Bài tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định [Chọn lọc + có lời giải]
Học tiếng anh

Bài tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định [Chọn lọc + có lời giải]

Đào Vân
Đào Vân

17/03/20233 phút đọc

Mục lục bài viết

Bài viết tổng hợp các bài tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định chọn lọc để bạn học thực hành, ôn tập và củng cố kiến thức vững vàng hơn. Cùng Monkey tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Lý thuyết trọng tâm về mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Để có thể hoàn thành các bài tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định, trước tiên bạn đừng quên nắm chắc các kiến thức lý thuyết quan trọng về mệnh đề quan hệ. Chúng bao gồm những khái niệm cơ bản như mệnh đề quan hệ là gì? Mệnh đề quan hệ xác định/ không xác định là gì? Đại từ và trạng từ quan hệ…

Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Trong khuôn khổ bài viết này, Monkey sẽ tóm gọn 2 khái niệm là mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định:

 • Mệnh đề quan hệ xác định (Defining Relative Clause): Đây là mệnh đề để người đọc xác định chính xác người, sự vật, sự việc hay hiện tượng được nói đến trong câu. Nó có chức năng bổ nghĩa cho danh từ hay cụm danh từ đứng trước đó.

 • Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining Relative Clause): Đây là mệnh đề được dùng để bổ sung thêm ý nghĩa cho danh từ hoặc cả một mệnh đề đứng trước đó trong câu. Chúng ta hoàn toàn có thể lược bỏ mệnh đề không xác định vì nó không làm ảnh hưởng đến nghĩa của câu muốn diễn đạt. 

>>> Ôn tập đầy đủ kiến thức về mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.

Cơ hội giúp trẻ thành thạo 4 kỹ năng tiếng Anh NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trước tuổi lên 10 với chi phí chỉ gần 2.000đ/ ngày, nhận ưu đãi khủng tới 50%.

Bài tập về mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Thực hành làm các dạng bài tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định mà Monkey tổng hợp dưới đây sẽ giúp bạn ôn tập và ghi nhớ kiến thức dễ dàng, áp dụng trong làm các bài kiểm tra, thi chứng chỉ tiếng Anh…

Bài tập về mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bài 1: Hoàn thành câu với các đại từ “who”, “which”, “whose”, “when” or “where”

1/ The new school, ___ has a pool, opened last week.

2/ We visited the museum, ___ we all bought something.

3/ The party's at the weekend, ___ more people can come.

4/ My cousin, ___ you met last year, just got married.

5/ Yesterday, ___ was a holiday, we visited my sister-in-law.

6/ He works with his parents, ___ company makes furniture.

7/ She offered me a coffee, ___ was just what I needed!

8/ The hospital, ___ local people depend on, is being closed down.

(Nguồn bài tập: Grammar B1-B2 britishcouncil.org)

Bài 2: Hoàn thành câu bằng một đại từ, trạng từ quan hệ phù hợp

1/ That is the man ___ helped me when I fell down in the street.

2/ That is the woman ­­­___ complained about the room service.

3/ Is that your car? No, mine is the one ___ is parked just opposite the bank.

4/ So, James is the man ___ son came on the school trip with us? I don't know.

5/ This is the park ___ we first met. Do you remember?

6/ They had to put away the dog ___ bit the boy. It was too dangerous.

7/ If you have any question, ask the girl ___ is standing at the desk. She'll help you.

8/ Do you still go to that pub ___ we used to go as students?

9/ I'm looking for a person ___ surname begins with a "k".

10/ The heating is not working. Do you know anyone ___ can fix it?

(Nguồn bài tập: englishexercises.org/)

Bài 3: Viết lại câu với đại từ quan hệ phù hợp và rút gọn nếu có thể

1/ The girl is my sister. I'm talking to the girl. The girl ___ is my sister.

2/ That is the man. His wife is a famous actress. This is the man ___

3/ A doctor examined me last Friday. He was really kind. The doctor ___ was really kind.

4/ This is the chair. The carpenter repaired it last week. This is the chair ___

5/ The woman called the police. Her car had been stolen. The woman ___ called the police.

6/ She is married to a man. He is richer than her. She is married to a man ___

7/ I went to a restaurant last week. It was very expensive. The restaurant ___ was very expensive.

8/ She is the friend. She helped me with my homework. She is the friend ___

9/ I saw a film last night. It was very interesting. The film ___ was very interesting.

