zalo
Ôn tập thì hiện tại đơn: Lý thuyết cơ bản và bài tập tổng hợp từ dễ đến khó
Học tiếng anh

Ôn tập thì hiện tại đơn: Lý thuyết cơ bản và bài tập tổng hợp từ dễ đến khó

Phương Đặng
Phương Đặng

12/05/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Cùng Monkey ôn tập thì hiện tại đơn và thực hành các bài tập từ cơ bản đến nâng cao để kiểm tra khả năng ghi nhớ, trình độ học tập của các bạn nhé!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Ôn lại lý thuyết cơ bản thì hiện tại đơn

Định nghĩa: Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra thường xuyên, 1 thói quen, lặp đi lặp lại có tính quy luật hoặc 1 sự thật hiển nhiên, 1 hành động diễn ra ở hiện tại.

Công thức:

Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

S + V(s/es) + O

He learns English everyday. (Anh ấy học Tiếng Anh mỗi ngày).

S + am/is/are + O

I’m a content writer. (Tôi là nhân viên sản xuất nội dung)

Phủ định

S + do/does not + V_inf + O

I don’t like to eat fruit. (Tôi không thích ăn các loại hoa quả).

S + am/is/are  not + O

He is not a bad guy. (Anh ấy không hề tệ).

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf + O?

Do you often work late? (Bạn có thường xuyên đi muộn không?)

Am/is/are + S + O?

Are you ready? (Bạn đã sẵn sàng chưa?)

 

Cách dùng: 

Diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại theo quy luật, thói quen.

He learns English everyday at 8 o’clock. (Anh ấy học tiếng anh mỗi ngày lúc 8h).

Diễn tả 1 sự thật hiển nhiên, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C).

Diễn tả 1 lịch trình, thời gian biểu, kế hoạch đã biết trước. (Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai)

The English lesson starts at 7 o’clock tomorrow morning. (Tiết học Tiếng Anh bắt đầu lúc 7h sáng mai).

Dấu hiệu nhận biết: 

Trong câu có các trạng từ chỉ tần suất như: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Cách chia động từ thì hiện tại đơn:

Quy tắc chung: Khi chia động từ trong câu sử dụng thì hiện tại đơn, chúng ta cần dựa vào 2 yếu tố:

 • Chủ ngữ (danh từ/ đại từ) là ngôi 3 số ít, ngôi 1, 2, 3 số nhiều.

Chủ ngữ

Động từ

I, you, we, they

V-inf (nguyên thể)

It, he, she

V-(s/es)

 • Dựa vào âm cuối của động từ chính trong câu. Cụ thể:

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss

Thêm (es)

choose => chooses 

pass => passes 

watch => watches

mix => mixes.

Kết thúc bằng một phụ âm + -y

Đổi (y) => (i) + (es)

study => studies

carry => carries

Kết thúc bằng một nguyên âm + -y

Giữ nguyên (y) + (s)

play => plays

obey => obeys

Động từ bất quy tắc: Have

Đổi thành: has

 
 

Tham khảo thêm: Một số cấu trúc câu đặc biệt sử dụng thì hiện tại đơn

[Lý thuyết - Bài tập] Câu bị động ở thì hiện tại đơn (Passive Voice)

[Cấu trúc Wish] Câu ước hiện tại đơn: Định nghĩa, cách dùng và bài tập ứng dụng

Mệnh đề if hiện tại đơn - Cấu trúc & cách dùng câu điều kiện loại 0 & 1

[Reported Speech] Thì hiện tại đơn: Lùi thì như thế nào trong câu tường thuật?

Ôn tập về thì hiện tại đơn: Tổng hợp bài tập cơ bản và nâng cao

Cùng Monkey ôn lại kiến thức thì hiện tại đơn với các bài tập thì hiện tại đơn tổng hợp dưới đây nhé:

Bài 1: Hoàn thành câu

1. (he / drive to work every day)

2. (I / not / think you're right)

3. (we / have enough time)?

4. (I / eat cereal in the morning)

5. (they / write emails every day)?

6. (you / watch a lot of TV)

7. (he / not / read the newspaper)

8. (she / dance often)?

9. (where / I / come on Mondays)?

10. (what / you / do at the weekend)?

11. (you / not / drink much tea)

12. (how / he / travel to work)?

13. (they / not / like vegetables)

14. (she / catch a cold every winter)

15. (I / go out often)?

16. (you / speak English)?

17. (we / take the bus often)

18. (she / not / walk to school)

19. (what / you / buy in the supermarket)?

20. (how / he / carry such a heavy bag)?

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. I (go) to the city once a week.

2. You (play) the guitar very well.

3. She never (visit) me.

4. Tom always (find) new ways to do things.

5. Ann (want) to speak.

6. Toronto (be) in Canada.

7. Cars (have) wheels.

8. My mother (have) a big house.

9. We (play) a lot.

10. They (sell) fruit and eggs.

11. The building (be) on fire.

12. Marta (seem) sad.

13. I usually (help) my neighbors.

14. His brother rarely (leave) town.

15. We (be) number one!

Bài 3: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

1) I _______ (be) in a cafe now.

2) _______ (she/play) tennis every week?

3) They ______ (go) to the cinema every Wednesday.

4) ________ (she/be) a singer?

5) You _______ (find) the weather here cold.

6) _______ (they/be) on the bus?

7) Lucy ________ (ride) her bicycle to work.

8) Why _______ (he/be) in France?

9. I _______ (not/play) the piano very often.

10. It ______ (not/be) cold today.

11. We _______ (be) from Portugal.

12._________ (we/make) too much noise at night?

13. Where ________ (Harry/study)?

14. ________ (it/be) foggy today?

15. We _______ (not/be) late.

16. They _______ (not/like) animals.

17. Where ________ (you/be)?

18. He _______ (not/be) an accountant.

19. _________ (the dog/eat) chicken?

20. She _______ (be) my sister.

Đáp án bài tập

Bài 1:

1. He drives to work every day

2. I don’t think you’re right

3. Do we have enough time?

4. I eat cereal in the morning.

5. Do they write emails every day?

6. You watch a lot of TV.

7. He doesn't read the newspaper.

8. Does she dance often?

9. Where do I come on Mondays?

10. What do you do at the weekend?

11. You don't drink much tea. 

12. How does he travel to work?

13. They don't like vegetables.

14. She catches a cold every winter.

15. Do I go out often?

16. Do you speak English?

17. We take the bus often.

18. She doesn't walk to school.

19. What do you buy in the supermarket?

20. How does he carry such a heavy bag?

Bài 2: 

1. go

2. play

3. visits

4. finds

5. wants

6. is

7. have

8. has

9. play

10. sell

11. is

12. seems

13. hepls

14. leaves

15. are

Bài 3:

1. am                                      

2. Does she play                    

3. go                                  

4. Is she                                  

5. find                                     

6. Are they                              

7. rides

8. is she

9. don’t play

10. isn’t 

11. are

12. Do we make

13. does Harry study

14. Is it

15. aren’t

16. don’t like

17. are you

18. isn’t

19. Does the dog eat

20. ‘s

Như vậy, Monkey và bạn học đã cùng nhau ôn tập thì hiện tại đơn qua lý thuyết và các bài tập tổng hợp trên đây. Bạn hãy cố gắng luyện tập thường xuyên kết hợp xem lại kiến thức để học tốt tiếng anh nhé!
Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online