. I was only joking.

3. Did you both enjoy the flight?

4. Mary hardly ever watches TV.

5. He drives his car carefully.

6. The children play football in the garden.

7. We went to the cinema yesterday.

8. John almost fell off the bike.

9. Her boyfriend will probably buy her some flowers.

10. My uncle is definitely moving to Stockholm soon.

Bài 3: 

1. The house was badly damaged in the flood last summer.

2. Obviously, we must do something quickly.

We must obviously do something quickly. 

Obviously, we must quickly do something.

3. Liam is sometimes at his friend's house in the evening.

Sometimes Liam is at his friend's house in the evening.

In the evening, Liam is sometimes at his friend's house

In the evening, sometimes Liam is at his friend's house.

4. He just ran in and he didn't even say hello. 

5. She often drives extremely fast.

6. Anna danced wonderfully in the ballet last night.

7. Luckily, my father wasn't seriously injured when he fell.

8. Apparently, Tom nearly broke his arm when he was skiing

9. My mother usually sleeps a little in the afternoon.

10. I will probably be leaving early tomorrow.

Qua bài viết này, bạn đã nắm được các loại từ đứng sau trạng từ là gì và cách ứng dụng qua thực hành các bài trên. Hãy ôn tập và luyện tập lại thường xuyên để không quên kiến thức quan trọng này nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Adverb Position - Ngày truy cập: 12/10/2022

https://www.englishclub.com/grammar/adverb-position.htm

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 3 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online