10/ That is the swimming-pool. I used to go swimming there. That is the swimming-pool ___

Bài 4:  Xác định mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

1/ London, which is the capital of England, is one of the largest cities in the world.

2/ That's the dog that bit me.

3/ Queen Elizabeth II, who is 83, has been the queen of England for 57 years now.

4/ This is the dress my mother has made for me.

5/ The village where I grew up is very small.

6/ Greg, whose job involves traveling a lot, has been in nearly all the countries in the world.

7/ Tom Cruise, who has starred a lot of films, is a famous American actor.

8/ The office I have just rented is near my home.

9/ Lady Gaga, who is a well-known pop star, is only 24

10/ This is the officer that arrested the burglar.

Bài 5: Chọn đại từ quan hệ đúng để hoàn thành câu

1/ Jim, ___ I've known for years, is my best friend.

2/ My sister, ___ is five years younger than me, is a lawyer.

3/ My boss, ___ wife is French, travels to Paris regularly.

4/ Galileo Galilei, ___ supported the heliocentric theory, was arrested by the Inquisition.

5/ Next summer I'm going to India, ___ I've never been before.

6/ My new coat, ___ I bought in New York, is very warm and comfortable.

7/ He didn't even say "thank you", ___ I found really rude.

Bài 6: Hoàn thành đoạn văn với mệnh đề quan hệ phù hợp

Google is famous for providing fantastic working conditions for its employees, 1 ___. But what qualities do you need to get a job at Googleplex in California, 2 ___? The answer may surprise you. Laszlo Block, 3___, is in charge of finding new employees for Google, 4 ___. He is not looking for people who describe themselves as ‘intelligent and experienced’, 5___. In Block’s opinion, people who describe themselves as intelligent think they know the answers already. This limits their curiosity and flexibility, 6___.

a   which are two qualities that most other companies value highly

b   where the company has its main headquarters

c   which receives around 2.5 million CVs every year

d   who enjoy free leisure facilities (gyms, swimming pools, video games, etc.) and free meals

e   which makes them unsuitable for a company like Google

f   whose job title is ‘senior vice-president for people operations’

(Nguồn bài tập: english-practice.net)

Đáp án bài tập về mệnh đề xác định và không xác định

Sau khi hoàn thành các bài tập, các bạn đừng quên kiểm tra lại đáp án, so sánh kết quả với bài mình làm nhé!

Bài 1:

Câu

Đáp án

1

Which

2

Where

3

when

4

Who/ Whom

5

Which

6

Whose

7

Which

8

Which

Bài 2:

Câu

Đáp án

1

Who

2

Who

3

That

4

Whose

5

Where

6

Which

7

Who

8

Where

9

Whose

10

Who

Bài 3:

Câu

Đáp án

1

I'm talking to

2

whose wife is a famous actress

3

who examined me

4

the carpenter repaired last week

5

whose car had been stolen

6

who is richer than her

7

I went to last week

8

who helped me with my homework

9

I saw last night

10

where I used to go swimming

Bài 4:

Câu

Đáp án

1

Non-defining (Mệnh đề quan hệ không xác định)

2

Defining (Mệnh đề quan hệ xác định)

3

Non-defining (Mệnh đề quan hệ không xác định)

4

Defining (Mệnh đề quan hệ xác định)

5

Defining (Mệnh đề quan hệ xác định)

6

Non-defining (Mệnh đề quan hệ không xác định)

7

Non-defining (Mệnh đề quan hệ không xác định)

8

Defining (Mệnh đề quan hệ xác định)

9

Non-defining (Mệnh đề quan hệ không xác định)

10

Defining (Mệnh đề quan hệ xác định)

Bài 5:

Câu

Đáp án

1

Who

2

Who

3

Whose

4

Who

5

Where

6

Which

7

Which

Bài 6:

Câu

Đáp án

1

d

2

b

3

f

4

c

5

a

6

e

Hy vọng với những bài tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định Monkey đã tổng hợp chia sẻ ở trên các bạn đã có thêm nguồn tư liệu hữu ích để thực hành học tiếng Anh hiệu quả. Theo dõi Monkey.edu.vn mỗi ngày để đọc thêm nhiều bài viết về học tiếng Anh, Toán, tiếng Việt… nữa nhé!

Đào Vân
Đào Vân

Tôi là Đào Vân, biên tập viên có hơn 4 năm kinh nghiệm viết bài nhiều lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe, công nghệ...

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 3 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 10% và nhận quà tặng kèm (khóa học/ học liệu/ túi tote) khi thanh toán online